Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


16 kwietnia 2012 r. zaproszenie na Konferencję w Sejmie
Data dodania: 2012-03-09 14:08:56

Panie, Panowie Prezesi Współpracujących Organizacji Pozarządowych Budownictwa Panie, Panowie Eksperci Kongresu Budownictwa Dziękuję za aktywny udział w posiedzeniu Kongresu Budownictwa, które się odbyło w dniu 5 marca i było poświęcone pracom nad kodeksem budowlanym. W opinii przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP i Rządu była to bardzo pożyteczne i merytoryczna konferencja. Jednocześnie informuję, że za zgodą Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz Kongres Budownictwa wspólnie z Posłem Ryszardem Kaliszem przygotowuje konferencję p.t.: ROZWÓJ KRAJU A JAKOŚĆ STANOWIONEGO PRAWA. Konferencja odbędzie się w dniu 16 kwietnia br. o godz.11 00 w sali 102 w Gmachu Głównym Sejmu. Obrady poprowadzi Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Poseł Ryszard Kalisz, referat wprowadzający wygłosi Jerzy Stępień były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego. Udział w konferencji zapowiedzieli m.in. Andrzej Kalwas były minister sprawiedliwości, Senator Henryk Cioch i przedstawiciele Fundacji Batorego.

Panie, Panowie Prezesi Współpracujących
Organizacji Pozarządowych Budownictwa
Panie, Panowie Eksperci Kongresu Budownictwa
Dziękuję za aktywny udział w posiedzeniu Kongresu Budownictwa, które się odbyło w dniu 5 marca i było poświęcone pracom nad kodeksem budowlanym. W opinii przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP i Rządu była to bardzo pożyteczne i merytoryczna konferencja. Jednocześnie informuję, że za zgodą Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz Kongres Budownictwa wspólnie z Posłem Ryszardem Kaliszem przygotowuje konferencję p.t.:
ROZWÓJ KRAJU A JAKOŚĆ STANOWIONEGO PRAWA.
Konferencja odbędzie się w dniu 16 kwietnia br. o godz.11 00 w sali 102 w Gmachu Głównym Sejmu. Obrady poprowadzi Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Poseł Ryszard Kalisz, referat wprowadzający wygłosi Jerzy Stępień były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego. Udział w konferencji zapowiedzieli m.in. Andrzej Kalwas były minister sprawiedliwości, Senator Henryk Cioch i przedstawiciele Fundacji Batorego.
Przyjęty został punkt widzenia, że odpolitycznienie procesów stanowienia prawa wymaga podania bardzo konkretnych przykładów wyraźnych nadużyć w tym zakresie (wprowadzanie nieuzasadnionej dyscypliny glosowania, uleganie wpływom wąskich grup interesów, lekceważenie opinii ekspertów i organizacji pozarządowych itp.).
Podając powyższe uprzejmie proszę o przygotowanie w terminie do 30 bm. opinii w tych sprawach z konkretnych doświadczeń organizacji pozarządowych i ekspertów, które zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie. Na życzenie zapewnimy anonimowość autorom.
Na posiedzenie zostaną zaproszone wszystkie nasze organizacje, eksperci i wskazani goście.
Przewodniczący
Roman Nowicki