Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Obywatele Europy – Polacy 10. lat po referendum akcesyjnym
Data dodania: 2013-06-30 14:27:35

Obywatele Europy – Polacy 10. lat po referendum akcesyjnym - Referendum akcesyjne należy do przełomowych wydarzeń w nowożytnej historii Polski. Ówczesne pokolenie dorosłych podejmowało zobowiązanie na poczet przyszłych pokoleń – mówił Janusz Lewandowski, unijny komisarz ds. budżetu i projektowania finansowego, który był gościem konferencji „Obywatele Europy” organizowanej w 10. rocznicę referendum akcesyjnego.

Obywatele Europy - Polacy 10. lat po referendum akcesyjnym

- Referendum akcesyjne należy do przełomowych wydarzeń w nowożytnej historii Polski. Ówczesne pokolenie dorosłych podejmowało zobowiązanie na poczet przyszłych pokoleń - mówił Janusz Lewandowski, unijny komisarz ds. budżetu i projektowania finansowego, który był gościem konferencji „Obywatele Europy" organizowanej w 10. rocznicę referendum akcesyjnego.

Komisarz zaznaczył, że decyzja podjęta przez Polaków 7 i 8 czerwca 2003 roku dała Polsce brzemienne korzyści i w znaczący sposób poprawiła jej wizerunek.

Po wystąpieniu komisarza Janusza Lewandowskiego, rozpoczęła się debata, w której zaproszeni goście przywoływali swoje wspomnienia związane z referendum akcesyjnym oraz dyskutowali nad zmianami postaw polskiego społeczeństwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Uczestnicy debaty podkreślali, że mimo pewnych obaw, przed akcesją Polski do struktur unijnych, współpracowały ze sobą różnorodne środowiska, co przełożyło się na jednoznaczny przekaz, że akcesja do Unii Europejskiej jest wspólnym celem Polaków.

- Referendum akcesyjne jest jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń w najnowszej historii Polski. To jest wydarzenie, które można porównać z 4 czerwca 1989 r., kiedy gremialnie zagłosowaliśmy za demokracją, a przeciwko komunizmowi - powiedział dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych.

Dr Ewa Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce twierdzi, że Unia Europejska pozwoliła nam budować oraz umacniać tożsamość narodową, a przede wszystkim tożsamość obywatelską.
Zdaniem dr Barbary Labudy, członkini Kongresu Kobiet, w ciągu tych dziesięciu lat, Polacy choć wiele się nauczyli, wciąż jesteśmy społeczeństwem, które nie angażuje się często w życie publiczne. Wiele zadań wciąż stojących przed Polską, dostrzegł również Mikołaj Dowgielewicz, wicegubernator Banku Rozwoju Rady Europy. Zaznaczył, że Polska musi przede wszystkim przystosować się do zmieniających się warunków i przestać postrzegać Unię Europejską jako fundusz dotacyjny.

Prof. Mirosława Grabowska, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej uważa, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat, Polacy dostrzegają wiele korzyści płynących z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Dodała także, że mimo upływu lat, ponad 70 procent społeczeństwa wciąż opowiadają się za przynależnością do Unii.

Konferencja „Obywatele Europu. Polacy 10. lat po referendum akcesyjnym" odbyła się 7 czerwca, w 10. rocznicę referendum akcesyjnego w księgarni Traffic w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych, Fundację im. Friedricha Eberta oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.