Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris
Data dodania: 2011-02-03 21:29:22

Dr Krystyna Krzekotowska wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie uczestniczyła w dniu 29 stycznia 2011 r. w Konferencji Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat: Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris.

Dr Krystyna Krzekotowska wykładowca na Uczelni Łazarskiego uczestniczyła w dniu 29 stycznia 2011 r.  w Konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji na temat:  Narodowy System Edukacji Wirtualnej Scholaris.

 

Konferencja była poświęcona współpracy między Instytucjami o Organizacjami Pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji a portalem edukacyjnym dla nauczycieli (w tym nauczycieli akademickich), a portalem edukacyjnym dla nauczycieli - Scholaris.

W debacie na ten  temat dr Krystyna Krzekotowska zwróciła uwagę na potrzebę zacieśnienia tej współpracy z uczelniami publicznymi i niepublicznymi, jaką przewiduje  nowy regulamin portalu

 www.scholaris.pl (obecnie w przebudowie) .

Uczelnie wyższe  są wymienione jako  "Instytucje Współpracujące , umieszczająca swoje zasoby edukacyjne na portalu  zgodnie z porozumieniem zawartym z prowadzącym portal.

 

Organizatorzy Konferencji kierują m.in. do uczelni wyższych   zaproszenie do współpracy przy realizacji tego projektu,  jakim ma być  Narodowy System Edukacji Wirtualnej, przewidziany do realizacji  do grudnia 2013 r.

Projekt ten  jest realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III, Działania 3.3, Poddziałania 3.33 - Modernizacja treści i metod kształcenia,

Jest on finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizatorem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, który jest  publiczną placówką,   prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej od 1 stycznia 2010 r.  i ma zasięg krajowy.

Nie ogranicza to możliwości współpracy z uczelniami i innymi instytucjami oraz organizacjami zagranicznymi, co jest szczególnie istotne w dziedzinie nauk prawnych. Konieczne jest bowiem  szersze niż dotychczas  - z uwagi na członkostwo Polski w Unii Europejskiej  - korzystanie z metodologii badań prawno-porównawczych, jak to czyni znana  europejska instytucja edukacyjna, a mianowicie Europejska Akademia Prawa w Trier.

 

Uczelnia Łazarskiego ma w tym zakresie pionierski dorobek wynikający z doświadczeń  Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego, które nawiązało współpracę z liczącymi się w Europie osobistościami i uczonymi, goszcząc w  naszej Uczelni samego b. Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec  Genschera.

 

dr Krystyna Krzekotowska

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami

Wykładowca na Uczelni Łazarskiego