Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Komitet Wyborczy Wyborców Bespartyjni Samorządowcy Lista nr 3
Data dodania: 2024-06-04 00:03:39
 
Komitet Wyborczy Wyborców Bespartyjni Samorządowcy Lista nr 3
Komitet Wyborczy Wyborców, Bezpartyjni Samorządowcy Normalna Polska w Normalnej Europie (Lista nr 3) promowany jest głównie w Internecie. Media państwowe utrzymujące się z podatku Obywateli i w związku z tym zobowiązane do realizowania konstytucyjnego prawa Obywateli do Informacji słabo to prawo realizują. Z komitetu tego startuje do Parlamentu Europejskiego Mariola Zaręba z Polonii Niemieckiej oraz dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków. Krystyna Krzekotowska Startuje z okręgu nr 4. Zatem Warszawa, powiaty podwarszawskie a także Polonia całego świata może oddawać głosy na kandydatów z tego Okręgu. Startuje - jak sama podkreśla z tego właśnie Komitetu, gdyż Komitet ten był zainteresowany aby na listach umieszczać kandydatury Polaków za granicą. Bezpartyjni samorządowcy popierają także postulaty Światowego Kongresu Polaków udostepnienia Polonii 20 miejsc w Senacie, jak to uczynili Francuzi i dzięki temu znacznie zintensyfikowali współpracę z diasporą nie tylko w kampaniach wyborczych ale w każdej dziedzinie zawłaszcza w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury. Jako prawnik z dorobkiem naukowym w Instytucie Badania Prawa Sadowego Ministerstwa Sprawiedliwości (obecnie Instytut ten nosi nazwę Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) oraz na Uczelni Łazarskiego dr Krystyna Krzekotowska chciałaby przyczynić się do dr Krystyna Krzekotowska jako wiceprezes wystąpiła w listem otwartym do Ministra Sprawiedliwości prof. Adama Bodnara z propozycjami rozwiązań profilaktycznych, dotyczących umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany dobrach praktyk. . Z wielką nadzieją przyjęliśmy wybór Pana Profesora na Ministra Sprawiedliwości RP. Jesteśmy głosem szerokiego grona prawników, którzy po latach braku szacunku do litery i powagi prawa w Polsce, oczekują zmiany. Wspólnie pragniemy reprezentować interes Polek i Polaków, zasługujących na lepsze prawo. Dlatego pragniemy Pana poinformować o inicjatywie, która obecnie ma szansę na realizację. Chodzi o zapewnienie polskim obywatelom ochrony prawnej na najwyższym poziomie i zgodnej z europejskimi standardami, czyli na poziomie takim, jaki zapewniany jest obywatelom innych państw członkowskich. Do tej pory miała temu służyć finansowana przez Parlament Europejski i kraje członkowskie Europejska Akademia Prawa w Trier, utworzona z inicjatywy Niemieckiego Ministra Sprawiedliwości. Akademia ta nie była i nie jest dostępna dla polskich prawników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, gdyż nie zostało spełnione uzgodnienie, do jakiego doszło między Dyrektorem Europejskiej Akademii Prawa w Trier a Ministrem Sprawiedliwości Andrzejem Kalwasem. Po pierwsze uzgodniono, że język polski, jako język największego nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będzie jednym z języków wykładowych tej Akademii. Drugie uzgodnienie dotyczyło podjęcia działań na rzecz utworzenia w Warszawie analogicznej Akademii dla potrzeb obywateli polskich, a także obywateli pozostałych nowych państw członkowskich, zgodnie z zasadą równego traktowania. Odpowiednik tej Akademii mógłby być samodzielną Akademią lub filią Akademii w Trier.
List otwarty w sprawie Europejskiej Akademii Prawa
Data dodania: 2024-06-03 21:41:16
 
Światowy Kongres Polaków Warszawa, dnia 2.06.2024 r. List otwarty do Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Adama Bodnara Szanowny Panie Ministrze, Z wielką nadzieją przyjęliśmy wybór Pana Profesora na Ministra Sprawiedliwości RP. Jesteśmy głosem szerokiego grona prawników, którzy po latach braku szacunku do litery i powagi prawa w Polsce, oczekują zmiany. Wspólnie pragniemy reprezentować interes Polek i Polaków, zasługujących na lepsze prawo. Dlatego pragniemy Pana poinformować o inicjatywie, która obecnie ma szansę na realizację. Chodzi o zapewnienie polskim obywatelom ochrony prawnej na najwyższym poziomie i zgodnej z europejskimi standardami, czyli na poziomie takim, jaki zapewniany jest obywatelom innych państw członkowskich. Wymaga to permanentnego kształcenia kadr i zdobywania wiedzy, a także treningów społecznej wrażliwości i empatii w celu uniknięcia uchybień i naruszania praworządności w pracy organów władzy, w tym władzy sądowniczej. Do tej pory miała temu służyć finansowana przez Parlament Europejski i kraje członkowskie Europejska Akademia Prawa w Trier, utworzona z inicjatywy Niemieckiego Ministra Sprawiedliwości. Akademia ta nie była i nie jest dostępna dla polskich prawników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, gdyż nie zostało spełnione uzgodnienie, do jakiego doszło między Dyrektorem Europejskiej Akademii Prawa w Trier a Ministrem Sprawiedliwości Andrzejem Kalwasem. Po pierwsze uzgodniono, że język polski, jako język największego nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będzie jednym z języków wykładowych tej Akademii. Drugie uzgodnienie dotyczyło podjęcia działań na rzecz utworzenia w Warszawie analogicznej Akademii dla potrzeb obywateli polskich, a także obywateli pozostałych nowych państw członkowskich, zgodnie z zasadą równego traktowania. Odpowiednik tej Akademii mógłby być samodzielną Akademią lub filią Akademii w Trier. Dla uniknięcia problemów w Polsce w zapewnieniu praworządności, co spowodowało - pod rządem PiS - wstrzymanie napływu Funduszy Europejskich, niezbędne są kadry, które nie tylko znają prawo, ale też potrafią z wrażliwością i wyczuciem oraz w dobrej wierze je stosować.. Jako doświadczeni prawnicy w duchu odpowiedzialności za przyszłość, postulujemy zatem otwarcie wszystkim chętnym drogi do umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany doświadczeń na międzynarodowym, europejskim forum, dzięki uruchomieniu także finansowania na analogicznych zasadach jakie przyjęte zostały w odniesieniu do Europejskiej Akademii Prawa w Trier.
dr Krystyna Krzekotowska kandyduje do Parlamentu Europejskiego
Data dodania: 2024-05-11 20:50:13
 
dr Krystyna Krzekotowska kandyduje do Parlamentu Europejskiego
dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, kandyduje do Parlamentu Europejskiego z Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy Normalna Polska w normalnej Europie w okręg 4, lista nr 3, poz. 6 Zatem na Krystynę Krzekotowska oraz na innych kandydatów z tego okręgu głosować mogą Polacy za granicą oraz mieszkańcy Warszawy i powiatów podwarszawskich. grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński. Jak głosujemy za granicą? Na liczne prośby kierowane do Światowego Kongresu Polaków zamieszczana została instrukcję na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl Udział w wyborach będzie wyrazem siły Polaków za granicą i przyczyni się do pogłębienia współpracy i więzi Polaków mieszkających w Ojczyźnie z Rodakami za granicą. To jest celem statutowym Światowego Kongresu Polaków. Prawie każda rodzina w Polsce ma krewnych i znajomych za granicą, a zatem jest zainteresowana utrzymaniem i pogłębianiem tych więzi. Zatem każdy może pomóc w realizacji tego celu, przesyłając tę informację dalej.
Proszę o Twój Głos
Data dodania: 2024-04-05 08:41:19
 
Proszę o Twój Głos
Jako niezależne, bezpartyjne kandydatki jesteśmy każdego dnia z Wami Drodzy Państwo na ulicach Warszawy. Słuchamy Was i osobiście prosimy o głos. KW Konfederacja Bezpartyjni Samorządowcy Lista nr 2 Krystyna Krzekotowska Z #Okręguwyborczego #PragaPółnoc #Targówek Elżbieta Tyska Z #OkręgWyborczy #Wilanów #Ursynów #Włochy Agnieszka Kowalska Z #OkręgWyborczyŚródmieście Program wyborczy 1. Przyjazne mieszkańcom zarządzanie miastem (nieruchomościami i zielenią) dzięki współpracy z dobrze przygotowanymi i wrażliwymi społecznie kadrami, które od 20 lat kształci m.in. Uczelnia Łazarskiego pod moim kierunkiem jako kierownika Studiów Podyplomowych Zarzadzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości. Zadbanie o lepszą politykę mieszkaniową, ułatwiającą, a nie przeszkadzająca w rozwoju budownictwa, chroniącą przed nadużyciami władzy, rujnującymi przedsiębiorców podwyżkami czynszu za lokale użytkowe, które potem stają się pustostanami. Doprowadzenie do realizacji wyroków sądowych zobowiązujących m.st. Warszawę do zwrotu nieruchomości dawnym właścicielom. 2. Zakazanie - w formie przepisów prawa miejscowego uchwalanego prze Radę Warszawy - eksmitowania osób z powodu biedy lub wypadków losowych. Wycofanie z sądów tego typu spraw wnoszonych przez Prezydenta miasta przeciwko mieszkańcom i skierowanie ich do mediacji oraz udzielenia pomocy. Zapobieganie bezdomności jest tańsze niż koszty działań na rzecz wychodzenia z bezdomności. Jestem inicjatorką wielu skutecznych interwencji w obronie słabszych mieszkańców przed nadużyciami władzy, w tym obrony przed utratą dachu nad głową kilku tysięcy rodzin hutniczych, przy współpracy z organizacjami (Stowarzyszenie Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli).
II Światowy Bal Polaków
Data dodania: 2024-01-30 20:40:56
 
II Światowy Bal Polaków
Światowy Kongres Polaków serdecznie zaprasza na II Światowy Bal Polaków w dniu 24.02.2024 roku, godz.18.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Sala Broniewskiego (IV p) Bal poprowadzi niezastąpiona, legendarna didżejka DJ Wika Do poloneza zaprosi słynna Maria Czerwińska i Jej Zespół Tańca Historycznego oraz Rycerze Bractwa Kurkowego na czele z Panem Bogusławem Falkowskim Ambasadorem Światowego Kongresu Polaków Wystąpi wspaniała artystka Izabela Kopeć – konsultant d/s kultury Światowego Kongresu Polaków, W programie: Wystawa Portretów Słynnych Polaków art. pl. Tadeusza Kurka i aukcja dzieł sztuki, oraz innych przedmiotów. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na pomoc niepełnosprawnym dzieciom w Fundacji POMOCNA DŁOŃ. Zgłoszenia na bal z załączonym dowodem wpłaty 400 zł od osoby, z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu mejlowego przyjmujemy do dnia 10 lutego br. na adres k.krzekotowska@swiatowykongrespolakow.pl Konto Światowego Kongresu Polaków: PKO Bank Polski 73 1020 1026 0000 1702 0451 8601
Projekt Światowego Kongresu Polaków 2024
Data dodania: 2024-01-04 12:49:59
 
Projekt Światowego Kongresu Polaków 2024
Światowy Kongres Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie PRAWO, MEDYCYNA i KULTURA DLA POKOJU Globalizacja instrumentów prawnych oraz ich wpływ na ochronę zdrowia, dóbr kultury, praw obywateli oraz na pokojowe rozwiązywanie konfliktów w kraju i na arenie międzynarodowej. Rola współpracy Polaków w kraju z Polonią i Polakami za granicą Organizatorzy: Światowy Kongres Polaków Zamek Królewski w Warszawie Fundacja Buda Staging Performance Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne Fundacja Kultury i Sztuki artHolding Patronat honorowy: Minister Spraw Zagranicznych Marszałek Sejmu Prezydent m.st. Warszawy Patronat naukowy: UCZELNIA Łazarskiego Patronat medialny: TVP Polonia Światowe Forum Dziennikarzy Polonijnych Polvision Stowarzyszenie Polskich Mediów Portal Interwizja Warszawa Portal Polska Mówi| PAP PROGRAM RAMOWY Miejsce: Zamek Królewski, Warszawa Sesje plenarne: Sala główna 09:30 – 10: 45 Rejestracja uczestników konferencji 11:00 Uroczyste otwarcie kongresu oraz wystawy art.pl.Tadeusza Kurka „Portrety słynnych Polaków” Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków • Przemówienia przedstawicieli: Marszałek Sejmu RP Marszałek Senatu RP •Minister Spraw Zagranicznych Zrzeszenia Prawników Polskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Naczelnej Rady Adwokackiej Stowarzyszenia Sędziów Justitia Stowarzyszenia Prokuratorów RP Krajowej Rady Komorniczej 12:10-13:30 SESJA PLENARNA I Nowoczesna i umiędzynarodowiona edukacja prawna oraz kultura i świadomość prawna Obywateli gwarancją ochrony praw obywateli na poziomie światowym. Rola szkolnictwa wyższego, studiów podyplomowych, międzynarodowych akademii prawa, organizacji zawodowych i społecznych. Rola władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Rola międzynarodowej współpracy prawników (Światowa Akademia Prawa) oraz współpracy z mediami. Prowadzący: Prof. Dr hab. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dr Krystyna Krzekotowska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Zaproszeni mówcy: • Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów •Jacek Harasimowicz, Kancelaria Prawa Polonii •Małgorzata Gołacka, Konsultant ds. Organizacyjnych Światowego Kongresu Polaków • Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski • Elżbieta Komorowska, Konsultant ds. Edukacji ŚKP • dr Józef Musioł, Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Stowarzyszenia Sądu Najwyższego, członek Rady Naukowej ŚAP • Sędzia Sigfrid Willuzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych, członek Rady Naukowej ŚAP • Sabina Palluch, Konsultant ds. Polonii Niemieckiej Światowego Kongresu Polaków •Jacek Gancarson, Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków •Sławomir Platta, Stowarzyszenie Prawników Amerykańskich •Sędzia Thomas Guddat, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Dyskusja 13:30 – 14:30 Otwarcie wystawy art.pl Tadeusza Kurka „Portrety Słynnych Polaków” Otwarcia dokona prof.dr hab ASP w Warszawie Artur Krajewski oraz Tadeusz Kurek , Promotor Kultury i Sztuki Polonijnej-członek Światowej Rady Badań nad Polonią 14:30-15:30 SESJA PLENARNA II Kultura i sztuka formą promocji Polski na świecie oraz największym dobrem narodowym w świetle doświadczeń historycznych i współczesnych. Prawo autorskie i ochrona dóbr kultury i własności intelektualnej na arenie międzynarodowej. • Prowadzący: dr Zbigniew Hundert, Wicedyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie • prof. dr hab. Artur Krajewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie • Hanna Grosfeld-Buda, Reżyser, Konsultant ds. Kultury oraz ds. Współpracy z Mediami Światowego Kongresu Polaków Zaproszeni mówcy: • red. Hanna Kielich – Rainka, Redaktor Naczelny Pisma FENOMEN POLSKA • prof. Tadeusz Kurek, Twórca Kultury i Sztuki Polonijnej Światowej Rady Badań nad Polonią • Bożena Krasoń, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego • prof. dr hab. Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski • Rafał Sisicki Wiceprzewodniczący oddziału ZASP w Warszawie • Jerzy Jankowski, Wiceprzewodniczący Warszawskiego Związku Literatów Polskich • prof. dr hab. Jan Tutaj, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie • Agnieszka Wende specjalistka ds. prawa autorskiego • Magdalena Wleklik Przewodnicząca Koła Scenarzystów SFP Dyskusja 15:30-16:30 SESJA PLENARNA III Prawo, jako instrument doskonalenia ochrony zdrowia obywateli, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i dostępności oraz skutecznego zarządzania służbą zdrowia. Prowadzący: • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Ministra Zdrowia Zaproszeni mówcy: • prof. Wiesław Jędrzejczak, Krajowy Konsultant, członek Rady Naukowej ŚAP • Bogusław Falkowski, Sanatorium w Pałacu na Wodzie w Augustowie • Prof. Elżbieta Szaroszyk, Prodziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego • Renata Rutkowska, okulista, Kongres Polonii Amerykańskiej • Bożena Lewicka, Konsultant ds. Zdrowia Światowego Kongresu Polaków • Katarzyna Dąbrowska, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Medycyny • dr Wioletta de Charry, Konsultant ds. Medycznych, Dyrektor Biura Francuskiej Agendy Światowej Akademii Prawa • Maciej Sobieszczanski, Konsultant ds. Rehabilitacji Światowego Kongresu Polaków • dr Agnieszka Kruk, Konsultant ds. Medycznych ŚKP • dr Ewa Nita, LUIX MED. Onkologia, członek Rady Naukowej ŚAP • dr Ewa Wierzbowska, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej Dyskusja 16:30-17:30 SESJA PLENARNA IV Ochrona praw obywateli. W szczególności w prawie gospodarczym, lotniczym, prawie pracy i prawie rodzinnym. Likwidacja prawnych barier rozwoju gospodarczego. Prowadzący: • dr Mieczysław Błoński, wiceprezydent Uczelni Łazarskiego • dr Magdalena Rycak, Radca Prawny, Kierownik Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego Zaproszeni mówcy: • dr Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej • prof. Iwona Foryś, Uniwersytet Szczeciński • Maria Ślązak, Radca Prawny, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników • Artur Słuchożebrski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Homo Bonus • dr Dominik Wagner, Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników • dr. Peter Diedrich, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników • dr Irena Kleniewska, Przewodnicząca Rady Naukowej Światowej Akademii Prawa • Prof. Helga Oberloskamp, Uniwersytet w Kolonii, członek Rady Naukowej ŚAP • Sędzia Urszula Klejnowska, Konsultant ds. Prawnych ŚKP Dyskusja 17:30-18:30 SESJA PLENARNA V Stabilne i harmonijne prawo mieszkaniowe i spółdzielcze, jako forma zabezpieczenia praw mieszkaniowych obywateli. Odbudowa zniszczonego w pierwszym okresie transformacji ustrojowej zaplecza naukowo-badawczego i szkoleniowego Prowadzący: Grzegorz Okoński, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego dr Krystyna Krzekotowska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, Zaproszeni mówcy: • dr Magdalena Malinowska, Kierownik Studiów Podyplomowych Legislacji Uczelni Łazarskiego • Wiesław Krawczyński, pełnomocnik Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Torwar • Beata Piworowicz, Prezes Stowarzyszenia Damy Radę • Grzegorz Jakubiec, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką • Andrzej Półrolniczak, Prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych • prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk, Uczelnia Łazarskiego • Jolanta Stępień, Konsultant ds. Prawnych Światowego Kongresu Polaków Dyskusja 18:30-19:30 SESJA PLENARNA VI Prawo, jako instrument zapewniania bezpieczeństwa Obywateli oraz przyjaznej współpracy międzynarodowej, w tym współpracy w odbudowie Ukrainy. Rola Polonii, dyplomacji i organizacji pozarządowych, w tym organizacji polonijnych. Prowadzący: • Ewa Broda, Honorowy Ambasador ŚKP, • prof. Grażyna Dzwonkowska, Dyrektor Instytutu Europejskiej Integracji Zaproszeni mówcy: • Artur Konrad, Prezes Stowarzyszenia Łagierników • Rafał Ratuski, Klub Absolwentów Akademii Rynku Nieruchomości Uczelni Łazarskiego • Andrzej Rępalski, członek Zarządu Światowego Kongresu Polaków • Wojciech Mazur, Kongres Polonii Amerykańskiej • Irena Buczyńska, Prezes Fundacji Nowa Wieś • Ewa Kacprzak-Szymańska, Konsultant ds. Prawnych ŚKP • Sylwester Szafarz Ambasador • dr Christoph Musialik, Dyrektor Biura Niemieckiej Agendy Światowej Akademii Prawa • Marina Getman, Dyrektor Biura Ukraińskiej Agendy Światowej Akademii Prawa Dyskusja 20:00-22:30 Uroczysta kolacja i Gala „Złoty Laur Polonusa 2024” Złoty Laur Polonusa – statuetka przyznawana wybitnym osobom zaangażowanym i wpływającym na promocję polskiej kultury, nauki i narodowych wartości w okręgach polonijnych na świecie.
Przyszłość edukacji dostosowana do przeszłych rynków pracy. Konferencja na Uczelni łazarskiego
Data dodania: 2023-11-17 17:18:09
 
W dniu 8 listopada 2023 r. odbyła SIE NA uczelni ŁAZARSKIEGO KONFERENCJA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI NAUKI I GOSPODARKI. Omówiono TAKIE ZAGADNIENIA JAK: Programy Indywidualne Programy dla biznesu O Nas Mentorzy Baza wiedzy Kontakt Znajdź program dla siebie Lazarski University of Technology Edukacyjne Programy dla Biznesu Edukacyjne Programy Indywidualne 16 listopada 2023 Edukacja przyszłości – relacja z konferencji inaugurującej Lazarski University of Technology
wybory 2023 Krystyna Krzekotowska dziękuje
Data dodania: 2023-10-15 18:41:29
 
wybory 2023 Krystyna Krzekotowska dziękuje
Krystyna Krzekotowska Kandydat do Sejmu z KW Konfederacji Warszawa poz.17 oraz Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków W związku z zakończeniem Kampanii wyborczej do Parlamentu w 2023 r. pragnę gorąco podziękować za pełen zaangażowania oraz wysokich kompetencji wkład w poważne i godne reprezentowanie dobrze pojętych interesów obywateli polskich w Polsce i na całym świecie, zgodnie z celami statutowymi Światowego Kongresu Polaków. Dziękuję za wspieranie mojej kandydatury do Sejmu, którą to propozycję przyjęłam po zobowiązaniu się Konfederacji do wspierania współpracy Polaków na całym świecie oraz respektowania zasady równego traktowania Polaków w kraju i Polaków za granicą. Konfederacja okazała się jedyną partią w Polsce, która dotąd nie rządziła i która z tego powodu nie mogła dotąd zrealizować postulatu Światowego Kongresu Polaków z 3.11.2017 r., obradującego na Zamku Królewskim w Warszawie i która to partia jako jedyna jednoznacznie poparła ten postulat Światowego Kongresu Polaków. Wyrażam tez podziękowanie dla wszystkich Konsultantów Światowego Kongresu Polaków oraz dla dziennikarzy upowszechniających merytoryczne debaty zgodnie z konstytucyjnym prawem Obywateli do informacji. Wyrazy wdzięczności kieruję także do polskich i zagranicznych Uczelni Wyższych, dla Światowej Rady Badań nad Polonią, dla Światowego Forum Dziennikarzy Polonijnych oraz dla Stowarzyszenia Mediów Polskich, a także dla polonijnych uczonych z całego Świata za cenną merytoryczną współpracę i naukową wiedzę o wyzwaniach stojących przed Polonia znanych w świetle doświadczeń historycznych i współczesnych. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruje do Międzynarodowe Stowarzyszenie PolonijneMiędzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego oraz do międzynarodowej kapituły, która za zasługi Światowego Kongresu Polaków oraz przedstawiciela Polonii Szwedzkiej Pana Jacka Gancarsona dyrektora Biura ŚKP uczyniła go laureatem konkusu Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej w dniu 9.09.2023 r. w Liverpool. Pozwoliło to na wiele nowych inicjatyw i dyskusji naukowych oraz obywatelskich ponad podziałami i ponad granicami, co niezależnie do wyników wyborów będzie cennym wkładem w badania naukowe nad statusem Polonii oraz podniesieniem poziomu kultury politycznej i prawnej a także aktywności Polaków w kraju i za granicą nie tylko w czasie wyborczych kampanii.
Podziękowanie - Wybory 2023
Data dodania: 2023-10-15 18:29:20
 
Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem Kampanii wyborczej do Parlamentu w 2023 r. pragnę gorąco podziękować za pełen zaangażowania oraz wysokich kompetencji wkład w poważne i godne reprezentowanie dobrze pojętych interesów obywateli polskich w Polsce i na całym świecie, zgodnie z celami statutowymi Światowego Kongresu Polaków. Dziękuję za wspieranie mojej kandydatury do Sejmu, którą to propozycję przyjęłam po zobowiązaniu się Konfederacji do wspierania współpracy Polaków na całym świecie oraz respektowania zasady równego traktowania Polaków w kraju i Polaków za granicą. Konfederacja okazała się jedyną partią w Polsce, która dotąd nie rządziła i która z tego powodu nie mogła dotąd zrealizować postulatu Światowego Kongresu Polaków z 3.11.2017 r., obradującego na Zamku Królewskim w Warszawie i która to partia jako jedyna jednoznacznie poparła ten postulat Światowego Kongresu Polaków. Wyrażam tez podziękowanie dla wszystkich Konsultantów Światowego Kongresu Polaków oraz dla dziennikarzy upowszechniających merytoryczne debaty zgodnie z konstytucyjnym prawem Obywateli do informacji. Wyrazy wdzięczności kieruję także do polskich i zagranicznych Uczelni Wyższych, dla Światowej Rady Badań nad Polonią, dla Światowego Forum Dziennikarzy Polonijnych oraz dla Stowarzyszenia Mediów Polskich, a także dla polonijnych uczonych z całego Świata za cenną merytoryczną współpracę i naukową wiedzę o wyzwaniach stojących przed Polonia znanych w świetle doświadczeń historycznych i współczesnych. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruje do Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego oraz do międzynarodowej kapituły, która za zasługi Światowego Kongresu Polaków oraz przedstawiciela Polonii Szwedzkiej Pana Jacka Gancarsona dyrektora Biura ŚKP uczyniła go laureatem konkusy Osobowość Polonijna w dniu 9.09.2023 r. w Liverpool. Pozwoliło to na wiele nowych inicjatyw i dyskusji naukowych oraz obywatelskich ponad podziałami i ponad granicami, co niezależnie do wyników wyborów będzie cennym wkładem w badania naukowe nad statusem Polonii oraz podniesieniem poziomu kultury politycznej i prawnej a także aktywności Polaków w kraju i za granicą nie tylko w czasie wyborczych kampanii. Serdecznie pozdrawiam Z powiązaniem dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków www.swiatowykongrespolakow.pl
POLONIA - Prawo głosu ponad podziałami
Data dodania: 2023-09-24 20:09:49
 
POLONIA - Prawo głosu ponad podziałami
Z Krystyną Krzekotowską, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, kandydatką Konfederacji do Sejmu, rozmawia Łukasz Perzyna - Jak widzi Pani kwestię głosowania Polaków za granicą? Jak rozumiem, zwiększenie liczby komisji wyborczych to krok we właściwym kierunku chociaż nie załatwia sprawy? - Pewnie, że należy podziękować za to, co już zrobiono. W swoim programie akcentuję jednak i będę o to w Sejmie walczyła, gdy zostanę wybrana, potrzebę dalszego zwiększenia liczby komisji wyborczych dla Polaków za granicą. - Teraz jednak mamy ich tyle, ile ich otwarto. Co robić, apelować do dobrej woli członków komisji, żeby zdążyli głosy policzyć tak, aby się nie zmarnowały? - Nie podzielam Pana ironii chociaż dziennikarz ma do niej prawo w ocenie sytuacji, zwłaszcza, gdy decydenci zawodzą, więc krytykować ich warto. Dokładnie tak jak Pan to ujął choć z lekkim przekąsem, trzeba się do dobrej woli odwoływać. Poważnie i bez sarkazmu. Warto zachęcać członków komisji wyborczych, żeby dołożyli wszelkich starań, by głosy Polaków z zagranicy okazały się ważne. Trzeba apelować do tych, co pomogą urny wozić: z punktów głosowania do komisji. Prywatnymi samochodami uda się to szybciej, a w USA wystarczy zarejestrować firmę kurierską, co następuje błyskawicznie, żeby członkom komisji pomóc. Tak samo wyborca, który ma samochód i starszych sąsiadów, co auta już nie prowadzą, a poruszanie się sprawia im problem - niech im zaproponuje podwózkę. Wierzę we wzajemną życzliwość Polaków, częściej u wyborców dotychczas się ona objawiała niż tych, na których głosowali. - W tym wypadku chodzi o prawo Polaków do głosowania pod każdą szerokością i długością geograficzną? - Szerzej warto to ująć: chodzi o prawo głosu Polaków na całej kuli ziemskiej, rozproszonych ale i żyjących jak w Chicago czy Toronto, Paryżu czy Londynie - pod każdą szerokością geograficzną. Idzie o coś więcej niż prawo do głosowania, ważne, ale do zrealizowania raz na cztery lata. Nam powinno na tym zależeć, żeby Polonia zyskała stały wpływ na losy kraju. Dostęp obywateli do informacji dotyczących głosowania powinien oczywiście stać się celem ponad podziałami. Ale do niego rola Polonii się nie ogranicza. Ponad podziałami politycznymi trzeba wspierać współpracę Polaków z kraju i z zagranicy. Cieszyliśmy się przecież ze zburzenia żelaznej kurtyny, do czego emigracja polska mocno się przyczyniła. Skoro jest pan dziennikarzem, to nie muszę Panu tłumaczyć roli, jaką odegrały Radio Wolna Europa, Głos Ameryki ani paryska "Kultura". Dziś środowiska emigracji mogą mieć równie dobroczynny wpływ na to, co się w kraju dzieje. Mowę nienawiści chcemy zamienić na mowę życzliwości, jestem przekonana, że to realne. - Brzmi to zachęcająco ale jak to przekuć na język faktów politycznych? - W moim projekcie politycznym, który zamierzam realizować, przewiduję wprowadzenie zasady, że 20 miejsc w 100-osobowym Senacie powinni obsadzić przedstawiciele wybierani przez Polaków z zagranicy. Nie widzę żadnych przeszkód, żeby tak się stało. Gdy senatorowie Polonii znajdą się w Senacie, nie będą w nim wyłącznie zasiadać, jak się ładnie mówi - tylko okażą się aktywni. Senat zgłaszać będzie własne projekty ustaw, co może robić, ale niestety czyni to sporadycznie. - Dziś Polonia wybiera posłów, z okręgu warszawskiego, tego w którym Pani kandyduje. Jednak jeden z Pani rywali do mandatu, również prawnik Aleksander Pociej z Koalicji Obywatelskiej, proponuje, żeby Polacy z zagranicy stanowili odrębny okręg wyborczy w którym będą swoich przedstawicieli wybierać? Nie widzę tu sprzeczności z tym, co Pani mówi? - Cieszy mnie to, dlatego powtarzam, że o prawo do głosu Polonii warto zabiegać ponad politycznymi podziałami. Był Pan obecny na dzisiejszej mojej konferencji na ten temat. Zauważył Pan przecież, że wśród jej uczestników znalazł się przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców. Gdy rzecz jest warta poparcia, nie powinien tego utrudniać fakt, że kandyduję do Sejmu z Konfederacji z siedemnastego miejsca w okręgu obejmującym Warszawę i głosy Polonii, a mec. Pociej z dwudziestego, tyle, że z listy KO ale w okręgu tym samym a Bezpartyjni Samorządowcy jak Pan wie Polakom z zagranicy życzliwi też mają własną listę. Trudno, żeby wszyscy z jednej startowali, w poprzednim ustroju niczego dobrego ta zasada nie przyniosła. Nie musi być jednak konkurencji tam, gdzie w grę wchodzą sprawy wyższego rzędu. Powszechne realnie prawo głosu - to nie tylko sprawa Polaków z zagranicy. Także w kraju okazuje się ograniczane. - W jaki sposób? - Prawo wyborcze dzieli się na czynne i bierne, przepraszam, że przez chwilę przemawiam jak autorka podręczników prawa, które rzeczywiście napisałam. Ale warto przypominać o tym, co nam przysługuje. Nie zapominać o własnych prawach. To czynne - to prawo do głosowania. A bierne - do kandydowania. Wyraźnie się je ogranicza. Nie sprzyja prawdziwym rządom obywateli zasada, że trzeba zebrać 5 tys podpisów pod listą kandydatów do Sejmu. Ogranicza to możliwości nowych marek na scenie politycznej, takich jak Bezpartyjni Samorządowcy czy Konfederacja a faworyzuje partie od lat w Sejmie zasiedziałe, dysponujące aparatami partyjnymi, utrzymywanymi przez podatnika. To kolejna rzecz, którą warto zmienić. - Chyba niełatwo, bo stanowi element systemu? - Porywałam się już na rzeczy, które mi odradzano, ale udało się je z korzyścią dla ludzi załatwić. Wraz z mężem walczyliśmy - w imię zasady, że prawnik ma obowiązek bronić słabszego - o mieszkania zakładowe odebrane rodzinom hutników z Huty Warszawa w trakcie prywatyzacji zakładu. Uratowaliśmy 32 bloki hutnicze. Rozumie Pan, 32 budynki, niech Pan je przemnoży przez liczbę mieszkań i rodzin. Co więcej ta sprawa stała się kanwą wprowadzenia regulacji prawnych lepszych niż wcześniej obowiązujące. - Sprawy Polonii trudniej się chyba załatwia... przez Ocean? - Wcale nie tak, jak Pan mówi. Podam przykład z praktyki naszego działania, Światowego Kongresu Polaków. Jeden z rodaków zza Oceanu wrócił do Ojczyzny z pieniędzmi, które postanowił zainwestować... - .... całkiem tak, jak ćwierć wieku temu apelował o to do Polonii ówczesny premier Jerzy Buzek? - Dokładnie tak. I zainwestował te pieniądze w sanatorium w uzdrowiskowej miejscowości. Od podstaw je zbudował: nowoczesne, piękne. Ale długo nie dostawał pozwolenia, żeby ten zakład leczniczy uruchomić. Bo obok stało inne sanatorium, działało po staremu, czyli byle jak, ale miało swoich lobbystów, wpływających na lokalną władzę. Wzięliśmy się na sposób i załatwiliśmy sprawę bez awantur. Dowiedzieliśmy się, że lokalny włodarz położył rzeczywiste zasługi dla programu wymiany, obejmującego młodzież polonijną. Wybraliśmy się do niego, żeby podziękować, skoro naprawdę było za co. A przy okazji wskazaliśmy na nieuzasadnione przeszkody, stawiane przez biurokrację inwestorowi, powracającemu z pieniędzmi z zagranicy, tak jak do tego zachęcano. Przyczyniło się to do odmrożenia sytuacji. Nowe sanatorium już działa, dobrze służy ludziom, ich wypoczynkowi i zdrowiu. -
DEBATA O PRAWIE WYBORCZYM PONAD PODZIAŁAMI
Data dodania: 2023-09-22 17:03:34
 
DEBATA O PRAWIE WYBORCZYM PONAD PODZIAŁAMI
Szanowni Państwo, Szanowni Dziennikarze Polscy i Polonijny, Dziękując jeszcze raz za Wasz wielki wkład w upowszechnienie dorobku Światowego Kongresu Polaków i jego obrad na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 3.11.2017 r. dziękuję zarazem za Wasz aktywny udział w kampaniach wyborczych oraz merytorycznych debatach ponad podziałami, organizowanych przez Światowy Kongres Polaków dla realizacji prawa Obywateli do informacji.
Międzynarodowe Forum Dziennikarzy Polonijnych
Data dodania: 2023-09-20 02:25:08
 
Szanowni Państwo, w związku z zaproszeniem na Konferencję Prasową "Forum Dziennikarzy Polonijnych - Wybory 2023", która odbędzie się w Warszawie ul. Gombrowicza 17 w dniu 21.09.2923 r. o godz. 12.00, pragnę przypomnieć, że na Konferencję zaprasza Światowy Kongres Polaków oraz dr Krystyna Krzekotowska, jako wiceprezes i współzałożyciel Światowego Kongresu Polaków oraz jako kandydat na posła z Warszawskiej listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Akredytacji proszę dokonać przez zgłoszenie uczestnictwa na maila k.krzekotowska@swiatowykongrespolakow.pl Uruchamiamy też akredytację na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl lub za pośrednictwem Stowarzyszenia Polskich Mediów, którego dr Krystyna Krzekotowska jest członkiem i ma duży dorobek, jako dziennikarz obywatelski. Zaproszenie takie oznacza, że polskie media publiczne są zobowiązane do uczestniczenia w takiej konferencji. dr Krystyna Krzekotowska od lat współpracuje z dziennikarzami polskimi (Prasą Radiem i Telewizją) oraz polonijnymi m.in. w Niemczech i Szwecji. Czyniła to w obronie Obywateli także w w okresie, gdy było to zabronione i mogła pisać wraz z mężem Św. P. mec. Jerzym Krzekotowskim o ważnych dla obywateli kwestiach prawnych, tylko pod pseudonimem. Jest doktorem nauk prawnych i wykładowcą na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych oraz autorką licznych książek i innych publikacji naukowych oraz publicystycznych. W książce na temat PRAWA WYBORCZEGO, poddaje krytyce polskie przepisy i procedury wyborcze, nie odpowiadające europejskim i światowym standardom równego traktowania Obywateli, także tych pracujących i mieszkających za granicą. Światowy Kongres Polaków z 2017 r. - obradujący na Zamku Królewskim w Warszawie, będącym siedzibą historyczną królów polskich, odbudowaną z wojennych zgliszcz dzięki wsparciu Polonii - był pierwszym od czasów przedwojennych, otwartym dla wszystkich, spotkaniem Polaków ponad podziałami. Światowy Kongres Polaków, który odbił się głośnym echem na całym świecie, dzięki licznym medialnym doniesieniom dziennikarzy polonijnych, zaapelował o przyznanie Polakom za granicą 20 mandatów w Senacie, tak jak to czyni wiele innych ustawodawstw dla swojej diaspory, w tym francuskie prawo wyborcze. Wyzwoliłoby to potężny intelektualny kapitał intelektualny Polaków oraz Senatu RP, który służyłby uruchomieniu inicjatywy ustawodawczej Izby Wyższej polskiego parlamentu, dla dobra Polski i Polaków. Niezależne Forum Mediów Polonijnych może i powinno stanowić antidotum na próby upolitycznienia medialnych przekazów, odziedziczone po poprzednim systemie. Umożliwi to debatę prowadzoną w sposób merytoryczny, bez politycznego zacietrzewienia i nacisków ze strony agresywnych przedstawicieli ugrupowań politycznych, umożliwi skupić uwagę opiniotwórczych środowisk na sprawach ważnych dla Obywateli. Takim zagadnieniem jest sam dostęp do Mediów, warunkujący realizację prawa obywateli do informacji oraz zasadę równego traktowania OBYWATELI w tak istotnej dziedzinie jak prawo i procedury wyborcze. W świetle doświadczeń historycznych i współczesnych Polacy za granicą, a zwłaszcza Dziennikarze mogą odgrywać i odgrywają istotną rolę we wzbogaceniu dyskusji na ten temat oraz udostepnieniu wniosków, zgodnie z prawem obywateli do informacji. Poniżej linko do informacji o programie oraz zrealizowanych już inicjatywach obywatelskich DZIĘKI WSPÓŁPRACY POLAKÓW W KRAJU z Polakami za granicą. https://swiatowykongrespolakow.pl/moj-program/?fbclid=IwAR2gd1OVY9Qiq5aeOoWGZLYWAeQg62mKjnNkhKTlSCUNmN_CaoAMeJKkQgA https://www.facebook.com/100009858510172/videos/850166186351670 www.swiatowykongrespolakow.pl Z nadzieją na naszą owocną i satysfakcjonującą współpracę, łączę serdeczne pozdrowienia. Z poważaniem Jacek Gancarson Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków Laureat Nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego Osobowość Polonijna 2023 tel. 603 996 408 Akredytacja na linku www.swiatowykongrespolakow.pl k.krzekotowska@swiatowykongrespolakow.pl Szanowni Państwo, w związku z zaproszeniem na Konferencję Prasową "Forum Dziennikarzy Polonijnych - Wybory 2023", która odbędzie się w Warszawie ul. Gombrowicza 17 w dniu 21.09.2923 r. o godz. 12.00, pragnę przypomnieć, że na Konferencję zaprasza Światowy Kongres Polaków oraz dr Krystyna Krzekotowska, jako wiceprezes i współzałożyciel Światowego Kongresu Polaków oraz jako kandydat na posła z Warszawskiej listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Akredytacji proszę dokonać przez zgłoszenie uczestnictwa na maila k.krzekotowska@swiatowykongrespolakow.pl Uruchamiamy też akredytację na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl l enia w takiej konferencji. dr Krystyna Krzekotowska od lat współpracuje z dziennikarzami polskimi (Prasą Radiem i Telewizją) oraz polonijnymi m.in. w Niemczech i Szwecji. Czyniła to w obronie Obywateli także w w okresie, gdy było to zabronione i mogła pisać wraz z mężem Św. P. mec. Jerzym Krzekotowskim o ważnych dla obywateli kwestiach prawnych, tylko pod pseudonimem. Jest doktorem nauk prawnych i wykładowcą na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych oraz autorką licznych książek i innych publikacji naukowych oraz publicystycznych. W książce na temat PRAWA WYBORCZEGO, poddaje krytyce polskie przepisy i procedury wyborcze, nie odpowiadające europejskim i światowym standardom równego traktowania Obywateli, także tych pracujących i mieszkających za granicą. Światowy Kongres Polaków z 2017 r. - obradujący na Zamku Królewskim w Warszawie, będącym siedzibą historyczną królów polskich, odbudowaną z wojennych zgliszcz dzięki wsparciu Polonii - był pierwszym od czasów przedwojennych, otwartym dla wszystkich, spotkaniem Polaków ponad podziałami. Światowy Kongres Polaków, który odbił się głośnym echem na całym świecie, dzięki licznym medialnym doniesieniom dziennikarzy polonijnych, zaapelował o przyznanie Polakom za granicą 20 mandatów w Senacie, tak jak to czyni wiele innych ustawodawstw dla swojej diaspory, w tym francuskie prawo wyborcze. Wyzwoliłoby to potężny intelektualny kapitał intelektualny Polaków oraz Senatu RP, który służyłby uruchomieniu inicjatywy ustawodawczej Izby Wyższej polskiego parlamentu, dla dobra Polski i Polaków. Niezależne Forum Mediów Polonijnych może i powinno stanowić antidotum na próby upolitycznienia medialnych przekazów, odziedziczone po poprzednim systemie. Umożliwi to debatę prowadzoną w sposób merytoryczny, bez politycznego zacietrzewienia i nacisków ze strony agresywnych przedstawicieli ugrupowań politycznych, umożliwi skupić uwagę opiniotwórczych środowisk na sprawach ważnych dla Obywateli. Takim zagadnieniem jest sam dostęp do Mediów, warunkujący realizację prawa obywateli do informacji oraz zasadę równego traktowania OBYWATELI w tak istotnej dziedzinie jak prawo i procedury wyborcze. W świetle doświadczeń historycznych i współczesnych Polacy za granicą, a zwłaszcza Dziennikarze mogą odgrywać i odgrywają istotną rolę we wzbogaceniu dyskusji na ten temat oraz udostepnieniu wniosków, zgodnie z prawem obywateli do informacji.
Polska dla Polonii Polonia dla Polski Konferencja prasowa Forum Mediów Polonijnych
Data dodania: 2023-09-20 02:18:16
 
w związku z zaproszeniem na Konferencję Prasową "Forum Dziennikarzy Polonijnych - Wybory 2023", która odbędzie się w Warszawie ul. Gombrowicza 17 w dniu 21.09.2923 r. o godz. 12.00, pragnę przypomnieć, że na Konferencję zaprasza Światowy Kongres Polaków oraz dr Krystyna Krzekotowska, jako wiceprezes i współzałożyciel Światowego Kongresu Polaków oraz jako kandydat na posła z Warszawskiej listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Akredytacji proszę dokonać przez zgłoszenie uczestnictwa na maila k.krzekotowska@swiatowykongrespolakow.pl Uruchamiamy też akredytację na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl lub za pośrednictwem Stowarzyszenia Polskich Mediów, którego dr Krystyna Krzekotowska jest członkiem i ma duży dorobek, jako dziennikarz obywatelski. Zaproszenie takie oznacza, że polskie media publiczne są zobowiązane do uczestniczenia w takiej konferencji. dr Krystyna Krzekotowska od lat współpracuje z dziennikarzami polskimi (Prasą Radiem i Telewizją) oraz polonijnymi m.in. w Niemczech i Szwecji. Czyniła to w obronie Obywateli także w w okresie, gdy było to zabronione i mogła pisać wraz z mężem Św. P. mec. Jerzym Krzekotowskim o ważnych dla obywateli kwestiach prawnych, tylko pod pseudonimem. Jest doktorem nauk prawnych i wykładowcą na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych oraz autorką licznych książek i innych publikacji naukowych oraz publicystycznych. W książce na temat PRAWA WYBORCZEGO, poddaje krytyce polskie przepisy i procedury wyborcze, nie odpowiadające europejskim i światowym standardom równego traktowania Obywateli, także tych pracujących i mieszkających za granicą.
Polska dla Polonii Polonia dla Polski
Data dodania: 2023-09-20 02:16:48
 
Szanowni Państwo, w związku z zaproszeniem na Konferencję Prasową "Forum Dziennikarzy Polonijnych - Wybory 2023", która odbędzie się w Warszawie ul. Gombrowicza 17 w dniu 21.09.2923 r. o godz. 12.00, pragnę przypomnieć, że na Konferencję zaprasza Światowy Kongres Polaków oraz dr Krystyna Krzekotowska, jako wiceprezes i współzałożyciel Światowego Kongresu Polaków oraz jako kandydat na posła z Warszawskiej listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Akredytacji proszę dokonać przez zgłoszenie uczestnictwa na maila k.krzekotowska@swiatowykongrespolakow.pl Uruchamiamy też akredytację na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl lub za pośrednictwem Stowarzyszenia Polskich Mediów, którego dr Krystyna Krzekotowska jest członkiem i ma duży dorobek, jako dziennikarz obywatelski. Zaproszenie takie oznacza, że polskie media publiczne są zobowiązane do uczestniczenia w takiej konferencji. dr Krystyna Krzekotowska od lat współpracuje z dziennikarzami polskimi (Prasą Radiem i Telewizją) oraz polonijnymi m.in. w Niemczech i Szwecji. Czyniła to w obronie Obywateli także w w okresie, gdy było to zabronione i mogła pisać wraz z mężem Św. P. mec. Jerzym Krzekotowskim o ważnych dla obywateli kwestiach prawnych, tylko pod pseudonimem. Jest doktorem nauk prawnych i wykładowcą na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych oraz autorką licznych książek i innych publikacji naukowych oraz publicystycznych. W książce na temat PRAWA WYBORCZEGO, poddaje krytyce polskie przepisy i procedury wyborcze, nie odpowiadające europejskim i światowym standardom równego traktowania Obywateli, także tych pracujących i mieszkających za granicą.
Polska dla Polonii Polonia dla Polski
Data dodania: 2023-09-20 02:14:40
 
Szanowni Państwo, w związku z zaproszeniem na Konferencję Prasową "Forum Dziennikarzy Polonijnych - Wybory 2023", która odbędzie się w Warszawie ul. Gombrowicza 17 w dniu 21.09.2923 r. o godz. 12.00, pragnę przypomnieć, że na Konferencję zaprasza Światowy Kongres Polaków oraz dr Krystyna Krzekotowska, jako wiceprezes i współzałożyciel Światowego Kongresu Polaków oraz jako kandydat na posła z Warszawskiej listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Akredytacji proszę dokonać przez zgłoszenie uczestnictwa na maila k.krzekotowska@swiatowykongrespolakow.pl Uruchamiamy też akredytację na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl lub za pośrednictwem Stowarzyszenia Polskich Mediów, którego dr Krystyna Krzekotowska jest członkiem i ma duży dorobek, jako dziennikarz obywatelski. Zaproszenie takie oznacza, że polskie media publiczne są zobowiązane do uczestniczenia w takiej konferencji. dr Krystyna Krzekotowska od lat współpracuje z dziennikarzami polskimi (Prasą Radiem i Telewizją) oraz polonijnymi m.in. w Niemczech i Szwecji. Czyniła to w obronie Obywateli także w w okresie, gdy było to zabronione i mogła pisać wraz z mężem Św. P. mec. Jerzym Krzekotowskim o ważnych dla obywateli kwestiach prawnych, tylko pod pseudonimem. Jest doktorem nauk prawnych i wykładowcą na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych oraz autorką licznych książek i innych publikacji naukowych oraz publicystycznych. W książce na temat PRAWA WYBORCZEGO, poddaje krytyce polskie przepisy i procedury wyborcze, nie odpowiadające europejskim i światowym standardom równego traktowania Obywateli, także tych pracujących i mieszkających za granicą. Światowy Kongres Polaków z 2017 r. - obradujący na Zamku Królewskim w Warszawie, będącym siedzibą historyczną królów polskich, odbudowaną z wojennych zgliszcz dzięki wsparciu Polonii - był pierwszym od czasów przedwojennych, otwartym dla wszystkich, spotkaniem Polaków ponad podziałami. Światowy Kongres Polaków, który odbił się głośnym echem na całym świecie, dzięki licznym medialnym doniesieniom dziennikarzy polonijnych, zaapelował o przyznanie Polakom za granicą 20 mandatów w Senacie, tak jak to czyni wiele innych ustawodawstw dla swojej diaspory, w tym francuskie prawo wyborcze. W
Polska dla Polonii Polonia dla Polski
Data dodania: 2023-09-20 02:13:50
 
Szanowni Państwo, w związku z zaproszeniem na Konferencję Prasową "Forum Dziennikarzy Polonijnych - Wybory 2023", która odbędzie się w Warszawie ul. Gombrowicza 17 w dniu 21.09.2923 r. o godz. 12.00, pragnę przypomnieć, że na Konferencję zaprasza Światowy Kongres Polaków oraz dr Krystyna Krzekotowska, jako wiceprezes i współzałożyciel Światowego Kongresu Polaków oraz jako kandydat na posła z Warszawskiej listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Akredytacji proszę dokonać przez zgłoszenie uczestnictwa na maila k.krzekotowska@swiatowykongrespolakow.pl Uruchamiamy też akredytację na stronie www.swiatowykongrespolakow.pl lub za pośrednictwem Stowarzyszenia Polskich Mediów, którego dr Krystyna Krzekotowska jest członkiem i ma duży dorobek, jako dziennikarz obywatelski. Zaproszenie takie oznacza, że polskie media publiczne są zobowiązane do uczestniczenia w takiej konferencji. dr Krystyna Krzekotowska od lat współpracuje z dziennikarzami polskimi (Prasą Radiem i Telewizją) oraz polonijnymi m.in. w Niemczech i Szwecji. Czyniła to w obronie Obywateli także w w okresie, gdy było to zabronione i mogła pisać wraz z mężem Św. P. mec. Jerzym Krzekotowskim o ważnych dla obywateli kwestiach prawnych, tylko pod pseudonimem. Jest doktorem nauk prawnych i wykładowcą na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych oraz autorką licznych książek i innych publikacji naukowych oraz publicystycznych. W książce na temat PRAWA WYBORCZEGO, poddaje krytyce polskie przepisy i procedury wyborcze, nie odpowiadające europejskim i światowym standardom równego traktowania Obywateli, także tych pracujących i mieszkających za granicą. Światowy Kongres Polaków z 2017 r. - obradujący na Zamku Królewskim w Warszawie, będącym siedzibą historyczną królów polskich, odbudowaną z wojennych zgliszcz dzięki wsparciu Polonii - był pierwszym od czasów przedwojennych, otwartym dla wszystkich, spotkaniem Polaków ponad podziałami. Światowy Kongres Polaków, który odbił się głośnym echem na całym świecie, dzięki licznym medialnym doniesieniom dziennikarzy polonijnych, zaapelował o przyznanie Polakom za granicą 20 mandatów w Senacie, tak jak to czyni wiele innych ustawodawstw dla swojej diaspory, w tym francuskie prawo wyborcze. Wyzwoliłoby to potężny intelektualny kapitał intelektualny Polaków oraz Senatu RP, który służyłby uruchomieniu inicjatywy ustawodawczej Izby Wyższej polskiego parlamentu, dla dobra Polski i Polaków. Niezależne Forum Mediów Polonijnych może i powinno stanowić antidotum na próby upolitycznienia medialnych przekazów, odziedziczone po poprzednim systemie. Umożliwi to debatę prowadzoną w sposób merytoryczny, bez politycznego zacietrzewienia i nacisków ze strony agresywnych przedstawicieli ugrupowań politycznych, umożliwi skupić uwagę opiniotwórczych środowisk na sprawach ważnych dla Obywateli. Takim zagadnieniem jest sam dostęp do Mediów, warunkujący realizację prawa obywateli do informacji oraz zasadę równego traktowania OBYWATELI w tak istotnej dziedzinie jak prawo i procedury wyborcze. W świetle doświadczeń historycznych i współczesnych Polacy za granicą, a zwłaszcza Dziennikarze mogą odgrywać i odgrywają istotną rolę we wzbogaceniu dyskusji na ten temat oraz udostepnieniu wniosków, zgodnie z prawem obywateli do informacji. Poniżej linko do informacji o programie oraz zrealizowanych już inicjatywach obywatelskich DZIĘKI WSPÓŁPRACY POLAKÓW W KRAJU z Polakami za granicą. https://swiatowykongrespolakow.pl/moj-program/?fbclid=IwAR2gd1OVY9Qiq5aeOoWGZLYWAeQg62mKjnNkhKTlSCUNmN_CaoAMeJKkQgA https://www.facebook.com/100009858510172/videos/850166186351670 www.swiatowykongrespolakow.pl Z nadzieją na naszą owocną i satysfakcjonującą współpracę, łączę serdeczne pozdrowienia. Z poważaniem Jacek Gancarson Dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków Laureat Nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego Osobowość Polonijna 2023 tel. 603 996 408 Akredytacja na linku www.swiatowykongrespolakow.pl k.krzekotowska@swiatowykongrespolakow.pl
Rekomendacje dla Krystyny Krzekotowskiej Autorka Teresa Dominiczak
Data dodania: 2023-08-26 22:03:46
 
Rekomendacje dla Krystyny Krzekotowskiej Autorka Teresa Dominiczak
Czas wyborów za chwilę, A ja furtkę uchylę I zachęcę do słusznej decyzji. KRYSTYNA KRZEKOTOWSKA!!! Wiem, że wiedzie Ją troska, Ażeby poprawić byt bliźnim. Jej filozofia życiowa To w rządzeniu odnowa. Swój program wzbogaca przez lata. Obrońca słabszych obywateli Pragnie, by wszyscy szansę mieli Na kreację przyjaznego świata. Udziela skutecznej pomocy Nękanym ofiarom przemocy. Jako ekspert w Sejmowej Komisji, Na kłopoty mieszkaniowe Paragrafy zna gotowe. Służyć ludziom – główny cel Jej misji. Pani mecenas hasłem: „Przyjazne zarządzanie miastem! Jak parasol – ochrona prawna!” W publikacjach, pracach prawniczych Tylko dobro człowieka się liczy. Krzekotowska tym żyje od dawna. Jako społecznik, akademicki nauczyciel Europejskie strategie wciela w życie. Uczy młodych ludzi gromadę, Jakie wzorce szanować, Jaką Polskę budować, Jak uwierzyć, że DAMY RADĘ. Droga Krystyno, Zawsze wierzyłem w Ciebie i Twoje nie prawdopodobne siły wewnętrzne , ten nieposkromiony entuzjazm i na dodatek nadzwyczajną merytoryczność w myśleniu i w działaniu! Tobie ten mandat należy się, jak mojemu owczarkowi porządne gotowane jedzenie z solidną mięsna wkladką...by nie powiedzieć kość! Życzę Ci powodzenia z całego serca i znajomym z tego okręgu wyborczego przekażę dobra nowinę, że taka osoba jak Ty będzie ich reprezentowała.
de Krystyna Krzekotowska na Warszawskiej Liście Konfederacji di Sejmu
Data dodania: 2023-08-26 20:52:32
 
de Krystyna Krzekotowska na Warszawskiej Liście Konfederacji di Sejmu
Na Warszawskiej Liście Konfederacji do Sejmu dr Krystyna Krzekotowska Prawnik - skuteczny obrońca praw Polskich Obywateli w Polsce i za granicą, wiceprezes Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków. Jako autorka licznych książek prawniczych, w tym na temat Prawa Mieszkaniowego i Spółdzielczego przyczyniła się do wzmocnienia ochrony praw mieszkaniowych. Jako wieloletni dyplomata w Niemczech (radca Ambasady Polskiej w Berlinie) przyczyniła się do wzmocnienia ochrony Polaków za granicą. Jako wykładowca i Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelnia Łazarskiego, Łazarski po dyplomie kształci od 20 lat profesjonalnych uczestników na krajowym i międzynarodowym rynku nieruchomości. Jako człowiek i społecznik - zawsze spieszy z pomocną, tworząc wspólnie z rodzicami Dzieci z niepełnosprawnościami, Fundację POMOCNAA DŁOŃ i budując dla nich pierwsze w Polsce Centrum Zamieszkania i Rehabilitacji w Warszawie przy ul. Odrębnej 10.
POLONIA W SŁUŻBIE OJCZYZNY
Data dodania: 2023-08-26 20:44:43
 
POLONIA W SŁUŻBIE OJCZYZNY
Koncert i życzenia urodzinowe dla Pana Zdzisława Juhyma, który po 40 latach pracy za granicą powrócił do Polski. W imieniu Swiatowego Kongresu Polaków gratulacje i życzenia składa dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków. W wydarzeniu uczestniczyło liczne grono Polaków i Polonii z całej Polski oraz z całego świata. Solenizant podejmował gości na swym ranczo na Podkarpaciu wraz z małżonką dr Renatą Królikowską. Wieloletnia harmonijna współpraca na rzecz integracji Polonii zaowocowała trwałymi i pięknymi przyjaźniami, które teraz są przez Panią Renatę i Pana Zdzisława pielęgnowane na polskiej ziemi.
Najserdeczniejsze Życzenia Wielkanocne 2023
Data dodania: 2023-04-06 17:40:38
 
Najserdeczniejsze Życzenia Wielkanocne 2023
Dziękuję bardzo Kochani za te piękne życzenia i z całego serca je odwzajemniam. Dziękuję także za wielkie duchowe wsparcie, jakim mnie obdarzacie. Wzajemnie ślę moc serdeczności. Serdecznie pozdrawiam dr Krystyna Krzekotowska Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości tel. 603996408 www.ckp.lazarski.pl
Najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne
Data dodania: 2022-12-31 16:20:32
 
Najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne
W imieniu Zarządu Światowego Kongresu Polaków oraz swoim własnym składam Wam Wszystkim Kochani Najserdeczniejsze życzenia Noworoczne. Jednoczesnie wyrażam ogromną wdzięczność za tak wiele wsparcia dla mnie i mojej Rodziny w mijającym roku 2022. Serdecznie zapraszam do współpracy.
Zaproszenie
Data dodania: 2022-06-08 23:53:09
 
Zaproszenie
Z A P R O S Z E N I E Serdecznie zapraszamy na spotkanie w siedzibie Światowego Kongresu Polaków, które uświetni swym występem Honorowy Gość, Olivier Palmer, słynny tenor z Polonii Niemieckiej, w dniu 10.06.2022 r. (piątek) o godz. 17.00 w Warszawie przy ul. Gombrowicza 17
Zaproszenie Światowego Kongresu Polaków
Data dodania: 2022-06-08 23:50:09
 
Z A P R O S Z E N I E Serdecznie zapraszamy na spotkanie w siedzibie Światowego Kongresu Polaków, które uświetni swym występem Honorowy Gość, Olivier Palmer, słynny tenor z Polonii Niemieckiej, w dniu 10.06.2022 r. (piątek) o godz. 17.00 w Warszawie przy ul. Gombrowicza 17
. Światowy Kongres Polaków dziękuje ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ
Data dodania: 2022-02-17 10:20:12
 
. Światowy Kongres Polaków dziękuje ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ
. P O D Z I Ę K O W A N I E ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ Światowy Kongres Polaków, zgodnie ze swoimi celami statutowymi podejmuje inicjatywy na rzecz łączenia i wspierania Polaków w kraju oraz Polaków za granicą. Jednym z ważnych celów statutowych jest działalność charytatywna, w tym pomoc i wspieranie w sytuacjach kryzysowych. Dlatego pragniemy wyrazić wielkie uznanie dla członków i sympatyków Światowego Kongresu Polaków za podjęte inicjatywy charytatywne, w tym bezpłatną pomoc prawną, udzielaną nieustannie przez mec. Jerzego Krzekotowskiego. Także wielu wielu onych członków i sympatyków ŚKP ma zasługi dla akcji charytatywnych i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Zainaugurowano wiele kampanii społecznych, wspólnie z innymi organizacjami, takimi jak: Fundacja Pomocna Dłoń, Fundacja Nowa Wieś, Fundacja Pomóż Innym, Stowarzyszenie Damy Radę, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Fundacja Emanio Arcus oraz Federacja Organizacji Charytatywnych. W ostatnim okresie szczególnie wiele inicjatyw charytatywnych zainspirowane zostały pod wpływem współczucia dla losu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń. Fundacja ta została założona przez rodziców i przy pomocy własnych środków zbudowała i prowadziła pierwszy i jedyny w Polsce tego typu Dom Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10. https://www.youtube.com/watch?v=cfRCoMmgMv0&t=871s https://www.youtube.com/watch?v=z705zjwPuvw . https://pomagam.pl/2kfh5nqy
Podziękowanie
Data dodania: 2022-02-12 16:10:41
 
Podziękowanie
Pan Jacek Olgierd Kurski Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A. Szanowny Panie Prezesie, Światowy Kongres Polaków zwraca się do Szanownego Pana z wyrazami wdzięczności za akceptację programu TV „Sprawa dla Reportera”, znakomicie prowadzonego przez Panią Redaktor Elżbietę Jaworowicz, w którym poruszane są ważne społeczne problemy i bolączki Polaków w kraju i za granicą. W programie tym został przedstawiony problem członka Światowego Kongresu Polaków, Pana Olivera Palmera – Konsultanta d/s Kultury, który obdarzony jest nieprzeciętnym talentem i jako jedyny na świecie głuchy tenor jest nazywany „polskim Bocelli”. Jest Polakiem, z którego Polska i Polacy mogą być dumni.
Życzenia Noworoczne
Data dodania: 2021-12-28 12:12:10
 
Życzenia Noworoczne
Aby nadchodzący Nowy Rok 2022 przyniósł same radosne i szczęśliwe chwile, same pasmo sukcesów w zyciu zawodowym i osobistym. Aby był rokiem realizacji własnych plan i upłynął w spokoju, zdrowiu, oraz satysfakcji z Waszych dokonań.
E U R O P E J S K A A K A D E M I A P R A W A w Warszawie
Data dodania: 2021-12-21 21:17:07
 
E U R O P E J S K A A K A D E M I A P R A W A w Warszawie
E U R O P E J S K A A K A D E M I A P R A W A w Warszawie Środowiska prawnicze i organizacje pozarządowe, zainspirowane zostały do debat nad perspektywami współpracy prawników w Europie. Eksperci krajowi i międzynarodowi stawiają sobie pytanie, czy dla sprostania nowym wyzwaniom związanym z integracją europejską potrzebna jest nowa instytucjonalna forma tej współpracy w postaci Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie, uwzględniająca zwłaszcza specyficzne potrzeby nowych państw członkowskich? Pomocne są tu doświadczenia Europejskiej Akademii Prawa w Trier oraz Akademii Sędziowskich w Niemczech, jakie są przekazywane przez pionierów polsko-niemieckiej współpracy prawników, takich jak prof. Siegfried Willutzki, adw. Stefan Hambura, dr Wolfgang Heisel, dr Horst Riese i dr Peter Diedrich, prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Szczególną wagę w pracach nad doskonaleniem zawodowym przywiązać należy – tak jak to ma miejsce w innych państwach UE - do kształcenia umiejętności kontaktowania się z mediami (prasa, radio i telewizja), aby dostarczać mediom informacji kształtujących pozytywny wizerunek przemian dotyczących wymiaru sprawiedliwości, a tym samym przeciwdziałać zbyt jednostronnie krytycznemu nastawieniu dziennikarzy.
Popularyzowanie prawa
Data dodania: 2021-12-16 21:04:05
 
Popularyzowanie prawa
Popularyzowanie prawa to ważne zadanie, mające na celu podnoszenie świadomości i kultury prawnej. Wspólnie z portalem POLSKA MÓWI, z wieloma organizacjami oraz licznym gronem dziennikarzy wyspecjalizowanych w tej dziedzinie, a przede wszystkim z udziałem koleżanek i Kolegów prawników, uczonych i praktyków podejmujemy wiele inicjatyw . Polega to w szczególności na organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych m.in. z udziałem Uczelni Łazarskiego, Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, Niemiecko - Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii oraz Światowego Kongresu Polaków. Współpracy z dziennikarzami zawdzięczamy to, że dorobek tej pracy jest udostępniany nie tyko w formie publikacji naukowych ale także w formie popularno-naukowych filmów, wywiadów i publicystyki społeczno-prawnej (por. poniższe linki). Krystyna Krzekotowska
POGRZEB I ostatnie pożegnanie Krysi Szczęsne
Data dodania: 2021-12-16 20:32:50
 
POGRZEB I ostatnie pożegnanie Krysi Szczęsne
POGRZEB I ostatnie pożegnanie Krysi Szczęsnej, współzałożycielki i członkini władz Światowego Kongresu Polaków www.swiatowykongrespolakow.pl Będzie nam wszystkim Ciebie Krysiu brakowało, Osoby tak szlachetnej, KOCHAJĄCEJ LUDZI I kochanej przez wszystkich. Cenionej ZA DOBROĆ I za liczne talenty twórcze. Swoje wybitne umiejętności w dziedzinie archiwizacji oddałaś do dyspozycji zarówno licznym urzędom centralnym w Polsce, jak i Polakom za granicą, jako Konsultant ŚKP. Pogrzeb i pożegnanie Krysi odbędzie się we wtorek 21.12.2021 o godz. 10:05 w kościele św. Ignacego Loyoli Kazimierza Wóycickiego 14A, Cmentarz Północn
Dziękuję za pamięć i życzenia
Data dodania: 2020-01-15 22:30:27
 
Dziękuję za pamięć i życzenia
Dziękuję za pamięć i życzenia. Największą radość sprawi mi symboliczna wpłata na rzecz podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń i remontu ich domu zniszczonego pożarem. https://pomagam.pl/2kfh5nqy - link do składki PS. Dach zdołaliśmy juz odbudować, ale na remont czekają zabite deskami okna oraz pokoje na poddaszu. https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/pozar-domu-fundacji-pomocna-dlon-niepewny-los-podopiecznych,929597.html
KW KONFEDERACJA I Światowy Kongres Polaków zapraszają
Data dodania: 2019-10-04 03:32:17
 
KW KONFEDERACJA I Światowy Kongres Polaków zapraszają
Kalendarz konferencji i spotkań oraz innych wydarzeń wyborczych organizowanych przez KW KONFEDERACJA i Światowy Kongres Polaków 6.10 godz. 19.00 Wydarzenie ‘Tanecznym krokiem na wybory” Klub Park Warszawa 7.10. godz. 14.00 ul.Odrębna 10 Konferencja Prasowa KW Konfederacji oraz J.Korwina Mikke i K. Krzekotowskiej na temat praw osób niepełnosprawnych 8.10 g. 12.00 ul. Jasna 1 I piętro Konferencja Prasowa z udziałem kandydatów na posłów wszystkich opcji, w tym dr Krystyny Krzekotowskiej autorki książek o prawie spółdzielczym na temat przyszłości polskich spółdzielców w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej
O akcji "Nie świruj, idź na wybory"
Data dodania: 2019-09-20 23:37:12
 
O akcji
O akcji "Nie świruj, idź na wybory" Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar negatywnie ocenił pozornie tylko "szyderczą" kampanię artystów dot. osób niepełnosprawnych, podobnie jak wielu polityków i społeczników. Także na konferencji w Fundacji Batorego z udziałem kandydatów na posłów Pan Rzecznik nawiązał do tej grupy, jak również do osób starszych. Uznał że Polska mogłaby odegrać w tej dziedzinie rolę wiodącą w Europie. Zaapelowałam więc aby ten - dotąd prawie nieobecny w debatach - problem praw osób niepełnosprawnych i starszych uczynić przedmiotem debaty w kampanii wyborczej z udziałem wszystkich opcji. Polska pod tym względem odbiega od europejskiego poziomu życia i ochrony tej wielomilionowej grupy osób. Są tu do rozwiązania problemy wymagające współpracy ponad podziałami. Temu służy inicjatywa Fundacji Pomocna Dłoń i innych organizacji pozarządowych - #OkrągłegoStołu #PolacyDlaNiepełnosprawnych. W ramach tego projektu 12.09. odbył się Koncert #ArtyściDlaNiepełnosprawnych, aby poruszyć serca Polaków. Artyści w różnych formach potrafią poruszać także zobojętniałe na ogół serca polityków. Może i ta głośna akcja ARTYSTÓW "Nie świruj, idź na wybory": jest tylko pozornie szydercza. Odbierana jest dotąd przez wielu i przez Pana Rzecznika tylko jako wyszydzanie niepełnosprawnych, choć w moim odczuciu - ma albo może mieć - zupełnie inny cel i skutek. Może spowodować, że politycy i kandydaci na posłów różnych opcji oraz ich partie nie będą mogli odwracać oczu od wołających o pomoc "twarzy, oczu i gestów" niepełnosprawnych. Niektórzy polityce nawołują aby w tej sprawie zachować taktownie milczenie. Tymczasem moim zdaniem należy tu widzieć nie wyszydzanie lecz krzyk: "Zobaczcie nas i to jak wyglądamy. Zaakceptujcie nas i nie spychajcie na boczny tor, abyśmy byli niewidoczni z naszymi trudnymi problemami. Dotknijcie ręką naszej szramy na twarzy i naszego cierpienia. Nie bądźcie taktownie obojętni lecz okażcie empatię i zrozumienie". Może zechcemy i potrafimy odczytać "to coś", co porusza nie tylko wrażliwość Rzeczników Praw Obywatelskich. Usłyszmy więc w tej akcji wołanie niepełnosprawnych: " LUDZIE, usłyszcie nasze wołanie o pomoc. Nie chodzi nam o wycofanie się i taktowne milczenie na nasz temat, jako że temat jest niewygodny dla wszystkich. Wszak chodzi o zaniedbania 30 - letniej wolnej Polski, która nadal - jak za czasów PRL - jest dla nas niepełnosprawnych MACOCHĄ".
List otwarty Światowego Kongresu Polaków
Data dodania: 2019-09-03 22:54:50
 
Światowy Kongres Polaków Szanowni Państwu, mając na uwadze misję Światowego Kongresu Polaków w dziedzinie edukacji i uwrażliwienia Polaków na pomoc potrzebującym a w szczególności osobom niepełnosprawnym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w uroczystym koncercie „Artyści dla Niepełnosprawnych”, który odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. o godz. 18.00 w Sali Koncertowej Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie. Niniejszy koncert z udziałem charytatywnie występujących artystów tej miary co Urszula Dudziak, czy Stanisław Sojka oraz twórców polskich zamieszkałych za granicą, zasługuje na zainteresowanie i pomoc, gdyż jego celem jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych, którzy borykają się z wielkimi, codziennymi trudami.
Polacy dla Niepełnosprawnych
Data dodania: 2019-06-21 16:55:39
 
Polacy dla Niepełnosprawnych
Ewa Krawczyk o programie #PolacyDlaNiepelnosprawnych Jest to projekt współdziałania Polaków (w ramach ich mocnych stron, zawodów i możliwości). Powstał z koalicji kilku stowarzyszeń i fundacji, którym udało się rozwiązać problem wielu Osób z Niepełnosprawnościami. Organizacji, które chcą się dzielić wiedzą z innymi.
Te stare dzieci boją się umierać gdzie indziej
Data dodania: 2019-04-26 00:33:20
 
Te stare dzieci boją się umierać gdzie indziej
Składka na odbudowę spalonej części domu podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń w Warszawie ul. Odrębna 10 >> LINK DO ZBIÓRKI << https://pomagam.pl/2kfh5nqy Prosimy o choć najmniejszą wpłatę oraz udostępnianie składki znajomym. Poruszający materiał red. Klaudii Ziólkowskiej https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,te-stare-dzieci-boja-sie-brumierac-gdzie-indziej,289155.html Klaudia Ziółkowska Te stare dzieci boją się umierać gdzie indziej Kto się zajmie naszymi dziećmi jak umrzemy? Zapłakali. "Bogata społecznica" sama się znalazła. I wybudowali dom, gdzie każde z ich dzieci dostało swój "pokój do spokojnego umierania". W święta budynek stanął w ogniu. Dachu nie ma. Na poddaszu pobojowisko. W kącie kawałek nadpalonego łóżka. Jeszcze niedawno ktoś na nim spał. Większość spalonych mebli strażacy wyrzucili do kiedyś ładnego ogródka po akcji. Wszędzie walają się nadpalone książki, puchary, jakiś telefon, wełna. Druty najpewniej stopiły się pod wpływem temperatury. Tylko w czarnej od dymu cukierniczce nadal jest krystalicznie biały cukier. Co nie spłonęło, ocieka, gnije. Pożar, który w Boże Narodzenie wybuchł w "domu do umierania" w Wawrze, gasiło kilkudziesięciu strażaków. Płomienie ograbiły jego mieszkańców ze wszystkiego. Jest Wielkanoc, a jego mieszkańcy niczego nie odzyskali. Nic nie mają i nie są u siebie. A nie chcą żyć i umierać nigdzie indziej. Ten dom zbudowali ich rodzice. Te dzieci mają teraz po kilkadziesiąt lat. I potrzebują pomocy. Odrębni Ulica Odrębna. Wielkie domiszcze. Ponad tysiąc metrów kwadratowych. Kilkanaście pokoi jedno- i dwuosobowych. Wszystkie z łazienkami. Sale do odpoczynku i zabawy, stołówka, duża kuchnia. Obok duży ogród. Z ławkami i miejscem na grilla. Normalnie pałac. Przed pożarem mieszkało tam nawet 30 osób. Moi rozmówcy powiedzą: niepełnosprawne dzieci. Choć wszyscy lokatorzy są wiekowi. Jadwiga ma ponad 80 lat, Dorota blisko 60, jest niepełnosprawna. Jadwiga: - Dorota to moje dziecko, jedyne. Dorota w pokoju, w którym siedzimy, ma spokojnie umrzeć. Tego życzy sobie jej matka. Ogień akurat z jej pokojem obszedł się łagodnie. Ale jak to? Dom został wybudowany w czasach trudnych - końcówka lat 80.
„Rządy prawa - perspektywa Europejska".
Data dodania: 2019-03-21 16:33:19
 
„Rządy prawa - perspektywa Europejska
W imieniu Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów Europejskich na Rzecz Demokracji i Wolności MEDEL oraz Iustitia Polska - "Polish Judges", zapraszamy do udziału w debacie podczas międzynarodowej konferencji „Rządy prawa – perspektywa Europejska”.
"GEST KRZEKOTOWSKIEJ"
Data dodania: 2018-10-23 16:44:13
 
Jako Kandydat na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków, w myśl zasad dojrzałej demokracji, pragnę serdecznie pogratulować Panu Rafałowi Trzaskowskiemu zwycięstwa w wyborach na Prezydenta Warszawy. Gratuluję dobrych wyników także Panu Patrykowi Jaki i Panu Janowi Śpiewakowi a także wytrwałości - pozostałym kandydatom na Prezydenta Warszawy. Przede wszystkim pragnę podziękować za każdy oddany GŁOS Mieszkańcom Warszawy oraz za udział w obywatelskich debatach - bezpośrednio lub za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych. Dziękuję Sztabowcom i Wolontariuszom oraz Kandydatom do Rady m. st. Warszawy (nie ma jeszcze wyników tych wyborów) za aktywność i zaangażowanie w kampanii wyborczej. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem łączników w relacji - władza - Obywatel, jakimi są organizacje pozarządowe oraz Dziennikarze.
Kodeks Wyborczy - zgłaszanie list kandydatów na radnychcz.II
Data dodania: 2018-07-14 15:27:32
 
Kodeks Wyborczy cz.II ZGŁASZANIE LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W świetle art.425 § 1 Kodeksu wyborczego Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów. Lista kandydatów w wyborach do rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców nie może zawierać mniej niż 5 nazwisk kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów. Liczba kandydatów kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście. Także liczba kandydatów mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów. W świetle art.426 § 1 kodeksu wyborczego w zgłoszeniu listy kandydatów podaje się: 1)nazwę komitetu wyborczego oraz dokładny adres jego siedziby; 2)nazwę rady gminy oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się zgłoszenia; 3) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania kandydatów; nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.
Kodeks Wyborczy - wybory prezydenta miasta cz. I
Data dodania: 2018-07-13 22:56:51
 
Kodeks Wyborczy - wybory prezydenta miasta cz. I
Mimo braku oficjalnego terminu jesiennych wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zestaw przydatnych informacji dla osób, które zamierzają wystartować w jesiennych wyborach do rad gmin i rad miejskich Instrukcja uwzględnia zmiany wprowadzone znowelizowanym Kodeksem wyborczym. Uprawnienie do zgłaszania kandydata na prezydenta miasta Kandydata na prezydenta, burmistrza lub wójta może zgłosić komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w tej samej gminie, w której chce wystawić kandydata na prezydenta lub wójta. .
Dwugłos: Patryk Jaki - Hanna Gronkiewicz-Waltz https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1781131831964997&id=899034666841389
Data dodania: 2018-07-02 22:54:49
 
Dwugłos: Patryk Jaki - Hanna Gronkiewicz-Waltz https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1781131831964997&id=899034666841389
Dwugłos: Patryk Jaki - Hanna Gronkiewicz-Waltz pokazuje, że politycy zajęci wzajemnymi animozjami partyjnymi nie są zdolni do konstruktywnej krytyki poglądów drugiej strony i współpracy dla dobra mieszkańców. Pomysł dodatku mieszkaniowego dla najemcy należałoby zsynchronizować z nowelizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a nie ograniczać się do obietnic, czy tymczasowych rozwiązań wprowadzanych przez poszczególne ugrupowania ad hoc dla pozyskania elektoratu w kampanii wyborczej. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno wynajmującemu jak i najemcy w sytuacji, gdy on staje się niewypłacalny, np. z powodu nagłej choroby czy utraty pracy. Warszawa i inne miasta oraz gminy w Polsce powinny wziąć przykład z rozwiązań, które stosują niektóre państwa europejskie.
Materiały kongresowe
Data dodania: 2018-06-11 21:55:26
 
Nowy numer Mieszkalnictwa i Prawa
KONFERENCJA GOSPODARCZA POLONII
Data dodania: 2018-05-31 23:07:39
 
Czy Polacy za granicą będą mieli swoich przedstawicieli w polskim parlamencie? XX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii Jest to ostatnio najczęściej zadawane pytanie podczas debat z udziałem Polaków za granicą. Przypomnijmy, że był to postulat I Światowego Kongresu Polaków, który odbył się 3.11. 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Wcześniej był on podnoszony na II Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie. Nic dziwnego, że ten ważny postulat został ponowiony także na XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Toruniu, która odbyła się w dniach w dniu 25-28.05.2018 r. r. Wspomniany postulat został zgłoszony m.in. w części zapytań kierowanych do Ministra Sasina (dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, inicjator i współorganizator I Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie oraz radny miasta Tarnowa dr Marek Ciesielczyk, inicjator Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie, który przekazał zaproszenia na III Forum w Tarnowie, które odbędzie się w dniach 3-4 września 2018 r.).
Obojetność m.st. Warszawy na los niepełnosprawnych
Data dodania: 2018-05-24 20:49:15
 
Dlaczego miasto stołeczne Warszawy jest obojętne na los niepełnosprawnych, na łzy protestującego w Sejmie ojca modlącego się, aby niepełnosprawne córki umarły przed nim, gdyż Polska nie zapewni im opieki. https://www.youtube.com/watch?v=SFKsnW09Ups&feature=youtu.be
Kazus Komendy
Data dodania: 2018-05-19 08:59:11
 
Tomasz Komenda po 18 latach spędzonych w więzieniu - uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Red. Maciej D. Ociepka Poprosił dr Krystynę Krzekotowską, prawniczkę, wiceprezes Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków i wykładowcę Uczelni Łazarskiego o komentarz w tej sprawie. Aby nie poszło na marne cierpienie Tomasza Komendy
Mój program do konsultacji z mieszkańcami Warszawy
Data dodania: 2018-03-26 08:36:21
 
Mój program do konsultacji z mieszkańcami Warszawy
Mój program do konsultacji z mieszkańcami Warszawy 1. W sprawie ochrony zdrowia Służba zdrowia - zwłaszcza w Warszawie - nie nadąża za potrzebami w zakresie leczenia i nie wykorzystuje wszystkich zdobyczy medycyny dla ratowania zdrowia i życia Polaków. Konieczne jest z jednej strony podjęcie radykalnych działań w kierunku zmiany tego stanu rzeczy.
Reprywatyzacja nieruchomości warszawskich – możliwości prawne oraz ekonomiczne i społeczne korzyści
Data dodania: 2018-03-11 22:24:52
 
Reprywatyzacja nieruchomości warszawskich – możliwości prawne oraz ekonomiczne i społeczne korzyści
dr Krystyna Krzekotowska Reprywatyzacja nieruchomości warszawskich – możliwości prawne oraz ekonomiczne i społeczne korzyści Możliwości Prawne Reprywatyzacji, a więc zwrotu nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli można dokonać trzema drogami: 1. w trybie uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej. 2. w trybie uchwalenia uchwały Rady m. st. Warszawy 3. w trybie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
dr Krystyna Krzekotowska z polskimi i duńskimi samorządowcami oraz ekspertami
Data dodania: 2018-03-11 12:41:30
 
dr Krystyna Krzekotowska uczestniczy wraz z samorządowcami i ekspertami z całej Polski oraz Polakami, ekspertami z Danii w FORUM MIESZKANIOWYM dr Krystyna Krzekotowska, która wraz z Polakami z Polski i z za granicy, w tym z mec. Stefanem Hamburą i Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem Prawników oraz Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii od dawna wspiera polskie inicjatywy obywatelskie w dziedzinie mieszkalnictwa ( w tym prace sejmowe dotyczące ustawy o ochronie lokatorów oraz o własności lokali). Miało to szczególne znaczenie w trudnym początkowym okresie transformacji ustrojowej. W dniu 7.03. 2018 r. uczestniczy wraz z samorządowcami i ekspertami z całej Polski oraz z innych państw w Forum Mieszkaniowym, organizowanym przez HABITAT FOR HUMANITY POLAND
Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie Kultury
Data dodania: 2018-03-10 08:43:03
 
Izabela Kopeć sprawiła w dniu 8.03.2018 r. swym koncertem prawdziwą ucztę duchową publiczności licznie zgromadzonej na Nowym Świecie w Warszawie. Składając gratulacje tej wielkiej artystce, pragnę wyrazić radość, że Światowy Kongres Polaków powołał Artystkę i Mecenasa Kultury, jaką jest Izabela Kopeć na Konsultanta ds. Kultury. Warszawa i Polska ma bogatą tradycję w dziedzinie kultury i sztuki, promieniującą na całą Europę i świat. Przyjazna Obywatelom strategia zarządzania miastem, którą jako Prezydent Warszawy chciałabym wdrożyć będzie także w dziedzinie kultury i sztuki oparta na współpracy z twórcami współczesnej kultury we wszystkich jej dziedzinach. Bardzo liczę na twórców kultury i sztuki, pisarzy, poetów, twórców filmowych, dziennikarzy, na prasę, radio i telewizję oraz internet, że będą moimi sojusznikami w rozwoju miasta Warszawy i jego kultury. Współcześni pisarze, poeci, twórcy filmowi, dziennikarze nieustannie utrwalają piękno Warszawy. Trzeba tu pamiętać o roli szkolnictwa artystycznego, a zarazem o przestrodze Witolda Gombrowicza: "Nie ma to jak szkoła gdy chodzi o wdrożenie uwielbienia dla wszelkich geniuszów." Także dzielnicy Bielany, na terenie których znajduje się ul. Gombrowicza i siedziba Światowego Kongresu Polaków trzeba przywrócić dawną rolę kulturową, jako miejsca rekreacji i kulturalnej rozrywki dla mieszkańców Warszawy, aby nie była - jak teraz - pustynią kulturalną.
W sprawie ochrony zdrowia - Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków
Data dodania: 2018-02-23 21:33:20
 
W sprawie ochrony zdrowia - Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków
W sprawie ochrony zdrowia - Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków Służba zdrowia - zwłaszcza w Warszawie - nie nadąża za potrzebami w zakresie leczenia i nie wykorzystuje wszystkich zdobyczy medycyny dla ratowania zdrowia i życia Polaków. Konieczne jest z jednej strony podjęcie radykalnych działań w kierunku zmiany tego stanu rzeczy.
W sprawie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu - dr Krystyna Krzekotowska, kandydat na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków
Data dodania: 2018-02-23 21:29:46
 
W sprawie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu - dr Krystyna Krzekotowska, kandydat na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków
W sprawie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich społecznemu wykluczeniu - dr Krystyna Krzekotowska, kandydat na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków Rozwój cywilizacji obok dobrodziejstw niesie za sobą także skutki ujemne. Coraz więcej osób ulega wypadkom. Postęp medycyny ratuje życie dzieciom z wadami wrodzonymi. Osoby te na stałe stają się osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi wsparcia nas wszystkich, którym ich los nie jest obojętny. Liczba osób niepełnosprawnych stale wzrasta. Aż 20% z nas przeżywa przejściowo lub nieustannie problemy związane z cierpieniem.
W sprawie komunikacji miejskiej - stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków
Data dodania: 2018-02-23 21:24:59
 
W sprawie komunikacji miejskiej - stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków
W sprawie komunikacji miejskiej - stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków Komunikacja miejska, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającej się metropolii jaką jest Warszawa i miasta podwarszawskie - Grodzisk, Legionów, Nowy Dwór, Otwock, Piaseczno, Pruszków i Wołomin), to podstawowy problem, który rozwiązać powinny władze państwowe i samorządowe.
WSPÓLNIE Z OBYWATELAMI I DLA OBYWATELI, MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
Data dodania: 2018-02-23 21:19:03
 
WSPÓLNIE Z OBYWATELAMI I DLA OBYWATELI, MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
WSPÓLNIE Z OBYWATELAMI I DLA OBYWATELI, MIESZKAŃCÓW WARSZAWY dr Krystyna Krzekotowska, kandydatka Światowego Kongresu Polaków na Prezydenta Warszawy na temat współpracy z mieszkańcami Warszawy i organizacjami pozarządowymi Przemiany dokonujące się współcześnie w Polsce, w Europie i na świecie - zwłaszcza w osiedlach miejskich - wymagają nowej strategii. Gospodarka, mieszkalnictwo, służba zdrowia, komunikacja, system socjalny, więzi sąsiedzkie, opieka nad dziećmi, nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, zapobieganie przemocy w rodzinie i społecznemu wykluczeniu, wszystko to - zwłaszcza w takiej metropolii, jak Warszawa, stolica Polski - wymaga nowego podejścia i nowej organizacji, wymaga nowych instrumentów, które dotychczas nie były stosowane. Chodzi o strategię zarządzania miastem, która polega na silnym powiązaniu zarządzania miastem z wykorzystaniem kompetencji i zaangażowania Obywateli. To stwarza i buduje więzi gospodarcze i społeczne. Buduje struktury oraz więzi między mieszkańcami, także więzi między odbiorcami pomocy socjalnej i zapewnia bezpieczeństwo socjalne. Niestety ta strategia, choć jest intensywnie wspierana funduszami europejskimi, nie znalazła dotąd zastosowania w Warszawie, stolicy Polski.
dr Krystyna Krzekotowska kandydat na Prezydenta Warszawy w sprawie równouprawnienia
Data dodania: 2018-02-20 23:15:08
 
dr Krystyna Krzekotowska kandydat na Prezydenta Warszawy w sprawie równouprawnienia
Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji Obywateli oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. W Polsce i stolicy Polski Warszawie mamy niestety w wielu dziedzinach brak równego traktowania i to wbrew Konstytucji RP która taką równość proklamuje. Usuwanie tych dyskryminujących przepisów nie leży w kompetencji samorządu ale obciąża tych którzy w tej sprawie nic nie robili.
W sprawach ważnych dla mieszkańców Warszawy stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej Kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków 1. W sprawie reprywatyzacji
Data dodania: 2018-02-19 18:00:35
 
W sprawach ważnych dla mieszkańców Warszawy stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej Kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków 1. W sprawie reprywatyzacji
W sprawie zwrotu gruntów warszawskich ich prawowitym właścicielom z poszanowaniem praw najemców Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy, zgłoszonego przez Światowy Kongres Polaków Właściciele gruntów warszawskich, bezprawnie pozbawieni swej własności tzw. dekretem Bieruta mają prawo do tego, aby w wolnej Polsce swe nieruchomości odzyskać.
APEL DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW
Data dodania: 2018-02-17 08:02:53
 
APEL DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW
Szanowni Państwo Członkowie i Sympatycy Światowego Kongresu Polaków Bardzo proszę każdego Polaka w Polsce i na Świecie o wpłatę choć symbolicznej sumy na pracę Światowej Akademii Prawa, która służy Polskim obywatelom w Polsce i na całym świecie. Z góry serdecznie dziękuję i zapraszam do współpracy dr Krystyna Krzekotowska Dyrektor Światowej Akademii Prawa Światowego Kongresu Polaków Wiceprezes Światowej Akademii Prawa https://pomagam.pl/SwiatAkademiaPrawa/dziekujemy/
Pierwsza Kandydatka na Prezydenta Warszawy - wywiad
Data dodania: 2018-02-17 07:38:12
 
Pierwsza Kandydatka na Prezydenta Warszawy Pani dr Krystyna Krzekotowska została oficjalnym kandydatem Światowego Kongresu Polaków na Prezydenta Warszawy 1. Dlaczego chce Pani kandydować? Chce kandydować na Prezydenta Warszawy, ponieważ nie chcę aby kolejny raz Warszawiacy byli skazani na wybór między pomiędzy PISem a Platformą Obywatelską. Zamierzam pełnić tę funkcję, gdyż chcę aby Warszawa była przyjaznym miastem, aby mitręga i bezduszność urzędnicza raz na zawsze znikła z Warszawskich urzędów, aby troska o mieszkańców była emanującym na całą Polskę.
Lokatorzy powinni być chronieni przy reprywatyzacji
Data dodania: 2018-02-13 17:36:03
 
Lokatorzy powinni być chronieni przy reprywatyzacji
Stanowisko dr Krystyny Krzekoptowskiej w sprawie zwrotu gruntów warszawskich ich włacicielom Data dodania: 2009-06-02 10:21:40 Właciciele gruntów warszawskich, bezprawnie pozbawieni swej własnoci tzw. dekretem Bieruta maj± prawo do tego, aby w wolnej Polsce swe nieruchomoci odzyskać. Zawsze opowiadałam się za naprawieniem tej wielkiej krzywdy historycznej bez tworzenia kolejnego łańcucha krzywd i realizowałam to na terenie Gminy Warszawa-Bielany, jako wiceprzewodnicz±ca Rady i Przewodnicz±ca Komisji Polityki Mieszkaniowej. Najemcom zapewniono bowiem prawo do równorzędnego lokalu zamiennego.
dr Krystyna Krzekotowska kandydatka na Prezydenta Warszawy
Data dodania: 2018-02-12 01:31:58
 
dr Krystyna Krzekotowska kandydatka na Prezydenta Warszawy Dziękujemy wszystkim, których praca i twórcza obecność przyczyniła się do sukcesu I Światowego Balu Polaków. Podczas balu gości spotkała - jak się okazało - miła niespodzianka, a mianowicie jako pierwsi dowiedzieli się, że Światowy Kongres Polaków będzie prowadził wspólnie z Polakami z całego świata kampanię wyborczą do samorządu, zgłaszając kandydaturę wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków dr Krystyny Krzekotowskiej na Prezydenta Warszawy. Ogłosił tę wiadomość mec. Stefan Hambura prezes Światowego Kongresu Polaków wraz z pozostałymi członkami Zarządu. adw. Markiem Czarneckim i Andrzejem Rępalskim.
Transmisja z Inauguracji Światowej Akademii Prawa
Data dodania: 2018-02-10 00:30:11
 
Transmisja z Inauguracji Światowej Akademii Prawa
Transmisja z I Światowy Bal Polaków i inauguracja Światowej Akademii Prawa TO JUŻ dziś 10.02.2018 r. godz. 18.00 w Pałacu Kultury I Nauki w Warszawie Transmisja na żywo o godz. 19.00 i 23.00 - dla tych, z Państwa, którzy nie mogą być tu i chcieliby choć w tej formie się z nami spotkać. P O D Z I Ę K O W A N I E Dla wszystkich Gości z całej Polski i z całego świata, dla zasłużonych działaczy organizacji Polaków za granicą w szczególności w Niemczech, Belgii, Szwecji, we Włoszech oraz przybyłej ze Stanów Zjednoczonych Krystyny Kacperczyk, wielokrotnej mistrzyni świata w lekkoatletyce. Dla niezmordowanej dr Krystyny Krzekotowskiej, wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków i wspierającego Ją prezesa Światowego Kongresu Polaków mec. Stefana Hambury, adw. Marka Czarneckiego, wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków, członka Zarządu Andrzeja Rępalskiego oraz dla Krystyn Warszawskich, w tym Krystyny Żyteckiej, Krystyny Tarasiuk-Lempek, Krystyny Szczęsnej i Krystyny Szymańskiej.
Uroczysta Inauguracja Światowej Akademii Prawa
Data dodania: 2018-02-09 00:34:20
 
Światowy Kongres Polaków serdecznie zaprasza na Wydarzenie Patriotyczno-Kulturalne w Pałacu Kultury i Nauki s. Broniewskiego w dniu 10.02.2018 r. g. 18.00. Będzie to Inauguracja Światowej Akademii Prawa i I Światowy Bal Polaków, połączony z aukcją na cele charytatywne. Światowa Akademia Prawa ma służyć informowaniu przy współpracy z mediami o najlepszych światowych standardach ochrony praw obywateli i tym samym ich wdrażaniu i budowaniu poczucia bezpieczeństwa 20 mln. rzeszy Polaków na obczyźnie. Zarazem będzie służyła pogłębianiu współpracy Polaków ponad podziałami dla wykorzystania dla dobra Polski ich potencjału intelektualnego i zdobytych za granicą doświadczeń, co było głównym postulatem I Światowego Kongresu Polaków, który pierwszy raz od 1029 r. obradował w Warszawie na Zamku Królewskim w dniu 3.11.2017 r. Będzie to godna forma uczczenia 100.Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zaproszenia skierowano także polskich konsulatów i Ambasad za granicą oraz do Ambasad państw znajdujących się w Polsce. Serdecznie pozdrawiamy Z poważaniem Serdecznie pozdrawiamy mec. Stefan Hambura Prezes Światowego Kongresu Polaków dr Krystyna Krzekotowska wiceprezes Światowego Kongresu Polaków www.swiatowykongrespolakow.pl
Światowy Kongres Polaków - konferencja prasowa 2.02.2018
Data dodania: 2018-02-01 19:23:04
 
Światowy Kongres Polaków zaprasza na konferencję prasową, która odbędzie się dniu 02.02.2018 r. o godzinie 12:00 w saloniku 415, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Konferencja dotyczyć będzie dwóch patriotyczno-kulturalnych wydarzeń, organizowanych z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości - Uroczystą inaugurację Światowej Akademii Prawa oraz I Światowy Bal Polaków, które odbędą się dniu 10.02.2018 r. o godzinie 18:00, w Sali Broniewskiego, Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
dr Krystyna Krzekotowska i JEJ DOROBEK
Data dodania: 2018-01-28 10:39:52
 
 dr Krystyna Krzekotowska i JEJ DOROBEK
dr Krystyna Krzekotowska i JEJ DOROBEK Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam w 1964 r. pisząc prace magisterską pod kierunkiem prof. dr Zbigniewa Radwańskiego, który był także promotorem mojej pracy doktorskiej. W 1974 r. uzyskałam na tym Wydziale tytuł doktora nauk prawnych na podstawie pracy na temat: „Ochrona Rodziny a spółdzielcze prawo do lokalu”. Opublikowana na podstawie tej pracy książka uzyskała wyróżnienie Krajowej Rady Spółdzielczej w konkursie na najlepsze prace o tematyce spółdzielcze i zapoczątkowała serię kolejnych ksiązek i innych publikacji.
ŚWIATOWA AKADEMIA PRAWA
Data dodania: 2018-01-27 09:17:02
 
ŚWIATOWA AKADEMIA PRAWA O realizacji tego postulatu Światowego Kongresu Polaków który odbył się 3.11.2018 r. na Zamku Królewskim z Wiceministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem w dniu 10.01.2018 r. rozmawiali prezesi Światowego Kongresu Polaków mec. Stefan Hambura i dr Krystyna Krzekotowska. Uroczysta Inauguracja Światowej Akademii Prawa połączona ze Światowym Balem Polaków i aukcją na cele charytatywne odbędzie się w dniu 10.02.2018 r. , jako Wydarzenie Patriotyczno-Kulturalne dla uczczenia 100-j rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Polaków z całej Polski i całego Świata. Światowa Akademia Prawa będzie gromadziła wiedzę o ustawodawstwach w państwach, w których mieszkają Polacy, aby przyczyniać się do zapewniania poczucie bezpieczeństwa prawnego naszym Rodakom rozsianym w liczbie 20 mln. po całym świecie.
O realizacji postulatów i Światowego Kongresu Polaków
Data dodania: 2018-01-24 20:40:34
 
O realizacji postulatów i Światowego Kongresu Polaków
O realizacji postulatów I Światowego Kongresu Polaków, który odbył się w dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie - rozmowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dniach 23.01. i 24.01. 2018 r. prezes Światowego Kongresu Polaków mec. Stefan Hambura i wiceprezes dr Krystyna Krzekotowska odbyli na ten temat rozmowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wcześniej wyżej wymienieni odbyli analogiczne rozmowy w Senacie RP z Dyrektorem Biura ds. Polonii panem Grzegorzem Seroczyńskim.
UczestnŚwiatowy Kongres Polaków u Ambasadora Niemiec Rolfa Nickelaa i gosina wizyta
Data dodania: 2018-01-20 03:50:01
 
UczestnŚwiatowy Kongres Polaków u Ambasadora Niemiec Rolfa Nickelaa i gosina wizyta
W dniu 19.01.2018 r. o planach współpracy międzynarodowej, inauguracji Światowej Akademii Prawa w dniu 10.02. 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki oraz o Polsko-Niemieckiej Konferencji Prawniczej na Uczelni Łazarskiego w dniu 20.04.2018 r. - rozmawiali dr Mieczysław Błoński dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, dr Krystyna Krzekotowska wiceprezes Światowego Kongresu Polaków i kierownik Studiów Podyplomowych Uczelni Łazarskiego, Justyna Murawska,Specjalista ds. Marketingu Uczelni Łazarskiego oraz Artur Słuchożebrski, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu - Strategiczny Partner Wspierający Światowego Kongresu Polaków.
Egzekucja świadczeń alimentacyjnych w Polskie Radio 2018 18.01.
Data dodania: 2018-01-20 03:41:50
 
Do rejestru trafią osoby, wobec których toczy się egzekucja i które zalegają ze spłatą dłużej niż 6 miesięcy. Czy problem zaległych alimentów uda się zlikwidować? Ściągalność alimentów jest dużą bolączką w Polsce. Dr Krystyna Krzekotowska z Uczelni Łazarskiego zwraca uwagę na istotę problemu – To jest odwieczny problem: jak, z jednej strony, zapewnić skuteczność prawa w sytuacjach uzasadnionych, a z drugiej, wyważyć ochronę prywatności osób płacących alimenty. Wydaje się, że należy poprzeć wszelkie kroki zwiększające skuteczność egzekucji w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Polska nadal jest daleko z tyłu, jeśli chodzi o ściągalność tych długów i dobrze się stało, że nowelizacja kodeksu karnego spowodowała w tej kwestii wzrost. Nadal nie mamy jednak w naszym kraju organizmu, który gromadziłby wiedzę na temat rozwiązań działających skutecznie w innych krajach – zauważa wiceprezes Światowego Forum Polaków.
Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą
Data dodania: 2018-01-11 21:28:59
 
Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą
Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy z Polonią (Koncepcja Wojciecha Tycińskiego) Raport obejmuje wiele interesujących informacji w trzech działach: I. Polonia i Polacy za granicą w raportach ambasad i konsulatów generalnych oraz głównych organizacji polonijnych II Działalność instytucji państwowych na rzecz Polonii i Polaków za granicą (główne kierunki działalności, nakłady finansowe, rekomendacje na przyszłość) Kancelaria Senatu RP , Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa , Ministerstwo Spraw Zagranicznych. III Raporty najważniejszych krajowych organizacji pozarządowych ( Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacja „Semper Polonia”).
Światowy Bal Polaków 10.02.2018 r.
Data dodania: 2017-12-29 19:33:42
 
Światowy Bal Polaków 10.02.2018 r.
Światowy Kongres Polaków serdecznie zaprasza na WYDARZENIE PATRIOTYCZNO-KULTURALNE I Światowy Bal Polaków oraz Inaugurację Światowej Akademii Prawa w dniu 10.02 2018 roku, godz. 18.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – Sala SKŁODOWSKIEJ Podczas Balu wystąpią honorowo artyści, w tym ulubieniec Polonii Andrzej Rosiewicz. Będzie również wystawa prac naukowych i artystycznych oraz aukcja obrazów i innych przedmiotów na cel charytatywny
Światowy Kongres Polaków na Święcie ODZYSKANIA SUWERENNOŚCI
Data dodania: 2017-12-22 11:00:00
 
21. grudnia 2017 uczestniczyliśmy w pięknej patriotycznej uroczystości, jako członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków, w tym:Krystyna Krzekotowska, Teresa Mioduszewska, Andrzej Rępalski, Halina Ptasińska, Jerzy Krzekotowski oraz przybyły z Dubaju Prof. Julian Karpowicz wraz z małżonką Katarzyną Karpowicz..
SWIATOWY KONGRES POLAKÓW W FUNDACJI POMOCNA DŁOŃ
Data dodania: 2017-12-22 10:52:32
 
https://www.youtube.com/watch?v=8H3r_B-QBmM#action=share Program Mieszkanie Plus, a zapewnienie dachu nad głową i opieki dla seniorów i osób niepełnosprawnych Istnieje wiele form prawnych, na jakich opiera się tytuł prawny do korzystania z lokali mieszkalnych. Jednakże żadna z nich nie uwzględnia specyficznych potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, jak to jest możliwe i szeroko praktykowane w innych państwach Unii Europejskiej. Jest to jeden z najtrudniejszych problemów, z którym borykają się zwłaszcza seniorzy, opiekujący się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Rodzice, którzy przez życie dźwigają ciężar związany z wychowywaniem, opieką, leczeniem i rehabilitacja niepełnosprawnego dziecka, cały czas żyją z obawą o przyszłość dziecka, które nigdy nie stanie się w pełni samodzielne. Im są starsi, tym bardziej są tym problemem zaniepokojeni, a nawet zatrwożeni. Sen z oczu spędza seniorom lęk o to, co stanie się po ich śmierci z niepełnosprawnym i niesamodzielnym dzieckiem. Ten niepokój jeszcze bardziej pogłębia się, gdy umiera jedno z rodziców i pozostały przy życiu coraz starszy rodzic, sam wymagający opieki, zostaje sam z niepełnosprawnym dzieckiem. Niejako remedium na ten tragiczny stan rzeczy znaleźli sami rodzice niepełnosprawnych dzieci skupieni w Fundacji Pomocna Dłoń w Warszawie przy ul. Odrębnej 10. Ta Fundacja, jako nowatorska forma prawna zaspakajania tego typu potrzeb powstała, z pomocą Polonii prawie niezwłocznie po uchyleniu zakazu tworzenia Fundacji, jaki obowiązywał w PRL. Wcześniej rodzice mogli tylko bezsilnie załamywać ręce. Opracowania statutu i sądowej rejestracji Fundacji POMOCNA DŁOŃ podjęli się prawnicy - rodzice chorej córki. Grunt pod budowę ofiarowała matka niepełnosprawnego syna. Projekt domu otrzymaliśmy od niemieckich architektów, gdyż w Polsce w tamtym okresie brak było modelu zaspakajania tego typu potrzeb mieszkaniowych. Następnie dzięki pomocy ze strony Polonii i pierwszej prezes Fundacji, którą była Bożena Słonicz z Berlina, przede wszystkim wysiłkowi finansowemu rodziców chorych dzieci, ruszyła budowa. Dziś wydaje się, że graniczyło to z cudem, że udało się i to w szybkim czasie zbudować dom zamieszkania i rehabilitacji dla 25 niepełnosprawnych mieszkańców. W ten sposób Fundacja Pomocna Dłoń nie tylko zbudowała, ale od przeszło 20 lat prowadzi centrum zamieszkania i rehabilitacji osieroconych niepełnosprawnych dzieci w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, jakie zapewnia się domownikom w rodzinie. Jest to przykład dobrej współpracy ludzi dobrej woli i rodziców zatroskanych o los chorych dzieci. Wzięli oni tę sprawę w swoje ręce, zapewniając dzieciom godne warunki zamieszkania i rehabilitacji. Ten pionierski model promieniuje od lat na całą Polskę. Rodzice i opiekunowie nie tylko z Warszawy, ale także z innych miejscowości zgłaszają się z prośbą o konsultacje, dokumentację prawną i architektoniczną, o możliwość przyjrzenia się jak powstał i jak bezpiecznie funkcjonuje obiekt, który odpowiada potrzebom osób niepełnosprawnych. Fundacja corocznie organizuje i zaprasza Przyjaciół Mieszkańców Domu oraz grono zainteresowanych na „Święto Domu”, co służy zarówno integracji, jak i udostępnianiu tego prawnego i organizacyjnego modelu zaspakajania specjalistycznych potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych. Rodzinne i przyjacielskie spotkania odbywają się także z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia. Nieocenioną koordynatorką tych wysiłków jest przewodnicząca Zarządu Fundacji Pani Jadwiga Porowska oraz opiekunowie i pracownicy Fundacji, w tym wolontariusze ( także przybywający z innych państw). W tym roku na spotkanie opłatkowe, przybyli przedstawiciele Światowego Kongresu, w tym Ambasador Światowego Kongresu Polaków Bogusław Falkowski, radna Teresa Mioduszewska, mecenasi Krystyna i Jerzy Krzekotowscy. Agnieszka Zydroń, Konsultant Światowego Kongresu Polaków ds. Polonii . ofiarowała mieszkańcom Domu Fundacji Pomocna Dłoń pamiątkowe torby z logiem Światowego Kongresu Polaków oraz napisem „Choć rzucony w daleki świat, w sercu na zawsze Polak….”.
Światowy Kongres Polaków - jak zapewnić niezależność
Data dodania: 2017-12-17 21:31:34
 
Światowy Kongres Polaków - jak zapewnić niezależność
Światowy Kongres Polaków pracuje bez finansowego wsparcia rządu polskiego i bez funduszy Unii Europejskiej tel.fax 22/8331160, kom.603996408, KRS 0000690041 www.swiatowykongrespolakow.pl Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com Jeżeli chcesz wesprzeć naszą pracę: "STRATEGIA DLA POLSKI PONAD PODZIAŁAMI", rozpoczętą na I Światowym Kongresie Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie 3.11.2017 r. prosimy o wpłatę z dopiskiem "DAROWIZNA" na konto Światowego Kongresu Polaków, PKO Bank Polski 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303 Dziękujemy z góry mec. Stefan Hambura i dr Krystyna Krzekotowska Prezesi Światowego Kongresu Polaków
Światowy Kongres Polaków i Zrzeszenie Prawników Polskich
Data dodania: 2017-12-10 20:43:36
 
W Zrzeszeniu Prawników Polskich podjęto konstruktywne rozmowy o współpracy prawników Polaków w kraju i za granicą. Rozmawiamy o realizacji postulatów Światowego Kongresu Polaków, który odbył się 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Przypomnijmy, że wszystkie panele były moderowane przez kompetentnych i zaangażowanych także w działalność społeczną prawników. I tak panel 1 - poświęcony m.in. współpracy gospodarczej pod kierunkiem prof. adw. Dariusza Czajki, Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, panel 2 - poświęcony statusowi Polaków za granicą pod kierunkiem adw. dr Iwony Zielinko, prezesa Fundacji Kobiet Prawników panel 3 poświęcony edukacji prawników - pod kierunkiem radcy prawnego Marii Ślązak, przewodniczącej Europejskiego Stowarzyszenia Prawników oraz panel 4 poświęcony mieszkalnictwu, pod kierunkiem dr Krystyny Krzekotowskiej, wykładowcy Uczelni Łazarskiego, wiceprezesa Światowego Kongresu Polaków.
Światowy Kongres Polaków na XX-leciu Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2017-12-09 12:40:27
 
Zarząd Światowego Kongresu Polaków na obchodach 20-lecia Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego - 20 lat sukcesów! W dniach od 7-8 grudnia 2017 r. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, lider w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych, obchodzi ł 20-lecie istnienia. Z tej okazji odbyły się m.in. konferencje z udziałem wybitnych ekspertów prawniczych, dni otwarte, wykłady gościnne, spotkania i prezentacje raportów dotyczących systemu prawa i kształcenia prawniczego w Polsce. Cieszymy się, że Zarząd oraz liczni Konsultanci ds. Prawnych Światowego Kongresu Polaków (z których wielu wywodzi się z grona uczonych tej wybitnej Uczelni) mogli uczestniczyć w tych jakże wspaniałych wydarzeniach. Była to okazja do konstruktywnych merytorycznych rozmów z wybitnymi przedstawicielami praktyki i nauk prawnych z Wydziałów Prawa z całej Polski oraz z zagranicy.
Zarząd Światowego Kongresu Polaków dziękuje
Data dodania: 2017-11-21 00:38:09
 
PODZIĘKOWANIE Zarząd Światowego Kongresu Polaków dziękuje wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do Międzynarodowej Obywatelskiej Inicjatywy, stworzenia Stowarzyszenia - Światowy Kongres Polaków oraz zorganizowania siłami społecznymi, wielkiego historycznego wydarzenia, jakim jest I Światowy Kongres Polaków w dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Hanna Kielich-Rainka Konsultant ds. Promocji Polski i Poloków Światowego Kongresu Polaków
Data dodania: 2017-11-21 00:30:54
 
 Hanna Kielich-Rainka Konsultant ds. Promocji Polski i Poloków Światowego Kongresu Polaków
Hanna Kielich-Rainka Konsultant ds. Promocji Polski i Poloków Światowego Kongresu Polaków Z wykształcenia mgr geografii, muzyk, muzealnik, manager kultury, z zamiłowania ponadto redaktor, wydawca. Właściciel jednoosobowej firmy NeoMedia. W latach 90. ub. wieku pracowała na etacie przez 5 lat w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Równolegle działała w firmie rodzinnej przy wydaniu dzieła Wielka Księga Miasta Poznania. W roku 1999 tym razem w Warszawie, podjęła się prawie samodzielnego opracowania i wydania Wielkiej Księgi Warszawy (otrzymała w 2001 roku dyplom honorowy od władz Miasta st. Warszawy za redakcję i wydanie angielskiej wersji The Great Book of Warsaw). W latach 2004-2009 pracowała na etacie w Muzeum Łazienki Królewskie, zajmując się jego promocją oraz obsługą medialną, jak również podejmując się różnych działań muzealnych. Od 2004 roku prowadzi swoją firmę NeoMedia, która publikuje wydawnictwa książkowe (gł. albumy o Warszawie i historii Polski; w 2008 roku wydana powieść emigracyjna pt: Dolar Aleksandra Miłowickiego) a także wydawnictwa multimedialne. NeoMedia zajmuje się także organizowaniem koncertów, konferencji i innych imprez. H. Kielich-Rainka od kilku lat żywo interesuje się tematyką Polonii. Podejmowała szereg inicjatyw kulturalnych pracując w Łazienkach Królewskich w Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. I.J. Paderewskiego – zainicjowała wystawę z retrospektywą twórczości Tadeusza Łapińskiego, zorganizowała 3 koncerty z piosenkami Hanki Ordonówny; zaaranżowała miejsce na siedzibę w tymże Muzeum dla Światowej Rady Badań nad Polonią. Od 21.04.2012 jest członkiem Zarządu tej organizacji. Jest honorowym gościem każdej Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii. Ponadto aktywnym członkiem założycielem (sekretarz Zarządu) Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. I.J. Paderewskiego, pomysłodawcą i współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji poświęconej I.J. Paderewskiemu w Hotelu Le Meridien Bristol w dniach 20-21.07. 2011. na okoliczność 70. rocznicy śmierci Mistrza i objęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W konferencji uczestniczyło ponad 30 referentów, w tym ludzie polityki, kultury i nauki, biznesu, z Polski, i z zagranicy, m.in. z USA: z Chicago, Los Angeles; ze Szwajcarii: z Bazylei, Genewy; z Ukrainy: z Charkowa i Żytomierza. Od czerwca 2011 roku H. Kielich-Rainka rozpoczęła wydawanie periodyku „Fenomen POLSKA”. Jest to magazyn popularyzacji nadzwyczajnych osiągnięć Polaków i Polonii wyróżniających się czymś szczególnym na tle innych wydarzeń w Europie czy świecie. Od błyskotliwych zwycięstw polskiego oręża, do przypominania ich wybitnych osiągnięć w nauce, technice, kulturze i gospodarce, tudzież uroków polskiej przyrody i zabytków naszego kraju.
I Światowy Kongres Polaków, Zamek Królewski 3.11.2017 r.
Data dodania: 2017-10-25 07:47:20
 
I Światowy Kongres Polaków, Zamek Królewski 3.11.2017 r.
P R O G R A M 9.00 Otwarcie recepcji i rejestracji gości (Galeria Owalna) 10.30 Inauguracja kongresu i otwarcie przez mec. Stefana Hamburę, prezesa Światowego Kongresu Polaków dr Bart Tkaczyk, MBA, Fulbright Scholar (University of California, Berkeley), Przywództwo - trendy i mity Przemówienia Honorowych Gości
I Światowy Kongres Polaków w Zamku Królewskim w Warszawie
Data dodania: 2017-10-08 23:16:05
 
I Światowy Kongres Polaków w Zamku Królewskim w Warszawie
Światowy Kongres Polaków Z A P R A S Z A na I Światowy Kongres Polaków S T R A T E G I A D L A P O L S K I PONAD PODZIAŁAMI w dniu 3. 11. 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie Plac Zamkowy 4 Program Kongresu Godz. 10.30 Otwarcie przez adw. Stefana Hamburę, prezesa Światowego Kongresu Polaków Przemówienia zaproszonych Honorowych Gości 11.00 - Panel 1 Strategia dla Polski a międzynarodowa współpraca Polaków w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury, jako dźwignia rozwojowa Moderator: Prof. adw. Dariusz Czajka, Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie dr Marek Ciesielczyk, radny, inicjator II Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie mgr inż. Elizabeth Sieroń, Polonia w Kanadzie dr Christoph Musialik, Polonia w Niemczech Prof. Anna Kuligowska- Korzeniowska, Akademia Teatralna im. A.Zelwerowicza w Warszawie Wojciech Stan Mazur, MazurMechanical LLC, Stamford dr Irena Kleniewska, adiunkt Uczelni Łazarskiego , 12.00 – Panel 2 Status Polaków na świecie Moderator: adw. Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków dr hab. Hanna Krajewska, Polska Akademia Nauk Senator Artur Warzocha, Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Aleksandra Biniszewska, Fundacja Kresów i Lwowa dr Christoph Musialik, Polonia w Niemczech Poseł Paweł Lisiecki dr Wioletta de Charry , Polonia Francuska Dmitry Savchenko , artysta fotografik z Ukrainy adw. Marek Czernecki, wiceprezes Światowy Kongres Polaków Bożena Łojko, prezes Fundacji „Zerwane Więzi" 13.00 Obiad 14.00 - Panel 3 Strategia reformy edukacji a reforma kształcenia i doskonalenia prawników Moderator: dr Ilona Zielinko Prezes Fundacji Kobiet Prawników Maria Ślązak, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prof. Sędzia Siegried Willutzki, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Sędziów Niemieckich prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski Prof. Zofia Wysokińska, Ministerstwo Rozwoju Sędzia Urszula Klejnowska, Ministerstwo Sprawiedliwości dr Mariusz Zagórski, Uniwersytet Warszawski dr Wolfgang Heusel, dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trier 15.00 - Panel 4 Program „Mieszkanie Plus” i budownictwo mieszkaniowe, jako koło zamachowe gospodarki – zmiany prawa mieszkaniowego i spółdzielczego Moderator: dr Krystyna Krzekotowska, kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego Magdalena Malinowska-Wójcicka, Ministerstwo Infrastruktur i Budownictwa, koordynator prac legislacyjnych Narodowego Programu Mieszkaniowego Grzegorz Okoński, Dyrektor Biura Polityki Mieszkaniowej Urzędu m. st. Warszawy Jerzy Krzekotowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ochrony Środowiska, prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw Andrzej Półrolniczak, prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce Wstęp wolny Kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres Światowy Kongres Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17 ,mailem: krzekotowska7@soi.fc.pl lub swiatowy.kongres.polakow@gmail.com karta zgłoszeniowa na kongres Konto PKO Bank Polski 65 1020 1013 0000 0102 0366 1303 www.swiatowykongrespolakow.pl fax 22/8331160, Tel. 603996 408
Uczelnia Łazarskiego - Inauguracja Roku Akademickiego. Uczelnia przoduje w rankingach "zatrudnialności" Absolwentów
Data dodania: 2017-09-30 01:01:18
 
Pluralizm poglądów i międzyludzka solidarność to istotne cechy i wartości społeczności akademickiej, stwierdził Prezydent RP Andrzej Duda w liście, który na Inauguracji Roku Akademickiego na Uczelni Łazarskiego odczytała Pani Rektor Prof. Krystyna Iglicka-Okólska.
Prawa obywateli EU-27 mieszkających w Wielkiej Brytanii po Brexicie
Data dodania: 2017-09-20 15:13:43
 
Prawa obywateli EU-27 mieszkających w Wielkiej Brytanii po Brexicie
Prawa obywateli EU-27 mieszkających w Wielkiej Brytanii po Brexicie 28 września 2017, 14.00–16.00 Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa Niespodziewana decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej doprowadziła do niepewności i poczucia braku bezpieczeństwa niemal 3,5 miliona obywateli EU27 mieszkających na Wyspach. Dotyczy to zwłaszcza wielu imigrantów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy wykorzystując unijne prawo swobodnego przepływu osób, osiedlili się w Wielkiej Brytanii. Liczby są znaczące: niemal milion Polaków, 310 000 Rumunów, 185 000 Litwinów, i 93 000 Słowaków jest zagrożonych utratą prawa pobytu i pracy w kraju, w którym wielu z nich zdecydowało się osiąść na stałe. Mimo presji politycznej rząd w Londynie odmówił jednostronnego zagwarantowania praw imigrantów i uczynił je jednym z tematów toczących się negocjacji politycznych z Brukselą. Negocjacje są w impasie. Niepewność trwa.
Światowy Kongres Polaków - Prezes - mec. Stefan Hambura, wyceprezesi: dr Krystyna Krzekotowska, mec. Joanna Modzelewska, mec. Marek Czarnecki
Data dodania: 2017-09-19 19:09:51
 
Światowy Kongres Polaków - Prezes - mec. Stefan Hambura, wyceprezesi: dr Krystyna Krzekotowska, mec. Joanna Modzelewska, mec. Marek Czarnecki
Światowy Kongres Polaków:Prezes mec. Stefan Hambura, wiceprezesi: dr Krystyna Krzekotowska, mec. Joanna Modzelewska, mec. Marek Czarnecki Sylwetki Mecenas Stefan Hambura Prezes Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków Skuteczny i zaangażowany niemiecki adwokat i obrońca. Od lat udziela skutecznej pomocy prawnej w Polsce i w Niemczech, zwłaszcza osobom słabszym i pokrzywdzonym przez urzędników i władze tych państw, zwłaszcza w sytuacjach gdy z przyczyn koniunkturalnych takiej pomocy odmawiają inni prawnicy w Polsce. Udziela pomocy także pracownikom Ambasady Polskiej w Berlinie dla usprawnienia współpracy z Polonią i organizacjami polonijnymi w Niemczech, przyczyniając się do powstania wielu międzynarodowych i polsko-niemieckich stowarzyszenia w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki.
Rozmowa z dr Christophem Musialik
Data dodania: 2017-09-19 01:02:56
 
Rozmowa z dr Christophem Musialik dr Christoph Musialik, naukowiec, założyciel i manager międzynarodowych firm high-tech w dziedzinie technologii audiowizualnych Redakcja: Dlaczego zainteresowała Pana współpraca ze Stowarzyszeniem „Światowy Kongres Polaków”?
Festiwal Kariery na Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2017-09-19 00:34:43
 
Festiwal Kariery na Uczelni Łazarskiego
Festiwal Kariery na Uczelni Łazarskiego odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków ze Stefanem Hamburą - prezesem Światowego Kongresu Polaków Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków spotkał się z dr Małgorzatą Gałązka- Sobotką, dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wraz członkami władz Stowarzyszenia dr Krystyną Krzekotowską, Bożeną Łojko, Krystyną Szczęsną oraz Haliną Ptasińską. Poinformował o mozliwościach wspólpracy zwiazanej z gotowością studiowania na polskich uczelniach przez dzieci Polonii Świata.
II Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie 3-5 września 2017 r.
Data dodania: 2017-09-19 00:26:28
 
II Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie 3-5 września 2017 r.
II Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie w dniach 3-5 września 2017 r. wniosło wielki wkład w jednoczenie Polaków w Polsce i na Świecie. Wielkie gratulacje i podziękowanie dla organizatorów z Prezydentem miasta Tarnowa na czele. Wielkie gratulacje i podziękowanie dla organizatorów z Prezydentem miasta Tarnowa na czele, złożyła na Forum dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków. Wyraziła też uznanie dla dla zaangażowania samorządowców oraz dla potencjału intelektualnego i zaangażowania Polonii Świata. Dodała, że można być dumnym z tak licznego grona wybitnych osobistości i patriotów - Polaków z całego Świata. Dr Krystyna Krzekotowska zaprosiła na kolejne wydarzenie - Światowy Kongres Polaków w Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 3.11. 2017 r.
Rekomendacja Studiów Podyplomowych Akademii Rynku Nieruchomości Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2017-07-27 05:32:45
 
Zakończenie Roku Akademickiego to dobry moment do dokonywania podsumowania i ocen. Moja edukacja w ramach Studiów Podyplomowych Uczelni Łazarskiego odbywała się w ramach bardzo ciekawych dwóch kierunków Zarządzania Nieruchomościami i Wyceny Nieruchomości. Uczelnia Łazarskiego zapewniła wysoki poziom studiów oraz merytoryczną, doświadczoną kadrę naukową.
Polska Mówi - rozmowy o prawach Obywateli
Data dodania: 2017-07-27 04:47:00
 
Polska Mówi - rozmowy o prawach Obywateli
Czy lokator ma jakieś szanse, by uchronić się przed eksmisją? Gdzie ma szukać pomocy? Jaką rolę w sporze z najemcą powinna odegrać gmina?
Debaty obywatelskie o reformie prawa i wymiaru sprawiedliwości
Data dodania: 2017-07-27 04:43:31
 
Debaty obywatelskie o reformie prawa i wymiaru sprawiedliwości
Zapraszany do debaty obywatelskiej i składania postulatów dotyczących reformy szeroko pojętych organów wymiaru sprawiedliwości w sposób zapewniający ochronę prawną Obywateli w Polsce na poziomie nie niższym niż ta, jaką zapewnia się Obywatelom innych państw Unii Europejskiej. Weto Prezydenta Andrzeja Dudy stwarza szansę do przeprowadzenia szerokiej społecznej konsultacji w odniesieniu do zakwestionowanych ustaw, a także w odniesieniu do całego ustawodawstwa, w którym prawa obywateli polskich nie są gwarantowane na poziomie zgodnym ze standardami obywatelskimi.
Uroczysta Promocja Absolwentów Uczelni łazarskiego 2017
Data dodania: 2017-07-15 19:10:12
 
Uroczysta Promocja Absolwentów 2017 14 lipca 2017 r. odbyła się uroczysta promocja tegorocznych absolwentów Uczelni Łazarskiego studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego gratulując Absolwentom dyplomów, podkreśliła, że przyczynią się one do uzyskania sukcesów zawodowych. Ich ranga jest tym większa im większą renoma cieszy się Uczelnia.
Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego - 7.07.2017 r.
Data dodania: 2017-07-08 22:51:17
 
Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego - 7.07.2017 r.
Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego - 7.07.2017 r. Na uroczystości w dniu 7.07.2017 ponad 700 Słuchaczy uzyskało dyplomy ukończenia Studiów Podyplomowych. Wręczała je osobiście dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wraz z kierownikami poszczególnych kierunków. Rekordowe kilkadziesiąt dyplomów Pani Dyrektor wręczyła Słuchaczom Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości wraz z kierownikiem, którym od kilkunastu już lat jest dr Krystyna Krzekotowska. Składając im gratulacje i życzenia sukcesów na rynku pracy i rynku nieruchomości dr Małgorzata Gałązka - Sobotka podkreśliła, że Uczelnia Łazarskiego oferuje nowoczesne, wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia podyplomowego, szkoleń i doradztwa dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej.
Zjazd Stypendystów DAAD
Data dodania: 2017-06-10 01:03:38
 
 Zjazd Stypendystów DAAD
Ogólnopolski zjazd byłych stypendystów DAAD, w dniach 9-11 czerwca 2017 roku w Warszawie odbywa się pod hasłem Znajomi nieznajomi - Polska i Niemcy razem w Europie Spotkanie to jest okazją do odnowienia starych znajomości i nawiązania nowych kontaktów zawodowych. Zainteresowanie zjazdem jest sygnałem, iż kontakt z DAAD jest dla ważny. Tym razem reakcja na zapowiedź zjazdu przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Chęć uczestnictwa w imprezie zadeklarowało prawie 800 osób. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) to Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) zajmująca się międzynarodową wymianą studencką praktykowaną przez niemieckie uczelnie. Instytucja ta jest głównie finansowana ze środków publicznych Republiki Federalnej Niemiec.
Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Metodyczna - 29 marca 2017 r.
Data dodania: 2017-03-23 13:50:33
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Metodyczna - 29 marca 2017 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Metodyczna nt.: Tutoring jako modelowa propozycja systemowego oddziaływania w procesie resocjalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - 29 marca 2017 r. godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP zorganizowana przez Akademię Kultury Informacyjnej w Warszawie Oficjalne otwarcie konferencji, powitanie gości ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Członek Zarządu, Przewodniczący Rady Programowej Akademii Kultury Informacyjnej Wystąpienia oficjalnych zaproszonych gości : • Ministerstwa Edukacji • Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej • Ministerstwa Sprawiedliwości • Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania
PERSPEKTYWY MEDIACJI
Data dodania: 2017-03-15 03:54:37
 
PERSPEKTYWY MEDIACJI
PERSPEKTYWY MEDIACJI 14 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja na temat:„Czy mediacja może odciążyć sądy? - Rola mediacji w przyspieszeniu postępowań, szczególnie przy powtarzających się podobnych sporach”. Organizatorem była wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak. W konferencji, której celem było, jak podkreślili inicjatorzy, „ skrócenie kolejek” uczestniczyli sędziowie, prawnicy, specjaliści i praktycy w zakresie mediacji. Prelegentami byli m.in. I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Tur, Prezes Naczelnej Rady adwokackiej Jacek Trela, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Iustitia dr hab. Krystian Markiewicz oraz Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Katarzyna Przyłuska-Ciszewska. Sędzia Waldemar ŻUREK podkreślił, że potrzebne są mediacje zwłaszcza w sprawach długotrwałych, kiedy można pokazać stronie plusy i minusy związane z kosztami. Trzeba też pracować ze szkołami, gdyż czym skorupka za młodu nasiąknie…..... Trzeba prowadzić mediacje zwłaszcza w sprawach rodzinnych, które też mogą trwać latami i piętrzyć się . Inny ważny obszar to spory z bankami. Pokazano jak radzą sobie z tym Amerykanie, którym w czasie kryzysu zlicytowano na dużą skalę domy. Poprawę sytuacji osiągnięto przez uruchomienie kilkudziesięciu programów mediacyjnych w 30 stanach. w szkołach.
Ogólnopolski Zjazd Krystyn w Katowicach
Data dodania: 2017-03-15 02:34:11
 
Ogólnopolski Zjazd Krystyn w Katowicach
Krystyny Warszawskie XX – ty Jubileuszowy Zjazd Krystyn w Katowicach, 13 marca 2017 r. Jak co roku od 20 lat, ale jeszcze ciekawiej, gdyż jubileuszowo, Krystyny Warszawskie świętowały z Krystynami z całej Polski, Europy oraz z całego Świata. Uczciłyśmy na Zjeździe Krystyn w Katowicach pamięć naszej ukochanej zmarłej Krysi Sienkiewicz, na której pogrzebie uczestniczyła liczna delegacja Krystyn, a słowo pożegnalne w naszym imieniu wygłosiła na Cmentarzu Powązkowskim dr Krystyna Krzekotowska ( sąsiadka z Bielan i autora wielu książek prawniczych). Była z nami na Jubileuszowym Zjeździe sama Nasierowska, światowej sławy fotografik i autorka licznych fotograficznych albumów Krystyn. Zjazdy odbyły się już w wielu miastach Polski i Krystyny Warszawskie z radością chciałyby gościć swoje imienniczki także w Warszawie, stolicy Polski. Tegoroczny zjazd Krystyn odbył się pod hasłem "Krystyny w Katowicach – mieście Muzyki", mieście w którym ruch Krystyn 20 lat temu zainicjowała Krystyna Bochenek.
Konferencja PAŃSTWO - 2 i 3 marca 2017 r.
Data dodania: 2017-03-03 19:36:51
 
Konferencja PAŃSTWO - 2 i 3 marca 2017 r.
Na Konferencji omawiano zastosowanie technologii informatycznych w sektorach, których kierunki rozwoju są powiązane z polityką państwa. Rok po wyborach parlamentarnych, nowi decydenci przedstawili strategię i plany rozwoju sektorów o szczególnym społecznym znaczeniu: Energetyka, Przemysł Obronny i Zdrowie.
Bal Absolwentów Uczelni Łazxarksiego
Data dodania: 2017-02-12 04:54:09
 
Bal Absolwentów Uczelni Łazxarksiego
Bal Absolwentów Uczelni Łazxarksiego Uczelnia Łazarskiego zorganizowała koleiny KARNAWAŁOWY BAL ABSOLWENTÓW. Prezydent Uczelni Łazarskiego Juliusz Madej podkreślił, że pogłębiająca się dzięki temu więż nieformalna pozytywnie wzmacnia więzi formalne, przyczyniając się do społecznej integracji.
dr Krystyna Krzekotowska zgłoszona do Plebiscytu Krystyna XX-lecia
Data dodania: 2017-02-10 00:33:45
 
dr Krystyna Krzekotowska zgłoszona do Plebiscytu Krystyna XX-lecia
Prosimy o Głos w plebiscycie na KRYSTYNĘ XX-lecia Aby zagłosować, wysyłamy SMS o treści: DZKRYSTYNA.48 na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) http://www.dziennikzachodni.pl/plebiscyt/karta/krystyna-krzekotowska-warszawa,38244,1668634,t,id,kid.html#glosuj dr Krystyna Krzekotowska, wykładowca i kierownik Studiów Podyplomowych na Uczelni łazarskiego, Autorka licznych książek prawniczych, wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw oraz Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, radca Ambasady Polskiej w Berlinie w latach 1998-2001. Jako europejski ekspert prawa mieszkaniowego uczestniczy w wielu programach radiowych i telewizyjnych oraz w innych akcjach na rzecz obrony Obywateli. Walczy o zapewnienie Obywatelom w
FUNDACJA POMOCNA DŁOŃ DO POLSKIEGO RADIA
Data dodania: 2017-02-03 21:30:07
 
Szanowna Redakcjo, Znając od lat wielką wrażliwość Szanownej Redakcji Polskiego Radia 24 na problemy społeczne zwracamy się z gorącą prośbą o umożliwienie pokazania u Was problemu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych. Mogłaby to być kontynuacja zawsze obecnych u Państwa trudnych aspektów mieszkalnictwa lub otwarcie nowego rozdziału godnych warunków mieszkaniowych dla najsłabszych, jakimi są osoby niepełnosprawne. W minionym roku mówiłam o tym w Polskie Radio 24 przy omawianiu programu Mieszkanie plus .
Fundacja Pomóż Innym.
Data dodania: 2017-02-03 18:54:12
 
Fundacja Pomóż Innym.
14 stycznia na warszawskim Bemowie w restauracji Krasnodwór odbył się bal charytatywny Fundacji Pomóż Innym. Ewa Krawczyk – założycielka Fundacji mówiła przed balem: „Fundacja Pomóż Innym potrafi jednoczyć ludzi wokół ważnych spraw. Robi to skutecznie już od pięciu lat. Dzięki wielu ludziom dobrej woli udało się nie tylko promować prawa osób z niepełnosprawnościami, ale też stworzyć efektywny model wsparcia ich i ich rodzin. Aktywna pomoc osobom z niepełnosprawnościami, pomoc samotnym matkom opiekującym się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, udane kampanie informacyjne dotyczące problematyki osób z niepełnosprawnościami, dwie charytatywne Gale w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki – to powód do dumy i jednocześnie okazja, aby podziękować wszystkim, którzy wspierają w różnej formie ambitne i cenne społecznie cele.
Komisja Ustawodawcza Sejmu RP negatywnie zaopiniowała projekt Reprywatyzacji w Warszawie.
Data dodania: 2017-02-03 15:53:19
 
Komisja Ustawodawcza Sejmu RP negatywnie zaopiniowała projekt Reprywatyzacji w Warszawie.
Komisja Ustawodawcza Sejmu RP negatywnie zaopiniowała projekt Reprywatyzacji w Warszawie. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele organizacji społecznych również krytyczne oceniły ten projekt. Projekt przewiduje pełną ochronę tylko właścicielom domów obejmujących najwyżej trzy lokale. Jeszcze gorzej niż za czasów PRL, który zakazywał własności lokali i dopuszczał ją tylko wyjątkowo w tzw. małych domach mieszkalnych obejmujących 4 lokale. Nie zapewnia też żadnej ochrony lokatorom w takich domach. Dopuszcza nawet sprzedaż domów dekretowych, a na rzecz właścicieli przewiduje rekompensatę w wysokości 20% ich wartości. Miasto miałoby być - w świetle tego projektu - pośrednikiem w obrocie nieruchomościami dekretowymi, pobierając 80% prowizję nie znaną żadnemu systemowi prawnemu na świecie.
Polsko-Niemiecki Mikser Biznesowy, z okazji Targów Hanowerskich 2017 w dniu 1 lutego 2017 r.
Data dodania: 2017-02-01 23:49:46
 
Polsko-Niemiecki Mikser Biznesowy, z okazji Targów Hanowerskich 2017 w dniu 1 lutego 2017 r.
Polsko-Niemiecki Mikser Biznesowy, z okazji Targów Hanowerskich 2017 w dniu 1 lutego 2017 r. Ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel podkreślił, że gospodarka polska . która odnotowała czterokrotny wzrost jest szóstym partnerem gospodarki niemieckiej i znajduje się na na pierwszym miejscu wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej. Aż 90% polskich przedsiębiorców opowiadała się za ponownym podejmowaniem współpracy z partnerami niemieckimi. Bilateralne stosunki polsko niemieckie uzyskały dzięki temu nowe impulsy, co zostało dobitnie uwidocznione także w mamach obchodów jubileuszu 25 lat dobrego sąsiedztwa Polski i Niemiec.
Dar ociemniałej Jadzi dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Data dodania: 2017-01-31 17:18:22
 
Dar ociemniałej Jadzi Fundacja Pomocna dłoń dziękuje Redakcji TVN24, która w dniu 21 stycznia 2017 r, ukazała wzruszającą historię Jadzi, podopiecznej Fundacji Pomocna Dłoń. Jerzy Owsiak ze łzami w oczach dziękuje Jej za cenny dar - obrączkę po zmarłym tacie. Dar dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której Jadzie uczestniczy od 25 lat. Dar ofiarowany przez osobę, która sama tak bardzo potrzebuje pomocy, gdyż straciła wzrok, a ostatnio amputowano jej nogę. Pokazano też dar dla Jadzi od Jurka Owsiaka (lóżko).
„Społeczna Agencja Najmu – szansa na rozwój najmu społecznego w Polsce” - 26.01.2017 r. .
Data dodania: 2017-01-27 15:47:12
 
„Społeczna Agencja Najmu – szansa na rozwój najmu społecznego w Polsce” - 26.01.2017 r. .
Fundacji Habitat for Humanity Poland zorganizowała w Ministerstwie Rozwoju konferencję w dniu 26 stycznia 2017 r. na temat: „Społeczna Agencja Najmu – szansa na rozwój najmu społecznego w Polsce”.
14.01.2017r. Bal Charytatywny Fundacji Pomóż Innym
Data dodania: 2017-01-15 19:51:06
 
14.01.2017r. Bal Charytatywny Fundacji Pomóż Innym
14.01.2017r. Bal Charytatywny Fundacji Pomóż Innym i aukcję dzieł sztuki wsparły liczni Goście, a wśród nich: Urszula Dudziak, poseł Kornel Morawiecki, radna Teresa Mioduszewska, Iwona Zielinko, Prezes Fundacji Kobiet Prawników, Bożena Rępalska i Andrzej Rępalski, wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Krystyna Tarasiuk, Salon Piękności Millord, Krystyna Szymańska, Krystyna Krzekotowska, Fundacja Pomocna Dłoń, wykładowca Uczelni Łazarskiego.
Fundacja Habitat for Humanity Poland zaprasza
Data dodania: 2016-12-30 15:29:47
 
Fundacja Habitat for Humanity Poland zaprasza
Fundacja Habitat for Humanity Poland zaprasza na konferencję pt. „Społeczna Agencja Najmu – szansa na rozwój najmu społecznego w Polsce”. Konferencja odbędzie się 26 stycznia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju w Sali pod Kopułą (Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa).
XVII Kongres Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych - 5 grudnia 2016 r. w Warszawie
Data dodania: 2016-12-23 23:38:45
 
XVII Kongres Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych - 5 grudnia 2016 r. w Warszawie
XVII Kongres Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych - 5 grudnia 2016 r. w Warszawie Zorganizowany przez Polski Instytut Rozwoju Rynku Kongres Zarządców Nieruchomości był płaszczyzną wymiany doświadczeń związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Zaprezentowano wiele nowych rozwiązań wspomagających i usprawniających zarządzanie nieruchomościami. Poza przedstawieniem praktycznych rozwiązań wykorzystywanych w funkcjonowaniu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, poruszono aktualne zagadnienia i problemy prawne. Możliwe było także zapoznanie się na Kongresie z ofertami firm prezentujących swoje produkty i usługi przy stoiskach.
Książka – wywiad rzeka pt.: „PERŁY POD GIEWONTEM” – Wielka Charytatywna Gala 17.12. 2016 r.
Data dodania: 2016-12-19 16:46:42
 
Książka – wywiad rzeka pt.: „PERŁY POD GIEWONTEM” – Wielka Charytatywna Gala 17.12. 2016 r.
Książka – wywiad rzeka pt.: „PERŁY POD GIEWONTEM” – Wielka Charytatywna Gala 17.12. 2016 r. Kochani, "Perły pod Giewontem" pod redakcją Piotra Zygarskiego, to książka - wywiad rzeka, w którym- jak pisze ten znakomity autor i dziennikarz w słowie wstępnym - przez rok uczestniczyli fantastyczni ludzie przybywający do Zakopanego (kto by nie chciał tam przybyć? - przypis mój), na hasło pomocy dzieciom. "Książka jest efektem pomysłu, aby poprosić ludzi znanych i lubianych do stworzenia namacalnego śladu, który będzie pomocą w budowie Europejskiego Centrum Hipoterapii dla Dzieci Autystycznych..." Jestem zaszczycona tym, że mogę być pomocna w tej ważnej misji ponad podziałami, w której uczestniczą: Marcin Święcicki Leszek Miller, Mirosława Kątna, Henryka Krzwonos, Małgorzata Kidawa Błońska, Andrzej Jacek Blikle, Maciej Karolczak, Rafał Sonik, Kazimierz Sowa, Marek Sowa, Jose Torres, Ewa Śnieżanka, Anna Kalata, Elżbieta Dzikowska, Jakub Parada, Wojciech Lemański, Elżbieta Lanc, Krystyna Krzekotowska (czyli ja sama), Krzysztof Tranda, Andrzej Bochosiewicz, Magdalena Zawadzka, Andrzej Potocki, Wiera Ignatowa, Andre de la Cruz
Kongres Mediatorów Szkolnych
Data dodania: 2016-12-09 20:52:50
 
Kongres Mediatorów Szkolnych
W dniu 9.12.2016 r. na Uczelni Łazarskiego mediatorzy z Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy, Rzeszowa i wielu innych miast podsumowali dorobek dwudniowego Kongresu Mediatorów Szkolnych w Rzeszowie i oraz wytyczyli dalsze zadania, związane m.in. z organizacją Ogólnopolskiego Forum Mediatorów. Obradom przewodniczył Jerzy Śliwa, prezes Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów..
Vll Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, Warszawa 6.12.2016 r.
Data dodania: 2016-12-06 20:47:40
 
Vll Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, Warszawa 6.12.2016 r.
Vll Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, Warszawa 6.12.2016 r. W imieniu organizatorów, Viadrina Compliance Center na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frenkfurcie nad Odrą, Instytutu Complance i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej zebranych powitał prof.dr hab. Bartosz Makowicz (Viadrina Complance Center). Podkreślił, że Forum jest poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiąże sie to z postulatami nie tylko przestrzegania przez przedsiębiorstwa praw człowieka, ale także aktywnego ich wspierania.
Międzynarodowa Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości i Uczelni Łazarskiego - 16.11.2016 r.
Data dodania: 2016-12-03 02:55:49
 
Międzynarodowa Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości i Uczelni Łazarskiego - 16.11.2016 r.
Międzynarodową Konferencję Ministerstwa Sprawiedliwości i Uczelni Łazarskiego otworzył dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, witając referentów i gości, w tym przedstawicieli Ambasady Niemiec na czele z Panią Gabriele Hermani, kierownikiem Działu Nauki i Badań Naukowych Ambasady Niemiec. Przedmiotem debaty były referaty przedstawione przez polskich i zagranicznych referentów. I tak: Gail Sadała, międzynarodowy ekspert w dziedzinie mediacji przedstawiła zagadnienie mediacji rówieśniczej USA, wskazując, iż szkolenia mediacji w Stanach Zjednoczonych, poprawiły klimat i umiejętności wychodzenia z sytuacji konfliktowych w szkołach. Na podstawie doświadczeń z wielu państw, w których współpracowała z Ministerstwami Sprawiedliwości, referentka zaznaczyła, że pozytywny wynik mediacji nie jest dany raz na zawsze. Mimo postępu w tej dziedzinie nadal mamy do czynienia z małą świadomością potrzeby mediacji. Dlatego ważne jest szkolenia nauczycieli i uczniów w atrakcyjnych formach (np. konkursy). Jest to istotne dla zapobiegania przestępczości wśród nieletnich.
Mediacja i Edukacja Prawna w szkołach - 16.11. 2016 r.
Data dodania: 2016-11-17 02:22:10
 
Mediacja i Edukacja Prawna w szkołach - 16.11. 2016 r.
Miedzynarodową Konferencję Ministerstwa Soprawiedliwosci i Uczelni Łazarskiego otworzył dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, witając referentów i gości, w tym paną Gabriele Hermani, kierownika Działu Nauki i Badań Naukowych Ambasady Niemiec. Gail Sadała, międzynarodowy ekspert w dziedzinie mediacji przedstawiła zagadnienie mediacji rówieśniczej w USA, wskazując, iż szkolenia mediacji w Stanach Zjednoczonych, poprawiły klimat i umiejętności wychodzenia z sytuacji konfliktowych w szkołach. Na podstawie doświadczeń z wielu państw, w których współpracowała z Ministerstwami Sprawiedliwości, referentka zaznaczyła, że pozytywny wynik mediacji nie jest dany raz na zawsze. Mimo postępu w tej dziedzinie nadal mamy do czynienia z małą świadomością potrzeby mediacji. Dlatego ważne jest szkolenia nauczycieli i uczniów w atrakcyjnych formach (np. konkursy). Jest to istotne dla zapobiegania przestępczości wśród nieletnich. Prof. Helga Oberloskamp przypomniała swoje doświadczenia współpracy Międzynarodowej oraz wskazała, na różne rozwiązania w poszczególnych landach niemieckich. . Elementy wiedzy prawnej zawarte są w tzw. wstępie do nauki. Uczniowie uczą się w szkołach licealnych i gimnazjalnych takich zagadnień, jak prawa człowieka, prawo konstytucyjne, wyborcze. Wymaga to wysokich umiejętności od nauczycieli. Duża rolę odgrywają media informujące o prawie, gdyż prawo to jeden z filarów demokracji. Maria Ślązak, wiceprezes Krajowej Rady Radców prawnych przypomniała, że jednym z ważnych celów międzynarodowej organizacji jest edukacja i mediacja. Ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy, że mają problem prawny. Państwo powinno podjąć działania systemowe, aby dostęp do wymiaru sprawiedliwości był zagwarantowany. Samorząd radców prawnych organizuje szkolenia w ramach Europejskiego
Siódma edycja Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki - – 6 grudnia 2016 r.
Data dodania: 2016-11-14 15:32:44
 
 Siódma edycja Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki - – 6 grudnia 2016 r.
Szanowni Państwo, Siódma edycja Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki - – 6 grudnia 2016 r. W tym roku zajmować będziemy się zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście dyrektywy o raportowaniu informacji niefinansowych, aktualną problematyką compliance w łańcuchu dostaw (supply chain compliance) oraz wyzwaniami, jakie stoją przed compliance w kontekście zmian w europejskim prawie ochrony danych oraz prawie pracy. Również i w tym roku udało nam się zgromadzić grono wybitnych prelegentów, praktyków compliance z Polski i z Niemiec!
Polityka mieszkaniowa w praktyce. Przykład Berlina, Paryża i Warszawy - 14 listopada 2016
Data dodania: 2016-11-10 00:40:06
 
Konferencja naukowa - Polityka mieszkaniowa w praktyce. Przykład Berlina, Paryża i Warszawy - 14 listopada 2016 ——————————————————————————————————— Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Zapraszają na konferencję naukową która odbędzie się 14 listopada 2016 roku w Centrum Kreatywności Targowa 56 w Warszawie. Zainteresowanie konferencją było tak ogromne, że zabrakło już miejsc i rejestracja jest wstrzymana.
Tezy Programowe na VI Kongres Spółdzielczości 12 i 13.XII. 2016 r.
Data dodania: 2016-11-09 19:13:33
 
Tezy Programowe na VI Kongres Spółdzielczości 12 i 13.XII. 2016 r. Interesujące tezy programowe zamieszczone na stronie internetowej KRS warto upowszechnić dla jak naszerszej społecznej konsultacji, zgodnie z tradycją RUCHU SPÓLDZIELCZEGO. 1. W roku 2016 przypada 200 rocznica powstania pierwszej spółdzielni na ziemiach polskich – Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach, założonego przez ks. Stanisława Staszica, Męża Stanu i niezwykłego człowieka, o wszechstronnej interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościach jej praktycznego zastosowania w bardzo wielu dziedzinach. Towarzystwo to było przedsięwzięciem ustrojowym w warunkach upadającego feudalizmu, polegającym na oryginalnym połączeniu w skali gminnej samorządu terytorialnego z klasyczną spółdzielnią wielobranżową. Na podobnych zasadach opiera się powstały w pierwszej połowie XX wieku hiszpański Mondragon z kraju Basków, który skutecznie radzi sobie w skali globalnej w konfrontacji z wielkimi korporacjami. Pozycja klasycznej spółdzielczości, mimo znacznego wsparcia państwa jak. np. we Francji, czy Włoszech, jest jednak słabsza wobec sfery korporacji kapitałowych. Spółdzielczość od początku swego powstania akcentowała swoją odmienność od podmiotów komercyjnych kierując się własnym systemem zasad i wartości. Wywodzą się one z tradycji Pionierów Roczdelskich, którzy tworząc swoją spółdzielnię uznawaną za pierwszą w świecie ustalili jej reguły postępowania. Dorobek historyczny w zakresie formułowania kolejnych zasad spółdzielczych spożytkowany został podczas XXXI Kongresu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Manchesterze w 1995 roku w postaci przyjęcia szerszego dokumentu pod nazwą „Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości”. Zawiera ona oprócz „Zasad” definicję oraz wartości spółdzielcze. Pomimo, że dokument ten stał się elementem międzynarodowego prawa spółdzielczego, to jednak w Polsce jest wciąż niewystarczająco znany, a nadanie mu formy obowiązującego napotyka ciągle na różne problemy. Tymczasem to zasady spółdzielcze stanowią o odmienności systemu spółdzielczego, jego istocie i specyfice. Wiele spółdzielni w swej działalności kieruje się tymi zasadami, wiele niestety nie zawsze o nich pamięta. Warto więc zastanowić się nad tym czym są, a czym powinny być w naszych spółdzielniach wartości i zasady spółdzielcze. Czy ich stosowanie w praktyce napotyka trudności, a jeśli tak to jakie i dlaczego? Czy jesteśmy zgodni co do ich ważności i konieczności stosowania? Czy konieczność ich stosowania powinna być zapisana w polskim Prawie Spółdzielczym ? 2. W obecnych uwarunkowaniach kryzysu kapitalizmu i postępującego rozkładu cywilizacji Zachodu, Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, jako nowatorskie przedsięwzięcie sprzed 2 wieków moż stanowić ważną drogę rozwiązań narastających problemów społecznych w duchu współpracy, solidarności, samopomocy i odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i narodową. 3. Tradycja spółdzielcza w Polsce posiada trwałą wartość. Blisko 300 spółdzielni różnych branż funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 100 lat. Na ile ta piękna i użyteczna tradycja może wyznaczać kierunki rozwoju współczesnego ruchu spółdzielczego ? Inaczej mówiąc, na ile może być użyteczna współcześnie, a jeśli tak, to w jaki sposób wykorzystać ją lepiej dla promowania spółdzielczej idei ? 4. Po 27 latach transformacji w Polsce, najbardziej uprzywilejowane są wielkie zagraniczne korporacje, a najbardziej dyskryminowane są gospodarcze i społeczne przedsięwzięcia wspólnotowe małych i średnich przedsiębiorstw o polskim kapitale. W związku z tym stajemy przed wyzwaniem i koniecznością tworzenia sieci produkcyjnych, handlowych i finansowych w oparciu o polskie podmioty gospodarcze. Do tego celu niezbędna jest współpraca pomiędzy Spółdzielniami różnych branż, branżami spółdzielczymi i samorządami terytorialnymi różnych szczebli, w celu integracji polskich podmiotów gospodarczych i polsko-kapitałowych podmiotów gospodarczych o różnych formach własności , w obronie rodzimej przedsiębiorczości. Jest to niezwykle ważne wyzwanie w czasach globalnych, szybkich zmian ekonomicznych, gospodarczych, społecznych i politycznych. 5. Rozwój globalizacji to jednocześnie upowszechnienie różnorodnych zjawisk patologicznych. Pozbawiona hamulców globalna komercja prowadzi do osłabienia humanizmu i wartości kulturowych, niszczy więzi społeczne, a także stanowi poważne zagrożenie ekologiczne. W rezultacie zagrożenia polityczne i społeczne stają się nie tylko zauważalne, ale coraz bardziej odczuwalne przez ludzi. Ludzie są co prawda wolni, ale duża część z nich pozbawiona środków, z tej wolności korzystać nie może. 6. VI Kongres Polskiej Spółdzielczości, jako najwyższy organ samorządu spółdzielczego, winien podsumować i ocenić dotychczasowy dorobek naszego ruchu, określić jego najważniejsze problemy i dylematy przed jakimi stoi i zarysować perspektywy jego rozwoju na najbliższe lata. Dane GUS dotyczące całej spółdzielczości, w tym poszczególnych branż, za lata 2011-2014, dowodzą stopniowego zmniejszania się potencjału spółdzielczości i ustępowania obszarów rynku, głównie na rzecz globalnych ponadnarodowych korporacji. 7. Spółdzielczość w dużym stopniu sprowadzona została przez elity do „czystego” biznesu komercyjnego, co stoi w sprzeczności z jej istotą i zasadami. Utrzymanie tego kierunku myślenia powoduje nieodwracalne, negatywne konsekwencje. Powoli stajemy się bowiem społeczeństwem dwubiegunowym. Z jednej strony wąska grupa właścicieli majątku, z drugiej zaś najemna siła robocza, na którą często maleje zapotrzebowanie. Stoi to w sprzeczności z deklarowanym programem budowy społeczeństwa obywatelskiego i rzeczywistej demokracji. Polityka Państwa powinna tworzyć warunki dla zawodowej i społecznej aktywności dla większości obywateli, a nie tylko dla nielicznych. Wyrwanie się z marazmu niemożności i wskazanie nowatorskich kierunków zmian w warunkach: szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, rosnącego bezrobocia, wykluczenia społecznego, biedy i bezdomności w naszym kraju, jest imperatywem dla spółdzielców, spółdzielczości i środowisk lokalnych. 8. Spółdzielczość choć ze znacznie zmniejszonym potencjałem, obroniła się, mimo wielu prób jej rozbicia, zniszczenia lub przekształcenia w podmioty komercyjne, a następnie przejęcia, tak jak przedsiębiorstw państwowych, przez globalne korporacje. Zawdzięcza to swoim członkom, pracownikom i większości zarządów. Także w ostatnich latach podejmowano próby jej przekształcenia w spółki kapitałowe, a spółdzielni mieszkaniowych - we wspólnoty mieszkaniowe. Dość skuteczna dotychczasowa obrona nie powinna jednak powodować zaniechań w celu usunięcia mankamentów w jej funkcjonowaniu. Pojawiające się zagrożenia w połączeniu z coraz większą pauperyzacją polskiego społeczeństwa wymagają nowych, lepiej zorganizowanych form i sposobów obrony oraz nacisku na władze polityczne i państwowe. Spółdzielcy, w tym zarządy spółdzielni muszą nabyć większych umiejętności solidarnego działania, nie tylko w ramach podmiotu spółdzielczego, ale także w ramach całej spółdzielczości, która liczy 8 milionów członków. W tym celu niezbędne jest stworzenie centralnego funduszu rozwoju i promocji oraz zintegrowanych działań branż spółdzielczych, na który płaciłyby obowiązkową składkę naliczaną od przychodu wszystkie spółdzielnie.
Tezy Programowe na VI Kongres Spółdzielczości 12 i 13.XII. 2016 r.
Data dodania: 2016-11-09 19:13:15
 
Tezy Programowe na VI Kongres Spółdzielczości 12 i 13.XII. 2016 r. Interesujące tezy programowe zamieszczone na stronie internetowej KRS warto upowszechnić dla jak naszerszej społecznej konsultacji, zgodnie z tradycją RUCHU SPÓLDZIELCZEGO. 1. W roku 2016 przypada 200 rocznica powstania pierwszej spółdzielni na ziemiach polskich – Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach, założonego przez ks. Stanisława Staszica, Męża Stanu i niezwykłego człowieka, o wszechstronnej interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościach jej praktycznego zastosowania w bardzo wielu dziedzinach. Towarzystwo to było przedsięwzięciem ustrojowym w warunkach upadającego feudalizmu, polegającym na oryginalnym połączeniu w skali gminnej samorządu terytorialnego z klasyczną spółdzielnią wielobranżową. Na podobnych zasadach opiera się powstały w pierwszej połowie XX wieku hiszpański Mondragon z kraju Basków, który skutecznie radzi sobie w skali globalnej w konfrontacji z wielkimi korporacjami. Pozycja klasycznej spółdzielczości, mimo znacznego wsparcia państwa jak. np. we Francji, czy Włoszech, jest jednak słabsza wobec sfery korporacji kapitałowych. Spółdzielczość od początku swego powstania akcentowała swoją odmienność od podmiotów komercyjnych kierując się własnym systemem zasad i wartości. Wywodzą się one z tradycji Pionierów Roczdelskich, którzy tworząc swoją spółdzielnię uznawaną za pierwszą w świecie ustalili jej reguły postępowania. Dorobek historyczny w zakresie formułowania kolejnych zasad spółdzielczych spożytkowany został podczas XXXI Kongresu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Manchesterze w 1995 roku w postaci przyjęcia szerszego dokumentu pod nazwą „Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości”. Zawiera ona oprócz „Zasad” definicję oraz wartości spółdzielcze. Pomimo, że dokument ten stał się elementem międzynarodowego prawa spółdzielczego, to jednak w Polsce jest wciąż niewystarczająco znany, a nadanie mu formy obowiązującego napotyka ciągle na różne problemy. Tymczasem to zasady spółdzielcze stanowią o odmienności systemu spółdzielczego, jego istocie i specyfice. Wiele spółdzielni w swej działalności kieruje się tymi zasadami, wiele niestety nie zawsze o nich pamięta. Warto więc zastanowić się nad tym czym są, a czym powinny być w naszych spółdzielniach wartości i zasady spółdzielcze. Czy ich stosowanie w praktyce napotyka trudności, a jeśli tak to jakie i dlaczego? Czy jesteśmy zgodni co do ich ważności i konieczności stosowania? Czy konieczność ich stosowania powinna być zapisana w polskim Prawie Spółdzielczym ? 2. W obecnych uwarunkowaniach kryzysu kapitalizmu i postępującego rozkładu cywilizacji Zachodu, Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, jako nowatorskie przedsięwzięcie sprzed 2 wieków moż stanowić ważną drogę rozwiązań narastających problemów społecznych w duchu współpracy, solidarności, samopomocy i odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i narodową. 3. Tradycja spółdzielcza w Polsce posiada trwałą wartość. Blisko 300 spółdzielni różnych branż funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 100 lat. Na ile ta piękna i użyteczna tradycja może wyznaczać kierunki rozwoju współczesnego ruchu spółdzielczego ? Inaczej mówiąc, na ile może być użyteczna współcześnie, a jeśli tak, to w jaki sposób wykorzystać ją lepiej dla promowania spółdzielczej idei ? 4. Po 27 latach transformacji w Polsce, najbardziej uprzywilejowane są wielkie zagraniczne korporacje, a najbardziej dyskryminowane są gospodarcze i społeczne przedsięwzięcia wspólnotowe małych i średnich przedsiębiorstw o polskim kapitale. W związku z tym stajemy przed wyzwaniem i koniecznością tworzenia sieci produkcyjnych, handlowych i finansowych w oparciu o polskie podmioty gospodarcze. Do tego celu niezbędna jest współpraca pomiędzy Spółdzielniami różnych branż, branżami spółdzielczymi i samorządami terytorialnymi różnych szczebli, w celu integracji polskich podmiotów gospodarczych i polsko-kapitałowych podmiotów gospodarczych o różnych formach własności , w obronie rodzimej przedsiębiorczości. Jest to niezwykle ważne wyzwanie w czasach globalnych, szybkich zmian ekonomicznych, gospodarczych, społecznych i politycznych. 5. Rozwój globalizacji to jednocześnie upowszechnienie różnorodnych zjawisk patologicznych. Pozbawiona hamulców globalna komercja prowadzi do osłabienia humanizmu i wartości kulturowych, niszczy więzi społeczne, a także stanowi poważne zagrożenie ekologiczne. W rezultacie zagrożenia polityczne i społeczne stają się nie tylko zauważalne, ale coraz bardziej odczuwalne przez ludzi. Ludzie są co prawda wolni, ale duża część z nich pozbawiona środków, z tej wolności korzystać nie może. 6. VI Kongres Polskiej Spółdzielczości, jako najwyższy organ samorządu spółdzielczego, winien podsumować i ocenić dotychczasowy dorobek naszego ruchu, określić jego najważniejsze problemy i dylematy przed jakimi stoi i zarysować perspektywy jego rozwoju na najbliższe lata. Dane GUS dotyczące całej spółdzielczości, w tym poszczególnych branż, za lata 2011-2014, dowodzą stopniowego zmniejszania się potencjału spółdzielczości i ustępowania obszarów rynku, głównie na rzecz globalnych ponadnarodowych korporacji. 7. Spółdzielczość w dużym stopniu sprowadzona została przez elity do „czystego” biznesu komercyjnego, co stoi w sprzeczności z jej istotą i zasadami. Utrzymanie tego kierunku myślenia powoduje nieodwracalne, negatywne konsekwencje. Powoli stajemy się bowiem społeczeństwem dwubiegunowym. Z jednej strony wąska grupa właścicieli majątku, z drugiej zaś najemna siła robocza, na którą często maleje zapotrzebowanie. Stoi to w sprzeczności z deklarowanym programem budowy społeczeństwa obywatelskiego i rzeczywistej demokracji. Polityka Państwa powinna tworzyć warunki dla zawodowej i społecznej aktywności dla większości obywateli, a nie tylko dla nielicznych. Wyrwanie się z marazmu niemożności i wskazanie nowatorskich kierunków zmian w warunkach: szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, rosnącego bezrobocia, wykluczenia społecznego, biedy i bezdomności w naszym kraju, jest imperatywem dla spółdzielców, spółdzielczości i środowisk lokalnych. 8. Spółdzielczość choć ze znacznie zmniejszonym potencjałem, obroniła się, mimo wielu prób jej rozbicia, zniszczenia lub przekształcenia w podmioty komercyjne, a następnie przejęcia, tak jak przedsiębiorstw państwowych, przez globalne korporacje. Zawdzięcza to swoim członkom, pracownikom i większości zarządów. Także w ostatnich latach podejmowano próby jej przekształcenia w spółki kapitałowe, a spółdzielni mieszkaniowych - we wspólnoty mieszkaniowe. Dość skuteczna dotychczasowa obrona nie powinna jednak powodować zaniechań w celu usunięcia mankamentów w jej funkcjonowaniu. Pojawiające się zagrożenia w połączeniu z coraz większą pauperyzacją polskiego społeczeństwa wymagają nowych, lepiej zorganizowanych form i sposobów obrony oraz nacisku na władze polityczne i państwowe. Spółdzielcy, w tym zarządy spółdzielni muszą nabyć większych umiejętności solidarnego działania, nie tylko w ramach podmiotu spółdzielczego, ale także w ramach całej spółdzielczości, która liczy 8 milionów członków. W tym celu niezbędne jest stworzenie centralnego funduszu rozwoju i promocji oraz zintegrowanych działań branż spółdzielczych, na który płaciłyby obowiązkową składkę naliczaną od przychodu wszystkie spółdzielnie.
Model Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i ich Rodzin - konferencja w Warszawie 7.11. 2016 r.
Data dodania: 2016-11-07 17:55:23
 
 Model Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i ich Rodzin - konferencja w Warszawie 7.11. 2016 r.
Model Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i ich Rodzin - pierwsza konferencja z cyklu inicjatyw Ewy Krawczyk​ - 7.11. 2016 r. W konferencji uczestniczyli specjaliści z wielu dziedzin nauki, eksperci w dziedzinie prawnej ochrony osób niepełnosprawnych, rodzice i opiekunowie oraz liczne organizacje pozarządowe, w tym Fundacja Pomocna Dłoń​, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw​ oraz pracownicy naukowi Uczelni Łazarskiego​.
Problemy rewitalizacji miast na Kongresie Obywatelskim - 5.11.2016 r.
Data dodania: 2016-11-05 19:40:13
 
Problemy rewitalizacji miast na Kongresie Obywatelskim - 5.11.2016 r.
W W debacie na ten temat zabrali głos m.in.: dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego (o doświadczeniach zagranicznych), dr Wojciech Szymański, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju (kierunki zrównoważonego rozwoju), Wojciech Kłosowski, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego (wspieranie modernizacji miast), Jarosław Bator, Business Development Director, Skanska TFI S.A. (zaangażowanie biznesu w projekty rewitalizacyjne). Moderator dr Łukarz Pancewicz, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową Politechniki Gdańskiej. ciekawa wypowiedź dotyczyła pragmatyzmu biznesu przy tworzeniu projektów, konieczności myślenia długofalowego, dzięki czemu wizerunek firmy jest pozytywny Maria Bejnar-Bejnarowicz radna Miasta Gorzów Wielkopolski podzieliła się swoimi doświadczeniami o roli Samorządu terytorialnego, a do jej wypowiedzi nawiązała m.in. dr Krystyna Krzekotowska, kierownik Stadiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego, była radna i przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Gminy Warszawa-Bielany. Wskazała na znaczenie współpracy międzynarodowej ( zwłaszcza w ramach Europejskiej Akademii Prawa) oraz współpracy radnych miast i gmin.
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI I WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO Z A P R A S Z A J Ą
Data dodania: 2016-11-05 04:22:32
 
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI I WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO Z A P R A S Z A J Ą
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI I WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO Z A P R A S Z A J Ą na Międzynarodową Konferencję na temat: „Edukacja prawna i mediacja w szkolnictwie powszechnym", w dniu 16.11. 2016 r. w Warszawie, godz. 10.00 W AULI 130 UCZELNI ŁAZARSKIEGO, UL. ŚWIERADOWSKA 43 Na konferencji przypomnimy o dorobku polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie edukacji prawnej oraz wskażemy na perspektywy dalszej współpracy. Konferencja ta wpisuje się w obchody jubileuszu 25 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy i jest kontynuacją debaty o Polsko-Niemieckiej Współpracy Prawników z dnia 19 maja 2016 r. z udziałem dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, pana dr Mieczysława Błońskiego, pani Konsul Valerii Gottmann, pani dr Krystyny Krzekotowskiej , wiceprezesa Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników i pana dr adw. Petera Diedricha, prezesa Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników.
XIII MAZOWIECKIE SPOTKANIE SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ – 20.10.2016 r.
Data dodania: 2016-10-21 11:07:25
 
XIII MAZOWIECKIE SPOTKANIE SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ – 20.10.2016 r.
XIII MAZOWIECKIE SPOTKANIE SPÓLDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ – 20.10.2016 r. Zebrani spółdzielcy zostali poinformowani o ważnych dla skutecznego zarządzania nieruchomościami zmianach dotyczących ustawodawstwa oraz rynku usług w tej dziedzinie. I tak UNIQA UBEZPIECZENIA która obejmuje ponad połowę spółdzielni mieszkaniowych w Polsce przypomniała, że ubezpieczenie obejmuje szkody ujawnione w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej, nawet jeśli przyczyna wywołująca szkodę miała miejsce wcześniej. UNIQA ubezpiecza ponad milion mieszkańców i stawia w tej pracy na specjalizację, czyli zatrudnia specjalistów w dziedzinie nieruchomości. Dzięki temu jest wysoko oceniana w dziedzinie likwidacji szkód związanych z mieszkalnictwem. Istotne jest przywiązywanie dużej wagi do prewencji i szkoleń, gdyż dzięki temu się lepiej rozumiana jest złożona problematyka zwłaszcza szkód osobowych.
Inauguracja roku akademickiego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego - 15.10.2015 r.
Data dodania: 2016-10-15 22:39:48
 
Inauguracja roku akademickiego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego - 15.10.2015 r.
Inauguracja Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego - 15.10. 2016 r. Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego dr Małgorzata Gałązka-Sobotka witając zebranych, słuchaczy i wykładowców oraz Prezydenta Uczelni Łazarskiego Juliusza Madeja, przedstawiła poszczególne kierunki Studiów Podyplomowych i ich kierowników. Wymieniła m.in. najdłużej i z dużym sukcesem funkcjonujacą Akademię Rynku Nieruchomości (Zarzadzanie, Pośrednictwo i Wycena Nieruchomości pod kierunkiem dr Krystyny Krzekotowskiej).
Jubileusz 25 lat dobrego sąsiedztwa - debata na Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2016-10-14 21:53:11
 
Jubileusz 25 lat dobrego sąsiedztwa - debata na Uczelni Łazarskiego
W bogatą listę form obchodów jubileuszu 25 lat dobrego sąsiedztwa wpisuje się debata o Polsko-Niemieckiej Współpracy Prawników w dniu 19 maja 2016 r. na Uczelni Łazarskiego Na zaproszenie dziekana Wydziału Prawa i Administracji dr Mieczysława Błońskiego przybyli m.in. pani Konsul dr Valeriia Gottmann oraz przedstawiciele Polsko-Niemieckich Stowarzyszeń, pani dr Krystyna Krzekotowska ,wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników i pan dr adw. Peter Diedrich, prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników.
MIESZKANIE PLUS
Data dodania: 2016-09-28 09:31:43
 
MIESZKANIE PLUS
Wszyscy na to bardzo czekali. Zarówno specjaliści, jak i organizacje pozarządowe apelowali o to wiele lat - mówiła w Polskim Radiu 24 dr Krystyna Krzekotowska z Uczelni Łazarskiego. Dr Krystyna Krzekotowska powiedziała, że istotne w programie jest to, że ma charakter kompleksowy. - Program ten oparty jest na trzech filarach. Pierwszy polega na wprowadzeniu gruntów państwoych do narodowego funduszu mieszkaniowego co ma znacząco obniżyć koszty budowy, kolejny filar polega na tym, że nie zaprzepaszcza się dorobku istniejącego dotychczas. Filar trzeci pozwoli z kolei zmobilizować ludzi do oszczędzania na mieszkanie poprzez to, że będą odpowiednie premie ze systematyczne, długotrwałe oszczędzanie. Dr Krystyna Krzekotowska zwróciła także uwagę na kwestie osób ubogich. - W Polsce wręcz ustawodawstwo doprowadziło do tego, że mieszkania socjalne mogą być poniżej standardu - powiedziała. - A to jest naruszenie godności człowieka, bo ludzie ubożsi też muszą mieć godne warunki mieszkaniowe, bo od tego zależy ich rozwój, odpowiednie wychowanie dzieci itd. - dodała.
UROCZYSTA PROMOCJA ABSOLWENTÓW Uczelni Łazarskiego 2016
Data dodania: 2016-07-17 11:57:13
 
UROCZYSTA PROMOCJA ABSOLWENTÓW Uczelni Łazarskiego 2016
Prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor Uczelni Łazarskiego witając serdecznie zebranych podkreśliła, że Uczelnia Łazarskiego jest ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia. Następnie wymieniła szereg sukcesów Uczelni,w tym uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY - Rząd skierował projekt do konsultacji Cz. I
Data dodania: 2016-07-17 11:48:02
 
NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY - Rząd skierował projekt do konsultacji  Cz. I
NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY - Rząd skierował projekt do konsultacji Cz. I We wstępie nawiązano do przyjętego w dniu 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów dokumentu weryfikującego dotychczasowy paradygmat realizowanych polityk rozwoju kraju pn. „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Wśród filarów modelu rozwoju wymieniono radykalną poprawę stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Natomiast Narodowy Program Mieszkaniowy ma być istotnym narzędziem do realizacji „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".
Warsztaty artystyczne dla Seniorów i Juniorów - znakomita Inicjatywa Dzielnicy Warszawa-Bielany i BOK
Data dodania: 2016-07-06 16:39:31
 
Warsztaty artystyczne dla Seniorów i Juniorów - znakomita Inicjatywa Dzielnicy Warszawa-Bielany i BOK
Warsztaty „Drzewo Życia” w BOK przy ul. Goldoniego 1 - to świetna inicjatywa Dzielnicy Warszawa Bielany, która jest znakomicie realizowana przez Joannę Grabowiecką, reżyserkę, krytyka sztuki, animatorkę kultury, Sebastiana Świerszcza, aktora, animatora kultury oraz Annę Salę, psycholog, arteterapeutkę i animatorkę kultury (Pracownia Arteterapii „Perspektywy”). Stwarza to mozliwość integracji a także wzmocnienia twórczego potencjału uczestników, m.in. w dziedzinie teatru, filmu i plastyki. Zróżnicowane środowiskowo i pokoleniowo grupy nawiązały współpracę, wymieniając się wiedzą i doświadczeniami.
Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego 8.07. 2016 r. ZARZĄDCY, POŚREDNICY I RZECZOZWNAWCY MAJĄTKOWI
Data dodania: 2016-06-30 03:47:38
 
ZARZĄDCY, POŚREDNICY I RZECZOZWNAWCY MAJĄTKOWI - wszyscy po pracowitym roku i dwóch semestrach intensywnych zajęć sobotnio-niedzielnych, zdali egzaminy testowe na celujaco. Absolwenci Studiów Podyplomowych Uczelni Łazarskiego, w tym ZARZĄDCY, POŚREDNICY I RZECZOZWNAWCY MAJĄTKOWI odbiorą w uroczystej formie dyplomy w dniu 8 lipca 2016 r. Dzięki temu zasilą swymi wysokimi kompetencjami rynek mieszkaniowy.
Mecz Polska-Niemcy oglądany w strefie kibica Ambasady Niemiec - 17.06.2016 r.
Data dodania: 2016-06-30 03:27:29
 
Mecz Polska-Niemcy oglądany w strefie kibica Ambasady Niemiec - 17.06.2016 r.
W Ambasadzie Niemiec ogladamy w dniu 17 czerwca mecz Polska-Niemcy Wspaniały pomysł i wspaniała atmosfera. Brawa dla obydwu wspaniałych ekip. Emocji było mnóstwo.
POLSKO-NIEMIECKI SZCZYT BIZNESU - 15.06.2016 r.
Data dodania: 2016-06-30 03:14:33
 
POLSKO-NIEMIECKI SZCZYT BIZNESU - 15.06.2016 r.
POLSKO-NIEMIECKI SZCZYT BIZNESU w Filharmonii Narodowej w Warszawie stanowił znakomity akcent obchodów 25-a ROCZNICY TRAKTATU O PRZYJAŹNI I DOBRYM SĄSIEDZTWIE Otwarcia i powitania Uczestników zgromadzonych w Filharmonii Narodowej w Warszawie dokonali: Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Ingo Kramer, Prezydent BDA oraz Stefan Mair, Członek Zarządu BDI Jako Honorowi Goscie wystapili: Polski Minister Finansów Paweł Szałamacha
DEBATA OXFORDZKA W SALI WIELKIEJ Zamku Królewskiego - 21 czerwiec 2016 r.
Data dodania: 2016-06-30 03:06:59
 
Odbywajaca się pod kierunkiem znakomitego red. Grzegorza Nawrockiego debata w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w dniu 21 czerwca dotyczyła odpowiedzi na pytanie: "Czy swzkoła przygotowuje do zycia w świecie, który nie istnieje?"
Kongres Mediacji Międzynarodowych - 22 czerwca 2016 r.
Data dodania: 2016-06-30 02:52:10
 
Kongres Mediacji Międzynarodowych - 22 czerwca 2016 r.
22 czerwca 2016 r.w Akademii Finansów i Biznesu "VIstula" w Warszawie odbył się Kongres Mediacji Międzynarodowych. Jako referencci i panelisci wystąpili m.in.: prof. Witold Orłowski, prof. Longin Pastusiak, Jerzy Śliwa,dr Krystyna Krzekotowska, Youns Tijani - Ambasador Maroka; Ernesto Malda - Attache komercyjny i ds. promocji turystyki Meksyku oraz Alam Bereik Jordan Center for Family Mediations, Marwan Alnajjar Syria
W Fundacji POMOCNA DŁÓŃ
Data dodania: 2016-06-30 02:41:00
 
W Fundacji POMOCNA DŁÓŃ
JUBILEUSZ 20-LECIA ZBUDOWANIA PIERWSZEGO W POLSCE PRYWATNEGO DOMU ZAPEWNIAJĄCEGO GODNE WARUNKI MIESZKANIOWE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM. Cieszy oficjalne uznanie władz miasta st. Warszawy dla tej ważnej, nowatorskiej inicjatywy.
Narodowy Program Mieszkaniowy a polityka mieszkaniowa gmin.
Data dodania: 2016-06-30 02:30:19
 
Narodowy Program Mieszkaniowy a polityka mieszkaniowa gmin.
KOALICJA MIESZKANIOWA w Fundacji Habitat for Humanity Poland. 28 czerwca Narodowy Program Mieszkaniowy a polityka mieszkaniowa gmin. NA SEMINAQRIUM W DNIU 28 CZERWCA 2016 r. wymieniono doświadczenia i praktyki polskich samorzadów w zakresie profilaktyki bezdomnosci, a zwłaszcza w sytuacji zadłuzenia czynszowego. i prolaktyki eksmisji. Seminarium skierowane było do decydentów odpowiedzialnych za politykę mieszkaniową na szczeblu gminnym i centralnym, lokatorów i przedstawicieli organizacji lokatorskich, organizacji pozarzadowych, pracowników zarządzajacych zasobami lokalowymi gminy, pracowników pomocy społecznej. Jak podkreśla Fundacja Habitat for Humanity Poland stawiająca sobie za cel promowanie i upowszechnianie działań gwarantujących wsparcie w utrzymaniu mieszkania, profilaktyka zadłużenia czynszowego i przeciwdziałanie eksmisjom jest dowodem na odpowiedzialną i długowzroczną politykę samorzadową, świadomą społecznie i efektywną ekonomicznie. Obecnie około 22,5% najemców mieszkan gminnych zalega z opłatami czynszowymi dłuzej niz 3 miesiace, a łączne zaległości wynoszą 604 mln zł (GUS, Gospodarka mieszkaniowa w 2013). Aż 66,8% postępowan eksmisyjnych toczy sie z powództwa gmin i dotyczy lokatorów "komunalnyh", a ich przyczyną jest ubóstwo, co jest naruszeniem standardów europejskich, na co zwróciłam uwagę w debacie. . Na pozytyną ocenę zasługują podjęte przez niektóre samorządy działania na rzecz restrukturyzacji zadłużeń obciążających lokatorów, w tym odpracowywanie zadłużenia, spłaty ratalne oraz częściowe umorzenie zaległości.
W Fundacji Wspólpracy Polsko-Niemieckiej - o wzajemnej relacji Polaków i Niemców
Data dodania: 2016-06-30 02:25:11
 
W Fundacji Wspólpracy Polsko-Niemieckiej - o wzajemnej relacji Polaków i Niemców
Wiecej niż 50% Polaków żywi sympatię do Niemców. Mądrzy politycy zawsze liczą się z opinią Obywateli i cieszy fakt, że dotyczy to także zmiany w retoryce odnoszącej się do stosunków polsko-niemieckich. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i redakcja New Eastern Europe zaprosiła 29 czerwca na dyskusję z okazji 25 rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W dyskusji uczestniczyli m.in.:
Na Uczelni Łazarskiego o Polsko-Niemieckiej Współpracy
Data dodania: 2016-06-30 02:20:56
 
Na Uczelni Łazarskiego o Polsko-Niemieckiej Współpracy
W obchody jubileuszu 25 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy wpisuje się debata o Polsko-Niemieckiej Wspólpracy Prawników w dniu 19 maja 2016 r. Na zaproszenie dziekana Wydziału Prawa i Administracji dr Mieczysława Błońskiego przybyli m.in. Konsul Valeriia Gottmann oraz przedstawiciele Polsko-Niemieckich Stowarzyszeń, dr Krystyna Krzekotowska ,wiceprezes Polso-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników i dr adw. Peter Diedrich, prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Na spotkaniu miało miejsce:
Narodowy Program Budownictwa Mieszkaniowego
Data dodania: 2016-04-07 09:24:55
 
Narodowy Program Budownictwa Mieszkaniowego
Rząd ogłasza tworzenie nowego Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego. – Uważa się, że to relikt przeszłości, gdy tymczasem to szansa na przyszłość. Ta struktura jest wykorzystywana na całym świecie, by zaspakajać potrzeby mieszkaniowe słabszych ekonomicznie – mówiła w Polskim Radiu 24 Krystyna Krzekotowska, kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami, Uczelnia Łazarskiego (z dr Krystyną Krzekotowską rozmawiał Krzysztof Grzybowski 11.03.2016 r. Polskie Radio 24/dds)
Forum mieszkaniowe
Data dodania: 2016-04-07 09:17:18
 
Od 1 marca 2015 roku Habitat for Humanity Polska realizuje projekt „Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej”, finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Przed budownictwem mieszkaniowym w Polsce stoi wiele wyzwań. Dostępność mieszkań poprawiłaby bowiem sytuację demograficzną oraz zmniejszyła skalę emigracji u podstaw której leży brak mieszkań.
Ochrona lokatorów w świetle prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem prawa niemieckiego
Data dodania: 2015-11-20 22:53:39
 
 Ochrona lokatorów w świetle prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem prawa niemieckiego
Wstęp Z uwagi na wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, ważkim aspektem procesu transformacyjnego naszego kraju stała się konieczność dostosowania naszego ustawodawstwa do tego obowiązującego w Unii. Zanim jakakolwiek ustawa zostanie uchwalona należy zbadać, czy jej projekt jest zgodny z prawem i standardami europejskim.
Nazajutrz po EXPOSE
Data dodania: 2015-11-20 22:42:41
 
Nazajutrz po EXPOSE
Kto był "gwoździem do trumny Tuska"? Zmiany w prawie mieszkaniowym i polityce mieszkaniowej, a expose Premiera Rządu Beaty Szydło. Nazajutrz po EXPOSE odbyła się w Warszawie debata Obywatelska y udziałem ekspertów i przedstawicieli władz, będaca niejako wcieleniem w życie Expose Premiera Beaty Szydło. Chodzi o europejską strategię przyjaznego Obywatelom zarządzania państwem i gminami - wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli. Tylko podając sobie ręce - ponad podziałami - możemy zbudować skuteczną politykę mieszkaniowa w Polsce, powiedzieli uczestnicy konferencji na ten temat, w dniu 19.11. 2015 r. Na konferencji tej przemawiali w tej sprawie prawie jednym głosem Obywatele, eksperci i przedstawiciele władzy państwowej (Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa) i samorządowej (radni i pracownicy gmin, w tym Urzędu m. st. Warszawy), a także praktycy, zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Dalego od Europy - prawa lokatprów
Data dodania: 2015-11-20 22:30:34
 
Dalego od Europy - prawa lokatprów
Prawa lokatorów Daleko od Europy… Z Krystyną Krzekotowską rozmawia Ewa Adamczewska - Czy w Polsce łatwo być lokatorem? - W Polsce, w przeciwieństwie do rozwiniętych krajów Europy, ustawa o ochronie lokatorów, wbrew swej nazwie, nie chroni ich, a przynajmniej nie na takim poziomie jak to jest przyjęte w europejskich standardach. Nie wahałabym się nazwać sytuacji polskich lokatorów tragiczną. Na czym rzecz polega. Ochrona lokatora sprowadza się do dwóch instytucji jedna to dopuszczenie do rozwiązania umowy najmu wyłącznie w przypadkach wymienionych w ustawie, dokładnie w dwóch przypadkach, gdy najemca nie płaci czynszu przez określony czas, albo dewastuje lokal oraz jest uciążliwy dla sąsiadów, czyli zakłóca tzw. mir domowy. Jest jednak kilka instytucji, które nawet w takich drastycznych wypadkach osłaniają skrajny dramat jakim jest utrata dachu nad głową - przecież utrata dachu nad głową jest symbolem ostatecznej niedoli. Taką instytucją jest ochrona przed eksmisją w okresie zimowym oraz sądowy obowiązek orzekania w określonych przypadkach o przydzieleniu osobie eksmitowanej lokalu socjalnego. Ostatnio sytuacja lokatorów znacznie się pogorszyła. Ustawodawca bowiem, tę osłonę jaką jest lokal socjalny ograniczył. Wyeliminował ją w przypadkach sprawców przemocy domowej. Z tym można się jeszcze pogodzić, bo przecież chodzi tu o ochronę życia, a życie niewątpliwie jest większą wartością, niż ochrona prawa majątkowego. Wątpliwości budzi natomiast utrata prawa do lokalu socjalnego w przypadku osób zakłócających tzw. mir domowy. Często dotyczy to ludzi, którzy są uciążliwi dla sąsiadów nie ze swojej winy, ale z powodu np. choroby psychicznej, czy innych przyczyn. Jednak w te przyczyny nikt nie wnika i nie próbuje pomóc takim osobom. Mamy tu do czynienia z bezwzględnym i bezdusznym egzekwowaniem prawa. W naszej ustawie, z nazwy chroniącej lokatorów, mamy i inne zapisy, ich krzywdzące. Na przykład karygodne ograniczenie prawa do wstępowania w stosunek najmu. W krajach europejskich podstawową zasadą jest, że w stosunek najmu wstępują wszyscy członkowie rodziny. U nas też tak było za tzw. komuny. Za bliskich prawo uznawało wszystkie osoby związane węzłem wspólnego zamieszkiwania w danym lokalu i wspólnego gospodarstwa. Teraz gminy mieszkań nie budują, ale mogą je sprawnie odzyskiwać. Właśnie dzięki przepisom, które z grona bliskich wyeliminowały m.in. wnuków. To jest właśnie ta bezduszność stanowionego obecnie prawa. Nieistotny jest tzw. aspekt ludzki, że wnukowie opiekowali się dziadkami, że byli z nimi we wspólnym gospodarstwie. Wnukowie po śmierci dziadków trafiają na bruk, a gmina zyskuje lokal. Wprawdzie są jeszcze przepisy lokalne, w niektórych przypadkach łagodzące zapisy ustawy, jak uchwała Rady m. st. Warszawy, która za warunek uzyskania prawa najmu przyjmuje okres 7 lat wspólnego zamieszkiwania. Tylko co z tego, kiedy ten przepis jest nieznany większości urzędników, więc z niego nie korzystają. Na bezwzględność prawa wobec lokatorów, znacznie większą niż w krajach zachodniej Europy, nakłada się jeszcze, wręcz nieprawdopodobna znieczulica urzędów. Przypadki skrajnej obojętności wobec losu lokatorów są tak liczne, że można mówić o powszechności zjawiska. I, co dość symptomatyczne, okazuje się często, że jedynym bodźcem do pozytywnego rozwiązania sprawy jest nagłośnienie jej przez media. W działaniach naszego Stowarzyszenia na rzecz obrony praw lokatorów wiele pomagają nam dziennikarze, zwłaszcza z tvn 24 - pan Maciej Wróbel, pan Piotr Sawicki. Niedawno mieliśmy np. taką interwencję w sprawie eksmisji z inicjatywy gminy, rodziny z trójką maleńkich dzieci. Przedstawiciela gminy nie interesowało, co się stanie z tymi dziećmi, dla niego istotny był fakt, że jego zdaniem rodzina zajęła lokal samowolnie, co zresztą nie było zgodne z prawdą. Ze strony urzędników zresztą bardzo często mamy do czynienia ze skrajnie nieżyczliwą wykładnią prawa w stosunku no lokatorów. - Chyba nie tylko urzędników. W sprawach o eksmisje działają oni przeważnie na podstawie wyroków sądów. - No właśnie. Dziwi mnie, że sądy wydają takie wyroki, że sędziemu ręka nie zadrży, kiedy go podpisuje. Niestety, polskie sądy nie są wrażliwe na ludzkie dramaty powodowane eksmisją. Trzymają się litery prawa, a nie jego ducha. Dlatego uważam, że polskim sędziom potrzebna jest współpraca z kolegami z Unii Europejskiej, by mogli zapoznać się z europejskimi standardami, przyjrzeć się, jak podobne problemy są rozwiązywane w krajach o długoletniej tradycji demokratycznej. Chodzi bowiem nie tylko o dobrą znajomość prawa, które może być źle lub dobrze interpretowane, bo przecież nikt nie jest nieomylny. Chodzi o kwestię wrażliwości w podejściu do obywatela i jego problemów. Prawnik musi być tak jak lekarz, wrażliwy na ludzką krzywdę i cierpienie. I tak jak lekarz powinien się stale dokształcać. Sędziów i w ogóle pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości należałoby objąć obowiązkiem stałego dokształcania. Nie tylko dlatego, że przepisy, zwłaszcza w Polsce, są permanentnie zmieniane, co powoduje że nasze prawo jest chaotyczne i niespójne. Tak jak medycyna stale posuwa się do przodu, tak i w prawie dokonuje się postęp, mamy do czynienia z procesem jego demokratyzacji, powiedziałaby nawet humanizacji, przywiązywania coraz większej wagi do faktu, że przedmiotem działania prawa jest człowiek. Polskiemu wymiarowi sprawiedliwości daleko do standardów europejskich. Stąd tak ważne, by nasi prawnicy mieli kontakt z teorią i praktyką stosowania prawa w państwach zachodniej Europy. Wymiana poglądów, dokształcanie się pozwoliłyby im odnaleźć w gąszczu stale zmieniających się przepisów właściwą linię postępowania, dzięki czemu wymiar sprawiedliwości w odczuciu społecznym byłby sprawiedliwy nie tylko z nazwy. - W „starych” państwach UE prawnicy dokształcają się permanentnie? - Tak, mają takie możliwości, i to proszę sobie wyobrazić, także za pieniądze polskich podatników. Bo przecież Polska wpłaca swoją składkę do UE, a właśnie ze środków z budżetu unijnego utrzymywana jest Europejska Akademia Prawa z siedzibą w Trier w Niemczech. W tejże akademii trwa non stop międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Kiedy Ministrem Sprawiedliwości w naszym kraju był Andrzej Kalwas resort podjął rozmowy, nieskromnie pochwalę się że przy moim udziale, z dyrektorem EAP Wolfgangiem Heuselem na temat możliwości szkoleń dla polskich prawników w Trier (akademia była gotowa organizować je w naszym ojczystym języku), a nawet otwarcia w Polsce oddziału Europejskiej Akademii Prawa. Niestety, minister Kalwas odszedł, sprawa upadła. Jednego z kolejnych ministrów sprawiedliwości też udało mi się zainteresować międzynarodowymi szkoleniami dla polskich prawników, ale i on nie zdążył… - Pani zdaniem polskie elity władzy za mało uwagi przywiązują do stanowienia i realizowania prawa? - W każdym razie zbytnich wysiłków w tym kierunku nie podejmują. Polsce potrzeba dobrych prawników. W Sejmie, Senacie, sądownictwie, prokuraturze, adwokaturze, organach samorządowych. Bez dobrych prawników nie będziemy mieli ani dobrych ustaw, ani właściwego ich przestrzegania z pożytkiem dla obywateli i właściwego wypełniania przez państwo jego funkcji zapisanych w Konstytucji. I jeszcze raz podkreślam – dobry prawnik musi nie tylko znać doskonale przepisy, ale odznaczać się społeczną wrażliwością. Nie potrzeba wielkich inwestycji. I tak przecież partycypujemy w unijnym budżecie. Wystarczy skorzystać z istniejących możliwości dokształcania polskich prawników, zapoznawania ich z europejskimi standardami oraz wdrażania do przestrzegania owych standardów. Ale nie mamy systemu, który zapewniałby permanentne, „umiędzynarodowione” szkolenie prawników, co z kolei zapewniłoby polskiemu obywatelowi prawną ochronę na europejskim poziomie. Także w kwestiach mieszkaniowych. - Tu, jak już Pani mówiła, mocno odstajemy od europejskich standardów. - Niestety. I zaczyna się to już na podstawowym poziomie. Gminy nie realizują jednego ze swoich podstawowych obowiązków, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób uboższych, których nie stać na kupno mieszkania. Po pierwsze im to „wisi”, po drugie nie mają instrumentów do realizacji tego obowiązku, ponieważ państwo nie przekazuje im odpowiednich środków na ten cel. Więc trzeba gminy w jakimś sensie wziąć w obronę, bo tu winna jest polityka państwa w tym zakresie. W większości krajów zachodnich gminy w ogóle nie zajmują się budownictwem socjalnym, ale stwarzają warunki, żeby deweloperzy mogli budować takie lokale. Warto przy tym podkreślić, że te mieszkania socjalne, w przeciwieństwie do tego jak stanowią polskie przepisy, nie mogą być lokalami o obniżonym standardzie, co w naszej rzeczywistości najczęściej oznacza pomieszczenie bez żadnych wygód, urągające godności człowieka. W Europie zachodniej jest to ustawowo zakazane. W Polsce ludzie ubodzy są dodatkowo „karani” właśnie w ten sposób, że jeśli już jakimś cudem uda im się uzyskać lokal socjalny, najczęściej jest to jakaś nora, którą trudno nazwać mieszkaniem. Co jest zgodne z wyraźnym zapisem ustawy. Mam wrażenie, że w tym przypadku ustawodawcy „pomyliły się kierunki”. Zresztą w przypadku praw lokatorów to nie jedyny taki przypadek pomylenia „czarnego z białym” przez polskiego ustawodawcę. Wyraźnie to widać w kwestii eksmisji. W wielu krajach europejskich, np. w Niemczech przyjęto takie rozwiązanie prawne, w którym gmina może występować w roli tzw. interwenienta ubocznego. Ponadto sądy mają obowiązek powiadamiania gmin o toczących się sprawach eksmisyjnych, żeby zdążyły przygotować inny lokal, na wypadek jeśli zapadnie wyrok eksmisyjny. Chociaż eksmisje z powodu ubóstwa raczej się w Niemczech nie zdarzają. Jeżeli kogoś nie stać na płacenie za mieszkanie dostaje zasiłek. Na marginesie, u nas większość eksmisji dotyczy właśnie ludzi ubogich. Ale wracając do rozwiązań niemieckich – gmina występuje po stronie pozwanego, czyli osoby którą chcą wyrzucić na bruk. Natomiast w polskim prawie sytuacja jest odwrotna. Tak właśnie zapisano w naszych przepisach – gmina występuje jako interwenient w interesie powoda, właściciela który chce wyeksmitować lokatora. Nic tylko usiąść, śmiać się i płakać jednocześnie. - Nasze gminy nie mają lokali zastępczych i pieniędzy na ich budowanie. Znajdują jednak pieniądze na wynajmowanie firm eksmitujących ludzi z mieszkań komunalnych. Zdarza się, że sprzedają budynki razem z lokatorami. Dość powszechna jest też praktyka sprzedaży przez różne przedsiębiorstwa tzw. zbędnego majątku w postaci właśnie budynków mieszkalnych- dawnych mieszkań zakładowych. I wszystko w majestacie prawa. - Stan znieczulicy społecznej i sposób traktowania obywateli w Polsce jest straszny. I co najbardziej przerażające, znacznie się pogorszył w ostatnim dwudziestoleciu, nawet w stosunku do najcięższych stalinowskich czasów. W urzędach nie ma żadnej wrażliwości, skala tego zjawiska jest ogromna. Arogancja i bezduszność - to główna przyczyna tego dyskomfortu obywateli, jaki teraz się obserwuje. Urzędnicy i politycy mają służyć obywatelom, a nie ich dręczyć. To jest przerażające, że w XXI wieku mamy w sprawach mieszkaniowych wręcz średniowiecze, że sprzedaje się budynki razem z ich mieszkańcami, jak w średniowieczu ziemię razem z chłopami pańszczyźnianymi. Na Bielanach sprzedano w ten sposób 32 zakładowe bloki mieszkaniowe Huty Warszawa i kilka tysięcy mieszkających w nich rodzin. Władze dzielnicy widziały ich dramat, ale nie potrafiły znaleźć rozwiązania. I znowu nieskromnie się pochwalę, że mnie się to udało. Trzeba było jednak najpierw wytoczyć kilka tysięcy pozwów przeciw rządowi, by tam „na górze” ocknięto się, zdecydowano usiąść do stołu i porozmawiać. I wypracowano rozwiązanie – bloki wyprowadzono „z aportu” włożonego przez polski rząd do włoskiej spółki i przekazano spółdzielni mieszkaniowej. Hutnicy i ich rodziny nie trafili na bruk. To był wypadek bez precedensu, ale ja się na to odważyłam, właśnie dzięki znajomości postępowania zachodnich prawników w podobnych sprawach. Bo przecież chodzi o to, żeby ludzie nie musieli wychodzić na ulice, by dochodzić swoich praw. Trudne i najbardziej skomplikowane sprawy można rozwiązywać środkami prawnymi, bronić w ten sposób interesów pokrzywdzonych. Tylko prawników trzeba nauczyć, jak to robić. Ja miałam to szczęście, że mogłam zdobywać doświadczenie dzięki kontaktom z zachodnimi prawnikami. A polskim prawnikom, polskim sędziom nikt nie pomaga. Tak niewiele potrzeba, a tak trudno się tego dobić. Przecież naprawdę nie muszą rozgrywać się dantejskie sceny, kiedy przy eksmisjach ludzie kładą się na schodach, a policja siłą wyciąga ich z budynków. Działacze społeczni, broniący praw lokatorów nie musieliby narażać swego zdrowia w takich przepychankach, gdyby wreszcie politycy i rządzący zdecydowali się zająć poważnie problemem mieszkaniowym. - Teraz przed wyborami różne partie ogłaszają swoje prorodzinne programy. Praktycznie w żadnym nie ma konkretnych rozwiązań dotyczących mieszkań dla obywateli naszego kraju. A przecież ten przysłowiowy dach nad głową jest podstawą funkcjonowania rodziny. Z badań wynika, że około 70 proc. młodych Polaków wyjeżdżających za granicę czyni to z powodu braku mieszkania i perspektyw uzyskania go w dającej się określić przyszłości. - Oczywiście mieszkanie dla każdej rodziny, to nie jest łatwy problem do rozwiązania. Ale dlaczego kolejne ekipy rządzące nawet nie próbują się z nim zmierzyć. Dlaczego nie inicjują publicznej debaty na ten temat? A przecież mamy ekspertów, którzy mogliby wiele rzeczy podpowiedzieć. Owszem dyskutują oni w swoim gronie, ale ich głos się nie przebija, władza ich nie słucha. Nasze Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony Środowiska organizuje kongresy naukowe, panele wspólnie z Kongresem Budownictwa. Zapraszamy na nie przedstawicieli władz. Rzadko się zdarza, by nas zaszczycili swoją obecnością, zwłaszcza ci najważniejsi. Z naszych propozycji nie skorzystał dotąd nikt. - Dziękuję za rozmowę. dr Krystyna Anna Krzekotowska prawniczka, specjalizująca się w prawie cywilnym autorka licznych książek i poradników dotyczących prawa spółdzielczego i mieszkaniowego, działaczka społeczna, zaangażowana zwłaszcza w realizację idei państwa obywatelskiego. Wykładowczyni prawa na uczelniach polskich (m.in. na Uczelni Łazarskiego) i niemieckich. Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw oraz współzałożyciel i Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast,
"Wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli, a więc Wspólnie z Polakami i dla Polaków"
Data dodania: 2015-10-27 06:22:52
 
APEL PEŁNOMOCNIKA FINANSOWEGO KRYSTYNY SZCZĘSNEJ Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatele do Parlamentu
Data dodania: 2015-10-12 15:26:13
 
APEL PEŁNOMOCNIKA FINANSOWEGO KRYSTYNY SZCZĘSNEJ Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatele do Parlamentu
Znajdujemy się na ostatniej prostej kampanii wyborczej. . . Tych, którzy mieszkają w Warszawie prosimy o głos 25 października na kandydatów z listy, jaką zgłosił w Warszawie Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu. Jest to jedna z najlepszych list bezpartyjnych fachowców, w tym prawników, którzy potrafią przygotować lepsze prawo dla Was. Wszystkich Was prosimy o wsparcie na Facebook. Jako Komitet Obywatelski, w przeciwieństwie do partii karmiących się naszymi podatkami, nie mamy środków na prowadzenie kampanii. Nie wszyscy pomagający - chcą i mogą to czynić bezpłatnie, jak czynią to od zawsze nasi społecznicy lekarze i prawnicy, w tym dr Krystyna Krzekotowska i mec. Jerzy Krzekotowski, nie odmawiający nigdy pomocy o każdej porze dnia i nocy. Mamy nadzieję, że nie wszyscy zapomnieli ich otwarty dom, w którym można spotkać ich pomocną dłoń. Tylko WY, nasi sympatycy, a nie dotacje z budżetu możecie stać się źródłem naszych finansów.
APEL PEŁNOMOCNIKA FINANSOWEGO KRYSTYNY SZCZĘSNEJ Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatele do Parlamentu
Data dodania: 2015-10-12 15:26:08
 
APEL PEŁNOMOCNIKA FINANSOWEGO KRYSTYNY SZCZĘSNEJ Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatele do Parlamentu
Znajdujemy się na ostatniej prostej kampanii wyborczej. . . Tych, którzy mieszkają w Warszawie prosimy o głos 25 października na kandydatów z listy, jaką zgłosił w Warszawie Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu. Jest to jedna z najlepszych list bezpartyjnych fachowców, w tym prawników, którzy potrafią przygotować lepsze prawo dla Was. Wszystkich Was prosimy o wsparcie na Facebook. Jako Komitet Obywatelski, w przeciwieństwie do partii karmiących się naszymi podatkami, nie mamy środków na prowadzenie kampanii. Nie wszyscy pomagający - chcą i mogą to czynić bezpłatnie, jak czynią to od zawsze nasi społecznicy lekarze i prawnicy, w tym dr Krystyna Krzekotowska i mec. Jerzy Krzekotowski, nie odmawiający nigdy pomocy o każdej porze dnia i nocy. Mamy nadzieję, że nie wszyscy zapomnieli ich otwarty dom, w którym można spotkać ich pomocną dłoń. Tylko WY, nasi sympatycy, a nie dotacje z budżetu możecie stać się źródłem naszych finansów.
Centralna Komisja Porozumiewawcza Komitetów Wyborczych w Polsce, szansą na demokratyczne wybory w Polsce
Data dodania: 2015-10-09 18:09:15
 
Centralna Komisja Porozumiewawcza Komitetów Wyborczych w Polsce, szansą na demokratyczne wybory w Polsce
Znana z wielu publikacji, z wielu akcji społecznych, a także z talentu do łączenia, polska prawniczka dr Krystyna Krzekotowska, wykładająca prawo na najlepszej polskiej Uczelni Łazarskiego (w tegorocznym rankingu Unii Europejskiej), wkroczyła na nowy ciekawy etap życia. Spełnia się Jej wielkie marzenie - autentycznej integracji Polaków w Polsce i za granicą. Jej płomienny apel (także telewizyjny ) skierowany do Rodaków, aby nie pozwalali się „rozprowadzać” prymitywnymi intrygami i chwytami zawodowych specjalistów od utrącania każdej dobrej obywatelskiej inicjatywy, spotkał się z dużym rezonansem w Polsce i za granicą.
Debata o reformie edukacji na Uczelni łazarskiego 6.10. 2015 r.
Data dodania: 2015-10-06 03:25:01
 
Debata o reformie edukacji na Uczelni łazarskiego 6.10. 2015 r.
Najważniejszym elementem skutecznej edukacji jest nauczyciel, jako mentor i wychowawca. Dlatego ocena, czy polski system edukacji wymaga naprawy może i powinna się zacząć od oceny tego filara każdej edukacji, jakim jest nauczyciel. W opinii Zbigniewa Młynarskiego, eksperta wielu inicjatyw i ruchów obywatelskich, który zajmuje się od lat tym tematem (jako specjalista, zaangażowany Obywatel i rodzic) konieczna jest zmiana sposobu, w jaki postrzegamy nauczycieli. Jego zdaniem także Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowską „nie wie, iż zawód nauczyciela jest bardzo ważny, trudny i wymagający". Ruch Społeczny Obywatele do Parlamentu w pierwszym rzędzie zajął się problemami zmiany z systemie
Moja kampania wyborcza, jako kandydata do Sejmu na liście warszawskiej (poz.2) KWW Obywatele do Parlamentu
Data dodania: 2015-09-22 11:21:18
 
Moja kampania wyborcza, jako kandydata do Sejmu na liście warszawskiej (poz.2) KWW Obywatele do Parlamentu
Szanowni Państwo, Jestem prawnikiem, nauczycielem akademickim na Uczelni Łazarskiego i autorka wielu książek i innych publikacji. . Doktorat obroniłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Byłam radcą prawnym Prezydenta m. Szczecina, adiunktem i kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego W Warszawie. W latach 1994 - 1998 byłam radną i wiceprzewodniczącą rady Gminy Warszawa - Bielany. Jednocześnie uczestniczyłam w pracach społecznych i charytatywnych organizacji pozarządowych w tym w Fundacji Pomocna Dłoń,która wybudowała pierwsze w Polsce prywatne centrum zamieszkania i rehabilitacji osieroconych niepełnosprawnych dzieci.
Obywatele do Parlamentu - Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców i lider tego Ruchu Jan Zbigniew Potocki
Data dodania: 2015-08-30 02:50:45
 
Jan Zbigniew Potocki, człowiek wielkiego serca i umusłu, światowej sławy filantrop i społecznik, majacy wielkie zasługi w jednoczeniu Polaków za granicą, jako lider Ruchu Społecznego Obywatele do Parlamentu i jedynka na liście kandydatów do Sejmu Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatele do Parlamentu, podjął od pierwszej chwili swej działalności w Komitecie energiczne działania na rzecz jednoczenia Polaków w Polsce.
Debata o naprawie edukacji w Polcse
Data dodania: 2015-07-30 23:50:37
 
Debata o naprawie edukacji w Polcse
Ruch Społeczny OBYWATELE DO SEJMU serdecznie zaprasza na debatę w dniu 1 sierpnia 2015 r. (sobota), godz. 12.00 w Warszawie ul. Gombrowicza 17 . Przedmiotem debaty będą wady i zalety systemu edukacyjnego w Polsce, z udziałem Zbigniewa Młynarskiego, zaangażowanego działacza i europejskiego eksperta w tej dziedzinie. Z poważaniem, Wojciech Papis dr Krystyna Krzekotowska
Po Kongresie - nowe inicjatywy obywatelskie
Data dodania: 2015-07-30 15:26:48
 
Po Kongresie - nowe inicjatywy obywatelskie W dniu 30 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Zerwane Więzi i Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw (z udziałem prezesa Fundacji Bożeny ŁOJKO i wiceprezesa SOI dr Krystyny Krzekotowskiej).
Zbieramy podpisy poparcia dla Ruchu Obywatele do Sejmu
Data dodania: 2015-07-30 07:35:05
 
Zbieramy podpisy poparcia dla Ruchu Obywatele do Sejmu
Mamy nadzieję, że nie nadużyjemy naszej przyjaźni i ufamy, że pamiętacie nas, nasz dom i serce zawsze otwarte dla Was i Waszych problemów (które często znikały jak bańki mydlane, dzięki naszym wspólnym akcjom). Ośmielamy się bowiem prosić Was o pomoc i przysługę dla nas i dla Ruchu Społecznego OBYWATELE DO SEJMU.
FANKLUBY SPOŁECZNIKÓW I POLITYKÓW
Data dodania: 2015-07-26 12:09:43
 
FANKLUBY SPOŁECZNIKÓW I POLITYKÓW
Najczęściej zainteresowania fanklubów skupiają się wokół muzyków i grup muzycznych. Pojawiła sie jednak nowe zjawisko socjologiczne związane z facebook, na którym coraz częściej funkcjonują fankluby osób mających osiągnięcia w innych dziedzinach niż kultura i sztuka. Może to dobrze służyć bezinteresownemu promowaniu postaw prospołecznych, czy sylwetki cenionego przez Obywateli polityka. Może byłby to rodzaj konkursu sprzyjającego eliminowaniu wadliwych, egoistycznych, aroganckich, słowem negatywnych postaw polityków, z jakimi mamy często niestety do czynienia.
Czy istnieją FASNKLUBY POLITYKÓW
Data dodania: 2015-07-26 12:07:05
 
Najczęściej zainteresowania fanklubów skupiają się wokół muzyków i grup muzycznych. Pojawiła sie nowe zjawisko socjologiczne związane z facebook, na którym coraz częściej funkcjonują fankluby osób mających osiągnięcia w innych dziedzinach niż kultura i sztuka.
RAZEM ZMIENIMY POLSKĘ !
Data dodania: 2015-07-26 02:45:08
 
RAZEM ZMIENIMY POLSKĘ !
RAZEM ZMIENIMY POLSKĘ ! Ruch Społeczny Obywatele do Sejmu dziękuje WSPÓLORGANIZATOROM, ORGANIZACJOM SPOŁECZNYM, SAMORZĄDOWCOM, REFERENTOM, EKSPERTOM I UCZESTNIKOM DEBATY OBYWATELSKIEJ NA KONGRESIE Ruchu Społecznego OBYWATELE DO SEJMU, którzy z kraju i z zagranicy tak licznie przybyli na Kongres, mimo pory wakacyjnej.
ABY GŁOS OBYWATELA SIĘ LICZYŁ
Data dodania: 2015-07-24 20:07:33
 
 ABY GŁOS OBYWATELA SIĘ LICZYŁ
ABY GŁOS OBYWATELA SIĘ LICZYŁ NIE TYLKO W KAMPANIACH WYBORCZYCH, RUCH SPOŁECZNY OBYWATELE DO SEJMU OTWIERA W WARSZAWIE I W INNYCH MIASTACH W CAŁEJ POLSCE BIURA INTERWENCJI, BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PETYCJI OBYWATELI.
SIła Ruchów Obywatelskich a kazus KUKIZA
Data dodania: 2015-07-24 17:09:17
 
SIła Ruchów Obywatelskich a kazus KUKIZA
Siłą ruchów obywatelskich stał się internet, dzięki, któremu po raz pierwszy od transformacji obywatele mogą stanąć w szranki z mającymi przewagę na starcie partiami politycznymi, wspieranymi z podatków obywateli z naruszeniem zasad konstytucji o równym traktowaniu. Kazus Kukiza sprawił, że obywatele i ich społeczne ruchy nabrały wiatru w żagle.
Debata Obywatelska na Uniwersyteczie Warszawskim - 21.07. 2015 r.
Data dodania: 2015-07-22 00:05:30
 
Debata Obywatelska na Uniwersyteczie Warszawskim - 21.07. 2015 r.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw oraz Ruchu Społecznego Obywatele do Sejmu uczestniczyli na zaproszenie CivilHubu - międzynarodowego open-sourcowego portalu inicjatyw społecznych obywateli - w debacie obywatellskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
KONGRES RUCHU SPOŁECZNEGO OBYWATELE DO SEJMU - 25 lipca 2015 r. Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Data dodania: 2015-07-21 15:16:02
 
KONGRES RUCHU SPOŁECZNEGO OBYWATELE DO SEJMU - 25 lipca 2015 r. Warszawa, ul. Czackiego 3/5
OBYWATELE DO SEJMU - Ruch Społeczny. Kongres Programowy, Warszawa dnia 25 lipca 2015 r. Drodzy Państwo, W dniu 25 lipca (sobota) 2015 roku odbędzie sie w Warszawie Kongres Ruchu Społecznego Obywatele do Sejmu. Genezę Ruchu odnajdujemy w inicjatywie sprzed czterech lat o podobnej nazwie Obywatele do Senatu, kiedy to prawie milion wyborców oddało głos na kandydatów do Senatu wystawianych z poparciem środowisk samorządu bezpartyjnego. Obywatele do Sejmu to ulepszona formuła tamtej inicjatywy. Nasz Ruch tworzą bezpartyjni samorządowcy wszystkich szczebli, przedsiębiorcy i organizacje przedsiębiorców, organizacje społeczne oraz wszyscy ludzie aktywni i pragnący zmienić polityczną rzeczywistość w Polsce.
SERCE DLA OBYWATELI
Data dodania: 2015-07-21 14:52:11
 
SERCE DLA OBYWATELI
Teresa, Barbara Dominiczak OBYWATELE DO SEJMU SERCE DLA OBYWATELI I NIE DLA WARCHOŁÓW W SEJMIE W naszym sejmie jak w „Kobrze”, „chłopy” bawią się dobrze Wciąż agresja i krzyki… A ja teraz wam powiem: -Już przestańcie panowie! Jakże marne są wasze wyniki!
„Postaw na pracę" - 22 czerwca 2015 w Centrum Olimpijskim
Data dodania: 2015-06-18 22:42:25
 
„Postaw na pracę
„Postaw na pracę"Współpraca lokalna oraz podejmowanie skutecznych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
„Polityczny i gospodarczy wpływ konfliktu Rosja - Ukraina na Polskę i Niemcy”,
Data dodania: 2015-06-18 22:09:09
 
„Polityczny i gospodarczy wpływ konfliktu Rosja - Ukraina na Polskę i Niemcy”,
„Polityczny i gospodarczy wpływ konfliktu Rosja - Ukraina na Polskę i Niemcy” w ramach projektu „Rozmowy o przyszłości Europy”. 26 czerwca 2015 roku w FWPN przy ul. Zielnej 37
Statusu cudzoziemca w Polsce - debata w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Data dodania: 2015-06-15 21:20:40
 
Statusu cudzoziemca w Polsce - debata w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Konferencję na temat: "Statusu cudzoziemca w Polsce" zorganizowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka 12.06. 2015 r. dla upamiętnienie Jubileuszu 25 - lecia.
Konferencja "Postaw na pracę" 22 i 23 czerwca 2015 r. w Centrum Olimpijskim
Data dodania: 2015-06-15 21:15:18
 
Konferencja
Współpraca lokalna oraz podejmowanie skutecznych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością".
Helsińska Fundacja Praw Człowieka - JUBILEUSZ 25 – LECIA
Data dodania: 2015-06-15 21:06:13
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka  - JUBILEUSZ 25 – LECIA
Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadząca programy edukacji w zakresie ochrony praw człowieka i aktywne działania na rzecz ochrony praw jednostki m.in. poprzez prowadzenie ważnych spraw sądowych w ramach Programu Spraw Precedensowych, zorganizowała cykl konferencji z okazji JUBILEUSZU 25- LECIA.
"1001 twarzy rzecznika prasowego".24 czerwca 2015 r. na Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2015-06-15 21:01:42
 
Możesz mieć 1000 dobrych wystąpień w mediach, a to kolejne 1001 może być nieudane i skazać Cię na porażkę. O tym, jak umiejętnie wypowiadać się w mediach i wychodzić naprzeciw sytuacjom kryzysowym, dowiesz się na wykładzie otwartym "1001 twarzy rzecznika prasowego". Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się Maciej Karczyński, rzecznik prasowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierownik studiów podyplomowych Rzecznik prasowy w administracji państwowej i samorządowej Uczelni Łazarskiego.
"Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego".
Data dodania: 2015-06-15 17:05:30
 
20 czerwca 2015r. (sobota) w godzinach 10:00 - 15:00, na dziedzińcu Uczelni Lazarskiego - czwarta edycja akcji "Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego". Jej celem jest popularyzacja zasad profilaktyki zdrowotnej i zachęcenie do prowadzenia właściwego stylu życia, a także edukacja społeczeństwa.
Debata w Sejmie z inicjatywy Fundacji Eberta. Polska i TTIP - szansa na wzrost czy zagrożenie dla demokracji i rynku pracy
Data dodania: 2015-06-03 16:37:17
 
Debata w Sejmie z inicjatywy Fundacji Eberta. Polska i TTIP - szansa na wzrost czy zagrożenie dla demokracji i rynku pracy
Polska i TTIP – szansa na wzrost czy zagrożenie dla demokracji i rynku pracy Fundacja im. Friedricha Eberta i Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego serdecznie zapraszają na konferencję „Polska i TTIP – szansa na wzrost czy zagrożenie dla demokracji i rynku pracy”, która rozpocznie się 11 czerwca (czwartek) o godzinie 11:30 w Sali nr 118 w budynku Sejmu RP. O konsekwencjach TTIP dla gospodarki oraz praw i wolności obywatelskich dyskutować będą:
"Kazus Kukiza"a petycje obywatelskie - Senat 22 maja 2015 r.
Data dodania: 2015-05-29 13:32:46
 
"Kazus Kukiza"a petycje obywatelskie.Czy głos obywatela się liczy Z inicjatywy Kancelarii Senatu upowszechniono m.in.przez Stowarzyszenia Polskich Mediów odbyła się w Senacie w dniu 22 maja 2015 r. konferencja Kazus Kukiza a petycje obywatelskie.
Debaty polityczne - 25 maja i 2 czerwca 2015 r. godz. 19.00
Data dodania: 2015-05-29 13:23:18
 
Debaty polityczne - 25 maja i 2 czerwca 2015 r. godz. 19.00
25 maja, poniedziałek, godz. 19.00 Różni, równi, solidarni Prof. Thomas Meyer, Fundacja im. Friedricha Eberta, redaktor naczelny „Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte“ Robert Biedroń, Prezydent Słupska Barbara Nowacka, polityczka, członkini partii Twój Ruch Joanna Wowrzeczka, Krytyka Polityczna Moderacja: Agnieszka Wiśniewska, Krytyka Polityczna oraz 2 czerwca, wtorek, godz. 19.00 Prekariusze wszystkich krajów... Prof. Guy Standing, School of Oriental and African Studies, University of London Prof. Klaus Dörre, Friedrich-Schiller-Universität Jena Moderacja: Dr Dorota Szelewa, Fundacja ICRA Debaty odbędą się w siedzibie Krytyki Politycznej przy ul. Foksal 16, II piętro.
Polska i Niemcy dla Europy - konferencja jubileuszowa Fundacji Eberta w Warszawie przy ul. Miodowej 24 (w Związku Rzemiosła Polskiego).
Data dodania: 2015-05-29 13:17:01
 
Polska i Niemcy dla Europy - konferencja jubileuszowa Fundacji Eberta w Warszawie przy ul. Miodowej 24 (w Związku Rzemiosła Polskiego).
Rok 2015 jest dla Fundacji im. Friedricha Eberta szczególny. Spoglądamy bowiem wstecz na 90 lat działalności Fundacji, założonej w Niemczech w roku 1925. W Warszawie natomiast świętujemy 25 lat działalności FES w Polsce. Od roku 1990 staramy się przyczyniać do pojednania i współpracy między Polakami i Niemcami, działać na rzecz wolności i sprawiedliwości społecznej, pogłębiania stosunków polsko-niemieckich, przezwyciężania podziałów i na rzecz jedności, pokoju i dobrobytu w Europie.
KONFERENCJA NT. ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW - 9 CZERWCA 2015 R.
Data dodania: 2015-05-29 12:50:06
 
 KONFERENCJA NT. ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW - 9 CZERWCA 2015 R.
ZAPRASZAM PAŃSTWA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI NT. ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW TERMIN: 09 CZERWCA 2015 R. MIEJSCE: WARSZAWA, BUSINESSMAN INSTITUTE, TRAKT LUBELSKI 40A
Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan - 25 czerwca 2015 r.
Data dodania: 2015-05-29 11:57:00
 
Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan - 25 czerwca 2015 r.
Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan NOWE STANDARDY WSPÓŁPRACY Z FISKUSEM 25 czerwca 2015 Warszawa, zespół rezydencji Belweder Klonowa, ul. Flory 2
KONGRES ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI - 2 czerwiec 2015 r.
Data dodania: 2015-05-29 11:46:22
 
KONGRES ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI - 2 czerwiec 2015 r.
Potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia do udziału w XIV Kongresie Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych, który odbędzie się 2 czerwca w Warszawie. Lokalizacja – hotel Courtyard by Marriott, ul. Żwirki i Wigury 1.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Data dodania: 2015-04-02 19:46:32
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Middlesex University oraz Senatem RP organizuje konferencję poświęconą roli parlamentów narodowych w procesie wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konferencja nosi tytuł: “Demokracja a prawa człowieka: Rola parlamentów narodowych we wdrażaniu standardów z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Całodniowa konferencja została zaplanowana na 12 maja 2015 r. i odbędzie się w siedzibie Senatu RP.
KONFERENCJA GOSPODARCZA - 30 marca 2015 r.
Data dodania: 2015-03-30 18:09:01
 
KONFERENCJA GOSPODARCZA - 30 marca 2015 r.
Konferencję zorganizowaną w dniu 30 marca 2015 r przez Konfederację Lewiatan uświetnili przedstawiciele najwyższych władz państwowych w tym premier Ewa Kopacz, Minister Zdrowia Łukasz Arłukowicz, Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Roman Dmowski, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju. Otwarcia konferencji dokonała prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, wyrażając podziękowanie dla klubu PO, z którym mimo różnicy zdań współpraca układa się konstruktywnie. Przedmiotem debaty były trzy grupy zagadnień: zdrowie, gospodarka cyfrowa oraz infrastruktura transportowa. Potrzebna jest gospodarska debata na te tematy, gdyż jednostronnie czarne scenariusze kreślone w ramach przedwyborczej retoryki są płytkie i obraźliwe dla nas jako przedsiębiorców - podkreśliła Henryka Bochniarz. Konieczna jest rzetelna analiza pomysłów z uwzględnieniem skutków gospodarczych. Lewiatan jest jedyną organizacją mającą stałe przedstawicielstwo w Brukseli. Doceniamy bowiem wagę naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej - dodała. Premier Ewa Kopacz zwróciła uwagę na znaczenie problematyki konferencji dla rozwoju Polski. Jako przedsiębiorcy wrażliwi społecznie jesteście państwo sojusznikami w podejmowaniu działań osłonowych dla słabszych. Z satysfakcją przyjęłam zaproszenie na konferencję, gdyż zależy mi na zmianie relacji miedzy urzędami a obywatelami, co ma odzwierciedlać nowelizacja ordynacji podatkowej broniącej pozycji podatnika dodała Pani Premier, podkreślając znaczenie zasady proporcjonalności i rozstrzygania spraw na korzyść podatnika. W. Slugocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podkreślił ważność koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz swoistej konstytucji strategii rozwoju . Materia ta jest szczególnie złożona a opóźnienia znaczne. Potrzeba jest świadomość, ze inwestycje realizujemy w określonym reżimie dotyczącym środków unijnych. Bez pieniędzy z UE będzie trudniej zwiekszyć nakłady na infrastrukturę z budżetu Polski. Dynamika programów jest zróżnicowana. Dla każdej perspektywy przygotowywane są stosowne przepisy i dokumenty. W dokumencie fundamentalnym przewidujemy kwoty przeznaczone na infrastrukturę. Jak wiadomo do każdego euro musimy dokładać odpowiednią sumę dofinansowania czyli wkładu własnego. Istotne jest to, aby wydatki były bardziej harmonijnie rozmieszczanie w czasie. Trzeba myśleć o długotrwałym inwestowaniu np w sferę mieszkań komunalnych i socjalnych. Rozpoczynamy debatę o partnerstwie publiczno-prawnym, które stawia pierwsze kroki. Realizacja programu infrastruktury powinna wzmocnić przedsiębiorstwa budowlane, a więc zapewnić tej branży rozwój. Tak się obecnie niestety nie dzieje. Trzeba zatem zmienić przepisy o zamówieniach publicznych, aby stworzyć odpowiednie rozłożenie ryzyka. Na pytanie, czy zamówienia publiczne są realizowane efektywnie aż 96 procent uczestników konferencji odpowiedziała negatywnie. Każdy zamawiający chciałby zrealizować jak największą skalę inwestycji za dane środki. Jednak nie tylko cena decyduje lecz konkretne parametry inwestycji . Możemy preferować przy wyborze wykonawcę mającego określony dorobek. Jednak nie gwarantuje to uwzgledniania interesów wykonawcy. Jest tu przestrzeń do negocjacji. Jak zapewnić bardziej efektywne działanie w tej dziedzinie. Aby inwestycje były bardziej efektywne, należy sprecyzować dokładniej zasady mierzenia owej efektywności
KRYSTYNY W BIESZCZADACH
Data dodania: 2015-03-13 16:19:09
 
KRYSTYNY W BIESZCZADACH
„Bo na to już nie ma rady, Krystyny tylko w Bieszczady” III PODKARPACKIE IMIENINY KRYSTYN - Rzeszów i USTRZYKI DOLNE Pod patronatem honorowym Bartosza Romowicza, burmistrza Ustrzyk Dolnych Marka Andrucha, starosty Powiatu Bieszczadzkiego odbyły się w dniach od 6-8 marca 2015 r. IMIENINY KRYSTYN. W bogatym programie m.in. w Rzeszowie koncert - Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej (SŁAWEK A. WRÓBLEWSKI – dyrygent BEATA BILIŃSKA – fortepian, A. Malawski – Etiudy symfoniczne I.J. Paderewski – Fantazja nt. Polskie L. van Beethoven – V Symfonia).
NOWOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA POLSKICH MEDIÓW - 13.02.2015 r.
Data dodania: 2015-02-17 18:38:58
 
NOWOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA POLSKICH MEDIÓW - 13.02.2015 r.
Na zorganizowanym w dniu 13 lutego 2015 r. przez Stowarzyszenie Polskich Mediów noworocznym spotkaniu z mediami (transmisja na www.ttg.tv) przedstawione zostały w sposób kompleksowy zarówno problemy gospodarcze, problemy socjalne, problemy pracy oraz polityka prorodzinna, wynikająca z podsumowania 2014 r. Na XII edycji Noworocznego Spotkania Mediów organizowanego przez Marka Traczyka, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów, odbyła się debata z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Tomasza Jędrzejczaka.
NOWOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA POLSKICH MEDIÓW - 13.02.2015 r.
Data dodania: 2015-02-17 18:38:15
 
NOWOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA POLSKICH MEDIÓW - 13.02.2015 r.
Na zorganizowanym w dniu 13 lutego 2015 r. przez Stowarzyszenie Polskich Mediów noworocznym spotkaniu z mediami (transmisja na www.ttg.tv) przedstawione zostały w sposób kompleksowy zarówno problemy gospodarcze, problemy socjalne, problemy pracy oraz polityka prorodzinna, wynikająca z podsumowania 2014 r. Na XII edycji Noworocznego Spotkania Mediów organizowanego przez Marka Traczyka, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów, odbyła się debata z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Tomasza Jędrzejczaka.
NOWOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA POLSKICH MEDIÓW - 13.02.2015 r.
Data dodania: 2015-02-17 18:37:47
 
NOWOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA POLSKICH MEDIÓW - 13.02.2015 r.
Na zorganizowanym w dniu 13 lutego 2015 r. przez Stowarzyszenie Polskich Mediów noworocznym spotkaniu z mediami (transmisja na www.ttg.tv) przedstawione zostały w sposób kompleksowy zarówno problemy gospodarcze, problemy socjalne, problemy pracy oraz polityka prorodzinna, wynikająca z podsumowania 2014 r. Na XII edycji Noworocznego Spotkania Mediów organizowanego przez Marka Traczyka, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów, odbyła się debata z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Tomasza Jędrzejczaka.
JUBILEUSZ 10-LECIA STOWARZYSZENIA OBYWATELSKICH INICJATYW
Data dodania: 2015-01-20 14:07:02
 
JUBILEUSZ 10-LECIA STOWARZYSZENIA OBYWATELSKICH INICJATYW
PODSUMOWANIE BOGATEGO DZIESIĘCIOLETNIEGO DOROBKU STOWARZYSZENIA OBYWATELSKICH INICJATYW I WIELU SPOŁECZNYCH KAMPANII OBYWATELSKICH NIE JEST ŁATWE. Warto jednak choć w syntetycznym ujęciu przypomnieć niektóre z tych debat. Toczyły się one m.in. na krajowych i międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw w Sejmie, Senacie, w Kancelarii Prezydenta RP, przy współpracy z licznymi innym stowarzyszeniami, w tym Kongresem Budownictwa, Unią Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce, Zakładem Wydawnictw i Usług Prawniczych JURYSTA, Międzynarodowym Instytutem Prawa i Mieszkalnictwa, Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii oraz Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Prawników. Duże znaczenie miała zwłaszcza współpraca z instytutami i placówkami naukowym, w tym z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, na której odbyła się m.in. debata z udziałem Prezydenta RP Lecha Wałęsy, a ostatnio Konferencja Międzynarodowa na temat: "Mieszkalnictwo w Polsce i w Unii Europejskiej" połączona z obchodami jubileuszu 30-lecia polsko-niemieckiej
PODZIĘKOWANIE
Data dodania: 2015-01-20 13:49:35
 
PODZIĘKOWANIE
Chciałabym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały mnie w kampanii wyborczej do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz tym, które zaufały mi i głosowały na mnie. Było ich ponad pięćset.
Koła Naukowe Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2014-11-28 19:08:43
 
Koła Naukowe Uczelni Łazarskiego
W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się na Uczelni Łazarskiego TARGI KÓŁ NAUKOWYCH, na których zaprezentowany został dorobek naukowych tych kół. Koło Naukowe Prawa Mieszkaniowego i Spółdzielczego przedstawiło prezentację i filmik z zorganizowanej na Uczelni łazarskiego konferencji międzynarodowej na temat:” Mieszkalnictwo w Polsce i w Unii Europejskiej”. Była to też okazja do wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy miedzy kołami naukami np. przy organizacji konferencji o tematyce interdyscyplinarnej.
POETYCKA REKOMENDACJA DLA DR KRYSTYNY KRZEKOTOWSKIEJ
Data dodania: 2014-11-14 15:11:30
 
POETYCKA REKOMENDACJA DLA DR KRYSTYNY KRZEKOTOWSKIEJ
Czas wyborów za chwilę, A ja furtkę uchylę I zachęcę do słusznej decyzji. KRYSTYNA KRZEKOTOWSKA!!! Wiem, że wiedzie Ją troska, Ażeby poprawić byt bliźnim.
DO WARCHOŁÓW W SEJMIE - APEL POETKI O SERCE DLA OBYWATELI
Data dodania: 2014-11-14 15:09:26
 
DO WARCHOŁÓW W SEJMIE - APEL POETKI O SERCE DLA OBYWATELI
DO WARCHOŁÓW W SEJMIE W naszym sejmie jak w „Kobrze”, „chłopy” bawią się dobrze Wciąż agresja i krzyki… A ja teraz wam powiem: -Już przestańcie panowie! Jakże marne są wasze wyniki!
dr Krystyna Krzekotowska kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w DEBACIE OBYWATELSKIEJ W KAMPANII SAMORZĄDOWEJ Warszawskiej i Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
Data dodania: 2014-11-14 15:02:27
 
dr Krystyna Krzekotowska kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w DEBACIE OBYWATELSKIEJ W KAMPANII SAMORZĄDOWEJ Warszawskiej i Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
dr Krystyna Krzekotowska kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w DEBACIE OBYWATELSKIEJ W KAMPANII SAMORZĄDOWEJ Warszawskiej i Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej dr Krystyny Krzekotowskiej w debacie obywatelskiej toczącej się w kampanii samorządowej zajmowała stanowiska we wszystkich najważniejszych dla mieszkańców sprawach. Równie bogaty jest dorobek WARSZAWSKIEJ I MAZOWIECKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ PODSUMOWANIE tego DOROBKU nie jest łatwe. Można tylko w syntetyczny sposób przedstawić wybrane wątki tej bardzo wszechstronnej debaty, jaka w wielu formach prowadzona była w tej kampanii. Szczególnie atrakcyjne były wątki debaty przy wykorzystaniu Internetu, toczące się tak intensywnie zwłaszcza dzięki blogom zamieszczonym na stronie Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Ważne jest akcentowanie pozytywnych elementów debat obywatelskich, zwłaszcza jeżeli dotyczą żywotnych spraw obywateli. Chodzi wszak o to, aby postulaty Obywateli były realizowane po zakończeniu kampanii. Niezbędnym warunkiem ku temu jest wdrożenie nowoczesnych metod przyjaznego obywatelom zarządzania miastem wspólnie z obywatelami i dla obywateli.
POETYCKA REKOMENDACJA KANDYDATURY KRYSTYNY KRZEKOTOWSKIEJ
Data dodania: 2014-11-07 14:41:45
 
POETYCKA REKOMENDACJA KANDYDATURY KRYSTYNY KRZEKOTOWSKIEJ
Mam zaszczyt kandydować do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z okręgu 2 (Warszawa-Bielany, Żoliborz, Bemowo, Ursus, Włochy, Wola i Ochota). Jeżeli ktoś z Twojej rodziny, przyjaciół i znajomych mieszka w w/w Dielnicach Warszawy proszę o przesłanie tej wiadomości i załącznika oraz zarekomendowanie mojej kandydatury. Komitet Wyborczy Wyborców Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Okręg nr 2, Lista nr 10, Miejsce nr 7 www.mws.org.pl www.kwmws.pl Proszę o Państwa głosy 16 listopada Z serdecznymi pozdrowieniami dr Krystyna Krzekotowska www.krzekotowska.com
OSTATNIA PROSTA W KAMPANII WYBORCZEJ
Data dodania: 2014-10-31 18:15:59
 
OSTATNIA PROSTA W KAMPANII WYBORCZEJ
Patrycja Kuś w imieniu Sztabu Wyborczego skierowała do nas ważny apel. Przed nami ostatnie 15 dni kampanii wyborczej. Jest to czas, który każdy kandydat powinien jak najbardziej efektywnie wykorzystać. Nie czekajmy, aż ktoś za Nas zrobi cokolwiek. Każdy z Nas musi zaangażować się w działania na rzecz swojej indywidualnej jak i ogólnej KAMPANII WYBORCZEJ. Wielu z Kandydatów bardzo angażuje się w swoją kampanię , jednak nie jest tych osób tak dużo jak powinno być. Z naszego komitetu KW MWS startuje w wyborach ponad 840 kandydatów. Jest Nas bardzo dużo. Jest o co walczyć. Wyjdźmy do ludzi i zacznijmy ZMIENIAĆ NA LEPSZE nasze otoczenie, nasze wspólne Mazowsze.
Refleksja na Wszystkich Świętych
Data dodania: 2014-10-31 13:17:56
 
Refleksja  na Wszystkich Świętych
Jako doktor nauk prawnych kandyduję do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej w okręgu 2, do którego należy Warszawa-Bielany, Żoliborz, Bemowo, Ursus, Włochy oraz WOLA, i OCHOTA. Moim hasłem wyborczym jest: "WSPÓLNIE Z OBYWATELAMI I DLA OBYWATELI" oraz „Szansa dla przedsiębiorczych i pomoc dla słabszych” . Nie są to tylko hasła na czas wyborów, lecz istota programu, który od lat realizuję, jako obrońca praw obywateli. Udzielam im skutecznej pomocy zwłaszcza wtedy, gdy jako strona słabsza muszą przeciwstawić się w obronie swych praw stronie silniejszej, jaką jest zawsze władza i jej aparat. Przyczyniłam się m.in. do; - uratowania dachu nad głową rodzinom hutniczym na Bielanach, - stworzenia korzystnych dla Obywateli przepisów prawa miejscowego w okresie pełnienia funkcji radnej i wiceprzewodniczącej Rady Gminy Warszawa-Bielany, - poprawy stanu prawnego związanego z ochroną prawną ofiar przemocy (jako ekspert w Komisji Sejmowej), - zbudowania pierwszego domu pomocy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Warszawie-Wawrze. Czynię to w szczególności jako: - naukowiec i nauczyciel akademicki ( w publikacjach w mediach i pracach prawniczych ) oraz jako - społecznik, w tym wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Damy Radę, a także założyciel Fundacji POMOCNA DŁOŃ, która wybudowała i prowadzi pierwsze w Polsce prywatne centrum rehabilitacji chorych dzieci.. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zachęciła mnie do kandydowania swoim programem obywatelskim, skierowanym na odpartyjnienie samorządów lokalnych, by mogły służyć obywatelom a nie wikłać się w partyjne spory. Założenia programowe MAZOWIECKIEJ Wspólnoty Samorządowej oraz współdziałającej Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej trafnie oddaje wiersz Barbary Teresy Dominiczak, który zamieszczam poniżej, wyrażając wielkie uznanie i szacunek dla talentu i społecznej wrażliwości POETKI. Warto zapoznać się z Jej TWÓRCZOŚCIA POETYCKĄ zawartą w licznych tomikach oraz publikowaną załamach wielu pism. dr Krystyna Krzekotowska DO WARCHOŁÓW W SEJMIE W naszym sejmie jak w „Kobrze”, „chłopy” bawią się dobrze Wciąż agresja i krzyki… A ja teraz wam powiem: -Już przestańcie panowie! Jakże marne są wasze wyniki! Zakończcie kłótnie, przestańcie kpić! Pozwólcie ludziom spokojnie żyć, Nie siać udręki nieustannie, Gdy w sejmie żrą się ludzie – piranie. Żrą się piranie! Nie ferujcie błędnych wyroków! Nie grajcie roli mądrych proroków! Skończcie już wrogie ujadanie! Lepiej pozwólcie - niech Samorządy Zaczną nareszcie robić porządek, Bo wy niszczycie najprostsze zadanie. Zakończcie kłótnie, przestańcie kpić! Pozwólcie ludziom spokojnie żyć, Nie siać udręki nieustannie, Gdy w sejmie żrą się ludzie – piranie. Żrą się piranie! Zwyczajni ludzie najlepiej wiedzą, Jakie potrzeby rosną za miedzą. Od znieczulicy przejdźmy do partnerstwa. Nie partiom, lecz ludziom czas służyć. Nie walki, lecz miłości czas użyć. Dość egoizmu, dosyć pozerstwa. Zakończcie kłótnie, przestańcie kpić! Pozwólcie ludziom spokojnie żyć, Nie siać udręki nieustannie, Gdy w sejmie żrą się ludzie – piranie. Żrą się piranie! Przyjazne zarządzanie miastem! Stop pustym frazesom - natrętnym chwastom! Pragniemy żyć bezpiecznie, weseli. Otwórzmy do sukcesu drzwi! Niech każdy z nas bezpiecznie śpi, Zmiana relacji – serce dla obywateli . Zakończcie kłótnie, przestańcie kpić! Pozwólcie ludziom spokojnie żyć, Nie siać udręki nieustannie, Gdy w sejmie żrą się ludzie – piranie. Żrą się piranie! Barbara Teresa Dominiczak
EUROPEJSKA UNIA KOBIET – INSPIRACJĄ DLA KOBBIET W POLSCE
Data dodania: 2014-10-29 20:01:57
 
EUROPEJSKA UNIA KOBIET – INSPIRACJĄ DLA KOBBIET W POLSCE
EUROPEJSKA UNIA KOBIET - European Union of Women (EUW) jest stowarzyszeniem o charakterze pozarządowym. Powstała 60 lat temu i ma status doradczy przy Radzie Europy i przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Członkiniami EUW są kobiety, które pragną brać aktywny udział w pracach samorządów lokalnych, parlamentów, kobiety prowadzące przedsiębiorstwa oraz kobiety zaangażowane społecznie i politycznie.
POLITYKA WSCHODNIA NIEMIEC I Europa w niemieckiej myśli politycznej - dwie debaty, na początku i pod koniec 2014 r w FWPN.
Data dodania: 2014-10-29 19:28:55
 
POLITYKA WSCHODNIA NIEMIEC I Europa w niemieckiej myśli politycznej - dwie  debaty,  na początku i pod koniec 2014 r w FWPN.
Dwie jakże różne debaty, choć tematyczne związane - odbyły się na poczetku i pod koniec 2014 r. 16 stycznia 2014 r. w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyła się moderowana przez Dyrektora Fundacji Corneliusa Ochmanna debata na temat Europy w niemieckiej myśli politycznej. Debata połączona była z prezentacją książki. prof. Leszka Żylińskiego pt. „Europa w niemieckiej myśli XIX – XXI wieku”. Prof. Leszek Żyliński jest kierownikiem Zakładu Literatury i Kultury XIX i XX wieku Katedry Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członkiem Kapituły Nagrody Literackiej im. Samuela Bogumiła Lindego miast Torunia i Getyngi, Niemieckiej Akademii Języka i Literatury oraz licznych stowarzyszeń naukowych.
IX Kongres Obywatelski „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?”
Data dodania: 2014-10-29 18:44:55
 
IX Kongres Obywatelski     „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?”
W dniu 25 października 2014 r. na Politechnice Warszawskiej odbył się IX Kongres Obywatelski. Warto przyjrzeć się temu niezwykle interesującemu wydarzeniu. Jakie były jego założenia i jak zostały one zrealizowane. W założeniach przedstawionych przez organizatorów znajdujemy stwierdzenie, że warunkiem narodowego sukcesu w następnych dekadach jest zmiana postaw, wzorców myślenia i zachowań Polaków.
Innowacyjne Technologie a Zarządzanie - 25 listopada Na Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2014-10-29 18:16:12
 
Innowacyjne Technologie a Zarządzanie - 25 listopada Na Uczelni Łazarskiego
Innowacyjne Technologie a Zarządzanie - 25 listopada 28-10-2014 W związku z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii i wykorzystaniem ich w niemal każdej dziedzinie naszego życia, chcemy zwrócić Państwa uwagę na wdrażanie i zastosowanie innowacyjnych pomysłów i technologii w zarządzaniu biznesem. Serdecznie zapraszamy na konferencję "Innowacyjne Technologie a Zarządzanie", która odbędzie się 25 listopada 2014 r., w godz.10:00-17:15, w sali 130 Uczelni Łazarskiego.
Kongres Pracowników Sądów i Prokuratury - poprawa warunków pracy pracowników niezbędna dla lepszego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
Data dodania: 2014-10-29 18:08:47
 
 Kongres Pracowników Sądów i Prokuratury - poprawa warunków pracy pracowników niezbędna dla lepszego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
23 - 24 X 2014 r. NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO W WARSZAWIE odbył się zorganizowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kierownika Studiów Podyplomowych sędziego dr Artura Rycaka Kongres Pracowników Sądów i Prokuratury. Na Kongresie szerokie grono przedstawicieli nauki i praktyki z całej Polski, pod przewodnictwem sędziego Jerzego Stępnia, prorektora Uczelni Łazarskiego, b. prezesa Trybunału Konstytucyjnego obradowało z udziałem związkowców nad usprawnieniem wymiaru sprawiedliwości.
50 lat w życiu rodzinnym oraz w pracy społecznej i zawodowej
Data dodania: 2014-10-29 17:59:40
 
50 lat w życiu rodzinnym oraz w pracy społecznej i zawodowej
50 lat w życiu rodzinnym i zawodowym to szmat czasu, który pozwala spojrzeć z dystansu na wzloty i upadki, jakie niesie nam życie.
Kongres Pracowników Sądów Powszechnych i Prokuratury
Data dodania: 2014-10-22 12:07:31
 
 Kongres Pracowników Sądów Powszechnych i Prokuratury
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w ramach Akademii Prawa Sądowego zaprasza na II Ogólnopolski Kongres Pracowników Sądów Powszechnych i Prokuratury, który odbędzie się w dniach 23– 24 październik 2014 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
IX Kongres Obywatelski „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?”
Data dodania: 2014-10-11 08:50:40
 
IX Kongres Obywatelski     „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?”
IX Kongres Obywatelski „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?” 25 października 2014 r., Politechnika Warszawska Najważniejszym warunkiem naszego narodowego sukcesu w następnych dekadach jest zmiana postaw, wzorców myślenia i zachowań Polaków. To wyzwanie, przed którym stoi każdy z nas oraz my wszyscy jako społeczeństwo. Podskórnie czujemy, że po 25 latach wolności Polska rozwija się wolniej niż byśmy tego chcieli i potrzebuje nowego impulsu rozwojowego – zmian zarówno w gospodarce, państwie, jak i w życiu społecznym. Zmian, które uczyniłyby Polskę lepszym miejscem do pracy i życia. O tym, jak rozwinąć nasze skrzydła w różnych dziedzinach – będziemy rozmawiać na IX Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 25 października br. w godz. 11:00‑17:30 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI! Wstęp na Kongres jest bezpłatny. Rejestracja pod adresem: rejestracja.ibngr.pl
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Data dodania: 2014-10-11 08:34:38
 
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Polska Federacja Rynku Nieruchomości zaprasza na konferencję nt. "Nowe prawa konsumentów w związku z wdrożeniem dyrektywy unijnej", która odbędzie się w środę 15 października 2014r. w Warszawie w Hotelu MDM, Pl. Konstytucji 1, od godz. 10:00.
EUROPEJSKA UNIA KOBIET - JUBILEUSZ W SEJMIE
Data dodania: 2014-10-11 08:25:09
 
EUROPEJSKA UNIA KOBIET - JUBILEUSZ W SEJMIE
Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Głównego Europejskiej Unii Kobiet - Sekcja Polska mamy zaszczyt zaprosić do udziału w obchodach XX-lecia działalności naszej Sekcji, które rozpoczną się o godz. 10.00 w dniu 21 października 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu w Warszawie ul. Wiejska 5.
NA ZŁOTE GODY KRYSI I JURKA - WIERSZE TERESY BARBARY DOMINICZAK
Data dodania: 2014-10-11 08:10:39
 
NA ZŁOTE GODY KRYSI I JURKA - WIERSZE TERESY BARBARY DOMINICZAK
NA ZŁOTE GODY KRYSI I JURKA Kiedy to było? Pół wieku? Już się stało?! Mocne „tak!” w niebo wzleciało. Pozostały dwa serca i… miłość. Kochany, spójrz mi w oczy! Tyś mnie niegdyś zauroczył! I dni moje! Jak miło! A może to mi się śniło? *** Czy pamiętasz, kochanie, nasze pierwsze spotkanie? Tak ! Pamiętam! Pamiętam , jak było… Te poznańskie wieczory, żarty, dąsy… z przekory! No i wtedy poznałam Twą miłość…
KONFERENCJA W FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ
Data dodania: 2014-10-07 16:24:49
 
KONFERENCJA W FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ
KONFERENCJA z udziałem przedstawicieli niemieckiej dyplomacji, gospodarki i politycznej opozycji - 13 października 2014 (poniedziałek) w Centrum Konferencyjnym w Warszawie, ul.ZIELNA 37 W Polsce często krytykuje się prorosyjskie nastawienie Berlina w polityce wschodniej, które miałoby wynikać z partykularnej obrony interesów gospodarczych. Media koncentrują się na różnicach w reakcjach na konflikt rosyjsko-ukraiński w Polsce i Niemczech. Wiele z tych opinii nie oddaje jednak rzeczywistej dyskusji i złożonego podejścia do polityki wschodniej przez Niemcy. W niemieckiej debacie rozróżnić należy głos rządu, partii politycznych, biznesu, organizacji pozarządowych i społeczeństwa. Wewnątrz tych wszystkich grup istnieją dodatkowo poważne podziały. Podczas dyskusji poszukamy więc, między innymi, odpowiedzi na pytania: · Jakie jest stanowisko niemieckiego rządu wobec kryzysu rosyjsko-ukraińskiego? · Jaki jest pogląd niemieckiego biznesu na temat sankcji wobec Rosji? · Jak Niemcy wspierają Ukrainę? · Czy istnieje polsko-niemiecka wspólnota interesów w polityce wschodniej? Wstęp do dyskusji Thomas Bagger szef działu planowania w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Tobias Baumann kierownik referatu ds. Rosji, Europy Wschodniej i Południowej, Turcji i Azji Centralnej w Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Viola von Cramon ekspertka ds. polityki wschodniej Partii Zielonych Spotkanie poprowadzi Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego Instytutu Spraw Publicznych Kontakt w FWPN: _________________ Magdalena Przedmojska koordynator projektów, specjalista ds. nowych mediów i komunikacji zewnętrznej Projektkoordinatorin, Sachbearbeiterin neue Medien und Außenkommunikation Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa Tel.: + 48 22 338 62 73 I Fax: + 48 22 338 62 01 www.fwpn.org.pl, www.wniosekkrokpokroku.blogspot.com, www.dnimediow.org www.sdpz.org, www.antragschrittfuerschritt.blogspot.com, www.medientage.org Deutsche Ostpolitik – Befürchtungen, Interpretationen, Fakten mit Vertretern der deutschen Diplomatie, Wirtschaft und der politischen Opposition In Polen wird oft die deutsche Haltung in der Ostpolitik, die auf den partikulären Wirtschaftsinteressen basieren solle, kritisiert. Die Medien heben die Unterschiede in den polnischen und deutschen Reaktionen auf den russisch-ukrainischen Konflikt hervor. Die Einstellungen zur Ostpolitik sind jedoch in Deutschland differenziert. In der deutschen Debatte sollten wir zwischen der Regierung, den politischen Parteien, der Wirtschaft, den Nichtregierungsorganisationen und der Gesellschaft unterscheiden. Innerhalb von diesen Gruppen bestehen auch noch wichtige Differenzen. Während der Diskussionversuchen wir folgende Fragen zu beantworten: · Wie sieht die Position der Bundesregierung in der russisch-ukrainischen Krise aus? · Was sagt die deutsche Wirtschaft zu den Sanktionen gegenüber Russland? · Wie unterstützt Deutschland die Ukraine? · Besteht eine deutsch-polnische Interessengemeinschaft in der Ostpolitik? Einführung in die Diskussion: Thomas Bagger Leiter des Plannungstabbes, Auswärtiges Amt Tobias Baumann Referatsleiter Russland, Ost- und Südosteuropa, Türkei, Zentralasien, Deutscher Industrie- und Handelskammertag Viola von Cramon Expertin im Bereich Ostpolitik, Bündnis 90/die Grünen Die Debatte wird von Agnieszka Łada, Leiterin der Europa Programms am Institut für Öffentliche Angelegenheiten moderiert. Kontakt in der SdpZ: _________________ Magdalena Przedmojska koordynator projektów, specjalista ds. nowych mediów i komunikacji zewnętrznej Projektkoordinatorin, Sachbearbeiterin neue Medien und Außenkommunikation Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa Tel.: + 48 22 338 62 73 I Fax: + 48 22 338 62 01 www.fwpn.org.pl, www.wniosekkrokpokroku.blogspot.com, www.dnimediow.org www.sdpz.org, www.antragschrittfuerschritt.blogspot.com, www.medientage.org
Liebe Krystyna, lieber Jerzy,
Data dodania: 2014-10-01 17:14:06
 
Liebe Krystyna, lieber Jerzy,
ich möchte Euch sehr herzlich zu dem gratulieren, was Ihr gemeinsam erreicht habt. Viele bemühen sich verzweifelt, 50 Jahre Ehe durchzuhalten und schaffen es doch nicht. Ich habe bei 21 aufgegeben !!. Also kurz und gut: Ihr habt Großes geleistet, auch wenn es nicht immer leicht war. Ich bewundere Euch dafür !
Polska Federacja Rynku Nieruchomości - Konferencja 15.10.2014 r.
Data dodania: 2014-10-01 17:11:19
 
Polska Federacja Rynku Nieruchomości - Konferencja 15.10.2014 r.
Polska Federacja Rynku Nieruchomościzaprasza na konferencję nt. "Nowe prawa konsumentów w związku z wdrożeniem dyrektywy unijnej", która odbędzie
Dla Krystyny i Jerzego Krzekotowskich
Data dodania: 2014-09-29 17:58:17
 
Dla Krystyny i Jerzego Krzekotowskich
Krysiu Gratuluję Ci udziału w tak prestiżowej konferencji. Jestem przekonana, ze gdyby tacy ludzie jak Ty i Twój mąż byli w naszym rządzie, w Polsce działoby się dużo lepiej. Do dziś pamiętam Twoje wystąpienie na konferencji w Szczecinie wtedy, gdy przybyłaś tu wraz z Paniami z organizacji "Damy Radę".
Życzenia dla Krystyny i Jerzego Krzekotowski z okazji Złotych Godów
Data dodania: 2014-09-29 14:54:04
 
Życzenia dla Krystyny i Jerzego Krzekotowski z okazji Złotych Godów
Drodzy Pani Krystyno i Panie Jerzy! Nie mogę uczestniczyć w Waszym wspaniałym jubileuszu ale tą drogą przesyłam serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i szacunku dla Waszych osiągnięć zarówno zawodowych jak w życiu rodzinnym. Zarażajcie Państwo dalej otoczenie swym pozytywnym nastawieniem do ludzi w dobrym zdrowiu co najmniej kolejne 50 lat. Życzę też dobrej zabawy w gronie rodziny i przyjaciół, do których nieskromnie ośmielam się zaliczać. Pozdrawiam nieustająco - dziękując za zaproszenie i przesyłam wirtualne ucałowania Krystyna Strózik
APEL Z ZAGRANICY
Data dodania: 2014-09-25 17:09:26
 
APEL Z ZAGRANICY
Newsletter z polskim i niemieckim orzecznictwem - wydanie 4 2014 Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy, niniejszym przekazujemy Państwu czwarte wydanie Newslettera z polskim i niemieckim orzecznictwem w 2014 roku. Nasza pozycja ukazuje się od kilku lat, ciesząc się sporą popularnością. Bardzo cieszymy się z pozyskania dla Newslettera pokaźnego grona abonentów, w tym studentów, adwokatów, sędziów, doradców podatkowych, prokuratorów, jak również profesorów. To Państwu zawdzięczmy ten sukces w dużej mierze, ponieważ duża liczba abonentek i abonentów utwierdza nas w przekonaniu, że realizujemy przy pomocy Newslettera pożyteczne zadanie, odpowiadając na stały wzrost zapotrzebowania na informacje o orzecznictwie sąsiedniego kraju.
5 jubileuszowe Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki
Data dodania: 2014-09-25 16:58:19
 
5 jubileuszowe Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki
5 listopada 2014 r. odbędzie się 5 listopada 2014 r. odbędzie się 5, jubileuszowa edycja Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki. Tegoroczne Forum odbędzie się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i poświęcone będzie w całości zagadnieniom compliance:
ZŁOTE GODY KRYSTYNY i JERZEGO KRZEKOTOWSKICH
Data dodania: 2014-09-23 20:11:59
 
ZŁOTE GODY KRYSTYNY i JERZEGO KRZEKOTOWSKICH
ZŁOTE GODY KRYSTYNY i JERZEGO KRZEKOTOWSKICH Krystyna i Jerzy Krzekotowscy mają zaszczyt zaprosić Sz.P. na uroczystość 50-lecia przyjęcia Sakramentu Małżeństwa, która odbędzie się dnia 4.10. 2014 r. o godzinie 15:00 w Kościele w PORĘBIE
Wesele Iwonki i Marcina autorka Teresa Dominiczak
Data dodania: 2014-09-23 18:38:50
 
Wesele Iwonki i Marcina  autorka Teresa Dominiczak
12 sierpnia 2000 - Wesele Iwonki i Marcina Wielki dzień dziś. Dzień wspaniały... Głośna muzyka. Echa wstały I przez wiele ulic miasta Już od świtu wieść narasta. Zjechał się niemały tłum, Czyniąc rwetes, śmiech i szum... Wszystkie głosy są związane Z weselem. To niesłychane- W tym kościele - pół wieku temu Babcia ślubowała swemu, A dziś, jak Dziadek przed tylu laty, Wnuk zapragnął być żonatym. Już zagrano i od razu Panna płynie jak z obrazu... Lekką stopą... do ołtarza Jakby anioł zszedł z witraża. Obok Młodej - dumny Tata, Wzrokiem gości swych omiata, Łzy hamuje ze wzruszenia, Drży i czasem krok swój zmienia, Bo za chwilę słodkie dziecię, Co z miłością chował przecie- Oddać musi młodzieńcowi, Który śluby postanowi: „Miłość, wierność” piękne słowa, Więc Tato niepokój chowa I podchodzi do Marcina, Który dumnie tors wypina, Bo tą śliczną pod welonem Za chwilę weźmie za żonę. Myśli Młody cały happy: „Już nie może mi być lepiej”. W pierwszej ławie, u ołtarza Jedna z Mam wrażenie stwarza Jakby co dzień była świadkiem Takich świat... A Babcia z Dziadkiem Płacz hamują: „ Boże Drogi! To już tyle lat... tej drogi... Wspólnych nocy oraz dni... Czy to mi się tylko śni? Myśli Babcia i ukradkiem splata swoje ręce z Dziadkiem. To ten sam, co przed pół wieku... Ile piękna w tym Człowieku! Choć się trochę zmniejszył, zgarbił, Lecz na miłość tak zaskarbił... Dziadziuś się do żonki tuli, Bo i on dziś w tej Babuli Dawny urok znów odkrywa. I najczulej ją nazywa. Gdy przymruży nieco oczy, Z tej staruszki wnet wyskoczy Krasawica - taka sama Jak ta u ołtarza dama. Patrzą Mamy z dumną miną: Ten młodzieniec z tą dziewczyną wstępują na próg ołtarza, by przysięgę swą powtarzać... Goście milczą ze wzruszenia, Słońce barwy Świętym zmienia, rzuca tęczę na witraże i rozświetla Gościom twarze... Już się kapłan przygotował, kazanie piękne serwował i powoli a dokładnie Młodzi przysięgają... Ładnie brzmią ich głosy świeże. Ślubowali jak należy. W tem zagrali Mendelsona, Wychodzą i Mąż i Żona- uśmiechnięci, zapłonieni- patrzą w górę - zachwyceni, bo na jasnym nieboskłonie fala baloników tonie... Pofrunęły niczym ptaki, kreśląc optymizmu znaki. Już życzenia są złożone, fotografie też zrobione, wujek Marcin ciocie wiezie, te pytlują - ile wlezie, Potem trochę pokryjomu, twarz tynkują, ruch jest w domu... O dwudziestej już na Pradze, w nieco zmniejszonej powadze, przystrojony tłum młodzieży czyni szpaler jak należy. Marcin zjechał z wielką gracją, Tuż przy wejściu zrobił stację. Trzy ciocie suną... i stają. Na werandzie. Tam czekają dwaj kelnerzy. Szampan strzela, liczą lampki z Irą Ela. Państwa Młodych limuzyną przywiózł Tato z dumną miną. Są świadkowie - przestrojeni goście też jak odmienieni, wizytowe, wdzięczne stroje... Rodzice pociechy swoje błogosławią; chleb, sól dzielą i uśmiechem drogę ścielą... Sto lat! Sto lat - śpiewa wiara, szampan szumi, brać się stara jak najgłośniej, jak najszczerzej... Ewa gości wzrokiem mierzy i szerokim dłoni gestem mówi: „Dziś szczęśliwa jestem !” Ciocia Basia zachwycona, tuli Ewę w swych ramionach i omiata pejzaż miasta, które w legendę urasta. Tam, gdzie rzeki srebrna wstęga, część starówki po noc sięga. Podświetlone, mroczne gmachy patrzą na historii strachy, ale, słysząc głos muzyki wyciszają szepty, krzyki I topiąc strapienia w wodzie uczestniczą w tym pochodzie trzech pokoleń... Stuk obcasów zamaskował echo czasów- dawnych, zmierzchłych, zadumanych... Dziś jest Święto Zakochanych! Z kwiatów krąg już rozesłany, Państwo Młodzi idą w tany. Iwonka jak nimfa płynie... Ile wdzięku w tej dziewczynie!!! Jedną rączką welon trzyma, drugą tren sukni unosi, do Marcina - trzask - oczyma i o poklask Gości prosi. Gra muzyka, tłum bije brawo, druhny w lewo, to znów w prawo; jak sprężyny podrygują i seksowny zapach snują... Pierwszy świadek w tańca wian wplata urok swój i szpan; giętki, zwinny w piruecie ze świadkową - cud w duecie. Niespodzianek wciąż przybywa: Trzask!... Z konfetti chmurka spływa, a za chwilę: „Gorzko! Gorzko!” Iwonka, nieśmiało troszkę lekko dziobkiem męża trąca... Gra orkiestra ostro brzmiąca... „To za mało” - krzyczy tłum. „Gorzko!” - rośnie Gości szum... Coraz spieszniej gra muzyka! Coraz wyżej młodzież fika! Coraz mniej przy stole wiary... Nawet Babcie porwał Jary... Wujek z wdziękiem Elę toczy, czule zagląda w jej oczy... Co za gracja! Co za szpan! Piękny z siwym wąsem Pan! Jaka słodka ta „staruszka”! Młody szepcze coś do uszka: „Jestem kolegą Marcina, a ty jak na imię masz?” Roześmiana Iry mina, Basia śmieje mu się w twarz... Na parkiecie... niczym wiatr. Czy to Góral prosto z Tatr? Rękami powietrze Strzyże i hołubce... coraz wyżej! A ta młoda hit - dziewczyna podryguje jak sprężyna, chłopom oczy na wierzch idą... Jak kabaret „Pod Egidą”. Już nie jeden ale dwóch Satelitów przy niej. Uch!! Jak gorąco! Jak upojnie! Ewa piszczy: „Ale fajnie!”! I z wujaszkiem rusza w tan Jak lekko tańczy ten pan! Cały parkiet w tańcu spruł, Wdzięczny dyg i słodki śmiech, „Gdzie te czasy, kiedy... Ech!!” „Co tu myśleć? „Carpe diem!” Już za chwilę prosię zjem...” A tymczasem tort zajeżdża. Wiele pięter... niczym wieża. Zimny ogień z świecy skrzy babunia hamuje łzy... Młodzi kroją już tort duży, Goście jedzą az się kurzy... I następny etap trwa. To wycieczka! Hejże ha! Już „w pociągu” Młody z żoną... Wiele krain zaliczono: Czechy, Grecja i Hiszpania, no i Francja tez się kłania... W rytm kankana Tańczy Mama nóżka w górę, rączki w bok, Andrzej do niej równa krok... Jurek patrzy na swą żonę: „To artystka! Niesłychane!” Śmieje się z ciepłym humorem, gdy Krysia tańczy z wigorem. Pląsa aż się wzbija kurz! Czyżby była z Moulin Rouge? (Mulę Róż) Dziwią się widzowie srogo, Krysia przytupuje nogą i zmęczona - wreszcie wpada wprost w ramiona, tak sąsiada (tu się przypomina gadka o tym, co może...sąsiadka). Północ minęła i chrzestnej dłonie welon zdejmują. Ten wnet utonie zgodnie z tradycją w włosach panienki, która wiązankę pochwyci z wdziękiem. Już ważna chwila. Już oczepiny. Pędzą na parkiet rącze dziewczyny. Czekają na ten jedyny gest. Ślubna wiązanka... Fruwa! O, jest! Chwata ją zwinnie jasna blondynka - niby nieśmiała, sprytna dziewczynka! Jasny obłoczek wpina do głowy i dzierży kwiaty. Lecz nie gotowy jest jej scenariusz. Czeka nieśmiało, aby się zadość tradycji stało. Więc tak jak z Panną Młodą - korowód Chłopcy znów wiodą i już jest dowód męskiej zręczności. Muszka złapana i teraz dziewczę czeka na pana... Druhenka w tańcu kolankiem kusi... Drużba nie może, lecz Polak... musi... Piękny młodzieniec z trofeum bieży, Całuje ostro, tak jak należy. Lecz goście krzyczą: „Ach! Gorzko nam!” Oj, te okrzyki tak dobrze znam! Jeśli nie mogę całować ja, niech choć ktoś inny przyjemność ma.” I grzmi orkiestra. Wnet nowy tan. Tym razem wdzięczy się inny pan, bo go w balona strojnie przybrano i matce chrzestnej zajęcie dano. Zacietrzewiona broni co sił, by ojciec chrzestny nietknięty był. Tymczasem pękły inne balony. Raz! Raz! Obcasem... Konkurs skończony! Uff! Co za ulga! Chrzestna ucieszona: uratowała chłopu balona! No bo kochani, sami to wiecie: co bez balona chłop zrobi kobiecie? Chrzestne czekają... słodko im na duszy... Kiedy nareszcie ten kum kumę ruszy? Tu się na chwilę „poemat” urywa, bo mnie na kawę grzecznie Basia wzywa, lecz jeszcze wrócę na ten piękny bal bo jak nie pisać o innych? Żal!... Po dużej kawie i pełnym kielichu Po twórczej wenie „ni widu ni słychu”. Męczy się trudzi ciocia Terenia i z każdą chwilą zmienia punkt widzenia. Chce zapamiętać, że Andrzej prosi, aby utrwalić słodki uśmiech Basi. Więc snuję w wierszu weselny sen: Tak mruczy Andrzej: „oj wczoraj, hen nocą, na horyzoncie jego wzroku- sprężynka śmiga: więc równa kroku i przytupuje i głośno dyszy a o czym marzy? Nikt nie usłyszy... Po poprawinach, gdy wokół cisza, usłyszę prośbę, by do Kalisza przyjechać kiedyś, by wierszem strzelić i dzień jak co dzień wspomnieniem bielić. Jak tu dokończyć weselny hymn? Próbuję znowu odnaleźć rym, lecz mylę słowa, gdy zgodnym chórem batuta Krysi czyni wichurę: „Kto za tym, aby ciocia wspaniała za swą poezję Nobla dostała?” Hurra! - krzyknęła głośno wiara. Tylko niech ciocia się postara, wstydu nie robi, gubiąc w swym dziele moją obecność w pięknym kościele!!!. Tak mówią oczy i szepcze głos; obracam w myślach mych wrażeń trzos I wyszukują wciąż nowe sceny, które odchodzą w przeszłość z areny... Znów widzę parkiet i chłopców cwał, Jakby przez salę przeleciał szkwał. W środku krąg jasny Tu Pani młoda Jak eteryczny motyl w zawodach. Niby z żurnala słodko wycięta Tańczy jak trzcina gną się rączęta, Jak ważka z łąki - pląsa, wiruje A tłum ochoczo tańce kupuje, Zaś z Panem młodym - z tradycją zgodnie- Szaleją panny, wdowy - łagodniej Taniec kupuje ciocia Terenia, Lecz zaraz inna odbija, zmienia... Chwyta młodego ciocia Irenka; Znów odbijany, ciocia aż jękła, Potulnie swego krzesła potarła I wraz z innymi resztę tortu zjadła. A goście tańczą Polkę szaloną, Wiruje ostro Waldemar z żoną Stepuje zwinnie Konrad z Adrianną A Bartek tuli Agę roześmianą Irenkę Adam do tańca prosi I lekko, płynnie pod sufit wznosi Zbyszek na parkiet wtargnął zziajany I znów do młodej krzyczy odbijany. Liczą świadkowie, liczą; niestety Bo oszukano w końcu kobiety. A protoplasci - na innej scenie - Znajomym gestem gaszą „pragnienie”. „Sto lat” - raz jeszcze wodzirej prosi Coraz to nowe toasty wznosi. Znów: „Po raz pierwszy za młodą parę!” I „za małżeństwo wierne acz stare!” Oj nie jest łatwo przeszło pół wieku Widzieć Romea w jednym człowieku. Lecz w tej niezwykłej, pięknej rodzinie Dziwny romantyzm przez duszę płynie... Więc wielu pięknych toastów - Najserdeczniejszy - za protoplastów. Były też czułe słowa kibiców Na cześć wspaniałych, mądrych rodziców: „Wspaniałych rodziców mam” - śpiewa z innymi tę pieśń Iwona, całuje dłonie matek, wzruszona i gładzi ojca twarz dobrotliwą, a obok Marcin z miną szczęśliwą, gdyż i on także serdecznie tuli ręce teściowej i swej matuli; wraz z młodą żoną powtarza szczerze: „cudni rodzice”. Ja też w to wierzę. Tymczasem pędzi gości gromada na zewnątrz sali. Tam - „ogniostrada!”. Z gwizdem i świstem ogniste kwiaty upstrzyły nieba ciemne granaty. Spłoszoną minkę zrobiła Ewa. Trochę się lęka, ale nie gniewa: a gościom oczy radośnie lśnią; wzruszonej babci usta drżą... Wreszcie ucichły syki i strzały; wszyscy pobiegli, gdzie stół wspaniały; pieczone prosię, pikantny grill; to jest zabawa! I to jest styl! Każdy łakomie prosiaka wcina z kaszą gryczaną. Oj, leci ślina... Do tego dwa pikantne sosy... pełne uznania i pochwał głosy... Oczy się gościom niektórym kleją, jednak chcą dalej... zgodnie z koleją zaplanowanych wcześniej dań... Zmęczenie mija w kręgu pań, gdy chłoną piękno Starego Miasta... Tańczy noc, gwiazdy... Euforia wzrasta... Już nie na sali, lecz na tarasie rytmy wybija Marcin na obcasie. Jego partnerka jak jasny sen wdzięcznie rozwija swej sukni tren... a mama Krysia w twiście się wygina... tymczasem bije czwarta godzina. Zniknęły cicho niektóre pary, lecz nie Dziadkowie. To nie do wiary, ile w nich siły, werwy, ognia podsycanego miłością co dnia... No cóż, Marcinku, posłuchaj rady i wraz z Iwonką pójdźcie w Dziadków ślady, a może kiedyś, za pół wieku, nocą, wasi wnukowie znów to rzekną z mocą: „Wspaniałych Dziadków mamy, ich piękno dziś dostrzegamy...” A na parkiecie wciąż wielki pląs; chrzestny Iwonki podkręca wąs, czarując panie swą męską mina w tan rączo skoczył...z własną dziewczyną! Basia poprawia rozwiany włos i puszcza oko; śmieje się w głos... Tam dalej widać chrzestnych Marcina: pan przytupuje, skręca się, zgina, potem partnerkę uchwycił w pół, podrzucił w górę, przechylił w dół; ona w tłum gości wnet daje nura, a oni klaszczą, krzycząc: Hura!” tam lustra oczu, biegnąc po sali, coś wypatrzyły...Ktoś tańczy w dali... Kto? Stryj Iwonki! Już każda dama dostrzegła urok i wdzięk Adama Subtelny krok i lekki skłon i obrót w bok Jak tańczy on! Obok Irenka - Giętka jak wąż niczym Artystka stepuje wciąż. Do swego męża równa krok miłośnie lśni jej jasny wzrok... Niczym na łące lekka mgła córa Irenki w taniec szła, za ojca gestem łapie rytm, wachluje gości włosem swym. Jak młoda sarna tańczy Agnieszka, a przy jej boku - miły koleżka topi w partnerce brokat swych oczu, wreszcie zziajany na ławie spoczął. W jasnych spodenkach wciąż sprężynuje młodziutkie ciało: „ Oj, bo zwariuję!” Śmieje się Basia, widząc Andrzeja, gdy go „sprężysta” kusi „zawieja”. W rytmie szalonym Andrzej się chwieje... Tymczasem za oknami dnieje... Niejeden tancerz już ledwie dyszy, lecz nie ustaje, bo zew krwi słyszy. Wiotka gałązka - ta Panna Młoda prym dalej wiedzie w tanecznych godach. Już świta. Ranek się wolno skrada, patrzę na oczy mego sąsiada, a jest nim Jurek - mój szwagier miły - taktowny, trzeźwy, nie traci siły. Troskliwym okiem gości taksuje i coraz nowe „dania” serwuje. Wykwintne jadło, chłodne napoje... Pan Balu - Tato dwoi się, troi... Wszystko w porządku. Już się nie biedzi, uspokojony, tłum gości śledzi... Patrzy Kurt Newby na polski bal, że to nie jego ślub - jest mu żal... Amerykanin, a Polskę sławi! Nigdzie jak tutaj tak się nie bawił. I jego mamę zdziwienie bierze. „Super tradiction” - powtarza szczerze. Koniec zabawy....Znużeni goście pełzną do domów. By było prościej, część z nich ochoczo jadło przenosi, bo Mama młodej na śniadanie prosi. Od wczesnych godzin na Gombrowicza bliska rodzina „kliny zalicza”. Trzy ciocie razem z wujkiem Marcinem wybrały przyzwoitszą godzinę, więc o czternastej - w słońca promieniach - w ogródku słychać gwar i zwierzenia... Smukły świerk srebrną pochylił głowę i podsłuchiwał całą rozmowę... Adam o pracy miło rozprawia Marcin swe doświadczenia wznawia Irenka głosem pełnym beztroski układa pean - o Krzekotowskich, a ojciec chrzestny (od Marcina) zalety swego rodu wspomina. Dziadziuś z Babunia - uśmiechnięci - jak na obrazkach dawni święci. A w domu, w głębi - na drugim planie mycie, prezentów oglądanie.... W ogródku dama z ambasady najdowcipniejsze tka tyrady. Mama Krysia - pierwsza dzisiaj! Aby dodać sobie blasku rozpoczęła od toastów: Niech będą zdrowe pracowite teściowe! Gdy rodzinka się poszerzy, będzie dla nich etat świeży! Zdrowie Krzekotowskiego oraz zięcia jego! Dziś Pan Młody z Panią Młodą prym przy własnym grillu wiodą. Gdy już gości obsłużyli w fotografów się zmienili, więc oprócz toastów słyszę: „Marcin! Bo zmarnujesz klisze!” To mama Krysia pozuje i swój dowcip wszem serwuje. Jurek pełen elegancji, fason trzyma; tolerancji dowód daje Krysia w żartach nie ustaje... i podkreśla też z ochotą, co dla niej lepsze niż złoto: „Na wszystkie troski - Jurek Krzekotowski!” Słońce się za domy chowa, gdy rodzinka (z Pacanowa) czyni pożegnania gest. Żal odjeżdżać... Cudnie jest! Cóż! Całują się trzy siostry, odjeżdżają ciocie trzy Marcin bierze wiraż ostry, w oczach jego radość lśni. Co za szczęście na weselu tak wspaniałym gościem być. W życiu takich chwil niewiele... Teraz tylko wspomnień nić... Jaka cudna chrzestna córa - myśli ciocia z głową w chmurach, Jaka niesłychana szkoda, że wszystko jak rwąca woda.... Nic dwa razy się nie zdarza, tak i ten cud u ołtarza... Starki, jak przydrożne świątki, tulą w pamięci dwóch dni pamiątki... Niezapomniane, sierpniowe święta także i młodzież zapamięta... Jestem szczęśliwa, że i ja tam byłam, że czarę wrażeń wraz z innymi piłam i się bardzo weseliłam. Dziś z moich myśli wciąż ognisko dymi, bo w tym ognisku Amor tkwi olbrzymi. K o n i e c Z okazji Brylantowych Godów Kochanym Dziadziusiom Iwonki i Marcinka dedukuję ten wiersz Autorka : Teresa Dominiczak Szczecin : Sierpień 2000
UCZELNIA ŁAZAERSKIEGO SILNĄ MARKĄ
Data dodania: 2014-06-28 11:27:51
 
UCZELNIA ŁAZAERSKIEGO SILNĄ MARKĄ
Zajęliśmy 1. miejsce jako uczelnia niepubliczna w VIII edycji Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Uzyskaliśmy 88 punktów na 113,5 możliwych. W łącznym zestawieniu wyprzedzamy 9 z 16 wydziałów uczelni publicznych. Jak podaje "DGP" nasza uczelnia poprawiła wszystkie elementy brane pod uwagę w rankingu. Uczelnie publiczne i niepubliczne oceniane były w 4 kategoriach: kadra, jakość i siła kształcenia, wymogi i jakość absolwentów oraz zdawanie studentów na aplikację. Powrót po 2 latach na 1. miejsce jest wynikiem intensywnej pracy całej społeczności Łazarskiego. Rywalizacja o podium była zacięta. Jesteśmy naprawdę silną marką, która z sukcesem konkuruje z publicznymi placówkami. Zapraszamy do lektury wywiadu z dr Mieczysławem Błońskim, który ukazał się na stronach VIII Rankingu Wydziałów Prawa. Dr Błoński opowiada m.in. o tym, jak kształcić wybitnych prawników, jak uczelnia przygotowuje studentów do aplikacji prawniczych oraz czym się wyróżnia na tle konkurencji.
Obywatelski Kongres Samorządowy
Data dodania: 2014-06-05 19:08:58
 
Obywatelski Kongres Samorządowy
Program Obywatelskiego Kongresu Samorządowego 6 czerwca 2014 r., Uczelnia Łazarskiego 10:30-11:00 Otwarcie Kongresu: Prezydent Uczelni Łazarskiego – Juliusz Madej, Sędzia Jerzy Stępień, prof. Jerzego Regulski, Minister Spraw Wewnętrznych – Bartłomiej Sienkiewicz, Paweł Piwowar 11:00-13:00 Panel główny Stan samorządu w świetle raportów (Aula im. L. Falandysza) Moderator: Waldemar Dubaniowski  prof. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski) / dr Igor Zachariasz (Uczelnia Łazarskiego)  Agata Dąmbska (Forum Od-nowa)  Krzysztof Kwiatkowski (Najwyższa Izba Kontroli)  Paweł Piwowar (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy)  Rafał Trzaskowski (MAiC)* 13:00-13:30 Przerwa kawowa 13:30-15:00 I blok tematycznych paneli równoległych I Ustrój samorządu (Aula im. L. Falandysza) Jak po latach można ocenić reformę samorządową 1990 roku? W jakim kierunku powinny iść korekty systemu samorządowego? Co obecnie wymaga najpilniejszych zmian? Czy sprawdził się trójszczeblowy podział terytorialny i bezpośrednie wybory wójtów/burmistrzów/prezydentów miast? Moderator: Paweł Piwowar  Jerzy Stępień (Uczelnia Łazarskiego)  Andrzej Bratkowski (Rada Zamówień Publicznych)  prof. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski)  dr Tomasz Kozłowski (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy)  Konrad Rytel (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)* II Ustrój samorządu a finanse (sala 20) Jakie największe problemy są identyfikowane w tej dziedzinie i jakie mogą być sposoby ich rozwiązania? Czy istnieje obecnie klimat na zmiany w zakresie finansów JST (np. w zakresie zwiększenia władztwa podatkowego poprzez wprowadzenie lokalnego PIT)? Jakie ryzyka tworzy starzenie się społeczeństwa dla finansów samorządowych? Moderator: Agata Dąmbska (Forum Od-nowa) i Krzysztof Lutostański (FRDL)  prof. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski)  Rafał Antczak (Deloitte)  prof. Wojciech Misiąg (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania)*  Jacek Sierak (Uczelnia Łazarskiego)  Paweł Lisowski (BGK)  dr Aleksander Nelicki (ekspert od finansów komunalnych) III Samorząd a rozwój – edukacja, nauka, innowacja (sala 8) Jak samorząd może wpływać na pokonywanie przez Polskę barier cywilizacyjnych? Jaka powinna być rola i uprawnienia wspólnot w szkolnictwie? W jaki sposób wykorzystać środowiska akademickie dla działań samorządów? Czy JST mają stawiać na uniwersytety? Moderator: Kinga Kurowska (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy) i Janusz Król (Wspólnota)  prof. Tadeusz Luty (Wrocławskie Centrum Akademickie)  Piotr Müller (Parlament Studentów RP)  prof. Zdzisław Nowakowski (WSIZiA)  Alina Kozińska-Bałdyga (Federacja Inicjatyw Oświatowych)  prof. Dariusz Kuźmina (Uniwersytet Warszawski) IV Samorząd a kultura fizyczna (sala 7) Czy wychowanie fizyczne jest niedoceniane, czy przeceniane? W jaki sposób samorządy mogą wspomagać zdrowy tryb życia obywateli? Czy wspólnoty powinny finansować obiekty sportowe? Jeżeli tak, to na jakich zasadach (np. referendum wśród mieszkańców)? Jakie korzyści mają samorządy ze wspierania sportu profesjonalnego? Moderator: Andrzej Szmajdziński (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy) i Marek Pietruszka (b. dyrektor WOSiR)  Konrad Piechocki (PGE Skra Bełchatów)  Krzysztof Kaliszewski (Skra Warszawa)  Paweł Januszewski (Biegam, bo lubię)  Paweł Młynarczyk (Prezes Klubu Widzew Łódź)  Mateusz Dróżdż (Uczelnia Łazarskiego) 15:00-16:30 II blok tematycznych paneli równoległych I Ustrój samorządu a gospodarka (Aula im. L. Falandysza) Czy inwestycje samorządowe nie szkodzą prywatnym? Czy samorząd powinien być organizatorem zadań czy przedsiębiorcą? Jakie są relacje biznesu i JST? Czy wspólnoty powinny stawiać na inwestycje? Jak wybierać najlepsze projekty do realizacji (np. obowiązkowe referendum przy „dużych” inwestycjach)? Moderatorzy: Maciej Sokołowski (WPiA UW) i Michał Staniszewski (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy)  Janusz Ściskalski (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)  Krzysztof Lutostański (FRDL)  Piotr Stefański (Wiceprezydent Otwocka)  dr Dariusz Szafrański (Uniwersytet Warszawski)  prof. Jerzy Cieślik (Akademia Koźmińskiego)  Grzegorz Benedykciński (burmistrz Grodziska Mazowieckiego) II Samorząd a gospodarka przestrzenna (sala 19) Co sprawia, że w Polsce jest tak ogromny problem z zagospodarowaniem przestrzennym? Jakie kroki (prawne, organizacyjne, świadomościowe) należałoby podjąć, aby poprawić istniejący stan rzeczy? Jaka powinna być rola JST w kształtowaniu ładu przestrzennego? Moderator: Andrzej Wojtkiewicz (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy) i dr Adam Kowalewski (FRDL)  dr Igor Zachariasz (Uczelnia Łazarskiego)  Andrzej Magdziak (Ströer)  Magdalena Wrzesień (Forum Od-nowa)*  Lech Mergler (Stowarzyszenie Prawo do Miasta)  dr Magdalena Staniszkis (Politechnika Warszawska) III Samorząd a organizacje pozarządowe (sala 8) Jak samorządy postrzegają trzeci sektor? Jakie największe problemy we współpracy można zidentyfikować? Czy NGO'sy powinny opierać swoją aktywność na pieniądzach publicznych? Jak zwiększyć transparentność działań organizacji pozarządowych? Moderator: Michał Kotwica (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy) i dr Marek Rymsza (Instytut Spraw Publicznych)  Jolanta Kwaśniewska (Fundacja Porozumienie Bez Barier)*  prof. Bogusław Samoliński (Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się)*  Marzena Wojda (FRDL)  Sebastian Kaleta (Młodzi dla Polski)  Wojciech Papis (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)  Mateusz Weber (Infoonas.pl) IV Samorząd a kultura (sala 7) Jak układają się relacje samorządów z organizacjami, firmami i osobami prywatnymi animującymi działania kulturalne? Jakie istnieją bariery we współpracy? Kto powinien odpowiadać za finansowanie kultury? Czy sztuka ma szansę wejść w przestrzeń publiczną? Moderator: Alicja Węgorzewska-Whiskerd i dr Elżbieta Paziewska (Politechnika Warszawska)  Andrzej Seweryn (Teatr Polski)*  Jarek Janiszewski (Czarno Czarni)  Agata Dąmbska (Forum Od-nowa)  Jacek Drozda (FRDL)  Wiesław Kubicki (wójt gminy Zarzecze) V Samorząd a spółdzielczość (sala 9) Czy istnieje obecnie potrzeba i warunki do reaktywowania spółdzielczości? Jak mogłaby wyglądać rola samorządów w odniesieniu do spółdzielczości? Czy może uzupełniać ich funkcjonowanie? Na ile idee ekonomii społecznej wkroczyły do samorządów? Moderator: Ryszard Mikołajczyk (Spółdzielnia Torwar) i Dominik Górski (FRDL)  Zbigniew Gawron (Spółdzielnia Mieszkaniowa Zachód)  Edward Bajko (Spomlek)  dr Krzysztof Herbst (Forum Od-nowa)  dr Krystyna Krzekotowska (Uczelnia Łazarskiego)* 16:30-16:45 Podsumowanie: Sędzia Jerzy Stępień 16:45 Poczęstunek * do potwierdzenia
Zagospodarowanie oraz estetyka przestrzeni miejskiej
Data dodania: 2014-03-28 11:52:43
 
Zagospodarowanie oraz estetyka przestrzeni miejskiej
Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję zatytułowaną „”, która odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. w sali A3 budynku Collegium Iuridicum II znajdującego się przy ulicy Lipowej 4. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10:00. Celem naszej interdyscyplinarnej konferencji jest przybliżenie uczestnikom specyfiki przestrzeni miejskiej oraz problemów, z którymi zmagają się na co dzień jej mieszkańcy. Panele: 1. Rekonstrukcja, ochrona i rewitalizacja zabytków. 2. Estetyka oraz miejsce reklamy w przestrzeni miejskiej. 3. Zagospodarowanie przestrzenne - teraźniejszość, a przyszłość. 4. Przestrzeń zaplanowana, a oddolne tworzenie miasta.
PODZIĘKOWANIE
Data dodania: 2014-03-21 00:23:43
 
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Kochani za Wasze tak liczne i aktywne uczestnictwo i wielki wkład w dorobek Konferencji. Szczególne dziękujemy Panu Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, którego słowa skierowane do uczestników Konferencji i organizatorów stanowiły wielką inspirację i mobilizację do dalszych wysiłków na rzecz lepszego prawa i lepszej ochrony praw mieszkaniowych.
Referenci na Międzynarodowej Konferencji naukowej na temat: Mieszkalnictwo w Polsce i w Unii Europejskiej na Uczelni łazarskiego w dniu 20 marca 2014 r.
Data dodania: 2014-03-19 01:16:12
 
Referenci na Międzynarodowej Konferencji naukowej na temat: Mieszkalnictwo w Polsce i w Unii Europejskiej na Uczelni łazarskiego w dniu 20 marca 2014 r.
Referenci na Międzynarodowej Konferencji naukowej na temat: Mieszkalnictwo w Polsce i w Unii Europejskiej w dniu 20 marca 2014 r. Sędzia Jerzy Stępień – dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej na Uczelni Łazarskiego, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, wykładowca i autor licznych publikacji naukowych. Uczestnik rządowych i sejmowych zespołów doradczych. Współpracował ze Świętej Pamięci prof. Wiesławem Chrzanowskim w wielu dziedzinach związanych z transformacją ustrojową, w tym w pracach nad reformą samorządową w Polsce. Jerzy Krzekotowski – radca prawny, wykładowca Uczelni Łazarskiego, prezes Fundacji „Międzynarodowy Instytut Prawa i Mie4szkalnictwa”, Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, b. dyrektor Departamentu w Ministerstwie Budownictwa oraz w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, autor licznych publikacji poświęconych prawu spółdzielczemu. Redaktor Naczelny „Mieszkalnictwa i Prawa”. Współpracował z Prof. Wiesławem Chrzanowskim w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Małgorzata Borowa – prezes Fundacji Rozwoju Compliance, Officer w przedsiębiorstwie Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH/ Holding AG w Unterföhring koło Monachium – jednym z ważniejszych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Niemczech – gdzie kieruje systemem zarządzania ryzykiem braku zgodności - Compliance Management System (CMS). Założyła i kieruje firmą doradczą MBB Consulting, która zajmuje sie między innymi wdrażaniem systemów compliance CMS oraz analizą ryzyka i opracowywaniem metod zarządzania nim, jak również problematyką corporate governance. MBB Consulting współpracuje w ramach sieci ekspertów z wiodącymi firmami doradczymi w obszarze compliance w Niemczech. Jest współzałożycielką i prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Compliance „FRC”, mającej na celu promowanie i aktywne wspieranie rozwoju kultury compliance na polskim rynku.Uczestniczyła w międzynarodowych studiach podyplomowych z zakresu compliance, realizowanych przez School of Finance and Management we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Certified Compliance Professional (CCP). Jest wykładowcą m. In. na Compliance Academy GmbH w Münster Dr Alfred- Domagalski – prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, członek licznych krajowych i międzynarodowych Stowarzyszeń, autor książek i innych publikacji poświęconych ruchowi spółdzielczemu w Polsce i na świecie. Współtwórca nowoczesnych form lustracji spółdzielczej i innych projektów służących organizacyjnemu i ekonomicznemu rozwojowi spółdzielczości w Polsce. Prof. Wojciech Wilkowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości, wykładowca na Studiach Podyplomowych Wyceny Nieruchomości na Uczelni Łazarskiego, wieloletni wykładowca na Politechnice Warszawskiej, autor licznych książek i innych publikacji m.in. w dziedzinie wyceny nieruchomości, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na licencję Rzeczoznawcy Majątkowego. Roman Nowicki – przewodniczący Kongresu Budownictwa, prezes Fundacji Bezdomnych.Za działalność społeczną został między innymi odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski, Orderem Uśmiechu i Medalem Solidarności Społecznej, który mu wręczył Kardynał Kazimierz Nycz. Roman Nowicki stworzył w 1956 roku pierwszą Studencką Spółdzielnię Pracy MANIUŚ. Na początku przemian ustrojowych stworzył Szkołę Menedżerów przez Działanie, Spółkę Tani Dom i Fundację Bezdomnych, której prezesuje do dzisiaj. Z inicjatywy Romana Nowickiego w 1985 roku powstała Rada ds. Mieszkaniowych pod Przewodnictwem Premiera. W 1986 roku Roman Nowicki uruchomił pierwsze komercyjne targi budowlane w Warszawie przy ul. Bartyckiej. W roku 2002 zorganizował pierwszy po wojnie Kongres Budownictwa (do dzisiaj jest przewodniczącym Stałego Przedstawicielstwa tego Kongresu). W ramach odbywającego się corocznie Kongresu Budownictwa skupia się działalność kilkudziesięciu pozarządowych organizacji profesjonalistów rynku nieruchomości. Maximilian Mendel - dyrektor w firmie doradczej REAS specjalizującą się w zagadnieniach związanych z rynkiem mieszkaniowym w Polsce i Europie Środkowej. Był liderem wielu projektów badawczych i doradczych w całym regionie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, banków i funduszów związane z inwestycjami na rynku mieszkaniowym. Jest absolwentem Interdyscyplinarnych Studiów Planowania Przestrzennego na Uniwersytecie Dortmundzkim w Niemczech, a obecnie jest doktorantem w Instytucie Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk. Prelegent wielu konferencji związanych z nieruchomościami oraz autorem wielu publikacji i opracowań z dziedziny nieruchomości i planowania w językach niemieckim, angielskim i polskim. Władysław Frost – deweloper, prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, współorganizator i uczestnik licznych polsko-niemieckich konferencji, sympozjów i spotkań w Polsce i w Niemczech, Pomysłodawca nowatorskich form budownictwa specjalistycznego, wzorowanego na doświadczeniach niemieckich we Frankfurcie nad Menem, sponsor licznych społecznych i charytatywnych kampanii na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Ewa Danela Burdon, prezes Perfect Conection, międzynarodowej firmy consultingowej z siedzibą w Oslo, zajmującej się miedzy innymi zarządzaniem nastrojami pracowniczymi i energią załogi. Norwegian Coopreative Centre to, obok Skanskiej, Tetra Pak, norweskich funduszy inwestycyjnych, norweskich placówek służby zdrowia, jeden z kluczowych klientów Perfect Connection. Ewa Danela Burdon jest jednym z założycieli i członkiem Zarządu, Norwesko-Polskiej Izby Handlowej z siedzibą w Oslo. Europejski ekspert międzynarodowego ruchu spółdzielczego, uczestniczka Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczego w Warszawie, z przesłaniem od spółdzielców norweskich. Konsultant w sprawach programów i form kształceniowych profesjonalistów rynku nieruchomości na Akademii Rynku Nieruchomości Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Jest aktywną Rotarianką, Past President Warsaw International Rotary Club i Charter President Oslo International Rotary Club. Odznaczona za działalność społeczną medalem Paula Harrisa. Arch. Jerzy Królikowski – Sekretarz Generalny Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, autor licznych projektów architektonicznych i nowatorskich koncepcji w dziedzinie rozwoju miast. Współorganizator i uczestnik licznych polsko-niemieckich form współpracy w tej dziedzinie, wykładowca na Akademii Rynku Nieruchomości Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Dr Irena Kleniewska – radca prawny, wykładowca Uczelni Łazarskiego, wieloletni pracownik naukowy w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości(w którym uczestniczyła w pierwszej pionierskiej współpracy polsko-niemieckiej), autorka książek i innych publikacji z prawa cywilnego. Prezes Zakładu Wydawnictw i Usług Prawniczych JURYSTA, z udziałem Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Wady Adwokackiej, Instytutu Ekspertyz Sadowych o instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w którym wspólnie z innymi prawnikami przygotowywano wiele projektów aktów prawnych, opinii i ekspertyz, w szczególnie skomplikowanych sprawach prawnych związanych z transformacją ustrojowa w Polsce. Adw. Dr Peter Diedrich - prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników, inicjator, organizator i uczestnik nowatorskich form polsko-niemieckiej współpracy prawników (z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, w tym sędziów Trybunału Konstytucyjnego), która stanowiła inspirację dla podejmowania kolejnych form tej współpracy przez organizacje pozarządowe oraz Uczelnie Wyższe w Polsce i w Niemczech. Założyciel pierwszego polsko-niemieckiego pisma prawniczego, jak również autor wielu opracowań prawniczych wspierających polsko-niemieckie projekty naukowe i gospodarcze. Inicjator i w dużym stopniu realizator polsko-niemieckiej umowy o współpracy prawników podpisanej przez Ministrów Sprawiedliwości Polski i Niemiec. Poseł Ryszard Kalisz - prezes Stowarzyszenia DOM WSZYSTKICH POLSKA. Autor licznych książek i innych publikacji poświęconych zwłaszcza państwu i prawu. Aktywny inicjator i uczestnik wielu form współpracy polsko-niemieckiej, w charakterze prawnika, posła, w tym przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Ochrony Praw Człowieka, Szefa Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz członka rządu - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji . We wszystkich tych ważnych zawodowych, społecznych i państwowych rolach Ryszard Kalisz wspierał wszystkie wartościowe formy współpracy polsko-niemieckiej podejmowane przez organizacje pozarządowe w Polsce i w Niemczech. Zajmuje czołowe drugie miejsce w rankingach na najpopularniejszego polityka (po Prezydencie RP Bronisławie Komorowskim) i pierwsze miejsce na najbardziej aktywnego posła. dr Krystyna Krzekotowska – kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości na Uczelni Łazarskiego, b. kierownik Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uczelni Łazarskiego, wieloletni pracownik naukowy w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości (w którym uczestniczyła w pierwszej pionierskiej współpracy polsko-niemieckiej), b. radca Ambasady Polskiej w Berlinie, wieloletni radca prawny (m.in. w spółdzielczości). Autorka licznych książek i innych publikacji z dziedziny prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. Współzałożyciel i członek władz wielu polsko-niemieckich organizacji pozarządowych, podejmująca wspólnie z nimi wiele wartościowych form współpracy polsko-niemieckiej , zwłaszcza w dziedzinie prawa i mieszkalnictwa, a także w działalności charytatywnej na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Współpracowała z prof. Wiesławem Chrzanowskim na etapie „spółdzielczym”, „ministerialnym” oraz w ostatnim okresie na Uczelni Łazarskiego. Sędzia Urszula Klejnowska – oddelegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Przyczyniła się do zintensyfikowania i pogłębienia polsko-niemieckiej współpracy sędziów, dla usprawnienia wymiaru sprawiedliwości i zapewnienia lepszej ochrony prawnej w sprawach cywilnych obywateli polskich i niemieckich. Magdalena Malinowska-Wójcicka – Główny Specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości, autorka krytycznej analizy wieloletnich prac legislacyjnych, mających służyć udoskonaleniu prawa spółdzielczego. Jej ekspercka wiedza przyczyniła się nadal przyczynia się do powstrzymania wielu błędnych projektów legislacyjnych , co jest tym cenniejsze, że w tej dziedzinie uchwalono już kilkadziesiąt nowelizacji, a liczne z nich Trybunał Konstytucyjny zakwestionował, jako niezgodne z Konstytucją RP. Andrzej Półrolniczak – prezes Zarządu Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRAGA, w której realizuje nowatorskie projekty rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Jest ekspertem parlamentarnym w Komisjach Sejmowych Sejmu RP wielu kadencji. Jako radny m. st. Warszawy przyczynił się do usprawnienia form współpracy samorządu terytorialnego z samorządem spółdzielczym. Zbigniew Olejniczak – przewodniczący rady nadzorczej i członek zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Przewodniczący Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomości. Autor służących podniesieniu standardu mieszkaniowego projektów rewitalizacji osiedli mieszkaniowych oraz gospodarczemu i organizacyjnemu rozwojowi spółdzielczości mieszkaniowej dla dobra członków spółdzielni.
Z okazji 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓLPRACY PRAWNIKÓW Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Uczelni Łazarskiego 20 marca 2014 r.
Data dodania: 2014-03-19 01:01:15
 
Z okazji 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓLPRACY PRAWNIKÓW Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Uczelni Łazarskiego 20 marca 2014 r.
Program: godz. 11.30: OTWARCIE Prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska Rektor Uczelni Łazarskiego Roman Nowicki Przewodniczący Kongresu Budownictwa, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego na Uczelni Łazarskiego godz. 11.45: PANEL I Temat I: Prawo do mieszkania w Konstytucji RP i rola Trybunału Konstytucyjnego Sędzia Jerzy Stępień, Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej na Uczelni Łazarskiego, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Krzekotowski, Prezes Fundacji Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa, wykładowca Uczelni Łazarskiego Temat II: Zmiany na rynku nieruchomości. Wdrożenie zasad COMPLIANCE na polskim rynku nieruchomości jako odpowiedź na wymogi ustawowe obowiązku lustracji spółdzielczej (art. 91 prawa spółdzielczego), przy wykorzystaniu doświadczeń niemieckich. Małgorzata B. Borowa, MBB Consulting, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Compliance (FRC) dr Alfred Domagalski, Prezes Naczelnej Rady Spółdzielczej Prof. dr hab. Wojciech Wilkowski, Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości godz. 13.00: LUNCH godz. 13.45: PANEL II Temat I: Mieszkalnictwo w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej - mechanizmy wspierania budownictwa na wynajem, ochrona praw małżonków i rodziny, doskonalenie profesjonalistów rynku nieruchomości Roman Nowicki, Przewodniczący Kongresu Budownictwa Władysław Frost, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii Ewa Danela Burdon, Perfect-Connection arch. Jerzy Królikowski, Sekretarz Generalny Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii Temat II: Spółdzielczość w Polsce i w Unii Europejskiej Adw. Dr. Peter Diedrich, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników Poseł Ryszard Kalisz, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia DOM WSZYSTKICH POLSKA dr Krystyna Krzekotowska, Uczelnia Łazarskiego kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami, Pośrednictwa w Obrocie i Wyceny Nieruchomości, przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii Temat III: Projekty zmian prawa spółdzielczego Sędzia Urszula Klejnowska i mgr Magdalena Malinowska-Wójcicka, Ministerstwo Sprawiedliwości Andrzej Półrolniczak, Prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych Zbigniew Olejniczak, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Prof. Wiesław Chrzanowski i jego naukowy wkład w rozwój prawa spółdzielczego studenci Uczelni Łazarskiego pod kierunkiem dr Krystyny Krzekotowskiej godz. 16.00: DYSKUSJA R.V.S.P. m.leciejewicz@lazarski.edu.pl Tel. +48 22 54353
ZASŁUŻENI DLA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW
Data dodania: 2014-03-10 23:17:08
 
ZASŁUŻENI DLA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW
Międzynarodowa współpraca i działalność prawników, przy udziale przedstawicieli innych zawodów ma duże znaczenie, w szczególności dla podnoszenia świadomości prawnej obywateli, potrzebnej do tego, aby obywatele z pomocą prawników chcieli i potrafili posługiwać się rozwiązaniami prawnymi, będącymi pokojowymi formami rozwiązywania konfliktów indywidualnych i zbiorowych. międzynarodowej. JUBILEUSZ XXX-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW stwarza okazję do przypomnienia form tej współpracy oraz wyrażenia uznania i wdzięczności pod adresem osób, które w tej współpracy mają szczególnie duże zasługi. Wspomnieć na wstępie trzeba o dużej roli, jaką odegrali polscy i niemieccy Ministrowie Sprawiedliwości; Klaus Kinkel, Krzysztof Kwiatkowski, prof. Leszek Kubicki, Andrzej Kalwas, Prof. dr Herta Daubler-Gmelin, Prof. Hanna Suchocka, Marek Biernacki i Heiko Mass. Pionierami polsko-niemieckiej współpracy prawników, która zaczęła się jeszcze w latach osiemdziesiątych byli: Niemiecki Minister Sprawiedliwości Klaus Kinkel oraz polski Wiceminister dr Józef Musioł, Sędzia Sądu Najwyższego, obecnie prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego. Wspólnie z Sędzią, prof. Sigfriedem Willutzkim - Prezesem Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów, Sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. Edwardem Warzochą - Dyrektorem Instytutu Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pracownikami naukowymi tego Instytutu dr Ireną Kleniewską i dr Krystyną Krzekotowską - Kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego, podjęte zostały pierwsze pionierskie formy współpracy sędziów rodzinnych. Przyczyniło się to do usprawnienia i udoskonalenia orzecznictwa sądowego w obydwu państwach zwłaszcza przy orzekaniu o sprawach rodzinnych małżeństw mieszanych (polsko-niemieckich) Szczególne zasługi ma w tej dziedzinie prof. Hanna Suchocka Premier Polskiego Rządu i Minister Sprawiedliwości, przez podpisanie z Niemiecką Minister Sprawiedliwości prof. Hertą Daubler-Gmelin umowy o współpracy polskich i niemieckich prawników. Wspomnieć też trzeba zasługi świętej pamięci Ministra Sprawiedliwości prof. Wiesława Chrzanowskiego. Jest coś symbolicznego w tym, że JUBILEUSZ 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW jest obchodzony na Uczelni Łazarskiego w auli im. Prof. Wiesława Chrzanowskiego. Wielki wkład w rozwój międzynarodowej współpracy prawników ma Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas. Także jako radca prawny i wieloletni prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz jako założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw. Andrzej Kalwas tak jak i wielu innych Ministrów Sprawiedliwości wielką wagę przywiązywał do współpracy międzynarodowej, do rozwoju mediacji i ugodowego kończenia sporów oraz zapewnienia poszkodowanym i ofiarom przestępstw ochrony zgodnej ze standardami europejskimi. Sojusznikami w realizacji wspomnianych wartości byli przedstawiciele wszystkich grup zawodowych prawników, a wśród nich dr Elżbieta Dobielewska, Sędzia Agnieszka Rękas, z prok. Prok. Gen. dr Lidia Mazowiecka. Równie wielkie zasługi w tej dziedzinie ma Sędzia Trybunału Konstytucyjnego adw. Stanisław Rymar - wieloletni Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz wspierający polskich i niemieckich przedsiębiorców (zwłaszcza przez zapewnianie im bezpieczeństwa prawnego) adwokaci i radcowie prawni, a wśród nich: adw. dr Peter Diedrich, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników, adw. Janusz Krzaczek, Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, adw. dr. Andreas Köhler, adw. dr. Jan Schürmann, adw. Joachim Hilla, adw. Sascha Tamim Asfandiarm i radca prawny Zbigniew Waraksa Międzynarodowa współpraca prawników spotykała się od początku z życzliwością i pomocą ze strony przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i służb dyplomatycznych obydwu naszych sąsiedzkich krajów. Wymienić tu trzeba w pierwszej kolejności Ministra Spraw Zagranicznych świętej pamięci prof. Bronisława Geremka oraz Radosława Sikorskiego, nie mówiąc już o sztandarowych postaciach wielu form współpracy i przyjaźni polsko - niemieckiej, jakimi są: b. Minister Spraw Zagranicznych prof. Władysław Bartoszewski oraz dr Hans Dietrich Genscher - b. Niemiecki Minister Spraw Zagranicznych. Wiele polsko-niemieckich spotkań prawników odbywało się z udziałem przedstawicielstw dyplomatycznych w Warszawie i w Berlinie, zwłaszcza wtedy, gdy funkcję Ambasadora pełnili Ambasadorowie: Jerzy Margański, dr Marek Prawa oraz dr Johann Bauch. Wyróżnić też trzeba wielkiej klasy polskich i niemieckich uczonych jak: prof. Hans Zacher , wieloletni dyrektor Instytutu Maksa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Socjalnego w Monachium, prof. Eberhard Ehenhofer z Uniwersytetu w Jenie, prof. Bartosz Makowicz z Europejskiej Akademii Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, prof. Helga Oberloskamp, prof. Zbigniew Radwański (UAM w Poznaniu), prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Ewa Łętowska b.Rzecznik Praw Obywatelskich - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz wieloletni Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Prof. Mirosław Wyrzykowski - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Nie sposób przecenić zasług licznego grona Profesorów Instytutu Badań Wschodu w Monachium oraz Profesorow Wydziału Prawa Uniwersytetu w Regensburgu oraz inicjatyw sędziów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza tak zasłużonych osobistości jak prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Sędzia Jerzy Stępień, prof. Teresa Liszcz Sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz dr Bogdan Zdziennicki, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Po stronie niemieckiej zwłaszcza wiele serca i wysiłku w tę współpracę wkładała Prezes Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe prof. Juta Limbach i dr Hans Marenholtz, wiceprezes tego Trybunału. Wiele cennych polsko-niemieckich inicjatyw w dziedzinie prawa mieszkaniowego, budowlanego i spółdzielczego podejmowali założyciele i członkowie Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, w tym radca prawny Jerzy Krzekotowski, dr Horst Riese, Władysław Frost i Jerzy Królikowski. Wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą, reprezentowaną przez Prezesa dr Andrzeja Arendarskiego, Unią Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, reprezentowaną przez Prezesa Andrzeja Półrolniczaka oraz Stowarzyszeniem Obywatelskich Inicjatyw, organizowali oni cykle polsko-niemieckich konferencji, poświęconych prawu i gospodarce. Nie sposób opisać w krótkich ramach niniejszego opracowania niezliczonych, cennych międzynarodowych inicjatyw, jakie podejmowała Pani Senator adw. Anna Bogucka-Skowrońska, Przewodnicząca Trybunału Stanu, Przewodnicząca Rady m. Słupska. Duże osiągnięcia ma też poseł adw. Ryszard Kalisz, Prezes Stowarzyszenia DOM WSZYSTKICH POLSKA. Poseł Ryszard Kalisz współpracę prawników wspierał w wielu formach i wielu ważnych rolach jakie pełnił i pełni w Polsce zarówno w rządzie, jak i w organizacjach pozarządowych w tym jako i członek zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jako Szef Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, przy wielkim wsparciu ze strony samego Pana Prezydenta w czasie trwającej 10 lat dwuletniej kadencji. Prawnicy polscy i niemieccy wspierali też kampanie przeciwko przemocy w rodzinie, w tym panią Prezes Stowarzyszenia DAMY RADĘ Beatę Mirską-Piworowicz oraz Adama Łąckiego dyrektora KRD. Dla potrzeb prac legislacyjnych i obrony ofiar przemocy domowej Stowarzyszenie DAMY RADĘ zorganizowało kilkanaście konferencji w Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich. Inicjatywy naukowej polsko- niemieckiej współpracy rozwija Wiceprezydent i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dr Mieczysław Błoński, przy współpracy z dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego tej Uczelni. Akademia Rynku Nieruchomosci powołana w Centrum Kształcenia Podyplomowego dąży do tego, aby umożliwić uczestnikom Studiów Podyplomowych, Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości uzyskanie wzorowanych na doświadczeniach niemieckich certyfikatów międzynarodowych i wzmocnić ich pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku nieruchomości. W podsumowaniu trzeba przypomnieć zasługi największej rangi, jakie dla utorowania drogi do wszelkich form działalności międzynarodowej oraz dla pojednania polsko-niemieckiego ma Prezydent RP Lech Wałęsa. Nie wolno też zapominać o trudnych do przecenienia zasługach pierwszego premiera rządu w demokratycznej Polsce - świętej pamięci Tadeusza Mazowieckiego oraz i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Im zawdzięcza swe powstanie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, kierowana przez dyrektora prof.dr hab. Krzysztofa Miszczaka oraz dyrektora Corneliusa Ochmanna. Wspomnieć tu trzeba otwartość na tę problematykę ze strony tak znanych dziennikarzy, jak: Dominika Wielowiejska, Danuta Dunin-Holecka, Krystyna Chrupkowa, Tomasz Lis, Jarosław Gugała, Marek Wielgo, Marek Traczyk, Aleksandra Proscewicz, Beatrice Rapacki, Mateusz Wróbel i wielu innych.
ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW
Data dodania: 2014-03-10 20:47:50
 
ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW
ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW W dniu 20.03.2014 r. o godz.11.30 na Uczelni Łazarskiego w Warszawie ul. Świeradowska 43 z okazji JUBILEUSZU 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW odbędzie się Międzynarodowa Konferencja z udziałem przedstawicieli służb dyplomatycznych, w tym Ambasadora Ukrainy. Na tle tragicznych wydarzeń na Ukrainie jeszcze bardziej widoczna i doceniana jest ważna rola dyplomacji i prawa dla pokojowego rozwiązywania konfliktów. Pragniemy przypomnieć zasługi wybitnych prawnikó, polityków, działaczy społeczno-gospodarczych oraz dziennikarzy, a zwłaszcza Ministrów Sprawiedliwości oraz Ministrów Spraw Zagranicznych, w tym takich osobistości jak: Minister, dr Hans Didriech Genscher, Minister dr Klaus Kinkel, Minister Prof. dr Herta Daubler-Gmelin, Minister Prof. Hanna Suchocka, Minister Krzysztof Kwiatkowski, Minister prof. Leszek Kubicki, Minister Andrzej Kalwas, Minister Marek Biernacki Minster Jarosław Sikorski i Minister Heiko Maas. Wspomnieć trzeba przede wszystkim Świętej Pamięci Ministra Sprawiedliwości prof. Wiesława Chrzanowskiego.i jego wkład w rozwój prawa spóldzielczego. TO, ŻE JUBILEUSZ 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW obchodzimy na Uczelni Łazarskiego w Auli im. Prof. Wiesława Chrzanowskiego ma symboliczne znaczenie, gdyż prof. Wiesław Chrzanowski - prześladowany i więziony przez władze komunistyczne, własnym cierpieniem przyczynił się do tego, aby mogła rozwijać się pokojowa międzynarodowa współpraca. Na konferencji pragniemy przybliżyć europejskie standardy ochrony prawnej i polityki mieszkaniowej, aby także obywatele polscy mogli w pełni korzystać z europejskich standardów tej ochrony, dzięki właściwej relacji władza-obywatel. Po rozpoczęciu konferencji o godz. 11.30 dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Poseł Ryszard Kalisz, prezes Stowarzyszenia DOM WSZYSTKICH POLSKA oraz dr Krystyna Krzekotowska, przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii wręczą osobom zasłużonym DYPLOMY UZNANIA. Za wybitne zasługi położone dla współpracy międzynarodowej i przyjaźni między naszymi narodami, dla upowszechniania europejskich standardów ochrony praw obywatelskich i humanistycznych wartości DYPLOM UZNANIA otrzyma Prezydent RP LECH WAŁĘSA - osobistość o szczególnych historycznych zasługach, także dla zburzenia muru berlińskiego.
Polacy z wyboru - 8 marzec 2014 r.
Data dodania: 2014-03-08 10:41:16
 
Prezentacja serwisu internetowego „Polacy z wyboru” w sobotę 8 marca 2014 r. o godzinie 12.00 Serwis internetowy to kolejny etap projektu „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku” realizowanego wspólnie przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Dom Spotkań z Historią. Projekt rozpoczął się w 2010 roku wystawą w DSH po raz pierwszy kompleksowo prezentującą wkład społeczności pochodzenia niemieckiego w rozwój warszawskiego przemysłu, handlu, nauki i kultury, a także jej wkład w walkę o niepodległość Polski. Wystawa w 2011 roku odwiedziła Czerwony Ratusz w Berlinie, a w 2012 roku była prezentowana w Dreźnie w Muzeum Kraszewskiego i ponownie w Warszawie w Kościele ewangelicko-augsburskim pw. Świętej Trójcy. W 2012 roku ukazał się także elegancki album będący uzupełnieniem i rozszerzeniem materiałów prezentowanych na wystawie. Polsko-niemiecki serwis internetowy jest pomyślany nie tylko jako rozwinięcie wystawy i albumu, ale jako adresowane do internautów forum wymiany informacji, a także źródło wiedzy o historii Warszawy. Nowoczesny serwis został przygotowany na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Warto zatem podczas inauguracji serwisu mieć ze sobą tablet lub smartphone z dostępem do internetu. Serwis zaprezentują autorzy projektu: Tomasz Markiewicz, Tadeusz W. Świątek i Krzysztof Wittels. Podczas prezentacji przewidziano także niespodziankę filmową. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://fwpn.org.pl/aktualnosci/prezentacja-serwisu-internetowego-polacy-z-wyboru-w-sobote-8-marca-2014-r-o-godzinie-12-00-Jzj6Pn
JUBILEUSZ 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPŁPRACY PRAWNIKÓW - 20.03.2014 r.
Data dodania: 2014-03-05 23:36:58
 
JUBILEUSZ 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPŁPRACY PRAWNIKÓW - 20.03.2014 r.
Z A P R A S Z A M Y NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NA TEMAT: MIESZKALNICTWO W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ COMPLIANCE jako szansa rozwojowa dla polskiej spółdzielczości 30-lecie polsko-niemieckiej współpracy prawników 20 marca 2014 r. godz. 11.30 (czwartek) w AULI IM. PROF. WIESŁAWA CHRZANOWSKIEGO UCZELNI ŁAZARSKIEGO W WARSZAWIE UL. ŚWIERADOWSKA 43 Wir laden Sie ein zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz: WOHNUNGSWESEN IN POLEN UND IN DER EUROPÄISCHEN UNION COMPLIANCE als Entwicklungschance für polnische Genossenschaften 30 Jahre der deutsch-polnischen Juristen-Zusammenarbeit
Jak obywatele mogą kontrolować rządzących?
Data dodania: 2014-02-19 23:04:29
 
Jak obywatele mogą kontrolować rządzących?
Jak obywatele mogą kontrolować rządzących? To temat spotkania organizowanego przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska ( Watchdog.org.pl ) oraz Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska (Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska)
Noworoczne spotkanie mediow
Data dodania: 2014-01-24 12:31:02
 
Noworoczne spotkanie mediow
Dwunastoletnią tradycją już jest, że Stowarzyszenie Polskich Mediów organizuje noworoczne spotkanie mediów. Jest ono otwarte dla wszystkich. Podtrzymując tę tradycję informujemy, że w tym roku planowane spotkanie odbędzie się z w dniu 21 lutego 2014 roku, o godz. 11.00.
USTALENIA KONFERENCJI „MIESZKALNICTWO W ROKU RODZINY”
Data dodania: 2014-01-23 10:12:37
 
USTALENIA KONFERENCJI „MIESZKALNICTWO W ROKU RODZINY”
USTALENIA KONFERENCJI „MIESZKALNICTWO W ROKU RODZINY” USTALENIA KONFERENCJI „MIESZKALNICTWO W ROKU RODZINY” 14 listopada 2013 roku odbyła się w Sejmie Konferencja zorganizowana przez Kongres Budownictwa i Habitat for Humanity Poland poświęcona problemom mieszkaniowym polskich rodzin pt. „MIESZKALNICTWO W ROKU RODZINY”. W konferencji uczestniczyło 120 osób, wśród których znaleźli się wybitni eksperci, przedstawiciele samorządów, kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, organizacje charytatywne zajmujące się bezdomnością i przedstawiciele wyższych uczelni. Gośćmi konferencji byli senatorowie (Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki), posłowie (Przewodniczący Komisji Infrastruktury), Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i przedstawiciele związków zawodowych. Na konferencję nie przybył nikt z kierownictwa resortu bezpośrednio odpowiedzialnego za złą sytuację mieszkaniową. Zebrani bardzo krytycznie ocenili aktualną sytuację mieszkaniową polskich rodzin. Dalej zmniejszają się w stosunku do potrzeb samorządowe zasoby mieszkaniowe dla najuboższych rodzin (mieszkania komunalne i socjalne), nie ma kompleksowego programu, ani żadnej skutecznej długofalowej polityki rządowej w zakresie budowy mieszkań na wynajem, przeciwnie trwa gwałtowny spadek budowy mieszkań na wynajem o tanich czynszach w spółdzielniach mieszkaniowych i towarzystwach budownictwa społecznego. Zebrani negatywnie ocenili niedawno ogłoszony program stworzenia Funduszu Mieszkań na Wynajem, który przewiduje zakupu za kwotę 5 miliardów złotych 20 tysięcy mieszkań developerskich na wynajem. Program ten jest z punktu widzenia finansowego i społecznego wysoce nieefektywny. W międzyczasie bez żadnej reakcji ze strony rządu w ciągu dwudziestu lat rozsprzedano za bezcen około milion mieszkań komunalnych. Badania CBOS wykonane na zlecenie organizatorów konferencji w sierpniu tego roku, wykazały że ponad 52% badanych zalicza brak perspektyw mieszkaniowych do głównych problemów , a ponad 72% uznało, że jest to zasadnicza przyczyna pogłębiającego się kryzysu demograficznego. Z kolei OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w swoim raporcie z maja br. stwierdziła, że polskie „warunki mieszkaniowe” plasują nas na przedostatnim miejscu wśród 34 stowarzyszonych państw europejskich. W referatach i wystąpieniach wygłoszonych na Konferencji podkreślano, że przyczyną bardzo złej sytuacji mieszkaniowej Polaków są wieloletnie zaniedbania kolejnych rządów, brak długofalowej polityki mieszkaniowej i lekceważenie tych spraw przez polityków. Bardzo zła ocena pracy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków wynika głównie z niedoceniania tych spraw przez szefa resortu oraz zmarginalizowanie problemu budownictwa w molochu jakim jest resort infrastruktury. Konieczne są natychmiastowe działania w celu zatrzymania pogłębiającego się kryzysu mieszkalnictwa w naszym kraju i w tym celu zebrani uznali za niezbędne: 1. Pilne przystąpienie do przygotowania aneksu do Raportu Polska 2030, w którym prawie całkowicie pominięto problemy mieszkaniowe. Prezes Rady ministrów rekomendując kilka lat temu Raport podkreślał jego kluczowe znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski. Tym bardziej nie może w nim zabraknąć we właściwym wymiarze spraw mieszkaniowych. Dotychczasowe wystąpienia w tej sprawie do rządu nie doczekały się pozytywnej odpowiedzi. Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem aneksu będzie dowodem woli politycznej rozwiązania problemów mieszkaniowych. 2. Pilne rozpoczęcie prac nad przygotowaniem długookresowego, Narodowego Programu Mieszkaniowego w randze ustawy, co wyeliminuje nieustające zmiany koncepcji programów sektorowych zależnie od bieżących potrzeb politycznych i subiektywnych poglądów kolejnych ministrów finansów (kadencyjność władz). W programie należy umieścić konkretne „programy sektorowe” z podaniem odpowiedzialnych za ich przygotowanie i realizację, terminy wykonania poszczególnych zadań i środki budżetowych na te cele w transzach rocznych. Program winien objąć zasadnicze fazy realizacji inwestycji mieszkaniowych, od etapu przygotowania terenów, ich pozyskiwania i uzbrojenia aż do etapu eksploatacji. Prawo winno zapewnić samorządom zysk z renty planistycznej, w celu stworzenia podaży korzystnie zlokalizowanych i tanich terenów do budowy nowych osiedli. Program powinien zapewnić odpowiedni standard nowych osiedli mieszkaniowych, zwłaszcza infrastrukturę transportową oraz podstawowe usługi. Obecnie obowiązujący program rządowy w części wykonawczej nie uwzględnia opinii ekspertów i nie spełnia roli dyscyplinującej działania rządu. Program od jego uchwalenia w 2011 roku nie jest realizowany zapewne z powodu niskiej rangi (jest to program rządowy a nie ustawa). 3. Integralną częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego powinien być kompleksowy program budowy mieszkań na wynajem. W ramach tego programu należy pilnie przywrócić dobre warunki funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej, szczególnie lokatorskiej (dostęp do tanich kredytów, poszanowanie dla samorządowych ustaleń i gospodarki zasobami). W okresie 23 lat budownictwo spółdzielcze spadło ponad 20 razy, a za rządów obecnej koalicji dodatkowo ponad 2 razy. Podobnie konieczne jest zaniechanie wyniszczających działań w stosunku do Towarzystw Budownictwa Społecznego, które wybudowały dotychczas 100 tysięcy mieszkań na wynajem. Konieczne jest również stworzenie dobrych regulacji prawnych dla rozwoju prywatnego budownictwa mieszkań na wynajem, wymaga to jednak zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów. Należy wyeliminować polityczne wymuszanie prywatyzowania zasobów mieszkaniowych w spółdzielczości mieszkaniowej, TBS i mieszkań komunalnych w zasobach samorządowych. Konieczne jest przywrócenie poszanowania autonomii organizacji spółdzielczych, prawa do ich samorządności i niezależności, a także stwarzać warunki do swobodnego rozwoju spółdzielni w gospodarce rynkowej. 4. Należy rozważyć przywrócenie do życia Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, którego działalność dobrze się przysłużyła budownictwu mieszkaniowemu i który w momencie likwidacji zaczynał być samowystarczalny. 5. W okresie minionych24 lat aż 8 razy zmieniano w sposób zasadniczy organizację instytucji centralnych zajmujących się budownictwem, w tym budownictwem mieszkaniowym co jest precedensem w skali europejskiej. Jest to jedna z zasadniczych przyczyn pogłębiającego się kryzysu mieszkaniowego, narastającego chaosu w zabudowie przestrzennej i przeciągających się prac nad kompleksowym uporządkowaniem ustaw dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Utopienie tych spraw w molochu jakim jest obecne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju spowoduje dalsze narastanie negatywnych zjawisk w budownictwie i gospodarce przestrzennej.
KONKURS NA PUBLIKACJE W MEDIACH NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO
Data dodania: 2014-01-01 18:42:42
 
 KONKURS NA PUBLIKACJE W MEDIACH NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO
KONKURS NA PUBLIKACJE W MEDIACH NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO za zajęcie I MIEJSCA W KONKURSIE NA PUBLIKACJE W MEDIACH oraz dołączona do niego wysoka nagroda pieniężna stanowił dla mnie niezwykle miły oraz zaszczytny gest ze strony władz Uczelni i Jej Prezydenta Juliusza Madeja. Ucieszyłam się tym bardziej, że ten zaszczyt spotkał mnie jak gdyby na podsumowanie 50 lat mojej pracy zawodowej i społecznej.
Msza Święta i Uroczyste Spotkanie Wigilijne na Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2013-12-31 17:11:43
 
Msza Święta i Uroczyste Spotkanie Wigilijne na Uczelni Łazarskiego
Msza Święta i Uroczyste Spotkanie Wigilijne na Uczelni Łazarskiego Jak co roku Rektor i Prezydent Uczelni Łazarskiego zaprosili do Auli im. Prof. Lecha Falandysza Na uroczyste spotkanie wigilijne pracowników Uczelni grono profesorskie oraz studentów.
ŻYCZENIA I PROŚBA KONGRESU BUDOWNICTWA
Data dodania: 2013-12-31 16:55:09
 
 ŻYCZENIA I PROŚBA KONGRESU BUDOWNICTWA
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Mam dwie prośby żeby ten Nowy Rok był rzeczywiście piękny i dobry dla naszych wspólnych działań.
Międzynarodowa Konferencja Europejskiej Partii Demokratycznej i Stronnictwa Demokratycznego w Warszawiea
Data dodania: 2013-12-17 21:56:05
 
Międzynarodowa Konferencja Europejskiej Partii Demokratycznej i Stronnictwa Demokratycznego w Warszawiea
Stronnictwo Demokratyczne i Europejska Partia Demokratyczna (Grupa ALDE, Parlament Europejski) zorganizowały Międzynarodowy Okrągły Stół: Syria – Następny Krok w dniu 17 grudnia 2013 roku w siedzibie Fundacji Demokratycznej przy ul. Chmielnej 9 w Warszawie Partnerami organizatora są: Fundacja Demokratyczna, Fundacja Samorządność i Demokracja, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, Stronnictwo Demokratyczne, Fundacja Maxa Schelera, , Initiative for Management & Change (Damaszek, Syria), Instytut Bliskowschodni (Uniwersytet Łazarskiego, Warszawa) Zaproszeni prelegenci: Michał Murkociński, szef Departamentu Bliskiego Wschodu i Afryki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dr Andrzej Olechowski, były minister spraw zagranicznych, dr Adam Daniel Rotfeld, były Minister Spraw Zagranicznych (TBC), przedstawiciel z ambasady Syrii, Paweł Piskorski, szef Stronnictwa Demokratycznego, przedstawiciel AI Polsce, Janusz Onyszkiewicz, były poseł do PE, b. minister obrony narodowej.
I FORUM PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOSCI
Data dodania: 2013-12-16 23:06:03
 
I FORUM PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOSCI
Sytuacją profesjonalistów na rynku nieruchomości po obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. deregulacji zawodow zarządcy i posrednika w obrocie nieruchomościami zajęłosię obradujące w Warszawie w grudniu 2013 r. I FORUM PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOSCI. WYKŁAD HONOROWY wygłosił PIOTR STYCZEŃ, PODSEKRATARZ STANU W MINISTERSTWIE TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ,
Kongres Budownictwa
Data dodania: 2013-11-28 19:30:29
 
Kongres Budownictwa
KONGRES BUDOWNICTWA i Habitat for Humanity po konferencji w Sejmie 14 listopada 2013 r. na temat: MIESZKALNICTWO W ROKU RODZINY przygotował następujące stanowisko, przekazane uczestnikom Konferencji.USTALENIA KONFERENCJI
Metody efektywnego kształtowania systemów Compliance - Kultura Compliance w Polsce i w Niemczech
Data dodania: 2013-11-28 18:00:59
 
 Metody efektywnego kształtowania systemów Compliance - Kultura Compliance w Polsce i w Niemczech
Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance zaprosza na seminarium „Metody efektywnego kształtowania systemów Compliance”, które odbędzie się dnia 11 grudnia 2013 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie.
„Kobieca Jakość Polityki” 7.12.2013, godz. 9.00-16.00 Urząd Marszałkowski Katowice
Data dodania: 2013-11-28 17:40:14
 
„Kobieca Jakość Polityki” 7.12.2013, godz. 9.00-16.00 Urząd Marszałkowski Katowice
Tematami wyjątkowego wydarzenia wspierającego sukces kobiet - konferencji „Kobieca Jakość Polityki” - są głos, widoczność i sukces kobiet w życiu publicznym. Wśród zaproszonych gości pojawiają się znane osobistości , m.in. prof. Magdalena Środa, prof. Małgorzata Fuszara, koordynatorka programu "Demokracja Płci" Agnieszka Grzybek czy konsulka Stanów Zjednoczonych w Polsce Charity Boyette.
IV. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki,
Data dodania: 2013-11-07 19:28:52
 
IV. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki,
IV. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, Forum odbyło się w budynku „C” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 128 (róg ul. Madalińskiego). W załączniku program Forum.
Inicjatywy obywateli
Data dodania: 2013-10-13 02:19:13
 
Inicjatywy obywateli
Inicjatywy obywateli na stronie Stowaryszenia Obywatelskich Inicjatyw Referat dr Horsta Riese Eksperta Europejskiego "Spółdzielnie Mieszkaniowe - relikt przeszłości czy szansa
BENEFIS dr Elżbiety Woźniakowej
Data dodania: 2013-10-12 12:50:59
 
BENEFIS dr Elżbiety Woźniakowej
Benefis dr Elżbiety Woźniakowej Wrocław 12.10.2013 r. W dniu 12.10.2013 r. w salach Muzyki i Literatury we Wrocławiu pl. Kościuszki 9 odbył się BENEFIS dr Elżbiety Woźniakowej z okazji 50- lecia pracy zawodowej i działalności społecznej, rozpoczętej we Wrocławiu w roku 1963. Miałam zaszczyt i przejemność ucztstniczyc w bebefisie Wspólnie z Katarzyną Chechłowskq odbyłem podróź z Warszawy do Wrocławia. A było warto, gdyż osobowość i dorobek dr Elżbiety są niezwykle. Wyrażali to licznie przybyli uczestnicy z kręgu znajomych i przyjaciół, którzy mieli niezwyle fascynującą przygodę intelektualną we współpracy z dr Elżbietą Woźniakową. Mnie przypadła w udziale naprawdę wyjątkowa i niepowtarzalna szansa współpracy w dziedzinie integracji europejskiej. W tym czasie przewodniczyłyśmy organizacjom , które brały udział w kampanii na rzecz wejścia Polski do Unii Europejskiej. Doktor Elżbieta była prezeską Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych, a ja doktor Krystyna Fundacji Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa. Niedługo potem stałam się członkinią Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych i tym charakterze uczestniczyłem w wielu europejskich inicjatywach pogłebiających integrację europejską, m.inn. w f ormie krajowych i międzynarodowych konnferencji,na których zyskałysmi sobie miano Multifunkcjonirte Frau. Doktor Elżbieta nauczyła mnie tego, jak można efektywnie dziłać pełniąc na takich konferencjach jednocześnie rolę organizatora,moderatora, referenta, tłumacza i sprawozdawcy. Już wkrótce przyszło nam się wspólnie zmierzyć z kolejnym ambitnym wyzwaniem - pierwszymi historycznymi wyborami do Parlamentu Feuropejskiego.Nie czekaliśmy bynajmniej na zaproszenie ze strony komitetów partyjnych, które dominują w kampaniach samorządowych lecz założyłyśmy obywatelski Komitet Wyborczy Razem dla Przyszłości, w którym dr Elz bieta Woźniakową objęła najbardziej odpowiedzialną i trudna funkcję Penomocnika Finansowego, z której się znakomicie wywiązała. Sporządzone przez Nią sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Państwową Komisję Wyborczą, która odrzuciła wówczas sprawozdania wielu komitetów partyjnych, dssponujących finansami na wynajęcie speecjalistów w tej dziedzinie.
Przyszłość prawa spółdzielczego - Senat 28.10.2013
Data dodania: 2013-10-12 11:12:51
 
Przyszłość prawa spółdzielczego - Senat 28.10.2013
Przyszłość prawa spółdzielczego - Senat 28.10.2013 W dniu 28.10.2013 r. w Senacie odbedzie się konferencja na temat przyszłości prawa spółdzielczego. Będzie to okazja do rzeczowej i poglębionej debaty na ten ważny temat z udziłem wybitnych znawców, w tym senatora prof. Henryka Ciocha, prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego, prof.Magdaleny Wrzołek-Romańczuk.
Konferencja "Nauka o zmianach klimatu – jak rozmawiać ze społeczeństwem?" - 24.10.2013 r.
Data dodania: 2013-10-04 11:38:53
 
Konferencja
Konferencja "Nauka o zmianach klimatu – jak rozmawiać ze społeczeństwem?" 24 października 2013 r., godz. 10.00 – 16.00 Pałac Staszica, Sala Lustrzana Warszawa, ul. Nowy Świat 72 Prawdopodobieństwo, że ludzka aktywność odpowiada za globalne ocieplenie wynosi 95%. W zależności od stopnia zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych temperatura wzrośnie od od 0,3 do 4,8 st. C, a poziom wód od 26 cm do 98 cm - oto streszczenie V raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Dokument stanowi podstawę przyszłych porozumień negocjowanych podczas szczytów klimatycznych w Warszawie w 2013 i Paryżu w 2015 roku. W związku z ogłoszeniem wyników IPCC Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Polską Akademią Nauk, Fundacją im. Heinricha Bölla oraz Koalicją Klimatyczną zapraszają do debaty nad aktualnym stanem naszej wiedzy o antropologicznych przyczynach globalnego ocieplenia. Podczas konferencji wybitny naukowiec prof. Hans Joachim Schellnhuber z Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) odniesie się do wyników badań dotyczących naukowych podstaw zmian klimatu uzyskanych przez I Grupę Roboczą w ramach V Raportu IPPC. Natomiast przedstawiciel Science Media Centre z Wielkiej Brytanii Tom Sheldon opowie o sposobach komunikowania wyników badań i studiów naukowych szerokiej społeczności. Podczas dwóch paneli dyskusyjnych, w których wezmą udział krajowi specjaliści w dziedzinach zmian klimatu i komunikacji, kluczowa będzie próba znalezienia odpowiedzi na dwa pytania: Jak komunikować wyniki badań naukowych w sprawach zmian klimatu społeczeństwu? Co oznaczają dla Polski wyniki badań I Grupy Roboczej zaprezentowane w V Raporcie IPCC? PROGRAM do pobrania w PDF 9.30-10.00 Rejestracja 10.00-10.15 Otwarcie spotkania: prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk 10.15-11.15 Sesja wprowadzająca: prof. Hans Joachim Schellnhuber – Dyrektor Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) Tom Sheldon – Starszy specjalista ds. mediów, Science Media Centre, Wielka Brytania 11.15-12.45 I Sesja dyskusyjna Jak komunikować wyniki badań naukowych w sprawach zmian klimatu społeczeństwu? Prowadzenie: Ewa Podolska – dziennikarka, TokFM prof. Zbigniew Kundzewicz – ekspert Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu, członek Polskiej Akademii Nauk Jacek Żakowski – dziennikarz, „Polityka” Marcin Popkiewicz – fizyk jądrowy, przedsiębiorca, dziennikarz, autor książki „Świat na rozdrożu” i portalu „Ziemia na rozdrożu” Michał Koczalski – Head of Energy & Environment Practice, CEC Government Relations Przemysław Sadura – Prezes Fundacji Pole Dialogu, wykładowca w Instytucie Socjologii i na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 12.45-13.45 Lunch 13.45-15.00 II Sesja dyskusyjna Co oznaczają dla Polski wyniki badań I Grupy Roboczej zaprezentowane w V Raporcie IPCC? Prowadzenie: dr Andrzej Kassenberg – Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju Beata Jaczewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska prof. Halina Lorenc – Klimatolożka, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Henryka Bochniarz – Prezydentka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Urszula Stefanowicz – Koordynatorka, Koalicja Klimatyczna 15.15-15.45 Sesja podsumowująca: prof. Hans Joachim Schellnhuber – Dyrektor Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) Tom Sheldon – Starszy specjalista ds. mediów, Science Media Centre, Wielka Brytania prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 17.10.2013 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu: Instytut na rzecz Ekorozwoju Tel. 22 851 04 03 (02, 04) Patrycja Manthey (p.manthey@ine-isd.org.pl) Liliana Religa Asystentka dyrekcji/ PR Director's assistant/ PR Heinrich-Böll-Stiftung Ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa T +48 22 440 13 33 F +48 22 59 42 337 liliana.religa@pl.boell.org pl.boell.org Odwiedź portal o transformacji energetycznej
Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki przesłał informację 1.10.2013 r.
Data dodania: 2013-10-03 16:38:23
 
Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki przesłał informację 1.10.2013 r.
Informacje po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów 1. Informacja nt. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Rada Ministrów przyjęła dziś na wniosek Ministra Gospodarki rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, które przewiduje: - włączenie w granice strefy 79,9434 ha, w tym 8,4855 ha gruntów prywatnych pod inwestycję realizowaną przez Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie, - wyłączenie 9,6953 ha, - korektę powierzchni zmniejszającą obszar strefy o 0,0009 ha. Grunty publiczne włączane w granice strefy połoŜone są na terenach miast: Elbląg, Nowe Miasto Lubawskie, Iława i Płońsk oraz gmin: Pasłęk, Pisz, Biskupiec, Piecki i Kurzętnik. Na gruncie prywatnym nową inwestycję, polegającą na modernizacji fabryki opraw oświetleniowych zrealizuje Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie. W jej wyniku utworzonych zostanie co najmniej 70 nowych miejsc pracy i utrzymane będzie dotychczasowe zatrudnienie, tj. 535 osób. Przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej 50 mln zł. Szacuje się, Ŝe w wyniku inwestycji zrealizowanych na nowo włączonych terenach moŜe powstać w perspektywie kilku najbliŜszych lat ok. 2142 nowych trwałych miejsc pracy na terenie samej strefy i ok. 447 w jej otoczeniu. Oszacowana wielkość nakładów inwestycyjnych to ok. 583 mln zł, a maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna to ok. 339 mln zł.
BENEFIS dr ELŻBIETY WOŹNIAKOWEJ - 12.10.2013
Data dodania: 2013-10-03 16:24:26
 
BENEFIS dr ELŻBIETY WOŹNIAKOWEJ - 12.10.2013
12 października b.r. o godz. 16.15 w salacj Klubu Muzyki i Literatury we Wopclawiu ul. Kościuszki 9 zostanie zorganizowany Benefis dr Elżbiety Woźniakowej z okazji 50 -lecia pracy zawodowej i działalności społecznej, rozpoczętej we Wrocławiu w roku 1963.
Standardy Rady Europy dotyczące przemocy wobec kobiet - 14.10.2013
Data dodania: 2013-10-03 16:03:53
 
Standardy Rady Europy dotyczące przemocy wobec kobiet - 14.10.2013
Fundacja Centrum Praw Kobiet zaprasza na debatę panelową Standardy Rady Europy dotyczące przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej w polskim prawie i praktyce, która odbędzie się 14 X 2013 w godz. 10.00-14.00 w SALI SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.
Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki - IV EDYCJA 7 XI 2013
Data dodania: 2013-10-03 15:47:56
 
Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki - IV EDYCJA 7 XI 2013
Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na IV. edycję Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki, która odbędzie się dn. 7 listopada 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na języki: polski i niemiecki. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji, program oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej www.fowirt.org Rejestracja jest możliwa do dn. 30 października 2013 r. W załączniku przesyłamy zaproszenie na konferencję. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udział! Pozdrawiamy, Katedra Polskiego Prawa Publicznego Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Veranstalter möchten wir Sie ganz herzlich zur IV. Deutsch-Polnischen Forum für Recht und Wirtschaft einladen. Die Tagung findet am 7. November 2013 an der Wirtschaftsuniversität Warschau statt. Die Konferenz wird simultan übersetzt. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. Mehr Informationen, Programm sowie der Anmeldungsformular finden Sie auf der Internetseite www.fowirt.org Die Anmeldung ist bis zum 30. Oktober 2013 möglich. Im Anhang übersenden wir die Einladung zur Konferenz. Wir laden Sie herzlich ein! Mit freundlichen Grüßen, Lehrstuhl für Polnisches Öffentliches Recht --------------------------------------------------- Europa-Universität Viadrina Lehrstuhl für Polnisches Öffentliches Recht, einschließlich Europa- und Wirtschaftsrecht Postfach 1786 D-15207 Frankfurt(O) Tel.: +49 335 5534 - 16 467 Fax: +49 335 5534 - 16 449 E-Mail: ppl@europa-uni.de ULR: www.jura.europa-uni.de/ppl --------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Związki zawodowe w Europie - stan obecny i perspektywy
Data dodania: 2013-10-03 15:36:40
 
Związki zawodowe w Europie - stan obecny i perspektywy
Fundacja im. Friedricha Eberta, Europejskie Centrum Solidarności oraz NSZZ „Solidarność“ serdecznie zapraszają na konferencję „Związki zawodowe w Europie - stan obecny i perspektywy”. Konferencja zaczyna się w czwartek 17 października o godzinie 12.00 w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.
W DNIU IMIENIN
Data dodania: 2013-10-03 12:48:19
 
W DNIU IMIENIN
W dniu Imienin Krysiu – kwitnie Twa uroda! Ze zdjęć spoglądasz łagodnie, Nawet gdy bywa niepogoda… Ubierasz się śmiało i modnie. Rozumiesz, że życie to gra, A pełne szczęście jest tylko w snach… Mimo kłopotów, cieszyć się umiesz. Dzieci i wnuki dobrze rozumiesz. Politykę, to dziwne, nad wyraz lubisz; Czasem wygrywasz, czasem się czubisz…
Apetyt na poezję
Data dodania: 2013-10-03 12:43:51
 
Apetyt na poezję
„Apetyt na poezję” Pawła Bartłomieja Greca w wykonaniu scenicznym Anny Chodakowskiej – recytacje Romana Ziemlańskiego,Vlasty Karpenko – kompozycje muzyczne, wokalistki Kingi Suchory i zespołu muzycznego „Spójrz w moje oczy” 09.10.2013 godz. 19.00 Pałac Szustra, Warszawa, Morskie Oko 2 Warszawskie Towarzystwo Muzyczne Spotkanie z poezją Pawła Bartłomieja Greca – jak wszystkie inne zadedykowana jest Warszawskiemu Hospicjum Nowotworowemu na Ursynowie. Z góry dziękujemy za Państwa życzliwość poprzez ufundowanie cegiełek dla tego dzieła. Cegiełki będę do Państwa dyspozycji przy wejściu.
20 lat OCHRONY OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ - konferencja na UAM w Poznaniu
Data dodania: 2013-09-30 12:07:12
 
w imieniu organizatorów pragniemy zaprosić Państwa na VI Doroczną Konferencję Poznańskiego Centrum Praw Człowieka „20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość”, odbywającą się w dniu 23.10.2013 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
(Nie)obecność kobiet w polityce
Data dodania: 2013-09-27 16:52:44
 
(Nie)obecność kobiet w polityce
Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Instytut Spraw Publicznych mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję (Nie)obecność kobiet w polityce – czy wspólna strategia dla Europy Środkowo-Wschodniej jest możliwa? 27 września 2013, piątek, godz. 10:00 Stadion Narodowy (sala Barcelona, poziom 2)
Wsparcie dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Data dodania: 2013-09-27 09:12:37
 
Wsparcie dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii I.Celem dla Polski pozostaje wypełnienie zobowiązań OZE wynikających z Pakietu Energetyczno-Klimatycznego, z uwzględnieniem kosztów obciążających odbiorców energii oraz kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. II.Aktualny pozostaje cel 19 % udziału energii elektrycznej z OZE do 2020 r. wyznaczony w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. oraz powtórzony w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. III.Osiągnięcie założonego celu będzie się odbywać w sposób maksymalnie przyjazny i stabilny dla inwestorów, dzięki czemu zostanie osiągnięta możliwość funkcjonowania (i finansowania) ich działalności po najniższym koszcie. IV.Najistotniejszym kryterium oceny systemu wsparcia będzie jego koszt. Niezbędne jest adresowanie wsparcia w pierwszej kolejności do sprawdzonych i opanowanych technologii, które w Polskich warunkach charakteryzują się największą stabilnością oraz najniższym kosztem wytwarzanej energii elektrycznej.
Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce - 25.09. 2013 r.
Data dodania: 2013-09-27 08:50:42
 
Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce - 25.09. 2013 r.
Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce Obradująca w dniu 25.09.2013 r. Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce po wysłuchaniu informacji Prezesa Andrzeja Półrolniczaka i Jana Sułowskiego dotyczącej m. inn. toczących się prac nad nowelizacją prawa spółdzielczego, w tym ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, krytycznie oceniła fakt, że mimo zgłoszenia w trakcie wysłuchania publicznego przez ponad 1000 uczestników uwag dotyczących tej nowelizacji, nie podjęto - jak dotąd - żadnej analizy owego bezprecedensowego obywatelskiego dorobku.
VIII KONGRES OBYWATELSKI
Data dodania: 2013-09-27 08:38:22
 
VIII KONGRES OBYWATELSKI
VIII KONGRES OBYWATELSKI Jaka modernizacja Polski: od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań? Politechnika Warszawska, 26 października 2013 r.
UCZELNIA ŁAZARSKIEGO - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
Data dodania: 2013-09-26 13:49:53
 
UCZELNIA ŁAZARSKIEGO - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
Rektor i Prezydent Uczelni Łazarskiego mają zaszczyt zaprosić na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2013/2014 Uroczysta Inauguracja odbędzie się 1 października 2013 r. o godz.13.00, w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, Aula im. Profesora Lecha Falandysza (sektor F, parter, aula 58). Prosimy o zajęcie miejsc przed godziną rozpoczęcia. Program Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014:
Międzynarodowe Forum Kobiet - 24 września 2013
Data dodania: 2013-09-25 09:40:39
 
Międzynarodowe Forum Kobiet - 24 września 2013
Przedsiębiorczość kobiet w innowacyjnej gospodarce Konferencja z okazji 20-lecia Międzynarodowego Forum Kobiet Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, Warszawa, 24 września 2013 Przedsiębiorczość kobiet kojarzy się raczej z pojedynczymi sukcesami małych i średnich firm (MSP), aniżeli z budową innowacyjnej gospodarki. Tymczasem doświadczenia wielu krajów wskazują, ze polityka systemowego wsparcia dla przedsiębiorczości kobiet ma pozytywny wpływ na poziom kreatywności i konkurencyjności gospodarki. Ta polityka wymaga jednak szerszej perspektywy równości szans i wzmocnienia roli kobiet w gospodarce. Konferencja zorganizowana jest pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, we współpracy z organizacją szwedzką WINNET i partnerami projektu dla krajów Bałtyckich Baltic Sea Region Platform for Gender and Economic Growth. Program
SPOTKANIE EUROPY PLUS
Data dodania: 2013-09-15 16:14:22
 
SPOTKANIE EUROPY PLUS
Kilkuset działaczy koalicji Europa+ z całej Polski spotkało się w Warszawie (czytaj całość) W dniu 7 września 2013 r. w Warszawie, w gmachu Sejmu, miało miejsce spotkanie kilkuset działaczy i członków wojewódzkich zespołów politycznych koalicji Europa+. Spotkanie prowadził Paweł Piskorski, przewodniczący SD, które do końca tego roku koordynuje działanie koalicji.
Fundacja im. Friedricha Eberta zaprasza
Data dodania: 2013-09-15 15:58:44
 
   Fundacja im. Friedricha Eberta zaprasza
Fundacja im. Friedricha Eberta serdecznie zaprasza na dyskusję „Kryzys, polityka oszczędności i gender”, która odbędzie się 25 września o godzinie 17.00 w warszawskim biurze FES przy ul. Podwale 11.
EUROPEJSKA AKADEMIA PRAWNA
Data dodania: 2013-09-06 11:36:21
 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/905698.html www.instytut.republika.pl/razemdlaprzyszlosci Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw i Stronnictwo Demokratyczne zorganizowało serię krajowych i międzynarodowych Konferencji, poświęconych ochronie praw obywateli. Na jedną z tych Konferencji przybył z Trier Dyrektor Europejskiej Akademii dr W.Heusel. Zobowiązał się On - także w czasie rozmowy z Ministrem Sprawiedliwości - , że do czasu uruchomienia w Warszawie analogicznej Akademii (co jest konieczne dla zapewnienia Obywatelom europejskich standardów ochrony prawnej), zapewni wykłady dla polskich uczestników w języku polskim. Potrzebę tej instytucji oddaje poniższa rozmowa. Rozmowa dr Krystyny Krzekotowskiej z Prof. Siegfriedem Willutzkim Prezesem Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów Niemieckich
Zakończenie STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO
Data dodania: 2013-07-09 14:43:51
 
Zakończenie STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO
Zakończenie STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO W dniu 6 lipca 2013 r. odbyło sie uroczyste zakończenie roku akademickiego 2012/2013 Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Przemówienie powitalne wygłosiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, pod której kierownictwem nastąpił prężny rozwój wielu nowych kierunków kształcenia podyplomowego dostosowanych do potrzeb rynku i dających gwarancję zatrudnienia, w tym Akademii Rynku Nieruchomości z Zarządzaniem Nieruchomościami, Pośrednictwem w Obrocie Nieruchomościami i Wyceną Nieruchomości. W sumie na 21 kierunkach kształciło się w tym roku akademickim około 500 absolwentów Studiów podyplomowych . Do powitania dołączył swój głos i serdeczne słowa Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego dr Mieczysław Błoński.
Komentarze Pawła Piskorskiego
Data dodania: 2013-07-01 15:30:15
 
Polecam wyważone i kompetentne komentarze polityczne kol. Pawła Piskorskiego. Potrzeba nam jak najwięcej takiej wiedzy i takiej formy dzielenia się wiedzą. Przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego Paweł Piskorski będzie dziś gościem TVN 24 o godz. 19.40 ! Polecam też wywiad z Pawłem Piskorskim na lamach Mieszkalnictwa i Prawa 2013 nr 1-3. Jest to przedruk z tygodnika "Liberałowie i Demokraci - leberalowiedemokraci.pl
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości - Spółdzielcze święto w Galerii Porczyńskich
Data dodania: 2013-06-30 14:34:18
 
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości - Spółdzielcze święto w Galerii Porczyńskich
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości - Spółdzielcze święto w Galerii Porczyńskich 26 czerwca br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Otwierając spotkanie, dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej przywitał spółdzielców, którzy przybyli na uroczystość z całej Polski oraz dostojnych gości - przyjaciół spółdzielczości.
DELEGACJA KONGRESU BUDOWNICTWA U MARSZAŁEK SEJMU EWY KOPACZ
Data dodania: 2013-06-30 14:30:03
 
DELEGACJA KONGRESU BUDOWNICTWA U MARSZAŁEK SEJMU EWY KOPACZ
DELEGACJA KONGRESU BUDOWNICTWA U MARSZAŁEK SEJMU EWY KOPACZ w sprawie jakości prawa stanowionego przez parlament W dniu 27 czerwca 2013 roku Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz przyjęła rozszerzoną delegację Kongresu Budownictwa w składzie:
Obywatele Europy – Polacy 10. lat po referendum akcesyjnym
Data dodania: 2013-06-30 14:27:35
 
Obywatele Europy – Polacy 10. lat po referendum akcesyjnym
Obywatele Europy – Polacy 10. lat po referendum akcesyjnym - Referendum akcesyjne należy do przełomowych wydarzeń w nowożytnej historii Polski. Ówczesne pokolenie dorosłych podejmowało zobowiązanie na poczet przyszłych pokoleń – mówił Janusz Lewandowski, unijny komisarz ds. budżetu i projektowania finansowego, który był gościem konferencji „Obywatele Europy” organizowanej w 10. rocznicę referendum akcesyjnego.
Forum Biznesu w ramach Konferencji Ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Programu „Konkurencyjność Eurazja” 27 czerwca 2013
Data dodania: 2013-06-30 14:17:13
 
 Forum Biznesu w ramach Konferencji Ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Programu „Konkurencyjność Eurazja” 27 czerwca 2013
Forum Biznesu w ramach Konferencji Ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Programu „Konkurencyjność Eurazja” 27 czerwca 2013 Na Forum Biznesu spotkali się m.in. eksperci OECD oraz przedstawiciele rządów i organizacji przedsiębiorców z Polski, Azji Środkowej, Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Swoje przybycie potwierdzili m.in. wicepremier Kazachstanu Yerbol Orynbayew, wicepremier i minister ds. energii Gruzji Kakha Kaladze, wicepremier i minister gospodarki Mołdowy Valeriu Lazar, wicepremier Kirgizji Djoormat Otorbayew, wicepremier Tadżykistanu Matlubchon Dawłatow, minister gospodarki Afganistanu Abdul Hadi Arghandiwal oraz wiceminister gospodarki Białorusi Dmitry Golukow.
Wysłuchanie publiczne w sprawie projektów zmian w prawie spółdzielczym
Data dodania: 2013-06-30 13:45:57
 
Wysłuchanie publiczne w sprawie projektów zmian w prawie spółdzielczym. Blisko 1400 osób zgłosiło swój udział w wysłuchaniu publicznym projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, co przerosło wszelkie oczekiwania organizatorów. Trzeba było przenieść miejsce wysłuchania publicznego z Sejmu do Sali Kongresowej Uczelni Wyższej na ul. Bobrowieckiej.
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego na KONGRESIE KOBIET
Data dodania: 2013-06-30 13:41:47
 
 Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego na KONGRESIE KOBIET
KONGRES KOBIET Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego na KONGRESIE KOBIET W dniach 14 i 15 czerwca 2013 roku odbył się jubileuszowy V Kongres Kobiet. Kongres odwiedziło prawie 10 tysięcy kobiet z całej Polski i liczne delegacje zagraniczne z Europy i Świata. Przybyli także Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z Pierwszą damą Anną Komorowską oraz Premier Donald Tusk.
Szanse rozwoju energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach energii
Data dodania: 2013-06-20 09:46:34
 
Szanse rozwoju energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach energii
Konferencja 20 czerwca 2013 roku o szansach rozwoju energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach energii 9.30-10.00 Uroczyste otwarcie konferencji 10.00-11.30 Energetyka obywatelska jako część transformacji energetycznej ku niskoemisyjnej Polsce • Pirita Lindholm, Climate Alliance, Bruksela (udział niepotwierdzony) European Energy Policy and Energy Prosumers Development • Lutz Mez, Freie Universität Berlin Energetyka prosumencka w Niemczech jako element Energiewende • Zbigniew Kamieński, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki Założenia i cele Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej w kontekście energetyki obywatelskiej • dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju Niskoemisyjna Polska 2050: Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? • Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej Scenariusze rozwoju energetyki prosumenckiej i mikrogeneracji w Polsce do 2020 roku – założenia krajowej mapy drogowej opartej na mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii Dyskusja otwarta 11.30-11.45 Przerwa kawowa 11.45-13.15 Energetyka obywatelska z punktu widzenia prosumentów • Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki Rola energetyki prosumenckiej w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce • Christine Schink, Regionalbüro Barnim, Niemcy (udział niepotwierdzony) Samowystarczalne energetycznie miejscowości niemieckie • Tomasz Koprowiak, Kisielice, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej Wyzwania i szanse związane z rozwojem energetyki prosumenckiej – perspektywa samorządowa • Małgorzata Skucha, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program „Prosument” • Łukasz Dobrowolski, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej Przyszłość mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii z perspektywy firm zielonej gospodarki Dyskusja otwarta 13.15-14.30 Lunch Moderacja: Michał Olszewski, ClientEarth Polska Języki konferencji: polski i angielski, z tłumaczeniem symultanicznym. Prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie pod numerem: 22 594 23 35 lub mailowo na adres: pl-trainee1@pl.boell.org. Informacje o niemieckiej transformacji energetycznej http://energytransition.de/ Liliana Religa Asystentka dyrekcji/ PR Director's assistant/ PR Heinrich-Böll-Stiftung Ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa T +48 22 59 42 333 F +48 22 59 42 337 liliana.religa@pl.boell.org www.boell.pl Odwiedź http://energytransition.de/
KONGRES KOBIET
Data dodania: 2013-06-18 16:29:08
 
KONGRES KOBIET
W dniach 14 i 15 czerwca 2013 roku odbył się jubileuszowy V Kongres Kobiet. Kongres odwiedziło kilka tysięcy kobiet a także Prezydent Bronisław Komorowski oraz Premier Donald Tusk Podczas Kongresu obecna było ponad 100 wolontariuszek i wolontariuszy w pomarańczowych koszulkach.
Spotkanie SD w restauracji "Dziki Młyn"
Data dodania: 2013-06-18 16:18:18
 
Spotkanie SD w restauracji
Szanowni Państwo! W imieniu Włodzimierza Całki Przewodniczącego Rady Stołecznej i Prezydium Zarządu Warszawskiego SD serdecznie zapraszam na tradycyjny piknik warszawskiego Stronnictwa Demokratycznego. Nasze spotkanie odbędzie się w restauracji "Dziki Młyn" przy ul. Czorsztyńskiej 1 (Park Moczydło) we wtorek 18 czerwca 2013 roku o godzinie 18.00.
ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO UCZELNI ŁAZARSKIEGO
Data dodania: 2013-06-18 16:14:29
 
ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO UCZELNI ŁAZARSKIEGO
Szanowni Państwo, W imieniu Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego dr Małgorzaty Gałązki – Sobotki oraz Władz Uczelni Łazarskiego serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku akademickiego Centrum Kształcenia Podyplomowego.
Idee liberalno-demokratyczne w Europie XXI wieku
Data dodania: 2013-06-05 19:08:24
 
Idee liberalno-demokratyczne w Europie XXI wieku
Szanowni Państwo! W imieniu naszych przyjaciół z Partii Demokratycznej pragnę serdecznie zaprosić na konferencję „Idee liberalno-demokratyczne w Europie XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 31.05.13 - 1.06.13 w hotelu Radisson Blue Sobieski w Warszawie przy Placu Artura Zawiszy 1.
4 czerwca 2013 r. RAZEM
Data dodania: 2013-06-05 18:51:33
 
4 czerwca 2013 r. RAZEM
Szanowni Państwo! W imieniu naszych przyjaciół z Partii Demokratycznej przypominam i serdecznie zapraszam na wspólne świętowanie 4 czerwca o godz.20 w Forcie Sokolnickim w Warszawie. Poniżej załączam list przewodniczącego Partii Demokratycznej. Pozdrawiam, Sławomir Potapowicz Przewodniczący Regionu Mazowieckiego SD
XX - lecie Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2013-05-17 17:17:25
 
XX - lecie Uczelni Łazarskiego
XX - lecie Uczelni Łazarskiego zostało uczczone przez samorząd studencki zorganizowaniem barwnego pikniku, na którym w kilkunastu stoiskach prezentowany był bogaty dorobek tej przodującej we wszystkich rankingach Uczelni. Szczególnie bogato prezentowało się stoisko Wydziału Prawa od wielu lat zajmującego pierwsze miejsce we wspomnianych rankingach.
KONFERENCJA JUBILEUSZOWA UCZELNI Łazarskiego 22 maja 2013 r.
Data dodania: 2013-05-17 17:09:17
 
KONFERENCJA JUBILEUSZOWA UCZELNI Łazarskiego 22 maja 2013 r.
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Program Wydziałowej Konferencji Jubileuszowej W poszukiwaniu dobrego prawa. Edycja pierwsza
PAP O KONGRESIE SD
Data dodania: 2013-04-22 19:15:21
 
PAP O KONGRESIE SD
Paweł Piskorski ponownie wybrany szefem Stronnictwa Demokratycznego PAP / Paweł Supernak 20.04. Warszawa (PAP) - Paweł Piskorski został w sobotę ponownie wybrany na przewodniczącego Stronnictwa Demokratycznego. Piskorski oświadczył, że SD jest otwarte na koalicje. Zaproszenie do współpracy otrzymał od Janusza Palikota, Ryszarda Kalisza i Andrzeja Celińskiego. Piskorski powiedział podczas sobotniego XXVI Kongresu Stronnictwa Demokratycznego, że w ciągu najbliższych czterech lat Polskę czekają istotne wybory. Zaznaczył, że pierwsze będą w przyszłym roku wybory do Parlamentu Europejskiego. "Nie wiemy dzisiaj (...), czy będziemy startować w tak zwanej szerokiej koalicji czy w wąskiej koalicji, jak będą wyglądali nasi kandydaci, w jakich porozumieniach programowych nasz program SD będzie pasował" - mówił przewodniczący SD. Zaznaczył jednak, że Stronnictwo jest otwarte na porozumienia i koalicje.
KONGRES STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO
Data dodania: 2013-04-20 10:08:32
 
Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszam na XXVI Kongres Stronnictwa Demokratycznego. Nasz Kongres odbędzie się 20 kwietnia (sobota) o godz.11.30 w siedzibie SD przy ulicy Chmielnej 9 w Warszawie. Delegatów na Kongres proszę o rejestrację już od godziny 10.00 - ze względów organizacyjnych znacząco może to ułatwić i przyspieszyć pracę Biura Kongresu, dlatego bardzo proszę o wcześniejsze przybycie na Kongres. Pozostałe osoby, nie będące delegatami zapraszam na Kongres już od godziny 11.30. W tym najważniejszym dla nas dniu proszę o jak najliczniejsze przybycie i dopingowanie delegatów, tym bardziej, że Kongres dokona wyboru nowych władz SD, uchwali nowy program i statut Stronnictwa.
Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce
Data dodania: 2013-04-19 10:26:46
 
Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce
Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce Obradująca w dniu 17 kwietnia 2013 r. Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce krytycznie oceniła projekt kolejnej nowelizacji spółdzielczego prawa mieszkaniowego, zmierzający wprost do likwidacji spółdzielni w Polsce.
Międzynarodowa Konferencja w Sejmie - 15 kwiecień 2013 r.
Data dodania: 2013-04-19 10:21:26
 
Międzynarodowa Konferencja w Sejmie - 15 kwiecień 2013 r.
Szanowni Państwo, konferencja „Kwoty płci na stanowiskach kierowniczych“ odbyła się 15 kwietnia. Chcielibyśmy podziękować za dokonanie rejestracji i poinformować Państwa o wszystkich szczegółach dotyczących przebiegu konferencji:
Komisarz Unii Europejskiej Janusz Lewandowski w Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2013-04-19 10:16:10
 
Komisarz Unii Europejskiej Janusz Lewandowski w Uczelni Łazarskiego
Komisarz Unii Europejskiej Janusz Lewandowski w Uczelni Łazarskiego Spotkanie z Komisarzem Unii Europejskiej Januszem Lewandowskim odbędzie się 19 kwietnia w Uczelni Łazarskiego.
Kongres Stronnictwa Demokratycznego
Data dodania: 2013-04-06 13:39:28
 
Polska jakiej chcemy – projekt programu Stronnictwa Demokratycznego – I. RZĄDY OBYWATELI Współczesne państwo demokratyczne to przede wszystkim wspólny wysiłek obywateli na rzecz zadań, których nie są w stanie wykonać osobiście, z pomocą rodziny lub we wspólnotach lokalnych. Wysiłek na rzecz przedsięwzięć, które pozwolą skutecznie stawić czoła nowym wyzwaniom wewnętrznym i zewnętrznym. Wysiłek za pośrednictwem instytucji, które umożliwią realizację różnorodnych interesów i projektów nie będących w kolizji z interesami innych obywateli. Wysiłek w ramach systemu prawnego, który zapewnia wszystkim obywatelom bezpieczeństwo i ochronę ich godności.
Wielkanoc w Fundacji Pomocna Dłoń 2013 r.
Data dodania: 2013-03-29 00:17:25
 
Wielkanoc w Fundacji Pomocna Dłoń 2013 r.
Wielkanoc w Fundacji Pomocna Dłoń 2013 r. Jak co roku Mieszkańcy, Rodzice , Opiekunowie i Pracownicy zorganizowali wzruszającą uroczystość wielkanocna. Na stronie internetowej Fundacji www.dpspomocnadlon.pl znajdujemy wzruszające życzenia, które przytaczamy. Fundacja dziękuje za 1%, który pozwolił w tym sezonie wyremontować przeciekający dach.
Życzenia od Pana Premiera Piechocińskiego
Data dodania: 2013-03-28 10:49:02
 
Życzenia od Pana Premiera Piechocińskiego
Szanowni Państwo, Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas radości i nadziei. Tradycja i symbole tych dni niosą ze sobą ważne przesłanie dla nas wszystkich. Z okazji zbliżającej się Wielkiej Nocy, proszę przyjąć serdeczne życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt. Niech czas spędzony w gronie najbliższych przyniesie wsparcie i zrozumienie.
Polsko-Niemieckie Forum w Sejmie RP
Data dodania: 2013-03-25 18:53:14
 
Polsko-Niemieckie Forum w Sejmie RP W dniu 15 Kwietnia 2013 r. odbędzie się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Forum poświęcone interdyscyplinarnej kwestii kwot dla kobiet na stanowiskach kierowniczych. Zapraszamy serdecznie! REJESTRACJA na karcie meldunkowej znajdującej się na stronie www.fowirt.org
Wielkanoc na Uczelni Lazarskiego
Data dodania: 2013-03-21 21:21:46
 
Wielkanoc na Uczelni Lazarskiego
Jak co roku, na Uczelni Łazarskiego w Warszawie Studenci na takich samych zasadach jak władze Uczelni i Wykładowcy wspólnie przezywali i przekazywali sobie życzenia wesołych świąt wielkanocnych.
Liberałowie i Demokraci + tygodnik
Data dodania: 2013-03-20 13:33:17
 
 Liberałowie i Demokraci + tygodnik
Kierujemy do Państwa pierwsze wydanie internetowego tygodnika „Liberałowie i Demokraci”. Nazwą gazety chcieliśmy podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, że jesteśmy liberałami i demokratami – z tradycji, praktyki działania, formułowania odpowiedzi na wyzwania przed jakimi stoi Polska. Po drugie, że chcemy, by wartości liberalne i demokratyczne były wyraźniej obecne w publicznej debacie. Że zależy nam, by ludzie wyznający te wartości wywierali zdecydowanie większy niż teraz wpływ na bieg spraw społecznych, gospodarczych i państwowych.
Mazowiecki Zjazd Regionalny
Data dodania: 2013-03-14 12:59:10
 
Mazowiecki Zjazd Regionalny
Działając w imieniu i z upoważnienia kol. Marka Nowakowskiego Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Regionalnej SD informuję, że Mazowiecki Zjazd Regionalny Stronnictwa, zgodnie z decyzją Rady Mazowieckiej, odbędzie się w dniu 16 marca 2013 r. w Warszawie o godzinie 11.00. Zjazd odbędzie się w siedzibie SD przy ulicy Chmielnej 9.
Alpy w zimie
Data dodania: 2013-02-11 17:18:14
 
Alpy w zimie
Alpy w zimie W porównaniu z Zakopanym we włoskich Alpach było znacznie więcej śniegu i słońca, a przede wszystkim możliwość udoskonalenia jazdy na nartach dla dzieci, młodzieży i dorosłych w znakomitej szkole. Humor dopisywał wszystkim po dotlenieniu na słonecznych stokach. Także obsługa w HOTELU MONZONI, basen, sauna i masaże, a także włoskie jedzonko, wszystko to składało się na prawdziwy czynny wypoczynek.
Kulig z pochodniami w Zakopanym
Data dodania: 2013-02-11 17:08:29
 
Kulig z pochodniami w Zakopanym
Zakopane zimą to dużo atrakcji. Nie tylko zwiedzanie ale także regionalny góralski kulig z pochodniami. Razem w wnukiem Aleksandrem używaliśmy tego zimowego szaleństwa, po przeczytaniu zaproszenia, jak niżej. Było super.
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM - 19 stycznia 2013 r.
Data dodania: 2013-01-22 14:33:11
 
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM - 19 stycznia 2013 r.
w dniu 19 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw i Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa miało zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Uroczystym Wieczorze na 281 Urodziny JKM Króla Stanisława Augusta. Przeplatały się ze sobą muzyka, tańce w wykonaniu Zespołu tańca dawnego PAWANILIA oraz recytacje w wykonaniu aktorów TEATRU ADANTIS Jacka Pacochy (król Stanisław August) oraz Stanisław Banasiuk (marszałek dworu).
W Fundacji POMOCNA DŁOŃ
Data dodania: 2013-01-22 13:54:14
 
W Fundacji POMOCNA DŁOŃ
Fundacja Pomocna Dłoń, jak co roku zorganizowała piękną uroczystość wigilijną. Przybyli członkowie rodzin mieszkańców Fundacji. Nie zabrakło też prezentów od Mikołaja.
Akademia Rynku Nieruchomości na Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2013-01-22 13:25:10
 
Akademia Rynku Nieruchomości na Uczelni Łazarskiego
Akademia Rynku Nieruchomości działająca w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wzbogaciła się o nowy kierunek WYCENA NIERUCHOMOŚCI. Obecnie Akademia ta zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Data dodania: 2013-01-22 13:10:31
 
MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Spotkanie noworoczne członków i sympatyków Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, odbyło się w tym roku 11 stycznia 2013 r. w Hotelu Batory w Tłuszczu (powiat Wołomiński), ul. Stefana Batorego 9. Organizatorami byli: Sekretariat Zarządu MWS Paweł Bednarczyk Burmistrz Tłuszcza Adam Kopczyński Przewodniczący MWS Powiatu Wołomińskiego www.mws.org.pl www.gazetasamorzadnosc.pl W spotkaniu uczestniczyła Pani Senator Anna Aksamitna oraz liczna grupa sympatyków ze Stowarzyszenia Obywatelach Inicjatyw z Prezesem Jerzym Krzekotowskim na czele.
KONGRES BUDOWNICTWA W SPRAWIE MIESZKAŃ DLA MŁODYCH
Data dodania: 2013-01-22 13:02:44
 
KONGRES BUDOWNICTWA W SPRAWIE MIESZKAŃ DLA MŁODYCH
Roman Nowicki, Przewodniczący Kongresu Budownictwa przedstawił stanowisko Kongresu dotyczące PROGRAMU MIESZKANIA DLA MŁODYCH. Nowy program rządowy „Mieszkania dla Młodych” jest w opinii wielu komentatorów znacząco gorszy od likwidowanego w tym roku programu „Rodzina na Swoim”. Kilka miesięcy temu opinia publiczna domagała się, żeby Premier w swoim drugim expose dostrzegł problemy budownictwa mieszkaniowego i groźbę masowych bankructw przedsiębiorstw budowlanych, co może spowodować zwolnienie w krótkim czasie około 150 tys. pracowników. Niestety Premier w swoim wystąpieniu nie wspomniał nawet o tych sprawach i o kryzysie mieszkaniowym, ale zamiast tego minister Nowak w połowie października ogłosił przygotowaną trochę na kolanie koncepcję nowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. Ma on szereg istotnych wad i spełnia raczej rolę propagandową mającą przykryć poważne zaniedbania rządu w polityce mieszkaniowej. W nowym programie kredyty z jednorazowymi dopłatami będą udzielane tylko na mieszkania z pominięciem budynków mieszkalnych, co oznacza już na starcie dziwną preferencję dla wielkich i bogatych miast. Wygląda na to, że kolejny raz rząd uległ lobbingowi deweloperów. Argumentacja ministerstwa , że jest to celowe ograniczenie, żeby tworzyć warunki do przenoszenia się rodzin do dużych miast za pracą jest pozbawione sensu. Dla osiągnięcia tego celu jest potrzebny wielki program budowy mieszkań na wynajem o niskich czynszach, a nie sztuczne ograniczanie możliwości budownictwa mieszkaniowego w miastach powiatowych i małych miejscowościach. Bartosz Turek z Homer Broker ocenia, że w 3/4 powiatów nie buduje się mieszkań w blokach (lub jest to budownictwo śladowe) co oznacza, że młode rodziny w tych ośrodkach i na terenach wiejskich zostały automatycznie pozbawione szans na pomoc państwa w zdobyciu własnego dachu nad głową. W likwidowanym programie „RnS” domy wznoszone indywidualnie, po spełnieniu określonych warunków, mogły otrzymywać przez 8 lat dopłaty do odsetek kredytowych, w nowym programie dopłaty na ten cel zostały zlikwidowane.
KONFERENCJA PRASOWA STOWARZYSZENIA DEKRETOWIEC
Data dodania: 2013-01-22 12:54:42
 
KONFERENCJA PRASOWA STOWARZYSZENIA DEKRETOWIEC
Konferencja pt.:"Czy PO zwróci nieruchomości warszawskie zagarnięte dekretem Bieruta? zgromadziła liczne organizacje i obywateli z Polski i z zagranicy wspierających żądania zwrotu nieruchomości. Przybyło też wielu znanych Dziennikarzy z prasy, radia i telewizji. Przedmiotem debaty były następujące referaty: - Wprowadzenie Aleksander Grabiński - prezes Stowarzyszenia „DEKRETOWIEC”. - Naruszenia praw własności w Warszawie - od wydania dekretu Bieruta do dziś. Ewa Wierzbowska - Stowarzyszenie „Dekretowiec.” - Projekt zmiany obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami Aspekty prawne i ekonomiczne, Ryszard Grzesiuła - wice-prezes Stowarzyszenia „ Dekretowiec.” - Pozytywne skutki zwrotu w naturze - dla obywateli, Państwa i m.st. Warszawy. dr Krystyna Krzekotowska - Wykładowca Uczelni Łazarskiego Europejski Ekspert Prawa Mieszkaniowego. - Dokumentacja archiwalna dotycząca zniszczeń wojennych Warszawy. Mgr. inż. Marek Wittke-Witecki - Cel dekretu Bieruta i jego skutki w życiu społeczno - politycznym oraz gospodarczym. mec. Joanna Modzelewska
MIESZKANIA DLA MŁODYCH - konsutacje Ministra Piotra Stycznia
Data dodania: 2013-01-22 12:36:03
 
W gmachu Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 16 stycznia Minister Piotr Styczeń konsultował z przedstawicielami organizacji pozarządowych projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.
Stowarzyszenia DEKRETOWIEC w KANCELARII PREZYDENTA RP - 4 stycznia 2013 r.
Data dodania: 2013-01-22 12:25:06
 
Stowarzyszenia DEKRETOWIEC w KANCELARII PREZYDENTA RP - 4 stycznia 2013 r.
Stowarzyszenia DEKRETOWIEC w KANCELARII PREZYDENTA RP Stowarzyszenie DEKERTOWIEC wystąpiło do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwrot nieruchomości warszawskich ich byłym właścicielom, przedkładając do prac legislacyjnych w Kancelarii Prezydenta społeczny projekt ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce nieruchomościami. Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku Stowarzyszenia podjęte zostały pod kierownictwem Andrzeja Dorsza Dyrektora Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta prace legislacyjne co do kształtu ewentualnej inicjatywy legislacyjnej Prezydenta. Do prac tych zostali zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia wraz z ekspertami. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Aleksander Grabiński, Wiceprezes Ryszard Grzesiuła oraz eksperci Stowarzyszenia (Ewa Wierzbowska i dr Krystyna Krzekotowska). Ciężar zagadnienia leży przy tym w znalezieniu formuły ustawy w tej dziedzinie, która będzie zgodna z Konstytucją.
Spotkanie z RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH prof. Ireną Lipowicz
Data dodania: 2013-01-22 12:21:07
 
Spotkanie z RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH prof. Ireną Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia DEKRETOWIEC, w tym z Prezesem Aleksandrem Grabińskim i Wiceprezesem Ryszardem Grzesiułą . Pani Profesor poinformowała o podjętych działaniach (w tym wystąpieniu Premiera RP) w sprawie działań legislacyjnych dotyczacych reprywatyzacji. Stowarzyszenie Dekretowiec poinformowało Panią Rzecznik o złożonym do prezydenta Bronisława Komorowskiego projekcie przewidującym zwrot w naturze nieruchomości warszawskich Jednocześnie Stowarzyszenie zwróciło się o podjęcie przez Panią Rzecznik działań, w celu wyeliminowania dyskryminacji właścicieli nieruchomości warszawskich pokrzywdzonych dekretem Bieruta. Przypomniano, że obecnie w Warszawie toczy się ok. 8 tys. postępowań dot. roszczeń związanych z dekretem Bieruta, z czego ok. 4,5 tys. spraw dotyczy zwrotu nieruchomości, a ok. 3,5 tys. to postępowania odszkodowawcze, czyli dotyczące zwrotu pieniędzy za nieruchomości objęte roszczeniami. (dr Ewa Wierzbowska) Miasto w najbliższych latach może mieć problem z wypłatą odszkodowań, które w latach 2012-2014 są szacowane na kwotę 1,4 mld zł., podczas gdy środki Miasta przeznaczone na ten cel wynoszą . 426 mln zł (tyle środków zarezerwowano na te cele w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2012-2014). Także zatem w interesie Miasta leży zniesienie dekretu Bieruta ustawą reprywatyzacyjną, której projekt Ratusz przygotował, lecz – nie udostępnia go do konsultacji społecznej. W ubiegłym roku wydano 221 decyzji dotyczących zwrotów nieruchomości odebranych przedwojennym właścicielom na mocy tzw. dekretu Bieruta ( informacja stołecznego biura gospodarki nieruchomościami). Postępowania dotyczące roszczeń prowadzi także Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w przypadku gruntów komunalnych oraz minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w przypadku gruntów Skarbu Państwa. Do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Warszawie wpływa rocznie ok. tysiąca spraw dot. roszczeń. Warunkiem ich rozpatrywania jest to, czy właściciel, któremu odebrano nieruchomość na mocy dekretu Bieruta złożył wówczas wniosek o przyznanie własności czasowej (odpowiednik obecnego wieczystego użytkowania). - Jeśli taki wniosek nie został wówczas złożony, dawny właściciel lub spadkobierca nie mają teraz tytułu, by czegokolwiek dochodzić. Te osoby, by dociekać swoich roszczeń, muszą czekać na ustawę reprywatyzacyjną. Narusza to konstytucyjną zasadę równego traktowania Obywateli, gdyż ustawa o gospodarce nieruchomościami zapewnia właścicielom wywłaszczanych nieruchomości ich zwrot w przypadku niewykorzystania na cel zgodny z celem wywłaszczenia. W przypadku dekretu Bieruta celem tym była odbudowa i rozbudowa stolicy. Zatem tzw. „dektetowcom” (właścicielom nieruchomości warszawskich objętych dekretem Bieruta) ów należałoby także objąć wspomnianym obowiązkiem zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, gdyż nie zostały one wykorzystane na cel wywłaszczenia. Temu ma służyć przygotowany przez Stowarzyszenie i przedłożony Prezydentowi RP projekt ustawy, dopuszczający zwrot nieruchomości w naturze na podstawie znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przypomnijmy, że dekret z 26 października 1945 r. "O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy", podpisany przez ówczesnego prezydenta Polski Bolesława Bieruta, objął obszar M. St. Warszawy. Skutkiem wejścia w życie dekretu było przejęcie wszystkich gruntów w granicach miasta przez Gminę Miasta Stołecznego Warszawy, a w 1950 r. przez Skarb Państwa - w związku ze zniesieniem samorządu terytorialnego. Cytowany dekret pozbawił mienia blisko 20 tys. warszawiaków i objął ponad jedną czwartą dzisiejszej stolicy. Państwo przejęło wówczas około 14 tys. hektarów gruntów, razem z budynkami, w tym budynki, które nie zostały zniszczone wskutek działań wojennych. W Warszawie toczy się ok. ośmiu tysięcy postępowań związanych z tzw. dekretem Bieruta. Reprywatyzacja w Warszawie jest koniecznością. Projekt ustawy reprywatyzacyjnej, przygotowany przez Miasto zakładający powstanie funduszu, który rozwiązywałby sprawy roszczeniowe za stołeczne nieruchomości znacjonalizowane dekretem Bieruta oraz umożliwiłby miastu skupowanie roszczeń. Także Platforma Obywatelska pracuje nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Projekt taki przygotowało Ministerstwo Skarbu w 2008 r . Ustawa dotyczyła nie tylko stolicy, ale szerzej - nacjonalizacji przeprowadzonej na podstawie wydanych w latach 1944-1962 dekretów PKWN i ustaw uchwalonych przez Sejm PRL Trybunał Konstytucyjny orzekł w czerwcu ubiegłego roku, że właściciele wszystkich nieruchomości, które przeszły na własność państwa na podstawie dekretu Bieruta, powinni mieć prawo do odszkodowania. Trybunał zlecił Sejmowi zmianę przepisów. Do tej pory do niej nie doszło. Nowy projekt ustawy jest zmodyfikowaną wersją projektu z 2008 r. Ma ona pomóc w rozwiązywaniu roszczeń. Przewiduje się stworzenie specjalnego funduszu, a także przeznaczenia określonych środków na cel reprywatyzacji. Teraz nie ma żadnej podstawy prawnej, aby gmina mogła skupować roszczenia - nowa regulacja to wprowadzi. Miasto Warszawa chce zwracać w naturze tam, gdzie to możliwe. Bezpodstawnie jednak wyłącza z tej możliwości byłych właścicieli, których rodziny nie zdołały złożyć dekretowych wniosków o przywrócenie praw do nieruchomości. To oznacza ok. 8 tys. dodatkowych roszczeń, ale tu rekompensata ma nie być pełna, a to naruszałoby zasadę równego traktowania obywateli. Nic dziwnego że miasto zamiast konsultować swój projekt z obywatelami utajnia go przed nimi, naruszając zasadę dostępu obywateli do informacji.
Konferencje Fundacji im. Friedricha Eberta zorganizowane w gmach Sejmu RP
Data dodania: 2013-01-22 12:17:42
 
Konferencje Fundacji im. Friedricha Eberta  zorganizowane w gmach Sejmu RP
Fundacja zorganizowała w Sejmie RP cykl interesujących konferencji. Polityka energetyczna i zielona gospodarka. Wyzwania dla polskiej socjaldemokracji - to tytuł konferencji zorganizowanej w Sejmie przez Fundację im. Friedricha Eberta, w dniu 12 grudnia 2012 r. Z kolei polityka mieszkaniowa w w Polsce została interesująco przedstawiona na konferencji poświęconej prezentacjom prac na temat „Socjaldemokratyczna polityka społeczna” oraz „Podstawy demokracji socjalnej”
EUROPA DLA KOBIET 30.11 - 1.12. 2012 r.
Data dodania: 2013-01-22 12:02:33
 
EUROPA DLA KOBIET  30.11 - 1.12. 2012 r.
EUROPA DLA KOBIET - pod tym hasłem odbyła się w Warszawie w Gmachu Sejmu dwudniowa Konferencja zorganizowana przez Demokratyczną Unię Kobiet wraz z Federację Polskie Lobby Kobiet i NEWW. Z kolei Fundacja Centrum Praw Kobiet i Fundacja Kronerberga przy City Handlowy zorganizowało konferencję na temat: Przeciwdziałanie przemocy ekonomicznej wobec kobiet W imieniu Fundacji Centrum Praw Kobiet i Fundacji Kronerberga przy City Handlowy zapraszamy do wzięcia udziału w debacie podsumowującej projekt "Budowanie niezależności finansowej kobiet". Konferencja odbyła się 22 listopada w Gabinecie Gomułki w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" S.A.
Kongres Spółdzielczości 27-28.11.2012
Data dodania: 2013-01-22 11:40:02
 
Kongres Spółdzielczości 27-28.11.2012
Kongres otworzył referat Alfreda Domagalskiego Prezesa KRS, w którym stwierdził: Przed nami, dwa pracowite dni. Przeznaczamy je na rozmowy o dorobku, problemach i przyszłości polskiego ruchu spółdzielczego oraz jego znaczeniu dla ludzi i dla trwałego rozwoju naszego państwa. Tegoroczny V Kongres Polskiej Spółdzielczości, który zebrał się dziś w Warszawie ma znaczenie szczególne. Odbywa się w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości oraz roku jubileuszowym, dla polskiego sektora banków spółdzielczych. Mija bowiem 150 lat nieprzerwanej działalności kilku banków spółdzielczych, w tym najstarszego z nich Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Nasz Kongres ma dokonać oceny stanu spółdzielczości w Polsce oraz działań podejmowanych na rzecz jej rozwoju. Ma także wytyczyć kierunki działania na kolejne lata.
VII Kongres Obywatelski - 10 listopada 2012 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej
Data dodania: 2013-01-22 11:31:59
 
VII Kongres Obywatelski - 10 listopada 2012 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej
KONGRES OBYWATELSKI odbył się jak co roku w gmachu Politechniki Warszawskiej i skupił setki Obywateli z całej Polski. Wielkie słowa uznania należą się Panu Janowi Szomburg, który od lat nie ustaje w wysiłkach jako Inicjator i Organizator Kongresu Obywatelskiego i Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Własność budynków i lokali nowa książka dr Krystyny Krzekotowskiej
Data dodania: 2012-10-28 13:28:05
 
Własność budynków i lokali nowa książka dr Krystyny Krzekotowskiej
Uwaga!! Uwaga!! dr Krystyna Krzekotowska, mająca bogaty dorobek naukowy i wydawniczy wydała w b.m. kolejną książkę. Jest to pierwsza książkowa publikacja z zakresu prawa cywilnego, w której tak wiele miejsca poświęcono prawom małżonków do mieszkania, w tym eksmisji z powodu przemocy domowej, która na zasadach wskazanych w publikacji może dotyczyć także sprawcy przemocy, który jest wyłącznym właścicielem domu lub mieszkania.
Polsko-Niemieckie Forum Prawa i gospodarki
Data dodania: 2012-10-28 13:15:39
 
Polsko-Niemieckie Forum Prawa i gospodarki
Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu zaproszenie Prof. dr B. Makowicza w imieniu organizatorów pragnę serdecznie zaprosić Państwa na 3 Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, które w tym roku odbędzie się dn. 8.11.2012 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Udział w Forum jest bezpłatny. Rejestracja możliwa jest na stronie www.fowirt.org, gdzie także znajduje się szczegółowy program.
Informacja o nowej książce dr Krystyny Krzekotowskiej na temat: Własność budynków i lokali
Data dodania: 2012-10-28 13:12:54
 
Informacja o nowej książce dr Krystyny Krzekotowskiej na temat: Własność budynków i lokali
Uwaga!! Uwaga!! dr Krystyna Krzekotowska, mająca bogaty dorobek naukowy i wydawniczy wydała w b.m. kolejną książkę. Jest to pierwsza książkowa publikacja z zakresu prawa cywilnego, w której wiele miejsca poświęcono prawom małżonków do mieszkania, w tym eksmisji z powodu przemocy domowej, która na zasadach wskazanych w publikacji może dotyczyć także sprawcy przemocy, który jest wyłącznym właścicielem domu lub mieszkania. Stowarzyszenie Damy Radę poleca lektur e tej ksiązki naszym podopiecznym, a także innym organizacjom, w których celach statutowych leży zapobieganie społecznemu wykluczeniu i przemocy domowej, a także zarządcom nieruchomości i spółdzielniom mieszkaniowym, którzy - zgodnie ze standardami obywatelskimi - są partnerami w zwalczaniu przemocy domowej w ich zasobach mieszkaniowych. Przekazana przez Autorkę w przystępnej formie wiedza na ten t temat może przyczynić się do zwiększenia naszej skuteczności w zapobieganiu i zwalczaniu szkodliwego zjawiska przemocy domowej. Najnowsza propozycja wydawnicza! Krystyna Krzekotowska WŁASNOŚĆ BUDYNKÓW I LOKALI ISBN 978-83-63223-44-1 format B5 (170 x 240 mm) objętość 270 stron Opracowanie zawiera omówienie przepisów dotyczących nabywania i ustanawiania odrębnej własności lokali, ochrony własności i zarządzania nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych, a nadto przedstawia status prawny małżonków i innych domowników w odniesieniu do zajmowanego lokalu, z uwzględnieniem aktualnej linii orzecznictwa Sądu Najwyższego i innych sądów. Książka adresowana jest przede wszystkim do notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, negocjatorów, a także do rzeczoznawców majątkowych, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli nieruchomości i spółdzielców mieszkaniowych. jak również innych osób, które są lub mogą być uwikłane w sporne sprawy w tej dziedzinie. Krystyna Krzekotowska - doktor prawa. Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa. Autorka licznych książek i innych publikacji z prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. Wykładowca prawa mieszkaniowego i europejski ekspert w tej dziedzinie. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii. Zamówienia: e-mail: e.mitek@op.pl tel. +48 535 509 317 Przy zamówieniach powyżej 5 egzemplarzy oferujemy korzystne rabaty! Zapraszamy do zakupów!
Polsko-Niemieckie Forum Prawa i gospodarki
Data dodania: 2012-10-28 13:04:34
 
Polsko-Niemieckie Forum Prawa i gospodarki
Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu zaproszenie Prof. dr B. Makowicza w imieniu organizatorów pragnę serdecznie zaprosić Państwa na 3 Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, które w tym roku odbędzie się dn. 8.11.2012 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Udział w Forum jest bezpłatny. Rejestracja możliwa jest na stronie www.fowirt.org, gdzie także znajduje się szczegółowy program.
Nowa książka Krystyny Krzekotowskiej na temat: Własność Budynków i lokali
Data dodania: 2012-10-23 18:01:06
 
Ukazała się nowa książka Krystyny Krzekotowskiej na temat: "Własność Budynków i lokali", wydana przez Polskie Wydawnictwo Prawnicze JURIS. Wzbogaca ona duży książkowy dorobek naukowy autorki. W pracy przedstawiono omówienie przepisów, piśmiennictwa i orzecznictwa dotyczącego nabywania i ustanawiania odrębnej własności lokali, ochrony własności i zarządzania nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych. Więcej informacji na ten temat na www.abc.biz.pl
Inauguracja Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego - 20.10.2012 r.
Data dodania: 2012-10-23 17:29:50
 
Inauguracja Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego - 20.10.2012 r.
W dniu 24.10.2012 r.odbyła się uroczysta inauguracja Studiów Podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym prowadzonych w ramach Akademii Rynku Nieruchomości Podyplomowych Studiów: Zarządzania Nieruchomościami, Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Wyceny Nieruchomości.
KONGRES KOBIET
Data dodania: 2012-09-21 15:08:25
 
KONGRES KOBIET
14-15 września 2012 roku odbył się IV Kongres Kobiet w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kongres Kobiet to wyjątkowa inicjatywa i ruch społeczny ponad wszelkimi podziałami w Polsce, który gromadzi kobiety i mężczyzn o różnych poglądach, zawodach, pochodzących z różnych środowisk i stron Polski.
Wycena Nieruchomości - nowa specjalizacja Akademii Nieruchomości w Centrum Kształcenia Podyplomowego
Data dodania: 2012-07-19 19:17:18
 
Wycena Nieruchomości - nowa specjalizacja Akademii Nieruchomości w Centrum Kształcenia Podyplomowego
Studia Podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zostały wzbogacone o nowy kierunek wyceny nieruchomości (obok dotychczasowych studiów Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami)
Mieszkalnictwo i Prawo
Data dodania: 2012-07-19 18:53:45
 
Mieszkalnictwo i Prawo
Ukazał się kolejny numer "Mieszkalnictwa i Prawa" A w nim m.in. informacja o konferencji na temat ROZWÓJ KRAJU A JAKOŚĆ STANOWIONEGO PRAWA, która odbyła się w Sejmie. Konferencja poświęcona jakości stanowionego prawa stała się płaszczyzną krytycznych ocen zwłaszcza spółdzielczego prawa mieszkaniowego. W dyskusji uczestniczyli m.in.Roman Nowicki - Przewodniczący Kongresu Budownictwa, Grażyna Kopińska – Dyrektor Programu „Przeciw Korupcji” Fundacji Batorego, Poseł Ryszard Kalisz - Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Prof. dr hab. Henryk Cioch – Senator RP, Ryszard Piotrowski – konstytucjonalista, Wydział Prawa UW. Warto zaznaczyć, że Henryk Cioch większość swego wystąpienia poświęcił krytyce spółdzielczego prawa mieszkaniowego i błędom w pracach legislacyjnych w tym zakresie. W konferencji uczestniczyli także posłowie z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, eksperci Kongresu Budownictwa i przedstawiciele współpracujących organizacji pozarządowych, w tym dr Krystyna Krzekotowska Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami z Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Andrzej Półrolniczak Prezes Zarządu Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, który naświetlił błędy w legislacyjnych pracach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych i wynikające stad negatywne konsekwencje dla rozwoju kraju. Także wystąpienie Krystyny Krzekotowskiej ((złożone na piśmie) nawiązywało do błędów legislacyjnych, popełnianych w odniesieniu do spółdzielczości mieszkaniowej.
Konferencja w Sejmie na temat jakości stanowionego prawa
Data dodania: 2012-07-19 18:30:40
 
Konferencja w Sejmie na temat jakości stanowionego prawa
16 kwietnia 2012 r. w Sejmie z inicjatywy Kongresu Budownictwa i współpracujących Organizacji Pozarządowych Budownictwa z udziałem ekspertów - za zgodą Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz - odbyła się konferencję p.t.: ROZWÓJ KRAJU A JAKOŚĆ STANOWIONEGO PRAWA. Obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Poseł Ryszard Kalisz. Interesujące referaty wygłosili m. in. Senator Henryk Cioch i przedstawiciele Fundacji Batorego.
Uroczysta Promocja Absolwentów
Data dodania: 2012-07-19 18:09:08
 
Uroczysta Promocja Absolwentów
Uroczysta promocja absolwentów na Uczelni Łazarskiego W dniu 16 lipca 2012r. i odbyła się uroczysta promocja tegorocznych absolwentów Uczelni Łazarskiego, podczas której wręczone zostały rektorskie dyplomy uznania, dyplomy licencjackie i magisterskie. W uroczystości uczestniczyli Absolwenci i ich bliscy, a nadto Władze, Senat, byli żołnierze Środowiska Pułku AK Baszta, wykładowcy i zaproszeni goście. Wśród, znakomitych Gości byli m.in. Pani prof. Daria Lipińska-Nałęcz - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan prof. dr hab. Stanisław Koziej – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pan Bogdan Olesiński – Burmistrz Dzielnicy Mokotów, przedstawiciele Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie - dr hab. n. med. Dariusz Kosior, dr Irena Walecka, jak również przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, w tym Jerzy Krzekotowski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa oraz Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw.
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2012-06-29 18:54:06
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na uroczyste zakończenie Roku Akademickiego
OPZZ i Fundacja Eberta zapraszają
Data dodania: 2012-06-29 18:38:29
 
OPZZ i Fundacja Eberta zapraszają
OPZZ i Fundacja Eberta zapraszają na dyskusję panelową na temat:Równa płaca za równą pracę, w Warszawie 3 lipca 2012 w siedzibie OPZZ, sala im. Józefa Wiadernego, ul. Kopernika 36/40
Fundacje polityczne – awangarda w polityce?
Data dodania: 2012-05-22 14:35:42
 
Fundacje polityczne – awangarda w polityce?
23 maja 2012 r. w Sejmie RP odbyła się Konferencja na temat: Fundacje polityczne – awangarda w polityce? Konferencja organizowana została we współpracy z Klubem Poselskim SLD
Fundacja Pomocna Dłoń – Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze maj 2012
Data dodania: 2012-05-18 13:37:49
 
  Fundacja Pomocna Dłoń – Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze maj 2012
Fundacja Pomocna Dłoń – Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze maj 2012 Obradujące w dniu 12 maja 2012 r. zebranie sprawozdawczo-wyborcze Fundacji Pomocna Dłoń przyjęło z aprobatą i uznaniem sprawozdanie ustępującego Zarządu przedstawione w imieniu Zarządu przez Prezesa Jadwigę Porowską. Pani Jadwiga Porowska została ponownie wybrana jednogłośnie na Prezesa Fundacji. Jej zastępcą została Pani Zdzisława Dzierzbicka, a członkami Zarządu zostali: Pani Katarzyna Grudzka i Panowie: Juliusz Głowacki, Jerzy Krzekotowski oraz Marcin Olkowicz.
ROZWÓJ KRAJU A JAKOŚĆ STANOWIONEGO PRAWA - 16.04. 2012 r.
Data dodania: 2012-05-10 11:54:14
 
ROZWÓJ KRAJU A JAKOŚĆ STANOWIONEGO PRAWA - 16.04. 2012 r.
Z inicjatywy Kongresu Budownictwa w dniu 16 kwietnia br. odbyła się w Sejmie konferencja: ROZWÓJ KRAJU A JAKOŚĆ STANOWIONEGO PRAWA Konferencji przewodniczył Poseł Ryszard Kalisz, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 14-16 maja 2012
Data dodania: 2012-05-10 11:40:24
 
w imieniu Prezesa Ryszarda Kowalskiego pragnę zaprosić Panią do udziału w IV Konferencji Przemysłu Materiałów Budowlanych, która odbędzie się w dniach 14-16. maja 2012 w hotelu Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy.
Życzenia Wielkanocne
Data dodania: 2012-04-07 12:07:33
 
Życzenia Wielkanocne
W dniu 4 kwietnia odbyły się liczne uroczystości wielkanocne, połączone z łamaniem się "jajeczkiem" . Uczestniczyłam w tych miłych spotkaniach na Uczelni Łazarskiego oraz w Fundacji "POMOCNA DŁOŃ". Wszystkim, których nie mogłam spotkać osobiście tą drogą składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Spotkanie Wielkanocne u Witaszka
Data dodania: 2012-04-07 12:02:04
 
Spotkanie Wielkanocne u Witaszka
Poniedziałek, 9 kwietnia o godz. 20.00 w hotelu "U Witaszka" w Czosnkowie ul. Władysława Lercha odbędzie się spotkanie Wielkanocne.
Premier Donald Tusk konsultuje wiek emerytalny z organizacjami pozarządowymi
Data dodania: 2012-04-07 11:27:48
 
Premier Donald Tusk konsultuje wiek emerytalny z organizacjami pozarządowymi
Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony organizacji, jako że chodzi o temat, który jest szeroko konsultowany i opiniowany m.in. przez polityków, ekspertów, organizacje pozarządowe i związki zawodowe. Ze zrozumiałych względów w grę wchodzą duże emocje i niepokoje społeczne. W debacie koncentrującej się na takich tematach jak prawo, zdrowie i polityka społeczna, zwrócono uwagę, że przy podnoszeniu wieku emerytalnego dla kobiet do lat 67 konieczne jest z jednej strony zapewnienia zatrudnienia dla kobiet w wieku 60 +, z drugiej strony zapewnienie opieki zdrowotnej, aby były one zdolne do tak zasadniczo wydłużonej pracy. Zdecydowanego poparcia udzielono projektowi wzmocnienia polityki prorodzinnej, sprzyjającej zwiększanie liczby dzieci w rodzinie. Wysunięto szereg trafnych postulatów, dotyczących koniecznych form wspierania rodzin wielodzietnych w formach sprawdzonych w wielu państwach Unii Europejskiej. Podkreślono, że istnieje silna korelacja między liczbą dzieci w rodzinie a zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Kryzys demograficzny jest zatem następstwem złej polityki społecznej w tej dziedzinie (nie przeznaczania na ten cel odpowiednich środków). Konieczne jest preferowanie rodzin wielodzietnych, którym w innych państwach (np. na Węgrzech) zapewnia się zwrot funduszy poniesionych na nabycie mieszkania. Podać można bowiem przykłady rozkwitu gospodarczego w tych państwach, w których budownictwo zostało uznane za lokomotywę rozwoju gospodarki. Zatem także w Polsce rozwój i politykę społeczną narażałoby oprzeć na rozwoju budownictwa mieszkaniowego, co pozwoliłoby także na pozyskanie nowych miejsc pracy. Należałoby też udzielać większego wsparcia tym samorządom lokalnym, które (tak jak np. Rada m. st. Warszawy) przewidują dla rodzin wielodzietnych pierwszeństwo uzyskania lokalu komunalnego. Do realizacji tego celu należałoby też włączyć spółdzielnie mieszkaniowe, zamiast utrudniania im pracy nieustannymi i kolidującymi z Konstytucją (w ocenie Trybunału Konstytucyjnego) zmianami w prawie spółdzielczym. Warto zwrócić uwagę, że takie oceny płyną też z rezolucji ONZ uznającej rok 2012 za Międzynarodowy Rok Spółdzielczości z uwagi na reprezentowane przez spółdzielczość wartości dla społecznej integracji i osłony słabszych. Nie pominięto też problemu niewystarczającej ochrony kobiet i dzieci przed przemocą domową, gdyż nowe przepisy ustawy o zapobieganiu przemocy domowej, które pozwalają na natychmiastową eksmisję sprawcy przemocy nie są wdrażane. Omawiano też kwestię nierównego traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie wynagrodzenia i braku strategii likwidacji dysproporcji płacowych. Dyskryminacja polega też na tym, że brak wystarczającej liczby żłobków i przedszkoli w gruncie rzeczy pozbawia kobiety swobody wyboru między pracą zawodową a zajmowaniem się wyłącznie opieką nad dzieckiem. Wskazując na potrzebę zmian w polityce społecznej wiele organizacji (w tym Stowarzyszenie „Damy Radę” reprezentowane przez Prezesa Beatę Mirska-Piworowicz, Europejska Unia Kobiet Sekcja Polską, reprezentowana przez Prezesa Barbarę Bielicką-Malinowską oraz Polska Federacja Klubów Business and Professional Women, reprezentowana przez Prezydenta Federacji Małgorzatę Paczkowską) poparło założenia proponowanej reformy emerytalnej. Za konieczne uznano jednoczesne obudowania tej reformy odpowiednimi zmianami systemowymi. I tak przewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet Barbara Bielicka-Malinowska podniosła konieczność uchwalenia ustawy dotyczącej aktywizacji zawodowej osób, które ukończyły 60 rok życia i są zdolne i gotowe do dalszego wykonywania pracy zawodowej. Nasuwa się tu wniosek o potrzebie zwiększenia liczby miejsc pracy , bo jak wynika z danych statystycznych w 2010 roku wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wynosił w Polsce 33 % i był jednym z najniższych w państwach Unii Europejskiej. Dla porównania – w Szwecji wynosił on około 70 %, w Danii 57,5, a w Niemczech 56,2 %. W Polsce powszechne jest zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek. Konieczną rzeczą jest też opracowanie programów umożliwiających zawodowe przekwalifikowanie się pracowników. Drugim ważnym aspektem projektu reformy emerytalnej – jak podkreśliła B. Bielicka-Malinowska - powinno być wprowadzenie właściwych mechanizmów wyrażających się w przyjęciu zasady, że obowiązuje równa płaca za równą pracę dla kobiet, której konsekwencją będą równorzędne emerytury dla kobiet. Mechanizm ten mógłby polegać na nałożeniu na firmy i instytucje obowiązku corocznego sprawozdania i w przypadku zaistnienia dysproporcji płacowych – przyjecie strategii prowadzącej do zmiany tego stanu rzeczy. Z poparciem wszystkich środowisk spotkała się też koncepcja opłacania składek ZUS , obliczanych w stosunku do średniej krajowej, dla kobiet pozostających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, jak również wynagradzania kobiet zajmujących się wychowywaniem dzieci (co najmniej przez okres trzech lat) . Ważnym aspektem reformy powinno być też dostosowanie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach do potrzeb społecznych w tym zakresie, co umożliwi kobietom pogodzenie pracy zawodowej z procesem wychowawczym. W stanowisku Sekcji Polskiej Europejskiej trafnie podniesiono, że odpowiednio do standardów europejskich należy zharmonizować przechodzenie na emeryturę z systemem pomocy społecznej, który nie może być traktowany tylko jako „opieka nad potrzebującymi” z wieloma upokarzającymi konotacjami tego postępowania, lecz jako poważny dział gospodarki narodowej. Jest to bowiem inwestycja w kapitał ludzki, który zwraca się państwu. Do tych „potrzebujących” zalicza się w szczególności dzieci, kobiety wychowujące małe dzieci i kobiety powyżej 50 roku życia. Zdaniem Sekcji Polskiej Europejskiej Unii Kobiet osoby starsze, zwłaszcza zaś kobiety, posiadają ogromny potencjał wiedzy i doświadczenia, którego nie wolno zmarnować. Z przeprowadzonych badań wynika, że wiele osób już teraz pracuje dłużej, rezygnując z przejścia na wcześniejszą emeryturę, niemniej nowy system emerytalny powinien uwzględniać również sytuację i uwarunkowania osób, które nie mogą pracować do określonej ustawowo granicy wieku. Zarówno we wprowadzeniu do debaty, jak i wypowiedzi ustosunkowującej się do głosów uczestników debaty ze strony Premiera Donalda Tuska oraz Pani Poseł Elżbiety Radziszewskiej padły słowa zapewnienia, iż poruszone elementy polityki prorodzinnej będą wzięte pod uwagę w dalszych pracach rządowych i parlamentarnych, które z konieczności są i muszą być interdyscyplinarne. Zapewnieniu spójności aksjologicznej i zgodności aktów prawnych z wymaganiami polityki prorodzinnej sprzyjać będzie zapewne to, że Premier Donald Tusk nie tylko nie obraził się na niekiedy ostre słowa krytyki dotychczasowej polityki społecznej wielu ekip rządzących ale zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych do stałego uczestnictwa w systematycznej formie współpracy i konsultacji.
Międzynarodowa Konferencja Szkół Prawa Niemieckiego.
Data dodania: 2012-03-12 19:24:28
 
Międzynarodowa Konferencja Szkół Prawa Niemieckiego.
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem Prawników organizują w dniach 23-25 marca 2012 r. Międzynarodową Konferencję Szkół Prawa Niemieckiego.
Zaproszenie do Trybunału Konstytucyjnego
Data dodania: 2012-03-12 19:00:34
 
Zaproszenie do Trybunału Konstytucyjnego
„Gospodarka i Konstytucja” cykl wykładów w Trybunale Konstytucyjnym Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński ma zaszczyt zaprosić na wykład prof. Grzegorza Gorzelaka Problemy polskiej przestrzeni Wtorek, 13 marca 2012 r., godz. 17:00 Trybunał Konstytucyjny, Al. Szucha 12a, Warszawa
Konferencja polsko-niemiecka
Data dodania: 2012-03-09 14:21:40
 
Konferencja polsko-niemiecka
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem Prawników organizują w dniach 23-25 marca 2012 r. 2. międzynarodową Konferencję Szkół Prawa Niemieckiego. Ideą zapoczątkowanych w zeszłym roku corocznych spotkań w Collegium Polonicum w Słubicach, jednostce naukowo-dydaktycznej dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest stworzenie platformy komunikacji i wymiany > doświadczeń dla młodych prawników chcących działać w obszarze polsko-niemieckiego obrotu prawnego. W szczególności konferencja służyć ma integracji działających w Polsce szkół prawa niemieckiego oraz szkół prawa polskiego w Niemczech. Udział w tegorocznej konferencji zapowiedziały już Szkoły z: Krakowa, Łodzi, Gdańska, Wrocławia oraz Berlina, a także reprezentanci wydziałów prawa, w ramach których nie działają jeszcze formalnie szkoły prawa niemieckiego, lecz prowadzone są już zajęcia z tego prawa (Katowice, Białystok, Szczecin). Konferencja nie ogranicza się wyłącznie do Studentów uczęszczających na zajęcia prawa niemieckiego. Jest ona bowiem adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką międzynarodowego obrotu prawnego.
16 kwietnia 2012 r. zaproszenie na Konferencję w Sejmie
Data dodania: 2012-03-09 14:08:56
 
16 kwietnia 2012 r. zaproszenie na Konferencję w Sejmie
Panie, Panowie Prezesi Współpracujących Organizacji Pozarządowych Budownictwa Panie, Panowie Eksperci Kongresu Budownictwa Dziękuję za aktywny udział w posiedzeniu Kongresu Budownictwa, które się odbyło w dniu 5 marca i było poświęcone pracom nad kodeksem budowlanym. W opinii przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP i Rządu była to bardzo pożyteczne i merytoryczna konferencja. Jednocześnie informuję, że za zgodą Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz Kongres Budownictwa wspólnie z Posłem Ryszardem Kaliszem przygotowuje konferencję p.t.: ROZWÓJ KRAJU A JAKOŚĆ STANOWIONEGO PRAWA. Konferencja odbędzie się w dniu 16 kwietnia br. o godz.11 00 w sali 102 w Gmachu Głównym Sejmu. Obrady poprowadzi Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Poseł Ryszard Kalisz, referat wprowadzający wygłosi Jerzy Stępień były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego. Udział w konferencji zapowiedzieli m.in. Andrzej Kalwas były minister sprawiedliwości, Senator Henryk Cioch i przedstawiciele Fundacji Batorego.
8 marca - debata w Sejmie RP
Data dodania: 2012-03-09 14:00:52
 
8 marca - debata w Sejmie RP
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet pod kierownictwem Wandy Nowickiej Wicemarszałkini Sejmu RP odbyła się w Sejmie debata, która koncentrowała się wokół dwóch głównych tematów: - co dalej z parytetami, - prawo, zdrowie, polityka społeczna a płeć. Wprowadzenia do dyskusji dokonały: prof. Magdalena Środa, prof. Małgorzata Fuszara, prof. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Graff. Dla właściwej polityki społecznej najważniejsza jest wola polityczna parlamentu. Konieczne jest więc – jak podkreślono w debacie – aby kobiety wchodziły do gremiów sejmowych i samorządowych. Sprzyjają temu parytety, a prace podjęte w tej dziedzinie zmierzają do dalszego poszerzenia udziału kobiet na listach wyborczych. Istotne jest przy tym, aby sankcja za niezastosowanie się do parytetu była nadal sankcja unieważnienia listy, a nie tylko np. kra pieniężna (jak to ma miejsce np. we Francji). Zwrócono uwagę na dyskryminację pośrednią polegającą na tym, że mężczyźni nie są zmuszeni ustawowo do korzystania z urlopów macierzyńskich, a kobiecie na urlopie macierzyńskim dolicza się do emerytury trzy lata tylko wówczas gdy była zatrudniona na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Dokonane natomiast w 1993 r. przesunięcie żłobków do kompetencji samorządów zniszczyło tę instytucję, pozbawiając tym samym kobiety swobody wyboru (między pracą zawodową a zajmowaniem się opieką nad dzieckiem). W debacie krytycznie oceniono też zamiar podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet do lat 67 przy braku zapewnienia zatrudnienia nawet dla kobiet w wieku 50 +. Dyskryminuje kobiety także to, ze to one ponoszą koszty leczenia bezpłodności, a leki tego typu nie są refundowane. Podkreślono następnie, że istnieje też silna korelacja między liczbą dzieci w rodzinie a zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Kryzys demograficzny jest zatem następstwem złej polityki społecznej w tej dziedzinie. Na budowę stadionów przeznaczono bowiem 2 mld., a na politykę mieszkaniową zaledwie 600 mln. rocznie. W dodatku nie preferuje się w ogóle rodzin wielodzietnych, którym w innych państwach (np. na Węgrzech) zapewnia się zwrot funduszy poniesionych na nabycie mieszkania. Podawano przykłady rozkwitu gospodarczego w tych państwach, w których budownictwo zostało uznane za lokomotywę rozwoju gospodarki. Zatem także w Polsce rozwój i politykę społeczną narażałoby oprzeć na rozwoju budownictwa mieszkaniowego, co pozwoli także na pozyskanie nowych miejsc pracy. Zgłoszono postulat powołania zespołu ekspertów w tej dziedzinie z udziałem Aliny Kozińskiej Prezesa Fundacji Inicjatyw Oświatowych, wieloletniego Prezesa spółdzielni mieszkaniowych, które narażałoby włączyć do realizacji wspominanych celów polityki mieszkaniowej zamiast utrudniania im pracy nieustannymi zmianami w prawie mieszkaniowym, mimo że rezolucja ONZ uznała rok 2012 za Międzynarodowy Rok Spółdzielczości w uznaniu reprezentowanych przez spółdzielczość wartości dla społecznej integracji i osłony słabszych.
Zaproszenie Kongresu Budownictwa
Data dodania: 2012-01-18 14:07:47
 
Zaproszenie Kongresu Budownictwa
W związku z wyborami parlamentarnymi i powołaniem nowego rządu Kongres Budownictwa przeprowadził szeroką kampanię w sprawie nadania należytej rangi sprawom budownictwa i gospodarki przestrzennej. W wystąpieniach do Prezydenta, Marszałka Sejmu i do Premiera zwróciliśmy uwagę na postępującą degradację tego działu gospodarki i nieodwracalne błędy w zabudowie przestrzennej kraju. Kongres poddał ostrej krytyce expose Premiera w którym zabrakło miejsca na problemy polskiej bezdomności i tworzenia warunków do rozwoju inwestycji budowlanych.
Spotkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej "Służew nad Dolinką"
Data dodania: 2011-11-28 17:11:30
 
Spotkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej
Spotkanie Redakcji „Mieszkalnictwa i Prawa” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” w Warszawie Rozpoczynamy nowy cykl spotkań Redakcji „Mieszkalnictwa i Prawa” z Zarządcami Nieruchomości, Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi, aby upowszechniać dobre wzorce i praktyki w zarządzaniu i wzorowe postawy zarządców nieruchomości, dbających o dobro mieszkańców. Będziemy odnotowywać także ewentualne niedociągnięcia, jednak z zachowaniem proporcji, której niekiedy brakuje w zbyt jednostronnej krytyce, na co trafnie zwrócili uwagę spółdzielcy na Ogólnopolskim Forum Spółdzielczym, zorganizowanym w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki przez Krajową Radę Spółdzielczą. W związku z tym, że rezolucja ONZ ustanowiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, pierwszą wizytę złożyliśmy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”, która obchodziła w tym roku 20-lecie swego istnienia. Spółdzielnia ta wyłoniła się w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej MOKOTÓW i zarządza 42 budynkami mieszkalnymi położonymi terenie malowniczego osiedla „Służew nad Dolinką”.
Kongres Obywatelski - zaproszenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Data dodania: 2011-10-22 08:01:34
 
Kongres Obywatelski - zaproszenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
VI Kongres Obywatelski – ZAPRASZAMY! Serdecznie zapraszam do udziału w VI Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 5 listopada 2011 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1) w godz. 11.15–17.30 pod hasłem „JAKI ROZWÓJ, JAKA EDUKACJA W XXI WIEKU? – WIELKIE PRZEWARTOŚCIOWANIE”. Polska i Polacy stoją wobec wielkiego przewartościowania. Świat, w którym żyjemy ulega na naszych oczach zasadniczej zmianie – następne dekady będą inne zarówno z perspektywy jednostkowej, jak i zbiorowej. Warto podjąć wspólny trud zrozumienia tej nowej, już zarysowującej się rzeczywistości oraz zastanowić się, jak się na nią przygotować i jak ją współkształtować. Tegoroczna debata kongresowa będzie poszukiwaniem odpowiedzi na dwa, powiązane ze sobą pytania. Jedno dotyczyć będzie „filozofii” rozwoju społeczno­‑gospodarczego, jego celów oraz tego, czym chcemy konkurować na rynku globalnym. Drugie odnosi się do edukacji i kompetencji, których potrzebujemy, aby móc ową filozofię rozwoju realizować. Gościem honorowym Kongresu będzie Prezydent RP Bronisław Komorowski. Na VI Kongresie Obywatelskim obecne będzie Forum Kompetencji. W rzędzie 8 stoisk na Auli Głównej PW pokazane będą wybrane metakompetencje Polaków, ich istota, znaczenie oraz sposoby nabywania. Prezentowane będą: Godność i podmiotowość osoby ludzkiej – Grupa TROP, Inteligencja duchowa – European Mentoring and Coaching Council, Wewnętrzna harmonia – International Coach Federation Polska, Obywatelskość – Centrum Edukacji Obywatelskiej, Etyka w gospodarce – Centrum Etyki Biznesu przy Akademii Leona Koźmińskiego, Współpraca i zespołowość – House of Skills, Nauka na błędach – Projekt Społeczny 2012 oraz Rozumienie przyrody – Stowarzyszenie Ekologiczno­‑Kulturalne „Klub Gaja”. Będzie to swego rodzaju otwarcie debaty nt. Kluczowych Kompetencji Polaków w XXI wieku, którą będziemy prowadzili w 2012 roku. Główna część debaty będzie toczyła się na 8 sesjach tematycznych: 1.Po co nam społeczeństwo? 2.Zrównoważony rozwój Polski – jak zrealizować niechciany cel? 3.Jak odnieść sukces na rynku globalnym? Strategie i kompetencje przedsiębiorstw oraz państwa 4.Czy rolnictwo i przemysł spożywczy mogą być szansą rozwojową Polski w XXI wieku? 5.Szanse młodego pokolenia – czas na strategie zbiorowe? 6.Czy potrzebujemy „przewrotu kopernikańskiego” w edukacji? 7.Potencjał edukacji pozaszkolnej – jaki jest, jak go wykorzystać? 8.Jak wykorzystać środki UE do budowy kapitału ludzkiego i społecznego w latach 2014–2020? Pełny program Kongresu znajduje się tutaj. Wstęp jak zwykle wolny. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Zachęcamy do przekazywania zaproszenia znajomym i rodzinie. Jan Szomburg Organizator Kongresu Obywatelskiego Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Maciej Białecki w słusznej sprawie
Data dodania: 2011-10-21 18:28:58
 
Maciej Białecki w słusznej sprawie
W sobotę 17 września przeżyliśmy kolejną akcję "Sprzątanie świata". Na Bemowie, tak jak i w wielu innych miejscach, było pięknie i wzruszająco - ludzie przynosili pod ratusz stare graty i makulaturę, a w zamian dostawali sadzonki drzew. Prawie jak na Owsiaku - można było pokazać, że się jest za środowiskiem naturalnym, że się dba o czystość i że raz do roku wspiera się segregację odpadów. A potem, wieczorem, wyniosłem śmieci. Tak jak część sąsiadów nie korzystam ze zsypu i domowe odpady znoszę bezpośrednio do komory zsypowej. Na jej drzwiach znajduje się groteskowy napis "Stop! Posegreguj proszę!". W komorze stoją dwa identyczne kontenery, różniące się tylko niewielkim napisem, z którego wynika, że do jednego z nich należy wrzucać śmieci komunalne, do drugiego zaś wszystkie odpady podlegające recyklingowi. To najbardziej generalny podział, jaki można sobie wyobrazić, minimalnie tylko ułatwiający pracę sortowni. Trzy przyniesione pakunki ładuję razem do jednego kontenera, a czwarty - do drugiego. Segregacja, której dokonaliśmy w domu, marnuje się, gdy papier, plastik i szkło wrzucamy do tego samego kontenera. W domu bowiem osobno trzymamy odpady szklane, osobno plastikowe oraz makulaturę (trudno, by przeczytane gazety wkładać do tego samego kosza co umyte, szklane butelki), więc najczęściej schodzę na dół z czterema pakunkami. Tak robi każdy, kto segreguje śmieci w domu. Tę naturalną segregację marnuje się, wrzucając papier, plastik i szkło do tego samego kontenera. Żadna akcja typu "Sprzątanie świata" nic tu nie zmieni. Śmieci po nowemu W 2012 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dzięki której za selektywną zbiórkę odpadów weźmie odpowiedzialność miasto Warszawa. Dziś odpowiadają za to właściciele nieruchomości, którzy wobec braku zachęt ze strony samorządu i braku zdecydowanej polityki miasta nie zmuszają firm śmieciowych do recyklingu. Zmianę ustawy zawdzięczamy nowemu (od 2010 r.) ministrowi środowiska Andrzejowi Kraszewskiemu. Wcześniej (a były takie próby - m.in. w 2009 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Lasu) nowelizacja napotykała na mur niechęci polityków, pozostających w dziwnej zgodności z interesami firm zajmujących się odbiorem śmieci. W Warszawie nie oczekiwałbym jednak specjalnych zmian. Odbiorem śmieci na moim osiedlu na Bemowie zajmuje się MPO - miejska spółka, która powinna świecić przykładem pod względem nowoczesnej gospodarki odpadami. Nie świeci, chyba że na imprezach w rodzaju warsztatów rękodzieła ekologiczno- artystycznego. Takie działania nie zastąpią jednak systematycznej edukacji, bez której nie da się nakłonić wszystkich mieszkańców nawet do segregacji na dwa kontenery. Prezesem MPO jest działacz PO, współpracownik Hanny Gronkiewicz- Waltz jeszcze z czasów NBP. Do realizowania polityki władz miasta nie potrzebuje specjalnych zachęt. Tyle, że tej polityki po prostu nie ma. Autor jest przewodniczącym stowarzyszenia "Obywatele dla Warszawy" maciej@bialecki.net.pl www.bialecki.net.pl Maciej Białecki
W obronie niepełnosprawnej przed bezprawną eksmisją
Data dodania: 2011-10-15 10:54:48
 
W obronie niepełnosprawnej przed bezprawną eksmisją
Mecenas Jerzy Krzekotowski, dr Krystyna Krzekotowska wspólnie z Piotrem Ikonowiczem i Obywatelami Warszawy, dzięki obecności Dziennikarzy i kamer telewizyjnych, w tym TVN 24 i Polsat News obronili przed bezprawną eksmisją niepełnosprawną Bogusławę Mikusek z ul. Brygady Pościgowej 2/42 (Gocław). Komornik się wycofał, a przedstawiciele Gminy (radni i pracownicy opieki społecznej) zapewnili, że otoczą Panią Bogusławę należną opieką socjalną oraz spowodują, że Gmina wykona swój obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego. Kochani, to naprawdę piękny przykład braterstwa i solidarności ludzkiej, która wyzwolił - mamy nadzieję - podobne postawy także u funkcjonariuszy państwowych. Najwyższe słowa uznania należą się Piotrowi Ikonowiczowi i Jego społecznemu zapleczu. Jest dla nas wielkim wyróżnieniem, że w tej słusznej sprawie mogliśmy Go wspierać wraz z grupą prawników - społeczników. Niezwykle pomocna była dociekliwość Dziennikarzy, którzy pokazali, jak ważną rolę mogą odgrywać wolne media i społeczeństwo obywatelskie w eliminowaniu zła, jakim byłaby eksmisja na bruk, zagrażająca życiu niepełnosprawnej, schorowanej samotnej starszej kobiety, co potwierdził także lekarz Pogotowia Ratunkowego. Podopieczna Stowarzyszenia Damy Radę została uratowana i miejmy nadzieję, że będzie to istotne dla zapobiegania naruszeniom prawa i bezduszności władz. Spotkajmy się na Mszy Swiętej w intencji: "O miłosierdzie Boże dla wszystkich Polaków udręczonych ponad miarę kłopotami mieszkaniowymi" w dniu 30.X. 2011 r. godz. 9.00 w Kościele Matki Bożej Łaskawej przy ul. Swiętojańskiej 10 w Warszawie (Starówka).www.krzekotowska.com.pl Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw
W sprawie bezprawnej eksmisji osoby niepełnosprawnej
Data dodania: 2011-10-13 23:58:17
 
W sprawie bezprawnej eksmisji osoby niepełnosprawnej
W dniu 13.10.2011 r. Jerzy Krzekotowski wspólnie z Piotrem Ikonowiczem, dzięki obecności Kamer telewizyjnych TVN 24 i Polsat News obronili przed bezprawną eksmisją osobę niepełnosprawną z ul. Brygady Pościgowej 2/42 (Gocław). Komornik się wycofał, ale zapowiedział, że 14.10. o godz. 12.00 eksmisja będzie wykonana, chyba, że do tego czasu Gmina potwierdzi, że wykona swój obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego. Bądźmy więc 14.10.2011 r. o godz. 12.00 przy ul. Brygady Pościgowej 2/42 razem z Piotrem Ikonowiczem oraz prawnikami - obrońcami - mec. Jerzym Krzekotowskim i dr Krystyną Krzekotowską. >
O Miłosierdzie Boże dla wszystkich Polaków udręczonych ponad miarę kłopotami mieszkaniowymi.
Data dodania: 2011-10-10 21:26:03
 
Jesteś Chrześcijaninem? Jesteś katolikiem? Czy znasz werset? "Ptaki mają swoje gniazda, a lisy nory, a Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy" Msza Święta w intencji: O Miłosierdzie Boże dla wszystkich Polaków udręczonych ponad miarę kłopotami mieszkaniowymi. 30.X.2011 godz. 09:00 24.XI.2011 godz. 20:00 1.XII.2011 godz. 20:00 Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy na Starówce ul. Świętojańska 10 00-288 Warszawa
Jerzy Krzekotowski startuje w tegorocznych wyborach na Senatora w Okręgu 44 (Bielany, Zoliborz, Białołęka i Sródmieście)
Data dodania: 2011-09-13 19:38:45
 
Jerzy Krzekotowski startuje w tegorocznych wyborach na Senatora w Okręgu 44 (Bielany, Zoliborz, Białołęka i Sródmieście)
Krajowe Biuro Wyborcze przekazało do Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Krzekotowskiego uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2011 r. , uwzględniającą odwołanie Pełnomocnika Wyborczego od decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej. Dzięki temu Jerzy Krzekotowski został zarejestrowany, jako kandydat do Senatu w Okręgu 44(Bielany, Żoliborz, Białołęka i Śródmieście). Jerzy Krzekotowski, jako Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw i jako radca prawny od lat angażuje się po stronie Obywateli, którzy są często na z góry przegranej pozycji przy złej woli silniejszego , jakim jest organ państwowy lub samorządowy, wyposażone w aparat opłacany z podatków obywateli i kierowanych przeciwko obywatelom. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Krzekotowskiego poświęcił wiele sił i czasu walcząc o rejestrację obywatelskiego niezależnego kandydata do Senatu, jakim jest Jerzy Krzekotowski. Walczyliśmy do końca i Państwowa Komisja Wyborcza w powołanej na wstępie uchwale uznała nasze argumenty prawne uchylając błędną decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, która w sposób bezprawny dążyła do wyeliminowania naszego kandydata z możliwości startu w wyborach. W końcu otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź z Państwowej Komisji Wyborczej i nasz kandydat Jerzy Krzekotowski startuje w tegorocznych wyborach!!!! Pozostało nam niewiele czasu, gdyż przeznaczony na kampanię wyborczą czas został ograniczony w wyniku długotrwałej - jak na warunki kampanii - walki z błędami prawnymi w postępowaniu dotyczącym rejestracji kandydata. Aby nasza wygrana w tej walce nie była pyrusowym zwycięstwem i aby nadrobić czas stracony w skutek opóźnionego startu (z winy organów wyborczych) potrzebna nam jest Wasza pomoc Szanowni Wyborcy i Sympatycy naszego niezależnego kandydata. Nasz kandydat wygrał z organami wyborczymi, gdyż jako doświadczony prawnik, zaprawiony w walce o prawa obywateli, wspierany przez znawców prawa wyborczego, przy wykładni przepisów czuje się jak „ryba w wodzie". Musimy jednak nadrobić stracony czas i dlatego tak bardzo potrzebne jest Wasze Kochani wsparcie, także finansowe. W przeciwieństwie do partyjnych komitetów nie mamy żadnych funduszy państwowych, które lekką ręką z naszych podatków są przekazywane komitetom partyjnym. Z naszych podatków opłacany jest także aparat partyjny, podczas gdy nasz niezależny obywatelski komitet musi wykonać tę samą, a nawet zdwojoną (wskutek niezawinionego opóźnienia startu) siłami społecznymi. Wszystko musimy robić społecznym zrywem. Dlatego na wagę złota jest każda złotówka wpłacona na konto Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Krzekotowskiego - numer konta bakowego komitetu znajduje się na stronie www.krzekotowski.com.pl. Bez Waszej pomocy nie zdołamy dotrzeć do wszystkich wyborców z informacją, która zagłuszana jest "bombardowaniem ' informacjami ze strony nierównej, a więc nieuczciwej konkurencji. Dlatego prosimy o wsparcie finansowe. Dołączcie do nas także sercem i głosem przy urnie wyborczej!
Sąd Najwyższy o pracy organów wyborczych
Data dodania: 2011-09-10 10:19:26
 
Sąd Najwyższy o pracy organów wyborczych
Sąd Najwyższy w sprawie Komitetu Wyborczego Wyborcow List Wyborczych Nowego Ekranu opowiedział się za tym, aby podpis popierający komitet lub kandydata był uznawany za prawidłowy w kazdym przypadku, gdy mozliwa jest identyfikacja wyborc Cytując fragment orzeczenia: "(...)Taki wpis jest wadliwy wtedy, gdy z podanego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania jednoznacznie wynika, że nie dotyczy on wyborcy oznaczonego numerem PESEL podanym w wykazie poparcia. Takich przypadków nie było w 55 wpisach, które skarżący wskazał jako błędnie uznane przez PKW za nieprawidłowe. Sąd Najwyższy uznał je zatem za niewadliwe, podobnie jak 2 wpisy, w których zamiast adresu zamieszkania podano tylko kod pocztowy(podkreśl. moje), który w wystarczającym stopniu pełni funkcję identyfikacji wyborcy udzielającego poparcia. Przeciwko nadmiernemu rygoryzmowi przy sprawdzaniu danych osobowych wyborcy Sąd Najwyższy wypowiedział się już wcześniej, przyjmując. w postanowieniu z dnia 9 sierpnia 2004 r., III SW 42/04 (niepubl.), że oznaczenie w wykazie osób popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców miejscowości zamieszkania wyborcy przy pomocy powszechnie używanego skrótu nie jest podstawą do odmowy przyjęcia przez PKW zawiadomienia o utworzeniu tego komitetu.(...)"
Jerzy Krzekotowski - w życiu zawodowym i rodzinnym
Data dodania: 2011-08-15 00:58:16
 
Jerzy Krzekotowski - w życiu zawodowym i rodzinnym
Jerzy Krzekotowski - niezależny kandydat do Senatu RP Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa Prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw Współzałożyciel Fundacji „Pomocna Dłoń” Jerzy Krzekotowski - prawnik, ekspert w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. Wieloletni Dyrektor w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Ministerstwa Budownictwa. Autor licznych publikacji, wykładowca na Studiach Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Uczelni Łazarskiego.
Komitet Wyborczy Wyborców i sylwetka Jerzego Krzekotowskiego
Data dodania: 2011-08-13 00:12:28
 
Głośnym echem w Polsce i w Europie odbiło się złożone z wielu tysięcy przybyłych z całego kraju Ogólnopolskie Forum Spółdzielców, obradujące w dniu 18 czerwca 2011 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Spółdzielcy polscy, zaopatrzeni w wymowne transparenty wraz ze spółdzielcami zagranicznymi z Genewy, Rzymu i Oslo ostro zaprotestowali przeciwko antyspółdzielczej polityce w Polsce. Obok krytyki szkodliwych inicjatyw ustawodawczych, które już wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny uznawał za naruszające Konstytucję RP, spółdzielcy apelowali o udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych, aby spółdzielcy byli reprezentowani w ławach sejmowych i senackich. Tylko bowiem wówczas nie dopuszczą do dalszego psucia prawa spółdzielczego, zmierzającego do likwidacji tak potrzebnego - zwłaszcza w warunkach kryzysowych - ruchu spółdzielczego i to wbrew światowym i europejskim tendencjom do poszerzania i spółdzielczego gospodarowania i wspierania się przez Obywateli. Wychodząc naprzeciw tym postulatom z inicjatywy spółdzielców powstał Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Krzekotowskiego, aby zgłosić do Senatu kandydaturę tego znanego prawnika i specjalisty w dziedzinie prawa spółdzielczego.
Apel Jerzego Krzekotowskiego i lista poparcia do pobrania
Data dodania: 2011-08-12 20:08:01
 
W załączeniu przesyłam 2 tabele do zbierania podpisów z prośbą o udzielenie mi poparcia Waszymi podpisami.
Uroczysta promocja absolwentów na Uczelni Łazarskiego - 18.07.2011 r.
Data dodania: 2011-07-23 13:03:26
 
Uroczysta promocja absolwentów na Uczelni Łazarskiego - 18.07.2011 r.
W dniu 18 lipca 2011 r. odbyła się uroczysta promocja Absolwentów na Uczelni Łazarskiego. Gościem honorowym był sam Minister Finansów Prof. Jacek Rostowski, który podkreślił znaczenie dobrze wykształconych kadr, zwłaszcza dla przezwyciężania zjawisk kryzysowych z jakim boryka się świat, Europa, a także - choć w mniejszym stopniu - Polska. Jest to porzebne Polsce, zwłaszca dla dobrego wykonania zadań związanych z polska prezydencją w Unii Europejskiej. Rektor Uczelni prof. Daria Nałęcz, Prezydent Juliusz Madej, a także Dziekani gratulując absolwentom i życząć sukcesów z dyplomami Uczelni Łazarskiego, wyrażali nadzieję na p[odtrzymanie więżi z Uczelnią także po jej ukończeniu. Studenci z kolei w ciepłych słowach wyrazili podziękowanie za piękne i ksztalcące chwile na Uczelni Łazarskiego, przodującej Uczelni w rankingach krajowych i międzynarodowych. Przedstawiciel samorządu studenckiego poinformował o przyznanycm 20% upuście cenowym na studia podyplomowe. Oprawa Uroczystej promocji była imponujaca. Zachwycił wszystkich piękny głos Izabelli Kopeć. Poniżej link do filmiku ilustrującego przebieg Promocji na Uczelni Łazarskiego http://www.youtube.com/watch?v=FbAqOSnBqtA
Uroczysta promocja absolwentów na Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2011-07-23 12:49:22
 
Wybory Zarządu Klubu Stronnictwa Demokratycznego - 21 czerwca 2011 r.
Data dodania: 2011-07-16 22:10:28
 
Wybory Zarządu Klubu Stronnictwa Demokratycznego - 21 czerwca 2011 r.
W dniu 21 czerwca 2011 r. w Stronnictwie Demokratycznym odbyły się wybory Zarządu Klubu Warszawa - Północ (powstałego w wyniku połączenia dotychczasowych trzech klubów: Żoliborz, Bielany i 16 października). Zebraniu przewodniczył Włodzimierz Całka - Szef warszawskiego SD, który poinformował o sytuacji SD, związanej z toczącymi się sprawami sądowymi, w wyniku, których prawomocnym postanowieniem sądowym uznano, że Przewodniczącym SD jest Paweł Piskorski. Na przewodniczącą Klubu wybrano jednogłośnie Krystynę Krzekotowską, która dziękując za wybór zaapelowała o aktywność w kampaniach wyborczych, gdyż jej brak był od dłuższego czasu wielką bolączką SD. Tymczasem SD - z uwagi na tradycję - stać na to, aby była wręcz wzorem kultury politycznej.
VII Edycja Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego 19 czerwiec 2011
Data dodania: 2011-07-16 21:29:20
 
VII Edycja Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego 19 czerwiec 2011
Zakończenie VII Edycji Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w dniu 19 czerwca 2011 r.było okazją do miłego spotkania z niezwykle zintegrowaną i twórczą grupą absolwentów. To już kolejna VII grupa Absolwentów tych Studiów, którymi mam zaszczyt i przyjemność kierować od samego początku. Będą to znakomici Zarządcy Nieruchomości i Pośrednicy w Obrocie Nieruchomościami, którzy cieszyć się będą uznaniem na rynku nieruchomości. Uroczystość zakończenia edycji zaszczycił gość zagraniczny z Oslo, Pani Ewa Danela Burdon (The Norwegian Cooperative Centre), przedstawiając informację o międzynarodowych uwarunkowaniach funkcjonowania rynku nieruchomości i perspektywach międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Uczelnia Łazarskiego cieszy się zasłużoną w pełni renomą (zajmując od lat pierwsze miejsce w rankingach). Miło jest stwierdzić, że dzięki uzdolnionym i pracowitym absolwentom studiów podyplomowych, Uczelnia nasza także zapewnia napływ solidnie wykształconych kadr Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościam. dr Krystyna Krzekotowska Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Uczelni Łazarskiego.
Konferencja w Ośrodku Rozwoju Edukacji
Data dodania: 2011-07-16 20:45:06
 
Konferencja w Ośrodku Rozwoju Edukacji
Jako wykładowca Uczelni Łazarskiego uczestniczyłam w interesującej Konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji. W nawiązaniu do wcześniejszych kontaktów i uczestnictwa w styczniowej konferencji dotyczącej współpracy z Portalem Scholaris w Ośrodku Rozwoju Edukacji (w ramach realizacji projektu Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość sytemu oświaty, Działanie 3.3, Podziałanie 3.3.3), otrzymałam interesującą propozycję dalszej współpracy. Podstawą współpracy ma być Regulamin Portalu oraz porozumienie.Procedura zawierania porozumień w sprawie publikowania zasobów edukacyjnych w ramach Portalu oraz więcej informacji znajdziemy na stronie www.scholaris.pl Publikacja zasobów edukacyjnych będzie możliwa po podpisaniu porozumienia z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Wszelką korespondencję należy kierować na adres mailowy redakcja.scholaris@ore.edu.pl Telefony do kontaktu: Ewa Masny tel.: +22 345 37 93, 0 601 767 409 oraz Teresa Biała+22 345 37 43, 0 601 898 058. Ewa Wroczyńska – Koordynator Projektu. dr Krystyna Krzekotowska Uczelnia Łazarskiego
Gala Konkursu na najlepszego Dziennikarza Obywatelskiego 14.06.2011
Data dodania: 2011-07-16 19:17:45
 
Gala Konkursu na najlepszego Dziennikarza Obywatelskiego 14.06.2011
Jako wykładowca Uczelni Łazarskiego a także jako dziennikarz Obywatelski, którego materiał był zgłoszony do konkursu, uczestniczyłam w Gali rozdania nagród, która odbyła się W Centrum Nauki Kopernik w dniu 14 czerwca 2011 r. Gala Konkursu na Dziennikarza Obywatelskiego, była świetną okazją dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Laureatom, uczestnikom, a przede wszystkim organizatorom należą się słowa uznania. W pamięć zapadła mi szczególnie debata na temat: "Jak internet zmienił współczesne dziennikarstwo", z uwagi na niezwykłą klasę i kulturę publicznego dyskursu, prezentowaną zarówno przez prowadzącego, jak i panelistów. Potrzeba jak najwięcej takich ciekawych tematów i takiej formy debatowania o ważnych dla społeczeństwa sprawie, jaką jest konstytucyjnie zagwarantowane prawo do informacji.Niewątpliwie dziennikarze obywatelscy przyczyniają się do realizacji w praktyce tego ważnego obywatelskiego prawa. Ciekawa wymiana zdań toczyła się także, jak zwykle przy takich okazjach, w kuluarach. Widać było dużą satysfakcję z tego spotkania w realu. Zwłaszcza panie, dziennikarki obywatelskie, wykorzystywały tę cenna okazję by pogłębiać kontakty, a nawet zainicjować współpracę w realu (np. projekt partnerstwa między Krajową Izbą Gospodarczą, Stowarzyszeniem Obywatelskich Inicjatyw i Uczelnią Łazarskiego w Warszawie). Konsekwencją tego jest projekt konferencji na temat: "Społeczna Funkcja biznesu z uwzlędnieniem roli mediów." dr Krystyna Krzekotowska Uczelnia Łazarskiego
Polsko-Niemiecka Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim
Data dodania: 2011-07-16 17:45:03
 
Polsko-Niemiecka Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim
Instytut Polityki Społecznej (IPS) Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Stosowanych Nauk Społecznych (FAS) Wyższej Szkoły Zawodowej w Kolonii zorganizowały w dniach 3 i 4 czerwca 2011 r. Konferencję z z okazji dwudziestolecia swojej kooperacji. Konferencji towarzyszyły liczne kulturalne i turystyczne imprezy, w tym: zwiedzanie Starego Miasta, Centrum Kopernika, Muzeum Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego.MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA stanowiła okazję do naświetlenia tematu: INTEGRACJA SPOŁECZNA JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ - W kierunku poszukiwania nowych form usług socjalnych we współczesnym społeczeństwie. Prof. Helga Oberloskamp i Prof. Grażyna Firlit-Fesnak, inicjatorki Polsko-Niemieckiej współpracy uczonych i studentów zostały wyróżnione medalem Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją intelektualną przygodę autorki przedstawiły w książce pt.: "20 lat współpracy: Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Szkoły Wyższej w Kolonii". W książce wymieniono uczestników tej współpracy, w tym dr Krystynę Krzekotowską, wieloletniego Kierownika Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości. dr Krystyna Krzekotowska wykładowca Uczelni Łazarskiego
GALA w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ROZDANIE NAGRÓD laureatom konkursu "Jestem Szefową"
Data dodania: 2011-07-16 16:49:21
 
 GALA w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ROZDANIE NAGRÓD laureatom konkursu
W dniu 13 czerwca 2011 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały ogłoszone wyniki II edycji ogólnopolskiego konkursu JESTEM SZEFOWĄ – wspólnej inicjatywy Elżbiety Radziszewskiej Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Katarzyny Hall Minister Edukacji Narodowej. Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży. Zadaniem uczestniczek konkursu było przygotowanie pracy na temat „Jestem szefową” – uczestniczki miały wyobrazić siebie w roli szefowej w dowolnym obszarze życia społeczno-politycznego lub gospodarczego, opisać, co chcą zmienić, na jakie bariery napotykają, jak widzą siebie – kobietę w roli szefowej. Na konkurs napłynęło ponad 270 prac z całej Polski, blisko 50% więcej niż w roku ubiegłym. Zwiększyło się również grono osób, firm i instytucji – partnerów konkursu. Rosnąca popularność tej inicjatywy wskazuje na dużą potrzebę działań na rzecz promocji liderstwa kobiet w Polsce. Jury konkursu w składzie: Elżbieta Radziszewska Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania – inicjatorka konkursu, Ligia Krajewska Szefowa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej – głównego partnera konkursu, Ewa Synowiec Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – honorowego Patrona konkursu, Magdalena Kochan Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet, Barbara Bielicka – Malinowska Przewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet, Jadwiga Czartoryska Prezes Fundacji Orange, Katarzyna Frank – Niemczycka Prezes Fundacji Gwiazdy Dzieciom, Dominika Kraśko – Białek Wiceprzewodnicząca Grupy Aviva Polska, Katarzyna Lorecka Kierownik ds. odpowiedzialności społecznej Microsoft, Karolina Malczyk Rokicińska Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. równego traktowania, Barbara Szymborska Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Małgorzata Wadzińska External Relations Procter & Gamble, Magdalena Gryszko Główna Specjalistka w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Małgorzata Perkowska Starsza Specjalistka w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, wybrało 20 prac finalistek, w tym 3 prace laureatki i 7 prac wyróżnionych. I miejsce zajęła Emilia Wilgucka Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Z przeprowadzonego przez CBOS sondażu na temat sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy wynika, że kobiety w roli szefa są mniej chętnie widziane niż mężczyźni – jedynie 49% ankietowanych deklaruje, że płeć szefa nie ma dla nich znaczenia, aż 39% ankietowanych deklaruje, że wolałoby, aby ich szefem był mężczyzna, a jedynie 9%, aby była to kobieta. Zjawisko to związane jest z silnie utrwalonymi stereotypami, wykluczającymi kobiety z wyższych szczebli władzy. W Polsce kobiety są większością wśród osób z wykształceniem wyższym, a stanowią jedynie 33% kadry kierowniczej, 2% w zarządach firm oraz 7% w radach i komisjach mających wpływ na polską naukę. Przełamywanie stereotypów na temat kobiet i władzy oraz promocja kobiet na najwyższych szczeblach decyzyjnych w nauce, polityce i gospodarce, jest konieczne dla zapewnienia Polsce zrównoważonego rozwoju i sukcesu gospodarczego. dr Krystyna Krzekotowska wykładowca Uczelni Łazarskiego.
"Rząd równych szans. Administracja przeciw dyskryminacji” Konferencja, Konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 29 czrewca 2011 r.
Data dodania: 2011-07-16 16:30:19
 
Elżbieta Radziszewskiej, Pełnomocnik Rządu d/s Równego Traktowania, zaprosiła nas na konferencję na temat: „Rząd równych szans. Administracja przeciw dyskryminacji”. Konferencja, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 29 czrewca 2011 r. stanowiła inaugurację projektu Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”, realizowanego we współpracy ze Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Jagiellońskim. Na Konferencji przedstawiono instrumenty tworzenia spójnego systemu przeciwdziałania dyskryminacji na wszystkich poziomach administracji rządowej. Mają to być z jednej strony prace badawcze w/w naukowych partnerów. Z drugiej strony powołanie Koordynatorów d/s Równego Traktowania w urzędach i instytucjach państwowych. Minister Radziszewska na Konferencji wręczyła nominacje dla 45 w/w koordynatorów.
Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze
Data dodania: 2011-07-15 21:39:39
 
W dniu 18 czerwca 2011 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki, na Ogólnopolskim Forum Spółdzielczym spółdzielcy protestowali przeciwko antyspółdzielczej polityce w Polsce. Argumenty polskich spółdzielców i ich organizacji krajowych poparli przedstawiciele międzynarodowych organizacji spółdzielczych z Genewy, Rzymu i Oslo. Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Dame Pauline Green z Genewy, wspierana przez przybyłego z Rzymu prezydenta Europejskiej Spółdzielczości (Cooperatives Europe), wystąpiła z apelem do polskich władz o zaniechanie działań legislacyjnych, które spowodowały w ciągu ostatnich lat zmniejszenie się o połowę liczby polskich spółdzielców, podczas, gdy polityka europejska i światowa idzie dokładnie w przeciwnym kierunku. Zapewnia się w niej warunki rozwoju spółdzielczości, która okazuje się skutecznym instrumentem osłonowym i rozwojowym gospodarki, zwłaszcza w warunkach kryzysowych. Prezydent Dame Pauline Green zapowiedziała, że uczyni wszystko, co możliwe na szczeblu międzynarodowym, w tym podejmie interwencję w Unii Europejskiej, aby pomóc polskim spółdzielcom. Także prezydent Cooperatives Europe wyraził gotowość pomocy, przypominając pomoc udzieloną włoskim spółdzielcom przez polskiego papieża Jana Pawła II, którego apel do rządu włoskiego załagodził ostry konflikt spółdzielców z rządem włoskim (podobny do tego, z jakim teraz borykają się Polacy). Sala zgotowała wielki aplauz dla tej międzynarodowej solidarności spółdzielczej. Z aplauzem spotkało się także wystąpienie lidera norweskiej Centrali Spółdzielczej (The Norwegian Cooperattive) Ewy Daneli Burdon, która poinformowała, z jak dużą pomocą ze strony władz norweskich spotyka się norweska spółdzielczość, czego życzy polskim spółdzielcom i władzom, wierząc, że to nastąpi. Zaproszenie na Forum otrzymały wszystkie partie, reprezentowane w Sejmie, ale przybyli tylko przedstawiciele SLD i PSL. Wicepremier Waldemar Pawlak powiedział najbardziej krzepiące słowa, że kierowany przez niego koalicyjny partner rządu, jakim jest PSL w żadnym wypadku nie poprze poselskiego projektu, uderzającego w sprawną i potrzebną Polsce i Polakom spółdzielczą formę gospodarowania. W spółdzielczości bowiem to człowiek jest najważniejszy, czego wyrazem jest spółdzielcza zasada jeden człowiek - jeden głos. Alfred Domagalski prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, jako organizator Forum przypomniał o proklamowaniu przez ONZ Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Nie od dziś wiadomo, że ludzkość nie dysponuje idealnymi, pozbawionymi słabości rozwiązaniami. Każdy znany nam dziś system społeczno-gospodarczy posiada swoje wady i zalety. Tak jest także z systemem spółdzielczym, ale jego walory społeczne i gospodarcze są niepodważalne. Mówca Także europejscy i światowi analitycy podkreślają wyjątkową stabilność spółdzielczego modelu biznesu w warunkach światowego kryzysu gospodarczego i jego zalety w stosunku do kapitałowych form organizacji. Rezolucja ONZ ustanawiająca rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości stwierdza, że spółdzielczy model przedsiębiorczości jest kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i społecznego, gdyż w maksymalnym stopniu umożliwia ludziom partycypację w tym rozwoju, a spółdzielnie przyczyniają się skutecznie do eliminacji biedy, tworzenia miejsc pracy i integracji społecznej. Dokument wzywa także rządy, instytucje międzynarodowe i spółdzielnie do wspierania rozwoju spółdzielni na całym świecie. Niepokoi nas - dodał mówca - że w naszym kraju brak takiego sposobu myślenia i postrzegania roli spółdzielczości. Wszyscy mówcy reprezentujący poszczególne piony spółdzielczości (w tym spółdzielczość mieszkaniową, spółdzielczość pracy, spółdzielczość rolniczą, socjalną, bankową) podkreślali, w odniesieniu do ustaw dotyczących spółdzielni, że ta ważna sfera społeczna nie może być domeną polityków, podejmujących woluntarystyczne decyzje bez konsultacji społecznych, w sprawach dotyczących dużej grupy obywateli w Polsce. Najwięcej krytycznych uwag także ze strony ekspertów, wywołały toczące się obecnie w Sejmie prace nad ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i zmianami w prawie spółdzielczym. Przypominano, że polskie spółdzielnie mieszkaniowe są efektywnymi, odnoszącymi sukcesy przedsiębiorstwami. One zapewniają zarządzanie znaczną częścią zasobów mieszkaniowych i troszczą się o rewitalizację osiedli mieszkaniowych. Stanowią więc istotny element polityki mieszkaniowej. Osiągnięcia polskich spółdzielni nie są niestety uznawane przez niektórych polityków. Nie są one także akceptowane jako podmioty gospodarcze. Także ich wpływ na ustawodawstwo jest ograniczony. Ciągle zmieniane są przepisy prawa spółdzielczego i to bez konsultacji społecznej. Niektóre partie polityczne prowadzą nawet kampanię przeciwko spółdzielczości, bezpodstawnie uznając spółdzielnie za relikt socjalizmu. Nie jest natomiast dostrzegana ich siła ekonomiczna, która może i powinna być wykorzystana dla rozwoju polskich miast i zaspakajania potrzeb mieszkaniowych rodzin. Spółdzielnie i ich członkowie mogą i powinny znaleźć się w orbicie zainteresowań instytucji państwowych i samorządowych. Stanowią bowiem niedostatecznie wykorzystany potencjał. Krytycznie oceniony został na Forum brak społecznych konsultacji ze środowiskiem spółdzielczości. Zasadnicze wątpliwości budzi art. 123 projektu ustawy o spółdzielniach, ustanawiający nadzór właściwych ministrów nad działalnością spółdzielni, do czego nie posunięto się nawet pod rządem dawnego systemu nakazowo-rozdzielczego. Następnie wbrew postulatom spółdzielców i organizacji pozarządowych, projekt nie tylko nie przywraca zebrań przedstawicieli członków spółdzielni zlikwidowanych w 2007 r. ale proponuje rozszerzenie tego rozwiązania (dotyczącego obecnie tylko spółdzielni mieszkaniowych) na wszystkie typy spółdzielni. Zastrzeżenia budzi też propozycja uzyskiwania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej z mocy samego prawa, co jest sprzeczne z fundamentalną zasadą spółdzielczą dobrowolnej przynależności do spółdzielni. Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie tylko nie realizuje powszechnie wysuwanego postulatu przywrócenia możliwości ustanawiania własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu (pozostawienia spółdzielcom swobody wyboru formy zaspakajania potrzeb mieszkaniowych), ale jeszcze zakłada przekształcenie z mocy samej ustawy wszystkich istniejących tego typu praw w odrębną własność lokalu. Takie rozwiązanie narusza zasadę ochrony praw nabytych. Krytyczne uwagi Forum nie powinny pozostać i zapewne nie pozostaną bez wpływu na dalszy los prac legislacyjnych, które powinny rozpocząć się od początku, po przygotowaniu projektu rządowego lub obywatelskiego projektu ustawy, jak postulowano na Forum. dr Krystyna Krzekotowska wykładowca Uczelni Łazarskiego
Kongres Budownictwa
Data dodania: 2011-07-15 20:17:44
 
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WARUNKIEM ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO, pod tym hasłem odbył się w dniu 20 maja (piątek) w Sali Kolumnowej Sejmu RP Kongres Budownictwa. Po otwarciu obrad przez przewodniczącego Kongresu Romana Nowickiego, wprowadzeniem do debaty były wystąpienia: Jerzego Wenderlicha - Wicemarszałka Sejmu RP i Olgierda Dziekońskiego - Ministra w Kancelarii Prezydenta RP oraz referaty: „O szanse dla polskiej spółdzielczości” – Zbigniew Janowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego, Przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani, „Budownictwo społeczne - niewykorzystana szansa”–Wiesław Źrebiec, Prezes TBS w Żaganiu, Wiceburmistrz Żagania, „Przestrzeń publiczna a jakość życia i zamieszkiwania” –Grzegorz Buczek, Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. O szanse dla polskiej spółdzielczości upomnieli się na Kongresie liczni dyskutanci, w tym dr Krystyna Krzekotowska, wykładowca Uczelni Łazarskiego. Znalazło to też wyraz w przytoczonej poniżej uchwale kongresowej.
Konferencja Stowarzyszenia Damy Radę pod Patronatem Ministra Sprawiedliwości
Data dodania: 2011-07-15 19:35:50
 
Stowarzyszenie „Damy Radę zorganizowało konferencję pt : „Szczęśliwa Rodzina Wolna od Przemocy” . Patronat nad konferencją objęła Pani Elżbieta Radziszewska Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy oraz Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości. Tematem konferencji była debata dotycząca skutecznych sposobów walki z przemocą w rodzinie w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 01 sierpnia 2010r. Konferencja odbyła się w budynku Urzędu m st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5 (sala 259) w dniu 22 czerwca 2011 roku.
Wymiar Sprawiedliwości a Europejska Akademia Prawa
Data dodania: 2011-04-17 22:51:44
 
Wymiar Sprawiedliwości a Europejska Akademia Prawa
Wymiar Sprawiedliwości a Europejska Akademia Prawa Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz pod patronatem naukowym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zorganizowało cykl miedzynarodowych Konferencji, których celem była debata nad wzmocnieniem prawnej ochrony Obywateli i wsparciem dla polskiego wymiaru sprawiedliwości ze strony Europejskiej Akademii Prawa w Trier, względnie tego typu Akademii w Warszawie. Przybyły na konferencję dr Wolfgang Heusel Dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trier stwierdził: "Jestem otwarty na współpracę z polskimi prawnikami i korporacjami prawniczymi. Zajęcia dla polskich prawników w Europejskiej Akademii Prawa w Trier będą w przyszłości prowadzone w języku polskim" - zadeklarował dr Wolfgang Heusel. dr Wolfgang Heusel Dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trier poinformował o możliwościach, jakie w zakresie doskonalenia zawodowego prawników wszystkich zawodów prawniczych stwarza Europejska Akademia Prawa, która ma charter otwarty i po okresie wieloletniej współpracy z Instytutem Europejskim w Łodzi postanowiła poszerzyć zakres współpracy w polskimi partnerami. Przypomnieć warto, że akademia ta przeznaczona dla wszystkich krajów członkowskich i finansowana przez Parlament Europejski, do tej poprty w zasadzie służy starym państwom członkowskim. Z kolei prof. Sigfried Willutzki, Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów, zarówno na konferencji, jak i w udzielonym wywiadzie. trafnie scharakteryzował potrzebę powołania w Warszawie podobnego typu akademii. Oto treść tego wywiadu.
Prawo ubogich
Data dodania: 2011-04-17 22:14:46
 
Prawo ubogich
Prawo ubogich Czy ludzie najubożsi mogą sami bronić swoich praw? Czy są zdani na łaskę innych? Jak sprawić, bo konstytucyjna gwarancja równości wobec prawa nie była jedynie lakonicznym zapisem?
Spotkanie Wielkanocne w Fundacji Pomocna Dłoń
Data dodania: 2011-04-17 20:51:57
 
Spotkanie Wielkanocne w Fundacji Pomocna Dłoń
Krystyna i Jerzy Krzekotowscy wspólnie z innymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych powołali do życia Fundacje Pomocna Dłon i ufundowali budynek mieszkalny, zapewniajacy im godne warunki mieszkaniowe. Fundacja Pomocna Dłóń, jako pierwsza w Polsce, stworzyła i zrealizowała modelowe - oparte na standardach europejskich - rozwiązanie zapewnieniające godne warunki mieszkaniowe i rehabilitację niepełnosprawnym dzieciom.
Uroczystość na Uczelni Łazarskiego z okazji XI rocznicy smierci Ryszarda Łazarskiego, załozyciela i pierwszego Rektora Uczelni
Data dodania: 2011-04-17 20:11:36
 
Uroczystość na Uczelni Łazarskiego z okazji XI rocznicy smierci Ryszarda Łazarskiego, załozyciela i pierwszego Rektora Uczelni
W dniu 14 kwietnia odbyła się na Uczelni Łazarskiego uroczystość z okazji XI rocznicy smierci Ryszarda Łazarskiego, założyciela i pierwszego Rektora Uczelni. Po odprawionej w Kaplicy Uczelni Łazarskiego Mszy świętej w intencji zmarłego nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Patrona Uczelni i tablicą upamiętniającą zasługi Ryszarda Łazarskiego. Następnie w Klubie Profesorskim odbył się koncert muzyki poważnej oraz spotkanie poświęcone wspomnieniom oraz zwiedzaniu wystawy zdjęć, upamiętniających zwłaszcza poszczególne etapy budowy gmachu Uczelni, w tym poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę, ktorego dokonał sam Prymas Kardynał Józef Glemp.
Mazowiecka Rada Regionalna Stronnictwa Demokratycznego 9 kwietnia 2011
Data dodania: 2011-04-17 16:11:02
 
Mazowiecka Rada Regionalna Stronnictwa Demokratycznego 9 kwietnia 2011
Mazowiecka Rada Regionalna Stronnictwa Demokratycznego w dniu 9 kwietnia 2011 r. dokonała oceny aktualnej sytuacji społeczno politycznej w kraju oraz w Stronnictwie Demokratycznym. Gościem Mazowieckiej Rady Regionalnej był Paweł Piskorski Przewodniczący Partii, ktory poinformował o pewnych utrudnieniach w realizacji programu, wynikających z toczącej się sprawy sądowej, ktora właśnie zakończyła się pomyślnie ostatecznym rozstrzygnięciem, uznającym legalność władz SD. W dyskusji głos zabrała m.in. dr Krystyna Krzekotowska, apelując do wszystkich Kolweżanek i Kolegów o aktywne włączenie sie do pomocy w nadrobieniu zaległości, aby Stronnictwo demokratyczne odgrywało znaczącą rolę na arenie politycznej, jak do tego upoważnia nowoczesny program Partii.
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie przoduje w pracach społecznych i charytatywnych.
Data dodania: 2011-03-21 17:51:21
 
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie przoduje w pracach społecznych i charytatywnych.
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, przoduje w pracach społecznych i charytatywnych. Wyróżnienia za działalność społeczną i charytatywną oraz za wybitne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym, przyznaje od szeregu lat Stowarzyszenie "Damy Radę", znane z licznych i skutecznych inicjatyw społecznych i charytatywnych. Wśród wyróżnionych za te osiągnięcia - od samego początku tej akcji - znajdują się wykładowcy Uczelni Łazarskiego w Warszawie, którzy wspierają Stowarzyszenie Damy Radę pomocą ekspercką.
Eksmisja z powodu przemocy w rodzinie
Data dodania: 2011-03-20 18:03:14
 
Eksmisja z powodu przemocy w rodzinie
Eksmisja z powodu przemocy w rodzinie Zmiany, jakie wprowadza znowelizowana ustawa o zapobieganiu przemocy w rodzinie stały się możliwe m.in. dzięki wysiłkowi wielu społeczników i organizacji, gromadzących potrzebną na ten temat wiedzę, na podstawie bezpośrednich kontaktów z osobami dotkniętymi przemocą oraz ze specjalistami, instytucjami oraz organami państwowymi i samorządowymi. I tak Stowarzyszenie Damy Radę zorganizowało w okresie poprzedzającym nowelizację 16 wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, a następnie przekazało zgłoszone oddolnie postulaty na szczebel prac parlamentarnych. Szereg tych postulatów zostało uwzględnionych w noweli, w tym postulat dotyczący izolacji sprawcy od ofiary. Warto się więc zapoznać z nowymi rozwiązaniami i przeanalizować potrzebę dalszych zmian.
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wyróżniony za szczególne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym
Data dodania: 2011-03-19 12:06:05
 
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wyróżniony za szczególne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym
Minister Sprawiedliwości wyróżniony za szczególne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym 18 marca 2011 r. Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w walce z wykluczeniem społecznym w tym roku zostało przyznane Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu Ministrowi Sprawiedliwości. Wręczenia statuetki dokonała Beata Mirska Piworowicz Prezes Stowarzyszenia Damy Radę i dr Krystyna Krzekotowska,Przewodniczaca Rady Naukowej Stowarzyszenia. Wrażliwość, zaangażowanie i wysokie kompetencje Pana Ministra przyczyniły się do wielu pozytywnych zmian w tej dziedzinie, w tym także zmian w ustawodawstwie, w tym w ustawie o zapobieganiu przemocy w rodzinie.
Gala Stowarzyszenia Damy Radę - 11 marca 2011, godz. 20.00
Data dodania: 2011-03-02 18:33:52
 
Stało się już tradycją, że Stowarzyszenie "DAMY RADĘ", znane z licznych akcji społecznych i charytatywnych, od wielu lat organizuje gale, na których wręczane są wyróżnienia za działalność społeczną i charytatywną. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla usatysfakcjonowania ludzi zasłużonych w tej dziedzinie, ale także dla stwarzania motywacji i mobilizacji do podejmowania dalszych - tak bardzo potrzebnych - inicjatyw społecznych icharytatywnych.
Zakończenie VI Edycji Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego
Data dodania: 2011-02-07 20:14:10
 
Zakończenie VI Edycji Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego
Zakończenie VI Edycji Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w dniu 5 lutego 2011 r.było okazją do wyjatkowo miłego spotkania i pożegnania, które zgotowała dr Krystynie Krzekotowskiej - Kierownikowi tych Studiów - kolejna grupa absolwentów tych studiów.
Koncert Tadeusza Rossa w Cinema Citi Restauracja GAGA w Warszawie - 5 luty 2011
Data dodania: 2011-02-07 18:52:52
 
Koncert Tadeusza Rossa w Cinema Citi Restauracja GAGA w Warszawie - 5 luty 2011
Przyjmując zaszczytne zaproszenie znakomitego artysty Tadeusza Rossa i grona skupionych wokół Niego młodych i zaangażowanych ludzi,a zwłaszcza Heleny Młotkowskiej, która wzięła na siebie główny ciężar prac organizacyjnych, uczestniczyłam w Balu Karnawałowym, którego wielką atrakcją był znakomity występ znanego i lubianego artysty, jakim jest Tadeusz Ross. U jego boku wystąpiła też niezwykle utalentowana córeczka Klementyna. Prawdziwa sensacją był też występ młodej, pięknej i niezwykle utalentowanej aktorki i śpiewaczki Joanny Dobraczyńskiej. Wszystko to nie odbyłoby się, gdyby nie starania Katarzyny Gierak-Skrzecz, która wszystkie osoby zapoznała i zaraziła swoją pasją podejmowania ciekawych projektów z ciekawymi ludźmi. idearanzowała
Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris
Data dodania: 2011-02-03 21:29:22
 
Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris
Dr Krystyna Krzekotowska wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie uczestniczyła w dniu 29 stycznia 2011 r. w Konferencji Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat: Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris.
Tadeusz Ross, artysta i polityk zaprasza do Cinema Citi, Restauracja Gaga 5 lutego 2011, godz. 19.00
Data dodania: 2011-02-02 22:19:24
 
Tadeusz Ross, artysta i polityk zaprasza do Cinema Citi, Restauracja Gaga 5 lutego 2011, godz. 19.00
Tadeusz Ross, artysta i polityk Tadeusz Ross - znakomity aktor, satyryk, piosenkarz, autor musicali, tekstów piosenek i wierszy, scenarzysta - to także wrażliwy na sprawy społeczne poseł Platformy Obywatelskiej
Inspiracje
Data dodania: 2011-01-25 01:01:29
 
Inspiracje
Inspiracje - myśli, które nas inspirują Na zorganizowanej przeze mnie polsko-niemieckiej konferencji na temat: "Prawo, a nowe tendencje rozwoju społecznego" Prof. Siegried Willutzki stwierdził: „Współpraca prawników w Europie, wyzwania wynikające z nowych tendencji rozwoju społecznego, znalazły się na takim etapie, że przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Dobrobyt gospodarczy pozostaje w ścisłym związku z wolnym, demokratycznym systemem prawa. Sukces osiągniemy tylko wtedy, gdy jednocześnie uruchomimy wszystkie możliwe kanały współpracy dla ulepszenia stosunków prawnych w Europie” (por. Jurysta, Magazyn prawniczy 1996 nr 12).Zobacz więcej
Studia Podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie- współpraca z organizacjami Zarządców Nieruchomościami
Data dodania: 2011-01-25 00:17:06
 
Studia Podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie- współpraca z organizacjami Zarządców Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie stwarzają szanse zdobycia nowych zawodów i licencji na ich wykonywanie uzyskiwanych od Ministra Infrastruktury po ukończeniu tych Studiów i odbyciu praktyk organizowanych przy współpracy z organizacjamii zawodowymi, w tym z Federacją Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości a b.r. także z Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości
Inspiracje
Data dodania: 2011-01-24 21:13:07
 
Inspiracje
Inspiracje - myśli, które nas inspirują. W dniu 21 grudnia 2005 r. jako członek Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw uczestniczyłam w uroczystości zaprzysiężenia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Parlamencie RP. W pamięci utkwiły mi Jego słowa: "Chcieć to móc. Te słowa, wydawałoby się nierozważne, towarzyszyły nam w tamtych trudnych, ale pięknych czasach. Towarzyszyły też twórcom naszej niepodległości w II Rzeczypospolitej. Zwracam się do Was, Rodacy, abyście mimo wszystkich zawodów raz jeszcze uwierzyli. Mamy zmienić Polskę, ale bez Was jej nie zmienimy. A zmienić ją koniecznie trzeba."
Medal Solidarności Społecznej dla Romana Nowickiego
Data dodania: 2011-01-23 21:49:07
 
Medal Solidarności Społecznej dla Romana Nowickiego
Roman Nowicki - jakże zasłużenie - otrzymał Medal Solidarności Społecznej, który został Mu wręczony na Wielkiej Gali BCC w dniu 22stycznia 2011 przez Kardynała Kazimierza Nycza
Spotkanie Noworoczne Wspólnoty Samorządowej 21 stycznia 2011 r.
Data dodania: 2011-01-23 20:58:02
 
Spotkanie Noworoczne Wspólnoty Samorządowej 21 stycznia 2011 r.
Spotkanie Noworoczne Wspólnoty Samorządowej 21 stycznia 2011 r. przebiegało w prawdziwie wspólnotowej, przyjaznej i serdecznej atmosferze, mimo (a może właśnie dlatego), że zaszczycili samorządowców swą obecnością przedstawiciele wszystkich opcji politycznych.
Kongres Budownictwa w sali kolumnowej Sejmu RP
Data dodania: 2011-01-23 19:40:32
 
Kongres Budownictwa w sali kolumnowej Sejmu RP
Kongres Budownictwa zorganizował w Sali Kolumnowej Sejmu RP kolejną konferencję, aby upowszechnić także w gronie parlamentarzystów wiedze potrzebna dla przezwyciężenia kryzysowej sytuacji w polskim mieszkalnictwie i Budownictwie.
Konferencja Zdrowie Kobiet w Sali kolimniwej Sejmu RP
Data dodania: 2011-01-23 19:17:45
 
Konferencja Zdrowie Kobiet w Sali kolimniwej Sejmu RP
Konferencja Zdrowie Kobiet w Polsce - 25.10.2010 - Warszawa Choroby układu krążenia oraz nowotwory to najczęstsze przyczyny przedwczesnych zgonów kobiet w Polsce. Co druga Polka ma za wysoki cholesterol, nadwagę i za mało ruchu.
Bal charytatywny Stowarzyszenia Damy Radę i występ Tadeusza Rossa w Restauracji Gaga
Data dodania: 2011-01-19 09:32:54
 
Bal charytatywny Stowarzyszenia Damy Radę i występ Tadeusza Rossa w Restauracji Gaga
26 lutego 2011 r. Stowarzyszenie Damy Radę zaprosiło nas na bal charytatywny, z którego dochód będzie przeznaczony na dożywianie dzieci z niezamoznych rodzin. Poprzedni bal charytatywny swym patronatem objęła pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy.
Program Tomasza Lisa 3 stycznia 2011
Data dodania: 2011-01-05 22:40:58
 
Program Tomasza Lisa 3 stycznia 2011
Jak zwykle znakomity Tomasz Lis zmierzył się w pierwszym noworocznym programie z jednym z najtrudniejszych problemów, na kanwie nowej książki Grassa, udostępniając opinii publicznej obszerne fragmenty książki i wywiad z Autorem. Komentatorami byli naukowcy i politycy. Ci ostatni byli dobrze reprezentowani przez posła Giżyńskiego i posła Cywińskiego.
Sylwester 2010
Data dodania: 2011-01-05 15:13:11
 
Sylwester 2010
Sylwester 2010, to mój najpiękniejszy Sylwester. Byłam na dwóch imprezach. W pierwszej części miałam najcudowniejszych partnerów do tańca moch ukochanych wnuków - braci bliźniaków Oskara i Oliwuiera (8 miesięcy) i Aleksandra (siedem lat).
Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego pełnego sukcesów Nowego Roku dla wszystkich Przyjaciół i Znajomych
Data dodania: 2010-12-25 19:30:54
 
Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego pełnego sukcesów Nowego Roku dla wszystkich Przyjaciół i Znajomych
W tym szczególnym dla nas Polaków czasie przesyłam najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne Poniżej przytaczam cytat, który Uczestnikom Kongresów Obywatelskich przesłał ich niestrudzony organizator. (...) Polska potrzebuje odnowy kulturowej. Nie jako swego rodzaju luksusu czy dodatku do dotychczasowego świetnego funkcjonowania, ale jako warunku koniecznego dalszego rozwoju.
Szkolenie i uroczystość opłatkowa w Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami "POLONIA"
Data dodania: 2010-12-20 11:20:55
 
Szkolenie i uroczystość opłatkowa w Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
Szkolenie i uroczystość opłatkowa w Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami "POLONIA", z udziałem Stowarzyszenia Ekspertów i Doradców Nieruchomości "POLONIA" oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych "Polonia" w dniu 16 grudnia 2010 r.
Kongres Kobiet - debata w Sejmie nad ustawą parytetową
Data dodania: 2010-12-02 13:55:08
 
Kongres Kobiet - debata w Sejmie nad ustawą parytetową
Wielkim osiagnieciem Kongresu Kobiet jest zgromadzenie wymaganej liczby podpisów pod obywatelskim projektem ustawy parytetowej. III czytanie (głosowanie) ustawy parytetowej odbędzie się w najbliższy piątek (03.12.2010) w Sejmie.
Organizacje pozarządowe w obszarze edukacji
Data dodania: 2010-12-02 13:37:20
 
Organizacje pozarządowe w obszarze edukacji
Współpraca pomiędzy Instytucjami i Organizacjami Pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji a portalem edukacyjnym dla nauczycieli – Scholaris
Podziękowanie
Data dodania: 2010-11-27 21:48:29
 
Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim wspierającym mnie w kampanii wyborczej do samorządu 2010 r., w której startowałam do Rady Watszawy z Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej. Nasza kampania miała charakter merytoryczny i poszerzyła naszą wiedzę o problemach Warszawy i Jej mieszkańców. Przyczyniła sie do zacieśnienia kontaktów międzyludzkich.
Wieczór wyborczy Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej
Data dodania: 2010-11-23 10:03:40
 
Wieczór wyborczy Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej 21 listopada 2010 r. był okazją do dalszej integracji dużej grupy zaangażowanych społeczników skupionych przy Katarzynie Munio naszj kandydatce na Prezydenta Warszawy. Wynik wprawdzie nie jest w pełni satysfakcjonujący, ale stanowei dobry zaczyn i zachetę, aby wygrać i osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty w nastepnych wyborach. Katarzyna Munio i jej drużyna zaistniała w życiu społecznym Warszawy z hasłem odebrania Warszawy politykom. Zainteresowanie wzbudziło również hasło wyborcze kandydatki do Rady Warszawy z Bielen i Żoliborza, dr Krystyny Krzekotowskiej: "PRZYJAZNE OBYWATELOM ZARZĄDZANIE MIASTEM - WSPÓLNIE Z OBYWATELAMI I DLA OBYWATELI".Wieczór wyborczy Warszawskiej Wspólnoty Samorządowejbył więc mimo wszystki okazją do satysfakcji, a nadto snucoa dalszych planów.
Dzień wyborów 21 listopada 2010 r. - świętem rodzinnym
Data dodania: 2010-11-21 17:15:17
 
W Komisji Wyborczej usytuowanej w Liceum przy ul. Lelewela panuje zawsze duży ruch. Nie inaczej było także tym razem. Postanowilismy dopełnić obowiązku Obywatelskiego, jakim jest udział w głosowaniu w asyście siedmioletniego Aleksandra. Jest to bowiem znakomita lekcja wychowania Obywatelskiego. Poza tym zawsze chętnie odwiedza on to Liceumu, w którym uczyła się jego najukochańsza mamusia.Teraz, gdy sam jest uczniem pierwszej klasy, ma to zapewne dla niego jeszcze większe znaczenie. Jestem wdzięczna gronu pedagogicznemu za dobrywysoki poziom nauczania i dobry pedagogiczny wpływ na młodzież, co zaowocowało bezproblemowym ukończeniem studiów. Córka Iwona jest teraz naszym cennym partnerem i współautorem wielu publikacji prawniczych.
Mieszkalnictwo i Prawo - redakcja dr Krystyna Krzekotowska
Data dodania: 2010-11-21 00:56:45
 
Ukazał sie nowy numer Mieszkalnictwa i Prawa pod redakcją naukową dr Krystyny Krzekotowskiej (2010 r. nr 9-11). W nim jak zawsze: - przegląd orzecznictwa, ustawodawstwa i piśmiennictwa z tej dziedziny oraz - odpowiedzi na pytania Czytelników w sprawach mieszkaniowych oraz - opracowania i artykuły znawców tego zagadnienia. Daniel Szatan Spółdzielnie mieszkaniowe – historia powstania i unormowań prawnych. Pierwsze wspólnoty budowlano – mieszkaniowe o charakterze spółdzielczym, zaczęły powstawać w Anglii już na początku XIX w, wraz z rozwojem przemysłu i powstawaniem wielkich skupisk ludzkich. W 1836r. wydano w Anglii pierwszą ustawę o spółdzielniach budowlanych, a w 1851r. powstało wzorcowe osiedle robotników w Londynie. Wzorce budownictwa spółdzielczego zaczęły przenikać do innych państw, przede wszystkim do Niemiec i Stanów Zjednoczonych.
VII EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO W WARSZAWIE
Data dodania: 2010-11-20 20:35:11
 
Wystartowała już VII Edycja Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Dr Krystyna Krzekotowska Kierownik Studiów Podyplomowych na tych kierunkach powitała serdecznie słuchaczy a następnie w imieniu władz Uczelni głos zabrała Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pani Małgorzata Gałązka-Sobotka.
Podziękowanie
Data dodania: 2010-11-20 14:25:56
 
Dziekuję serdecznie wszystkim za bezinteresowne, koleżańskie wsparcie mnie w kampanii wyborczej do Rady Warszawy, a wyborcom z Okręgu Bielany i Żliborz - za oddane na głosy na mnie lub innych kandydatów z listy 27 Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej. Mam nadzieję, że wspólnie pezeżyte chwile pozostawiły wspomnienie interesującej przygody intelektualnej a także będą naszym wspólnym wkładem w budowanie społeczeństwa Obywatelskiego. Do miłego zobaczenia 21.11. 2010 r. o godz. 21.30 przy ul. Chmielnej 9 pierwsze pietro na wieczorze wyborczym Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, na które zapraszam wraz z naszą Kandydatką na Prezydenta Warszawy Katarzyną Munio.
Bliżej jak najbliżej Obywatela 20 listopada
Data dodania: 2010-11-20 01:56:25
 
Bliżej jak najbliżej Obywatela 20 listopada. Ulubionym zajęciem Krystyny Krzekotowskiej to spotkania z Obywatelami, na ulicach Warszawy, przy stacjach Metra, w sklapach, parkach itp. To jest bardzo potrzebne dla odblokowania się na innych ludzi, do pogłębiania więzi międzyludzkich. To powinno byc obowiązkowym treningiem zwłaszcza dla urzedników, aby ptrafili wyjść z za biurka, bliżej Obywateli
Debata Prezydencka w SGGW
Data dodania: 2010-11-19 23:30:28
 
Debata, która w dniu 16.11. 2010 r. odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) z udziałem kandydatów na Prezydenta Warszawy na zaproszenie samorządu studenckiego tej Uczelni, przy współpracy z samorządami studenckimi innych Uczelni (w tym Uczelni Łazarskiego) była interesująca i merytoryczna.
Spotkanie z kandydatką na Prezydenta Warszawy Katarzyną Munio
Data dodania: 2010-11-19 23:29:14
 
Kandydatka do Rady Warszawy z okręgu 5 startująca w ramach Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej spotkała się z Panią Katarzyną Munio
Zaproszenie na wieczór wyborczy! Już w niedzielę 21 listopada o godzinie 21.30
Data dodania: 2010-11-18 14:02:17
 
Serdecznie zapraszamy!!!!!
Europejska strategia przyjaznego Obywatelom zarządzania miastem - wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli
Data dodania: 2010-11-17 21:11:28
 
Europejska strategia przyjaznego Obywatelom zarządzania miastem - wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli
Serdecznie zapraszamy
Debata Prezydencka w SGGW
Data dodania: 2010-11-17 21:09:12
 
Wczoraj 16.11. 2010 r. odbyła się pierwsza w historii Warszawy debata, na której w SGGW przy współpracy z samorządami studenckimi innych Uczelni (w tym Uczelni Łazarskiego) udało sie zrealizować konstytucyjne prawo Obywateli do informacji.
Portale społecznościowe jako bezpośredni kontakt z wyborcą
Data dodania: 2010-11-15 11:59:44
 
Portale społecznościowe jako bezpośredni kontakt z wyborcą
Nasza Kandydatka jest obecna na portalach społecznościowych facebook i nasza klasa.
Spot wyborczy Krystyny Krzekotowskiej
Data dodania: 2010-11-15 11:56:46
 
Spot wyborczy Krystyny Krzekotowskiej
Zapraszamy do obejrzenia spotu wyborczego naszej kandydatki!!!!
Wywiad z dr Krystyną Krzekotowską- serdecznie zapraszamy!!
Data dodania: 2010-11-13 16:38:07
 
Wywiad z dr Krystyną Krzekotowską- serdecznie zapraszamy!!
Rozmowa z dr Krystyną Krzekotowską kandydatką do Rady Warszawy z Okręgu nr 5 Bielany – Żoliborz Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej
ZMIANY W PRAWIE MIESZKANIOWYM
Data dodania: 2010-08-16 18:06:43
 
Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa prawo spółdzielcze, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Apel do obywateli
Data dodania: 2010-05-14 09:57:52
 
Apelujemy do wyborców o podpisywanie list poparcia.
Kongres Kobiet 20-21 czerwca 2009 Warszawa
Data dodania: 2009-06-25 15:38:02
 
Kongres Kobiet 20-21 czerwca 2009 Warszawa
Na Kongres przybyło kilka tysięcy kobiet z całej Polski, reprezentuj±cych szerokie grono wpływowych rodowisk (gospodarczych, politycznych, społecznych oraz naukowych )a także młodych ambitnych kobiet ze rodowisk studenckich.
Zakończenie kampanii do Parlamentu Europoejskiego
Data dodania: 2009-06-25 15:22:51
 
Zakończenie kampanii do Parlamentu Europoejskiego
W dniu 25.06 odbyło się spotkanie podsumowuj±ce kampanie w gronie członków sztabu wyborczego oraz wolontariuszy wspieraj±cych dr Krystynę Krzekotowsk±.
Podziękowania dla Was- Obywateli
Data dodania: 2009-06-09 21:21:18
 
Podziękowania dla Was- Obywateli
W imieniu swoim oraz wszystkich osób zaangażowanych w moj± kampanię pragnę gor±co podziękować Wyborcom za oddanie swojego cennego głosu na moj± skromn± osobę. "W ci±gu dwóch miesięcy udało się stworzyć "koalicję zdrowego rozs±dku", która miała bardzo mało czasu, by się przebić do wiadomoci
Cisza wyborcza
Data dodania: 2009-06-05 23:10:34
 
Cisza wyborcza
Serdecznie dziękuje wszystkim za wsparcie i pomoc w realizacji kampani a wszystkich wyborców zapraszam na wybory już w niedziele. Zadecydujcie m±drze, waż± się nasze losy we wspólnej europie.
Wieczór wyborczy Centrolewicy
Data dodania: 2009-06-05 22:40:41
 
Wieczór wyborczy Centrolewicy
Przypominamy o wieczorze wyborczym Centrolewicy w niedzielę o 21 w klubie M25 przy ul. Mińskiej 25.
Spotkanie ze spółdzielcami osiedla "Głogi" w Nieporęcie
Data dodania: 2009-06-05 22:33:58
 
Spotkanie ze spółdzielcami osiedla
Nasza kandydatka odwiedziła spółdzielnię "Głogi" w Nieporęcie. Mieszkańcy mieli okazję skorzystać z fachowej porady prawnej w kwestiach mieszkaniowych oraz podzielić się z Krystyn± Krzekotowsk± najważniejszymi problemami, które wymagaj± rozwi±zań ustawowych. W spotkaniu wzi±ł także udział Henryk Sacharczuk, deweloper z osiedla "Pod Kurantami" w podwarszawskich Skierdach.
Petycja w sprawie przedłużenia linii metra w kierunku Piaseczna
Data dodania: 2009-06-05 22:24:06
 
Petycja w sprawie przedłużenia linii metra w kierunku Piaseczna
Dzisiaj w godzinach 11-14 Nasza Kandydatka apelowała do mieszkańcow Warszawy o podpisywanie się pod petycj± w sprawie przedłużenia linii metra w stronę Piaseczna i Konstancina.
Nasz kandydat o funduszach europejskich na gazeta.pl
Data dodania: 2009-06-05 16:53:54
 
Nasz kandydat o funduszach europejskich na gazeta.pl
Krajowa Izba Gospodarcza zaprosiła w rodę do swojej siedziby kandydatów do europarlamentu z największych ugrupowań politycznych. KIG zapytał kandydatów na europosłów o to, jak wykorzystać unijne pieni±dze w walce z kryzysem.
Krystyna Krzekotowska w TVP INFO o funduszach europejskich
Data dodania: 2009-06-05 16:42:57
 
Krystyna Krzekotowska w TVP INFO o funduszach europejskich
Na portalu TVP INFO pojawiła się relacja z debaty powięconej funduszom unijnym. Krystyna Krzekotowska, jak zauważyły media, gotowa jest sprawnie działać na rzecz przeznaczania większej częci rodków na budowę mieszkań.
Obchody rocznicy dwudziestolecia pierwszych wyborów na pl. Konstytucji w Warszawie
Data dodania: 2009-06-05 06:48:11
 
Obchody rocznicy dwudziestolecia pierwszych wyborów na pl. Konstytucji w Warszawie
W spotkaniu wzięli udział min. prof. Dariusz Rosati, Andrzej Wielowieyski, dr Krystyna Krzekotowska. Mieszkańcy, którzy odwiedzili plac Konstytucji razem z kandydatami mieli okazję wysłuchać przemówienia Tadeusza Mazowieckiego. Zaapelował on, do wszystkich kandydatów o złaczenie sił i jednoć, jto jest bowiem
Spoktanie z rodzinami Plac Konstytucji 4.06.09
Data dodania: 2009-06-05 06:39:56
 
Spoktanie z rodzinami Plac Konstytucji 4.06.09
Krystyna Krzekotowska prowadzaca ostatni etap swej kampanii na ulicach Warszawy spotkała sie z wieloma bardzo tragicznymi przypadkami i probami o pomoc. Nasza kandydatka nie zważaj±c na brak czasu z uwagi na tempo prowadzonej kampanii, podjęła natychniastowe interwencje. Uratowała warszawsk± rodzinę przed eksmisj± ze strony
Petycja w sprawie przedłużenia linii metra w kierunku Piaseczna
Data dodania: 2009-06-05 06:35:03
 
Petycja w sprawie przedłużenia linii metra w kierunku Piaseczna
składana będzie na ręce Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz.
4 czerwca ostatnia prosta Kampanii Wyborczej Krystyny Krzekotowskiej
Data dodania: 2009-06-04 20:44:27
 
4 czerwca ostatnia prosta Kampanii Wyborczej Krystyny Krzekotowskiej
Nasza Kandydatka odwiedziła organizacje pozarz±dowe, aby poznać najważniejsze potrzeby Warszawiaków
Najciekawsze kampanie do Europarlamentu
Data dodania: 2009-06-04 14:52:31
 
Najciekawsze kampanie do Europarlamentu
Krystyna Krzekotowska wród najpopularniejszych kandydatów!!!!
dr Krystyna Krzekotowska jeszcze bliżej Obywateli 3.06.2009 r.
Data dodania: 2009-06-04 12:46:14
 
Spotkania na ulicach Warszawy z mieszkańcami, spółdzielcami, studentami , emerytami i rencistami dr Krystyna Krzekotowskiej także na targowisku, na przystankach oraz przed Ratuszem Urzędu Dzielnicy Bemowo Wyjatkowo przyjacielska atmosfera tych spotkań jest widoczna na zdjęcia w galerii. Kampania dr Krystyny Krzekotowskej
Finisz kampanii wyborczej Krystyny Krzekotowskiej
Data dodania: 2009-06-03 18:44:55
 
Finisz kampanii wyborczej Krystyny Krzekotowskiej
To już ostatnie dni na podjęcie decyzji. Już 7 czerwca otrzymaj± Państwo niepowtarzaln± szansę na decydowanie o losach wspólnej Europy. Krystyna Krzekotowska nie zwalnia tempa i w ostatnich dniach kampanii planuje, w swoim stylu, być blisko spraw zwykłych obywateli.
"Unia jest kobiet±"- relacja z konferencji
Data dodania: 2009-06-03 18:31:15
 
Udział kobiet w życiu publicznym wci±ż jest za mały - w Sejmie stanowi± tylko 20 proc., w Senacie zaledwie 8 proc., a w rz±dzie 26 proc. - dlaczego kobiet w polityce jest tak niewiele, zastanawiali się uczestnicy konferencji "Unia jest kobiet±".
Debta w Krajowej Izbie Gospodarczej - RELACJA
Data dodania: 2009-06-03 13:46:40
 
W dniu 3 czerwca 2009 r. odbyła sie debata kandydatów do Parlamentu Europejskiego na temat; "Fundusze Europejskie na mieszkalnictwo kołem zamachowym polskiej gospodarki i dĽwigni± wyjćia z kryzysu".
Emisja Spotu Krystyny Krzekotowskiej- zobacz koniecznie!!!!!
Data dodania: 2009-06-03 13:39:19
 
Emisja Spotu Krystyny Krzekotowskiej- zobacz koniecznie!!!!!
Nowe godziny emisji
Udział dr Krystyny Krzekotowskiej w debacie w Krajowej Izbie Gospodarczej
Data dodania: 2009-06-02 23:40:19
 
Udział dr Krystyny Krzekotowskiej w debacie w Krajowej Izbie Gospodarczej
3.06.2009 r. (roda), godz. 11.00, ul. Trębacka 4 (sala 205)   Debata kandydatów z wszystkich opcji politycznych na temat: "Kryzys a  wykorzystywanie rodków unijnych",  w siedzibie  Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Uczestnicy debaty  udziel± odpowiedzi na pytania
Spotkanie dr Krystyny Krzekotowskiej w programie Tomasza Lisa
Data dodania: 2009-06-02 23:04:12
 
Udział dr Krystyny Krzekotowskej kandyduj±cej ze Stronnictwa Demokratycznego do Parlamentu Europejskiego z listy POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁO¦CI - CentroLewicy w programie Tomasza Lisa.
Godz. 14.00, ul. Białostocka 11 - Wizyta dr Krystyny Krzekotowskiej u spółdzielców mieszkaniowych w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "PRAGA" i przedstawienie stanowiska
Data dodania: 2009-06-02 22:29:41
 
Godz. 14.00, ul. Białostocka 11 - Wizyta dr Krystyny Krzekotowskiej u spółdzielców mieszkaniowych w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
Wizyta dr Krystyny Krzekotowskiej u spółdzielców mieszkaniowych w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "PRAGA"
Krystyna Krzekotowska blisko obywateli!!!!
Data dodania: 2009-06-02 18:55:18
 
Krystyna Krzekotowska blisko obywateli!!!!
Zgodnie z hasłem wyborczym "Wspólnie z obywatelami dla Interesów Polski w Europie" Krystyna Krzekotowska przekonywała wczoraj wyborców, jak ważny jest udział w niedzielnych wyborach do Europarlamentu.
Debata w TVP 3 Warszawa na temat działania przyszłych Europarlamentarzystów na rzecz Warszawy.
Data dodania: 2009-06-02 18:15:58
 
Dzisiaj o godz. 10.30 na antenie TVP3 Warszawa odbyła się debata polityczna z udziałem samorz±dowców z dzielnic Warszawy i Urzędu m.st. Warszawy dotycz±ca możliwoci działania europarlamentarzystów na rzecz Warszawy. Goćmi byli min. poseł Elżebita Jakubiak, kandydaci do Parlamentu Europejskiego Krystyna Krzekotowska i
Spotkanie Kobiet w Stowarzyszeniu "Damy Radę" 2 czerwca godz. 12.00
Data dodania: 2009-06-02 10:40:00
 
Spotkanie Kobiet w Stowarzyszeniu
Beata Mirska Prezes Stowarzyszenia Damy Radę i   dr Krystyna Krzekotowska  Przewodnicz±ca Rady Naukowo-Programowej tego Stowarzyszenia kandyduj±ca do Parlamentu Europejskiego ze Stronnictwa Demokratycznego z Listy Prozumienia dla Przyszłoci zapraszaj±  do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Puławskiej 41 na
Nowy spot wyborczy Krystyny Krzekotowskiej już w internecie!
Data dodania: 2009-06-01 15:15:59
 
Nowy spot wyborczy Krystyny Krzekotowskiej już w internecie!
Zapraszamy do ogl±dania i przesyłania znajomym nowego spotu wyborczego kandydatki centrolewicy.
Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Bemowo w Warszawie 3 czerwca o godz. 14
Data dodania: 2009-06-01 14:08:10
 
przed Urzędem Dzielnicy ul. Powstańców ¦l±skich 70
Opinie o naszej Kandydatce polskich i zagranicznych autorytetow i obywateli
Data dodania: 2009-06-01 11:36:53
 
Opinie o naszej Kandydatce polskich i zagranicznych autorytetow i obywateli
Dr Horst Riese, Prof Dariusz Rosati, Paweł Piskorski, Anna Bogucka-Skowronska i inni wypowiadaj± się o naszej Kandydatce.
Krystyna Krzekotowska w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim 31 maja o godz. 21.45
Data dodania: 2009-05-31 16:13:56
 
Dzisiaj w WSHiP im. Łazarskiego prof. dr hab Jerzy Kisielnicki poprowadził spotkanie z okazji zakończenia studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego tej Uczelni. W spotkaniu wzięła udział Krystyna Krzekotowska, kierownik Studiów Podyplomowych Zarz±dzania i Porednictwa w Obrocie Nieruchomociami, kandyduj±ca
Szkolenie "Jak Skutecznie ubiegać się o Fundusze Unijne?"
Data dodania: 2009-05-30 23:51:52
 
Szkolenie
organizowane przez Stowarzyszenie Mediów Polskich
Ostatni tydzień kampanii wyborczej- zobacz rozkład jazdy. Zapraszamy!
Data dodania: 2009-05-30 12:42:44
 
Ostatni tydzień kampanii wyborczej- zobacz rozkład jazdy. Zapraszamy!
Rozpocz±ł się ostatni weekend i ostatni tydzień kampanii wyborczej do europarlamentu. Nasz kandydat nie zwalnia tempa i w najbliższych dniach zapraszamy Państwa na rozmaite wydarzenia z udziałem dr Krystyny Krzekotowskiej
Krzekotowska: Przezwyciężmy impas w gospodarce nieruchomociami
Data dodania: 2009-05-29 18:58:08
 
Krzekotowska: Przezwyciężmy impas w gospodarce nieruchomociami
27 maja br. odbyła się konferencja prasowa z udziałem kandydatki do Parlamentu Europejskiego startuj±cej z warszawskiej listy CentroLewicy Krystyny Krzekotowskiej. Konferencja powięcona była analizie wymiaru sprawiedliwoci po wejciu Polski do Unii Europejskiej jak również kwestiom dotacji unijnych dla mieszkalnictwa.
Spotkanie integracyjne Stronnictwa Demokratycznego
Data dodania: 2009-05-29 18:47:59
 
Spotkanie integracyjne Stronnictwa Demokratycznego
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie integracyjne Rady Stołecznej Stronnictwa Demokratycznego.
5 lat Polski w Unii Europejskiej
Data dodania: 2009-05-29 18:38:07
 
5 lat Polski w Unii Europejskiej
Wykład Krystyny Krzekotowskiej: 5 lat Polski w Unii Europejskiej (31 maja) 31 maja br., o godz. 10.00 w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego
Spotkanie
Data dodania: 2009-05-28 16:17:32
 
Spotkanie
Dnia 29 maja 2009 r. godz. 14.00, ul. Odrębna 10 odbęd± się "URODZINY DOMU" Fundacji Pomocna Dłoń. Zapraszamy do galerii
Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola- konferencja 4-5 czerwca Warszawa
Data dodania: 2009-05-28 16:10:59
 
Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola- konferencja 4-5 czerwca Warszawa
Fundacja Hereditas wraz z Polsk± Izb± Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Polskim Komitetem TICCIH, Fundacj± Otwartego Muzeum Techniki oraz Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki uprzejmie zapraszaj± na konferencję pod Patronatem Honorowym Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Audycje wyborcze z udzialem Krystyny Krzekotowskiej
Data dodania: 2009-05-28 15:34:16
 
Audycje wyborcze z udzialem Krystyny Krzekotowskiej
Tutaj można zapoznać się z dat± i godzin± emisji spotów wyborczych Krystyny Krzekotowskiej.
Konferencja prasowa Krystyny Krzekotowskiej 27 maja 2009 roku
Data dodania: 2009-05-28 15:06:23
 
Konferencja prasowa Krystyny Krzekotowskiej 27 maja 2009 roku
Wczoraj w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego przy ul. Chmielnej odbyła się konferencja prasowa kandydatki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Krzekotowskiej.
Krystyna Krzekotowska prowadzi w sondażu www.nasz-parlament.pl
Data dodania: 2009-05-27 17:13:38
 
Krystyna Krzekotowska prowadzi w sondażu www.nasz-parlament.pl
W sondażu on-line Krystyna Krzekotowska zajmuje pierwsze miejsce w okręgu warszawskim.
Spotkanie z absolwentami Wydziału Prawa
Data dodania: 2009-05-27 16:59:43
 
Spotkanie z absolwentami Wydziału Prawa
W dniu 24 maja Krystyna Krzekotowska spotkała się z absolwentami wydziału prawa uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Na spotkaniu obecna była wieloletnia przyjaciółka dr Krystyny Krzekotowskiej Anna Bogucka-Skowrońska.
Dyplomy naszego Kandydata
Data dodania: 2009-05-25 11:53:20
 
Dyplomy naszego Kandydata
W zakładce galeria znajd± Państwo dział dyplomy, gdzie umieszczamy dyplomy i nagrody dr Krystyny Krzekotowskiej.
Kryzys w gospodarce mieszkaniowej
Data dodania: 2009-05-25 11:35:22
 
 Kryzys w gospodarce mieszkaniowej
W dniu 22 maja 2009 ukazał się nowy numer Mieszkalnictwa i Prawa, w którym znajduje się omówienie debaty na konferencji dot. Kryzysu w Budownictwie, która odbyła się w Sejmie RP w dniu 13.05.2009 r. oraz przetłumaczone przez dr Krystynę Krzekotowska wyst±pienie Honorowego Gocia Konferencji dr Horsta Riese Prezesa Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast I Ekologii.
Spółdzielczoć to szansa na przyszłoć - Rozmowa z Krystyn± Krzekotowsk± kandydatk± do parlamentu europejskiego
Data dodania: 2009-05-22 19:38:05
 
Spółdzielczoć to szansa na przyszłoć - Rozmowa z Krystyn± Krzekotowsk± kandydatk± do parlamentu europejskiego
Zapraszamy do lektury wywiadu z Krystyn± Krzekotowsk± na łamach czasopisma "Mieszkaniec"
Spot wyborczy Krystyny Krzekotowskiej już w internecie!
Data dodania: 2009-05-22 19:28:46
 
Spot wyborczy Krystyny Krzekotowskiej już w internecie!
Zapraszamy do ogl±dania i przesyłania znajomym nowego spotu wyborczego kandydatki centrolewicy.
Demokratyczna Unia Kobiet popiera Krystynę Krzekotowsk±
Data dodania: 2009-05-21 16:46:57
 
Demokratyczna Unia Kobiet popiera Krystynę Krzekotowsk±
Dzielne kobiety z DUK wspieraj± Krystynę Krzekotowsk± w jej walce o mandat europarlamentarzysty.
Dowiedz się wiecej o progamie wyborczym Krystyny Krzekotowskiej
Data dodania: 2009-05-21 15:59:04
 
Dowiedz się wiecej o progamie wyborczym Krystyny Krzekotowskiej
Twój kandydat jest za wprowadzeniem wspólnej waluty? Czy popiera zapisy traktau Lizbońskiego? Wiesz jakie inicjatywy podejmie jako europoseł?
Ogólnopolska Konferencja Spółdzielni Mieszkaniowych 26 maja 2009 roku
Data dodania: 2009-05-17 19:59:13
 
Ogólnopolska Konferencja Spółdzielni Mieszkaniowych 26 maja 2009 roku
Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce uprzejmie zaprasza na OGÓLNOPOLSKˇ KONFERENCJĘ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH Problemy i zagrożenia w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych w wietle obowi±zuj±cego prawa ? stan obecny i kierunki zmian.?
Konferencja prasowa i prezentacja warszawskich kandydatów Centrolewicy
Data dodania: 2009-05-17 14:56:57
 
Konferencja prasowa i prezentacja warszawskich kandydatów Centrolewicy
W sobotę 16 maja odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono sylwetki wszystkich kandydatów z warszawskiej listy Centrolewicy. Profesor Dariusz Rosati zaprezentował także program partii.
Zdjęcia do spotu wyborczego Krystyny Krzekotowskiej
Data dodania: 2009-05-16 12:18:26
 
Zdjęcia do spotu wyborczego Krystyny Krzekotowskiej
W dniu 16 maja, w podwarszawskich Skierdach, na pięknym osiedlu "Pod Kurantami" miały miejsce zdjęcia do spotu wyborczego Krsytyny Krzekotowskiej. Organizatorom i ekipie serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do galerii
Krystyna Krzekotowska w czołówce sondażu www.nasz-parlament.pl
Data dodania: 2009-05-15 11:41:16
 
Krystyna Krzekotowska w czołówce sondażu www.nasz-parlament.pl
Kandydatka z list Centrolewicy, Krystyna Krzekotowska znajduje się w pierwszej dzisi±tce najlepiej ocenianych kandydatów do europarlamentu według trwaj±cego sondażu na stronie www.nasz-parlament.pl
Wykład Krystyny Krzekotowskiej w WSHiP im. R. Łazarskiego 31 maja 2009 roku
Data dodania: 2009-05-14 14:09:55
 
Wykład Krystyny Krzekotowskiej w WSHiP im. R. Łazarskiego 31 maja 2009 roku
Wykład dotyczył będzie 5-lecia Polski w Unii Europejskiej oraz dowiadczeń polskich europosłów w Parlamencie Europejskim. Wszystkich chętnych zapraszamy! Komitet Wyborczy
Budownictwo w kryzysie
Data dodania: 2009-05-13 21:12:57
 
Budownictwo w kryzysie
Czy tak musi być? 13 maja 2009 roku w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła "Konferencja pod hasłem Budownictwo Szans± Gospodarki" Udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz szereg ekspertów z branży budownictwa mieszkaniowego. Krystyna Krzekotowska odebrała dyplom uznania dla redakcji "Mieszkalnictwo i prawo" w nagrodę za upowszechnianie wiedzy budowlanej i popularyzację postępu techniczno-organizacyjnego w polskim budownictwie.