Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


4 czerwca ostatnia prosta Kampanii Wyborczej Krystyny Krzekotowskiej
Data dodania: 2009-06-04 20:44:27

Nasza Kandydatka odwiedziła organizacje pozarz±dowe, aby poznać najważniejsze potrzeby Warszawiaków

W szkole podstawowej nr 65 im Władysława Orkana w Warszawie Krystyna Krzekotowska zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia edukacji prawnej młodych obywateli, dopiero wchodz±cych w dorosłe życie. Sprawy w urzędach, s±dach, działalnoć gospodarcza wymaga od uczniów, dopiero niedługo startuj±cych w dorosłe życie, podstawowej wiedzy na temat ich praw i obowi±zków wobec władzy. Rzetelna praca u podstaw może zwiększyć wiadomoć prawn± przyszłych podatkników.

Zdjęcia tu

 

Krystyna Krzekotowska spotkała się także z mieszkańcami byłej "Huty Warszawa". Dzięki interwencji Pani Doktor mieszkańcy Huty zostali uratowani od eksmisji. Mieszkańcy mieli okazję podzielić się z Nasz± Kandydatk± swoimi bol±czkami i nawietlić swe największe potrzeby.

Zdjęcia tu

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, najstarsza i największa Spółdzielnia w Polsce także gociła dzisiaj Krystynę Krzekotowsk±. Razem z prezes Krystyn± Szerszeniowsk± Nasza Kandydatka współtworzy Europejski Projekt dla Spółdzielczoci.

Zdjęcia tu