Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Krystyna Krzekotowska kandydat do Rady Warszawy z Okręgu 5 Bielany Żoliborz z Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej.

Dr Krystyna Krzekotowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskała zarówno tytuł magistra jak i tytuł doktora nauk prawnych. Odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Uzyskała wpis na listę radców prawnych, wykonując przez wiele lat ten zawód m.in. w charakterze radcy prawnego

Prezydenta Miasta i Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Jest autorką kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów z dziedziny prawa. Zna biegle j.niemiecki, dysponując świadectwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz certyfikatem Instytutu Goethego w Niemczech.

Wykłada prawo na wielu uczelniach wyższych (m. in. w Warszawie, Berlinie, Monachium, Regensburgu i Hamburgu) oraz w Akademii Sędziowskiej w Trier. W czasie pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w Instytucie Badania Prawa Sądowego, pełniąc przez wiele lat m.in. funkcję kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Sekretarza Rady Naukowej Instytutu, przyczyniła się do zorganizowania pionierskich form współpracy polskich i niemieckich pracowników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwśości. W latach 1998 - 2001 była radcą Ambasady Polskiej w Berlinie, tworząc wartościowe nowe formy polsko-niemieckiej współpracy. Jest wiceprezesem Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników oraz Dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa.. W kadencji 1994-1998 była radną i wiceprzewodniczącą Rady Gminy oraz przewodniczącą Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Ma dośświadczenia eksperta Sejmu RP oraz doradcy przy przygotowywaniu rządowych projektów ustaw. Jest Kierownikiem Podyplomowego Studium Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, przyczyniając się do nawiązania przez tę Uczelnię współpracy międzynarodowej i powołania pod jej kierownictwem Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego.

Jako współzałożycielka i członkini władz krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych organizuje liczne krajowe i międzynarodowe konferencje, sympozja i kongresy, z których wnioski służą poprawie sytuacji obywateli a zwłaszcza poprawie relacji władza - obywatel. Jako Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich inicjatyw i Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ udzielała pomocy wielu ruchom obywatelskim, w obronie przed zagrożeniami społecznym wykluczeniem lub złamaniem europejskich standardów europejskich ochrony prawnej obywateli. Uczestniczy w pracach Polskiego Lobby Kobiet i Demokratycznej Unii Kobiet.

Współpracuje jako ekspert w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego z mediami (prasą, radiem i telewizją, w tym TVP, POLSAT, TVN), współtworząc wiele programów informacyjnych, poświęconych prawom obywateli. Dr Krystyna Krzekotowska uczestniczyła aktywnie w kampanii referendalnej na rzecz wejścia Polski do Unii Europejskiej, a także w pierwszej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, współtworząc Obywatelski Komitet Wyborczy "Razem dla Przyszłości". Z mężem Jerzymi córką Iwoną, (również prawnikami) współpracuje m.in.przy licznych akcjach społecznych na rzecz obywateli i opracowywaniu publikacji prawniczych. Jest członkiem Stronnictwa Demokratycznego.

Tutaj GALERIA ZDJĘĆ DR KRYSTYNY KRZEKOTOWSKIEJ WRAZ Z RODZINĄ- mężem Jerzym oraz córkami Ewą i Iwoną.

Dyplomy i Publikacje
Zapraszam wszystkich do kontaktu- chętnie odpowiem na wszystkie pytania!

Krystyna Krzekotowska