Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Ogólnopolska Konferencja Spółdzielni Mieszkaniowych 26 maja 2009 roku
Data dodania: 2009-05-17 19:59:13

Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce uprzejmie zaprasza na OGÓLNOPOLSKˇ KONFERENCJĘ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH Problemy i zagrożenia w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych w wietle obowi±zuj±cego prawa ? stan obecny i kierunki zmian.?

W konferencji będ± uczestniczyli przedstawiciele właciwych ministerstw odpowiedzialnych za rozwój polskiego budownictwa mieszkaniowego, przedstawiciele ugrupowań politycznych i organizacji społecznych, organizacji działaj±cych w obszarze budownictwa i spółdzielczoci, specjalici z dziedziny prawa spółdzielczego i prawa budowlanego oraz przedstawiciele największych spółdzielni mieszkaniowych z całej Polski.

W Konferencji udział potwierdzili m.in.poseł Wiesław Szczepański oraz Kandydaci do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Krzekotowska (Porozumienie dla Przyszłoci) i Janusz Piechociński (PSL).


Obrady odbęd± się w sali konferencyjnej Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego
w Warszawie (Miedzeszyn), ul. Odrębna 4

Pocz±tek Konferencji godz.15:00

Około godz. 19:00 przewidziana jest uroczysta kolacja. Dla uczestników będzie zarezerwowany nocleg z 26 maja / 27 maja 2009 r. w w/w orodku szkoleniowym.


Zgłoszenia należy przesłać:

faxem na nr 0 22 620-00-67 , 652-21-10

email: poczta@uniasm.com.pl