Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Międzynarodowe Forum Kobiet - 24 września 2013
Data dodania: 2013-09-25 09:40:39

Przedsiębiorczość kobiet w innowacyjnej gospodarce Konferencja z okazji 20-lecia Międzynarodowego Forum Kobiet Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, Warszawa, 24 września 2013 Przedsiębiorczość kobiet kojarzy się raczej z pojedynczymi sukcesami małych i średnich firm (MSP), aniżeli z budową innowacyjnej gospodarki. Tymczasem doświadczenia wielu krajów wskazują, ze polityka systemowego wsparcia dla przedsiębiorczości kobiet ma pozytywny wpływ na poziom kreatywności i konkurencyjności gospodarki. Ta polityka wymaga jednak szerszej perspektywy równości szans i wzmocnienia roli kobiet w gospodarce. Konferencja zorganizowana jest pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, we współpracy z organizacją szwedzką WINNET i partnerami projektu dla krajów Bałtyckich Baltic Sea Region Platform for Gender and Economic Growth. Program

Przedsiębiorczość kobiet w innowacyjnej gospodarce
Konferencja z okazji 20-lecia Międzynarodowego Forum Kobiet
Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, Aula VII
Warszawa, 24 września 2013

Przedsiębiorczość kobiet kojarzy się raczej z pojedynczymi sukcesami małych i średnich firm (MSP), aniżeli z budową innowacyjnej gospodarki. Tymczasem doświadczenia wielu krajów wskazują, ze polityka systemowego wsparcia dla przedsiębiorczości kobiet ma pozytywny wpływ na poziom kreatywności i konkurencyjności gospodarki. Ta polityka wymaga jednak szerszej perspektywy równości szans i wzmocnienia roli kobiet w gospodarce.
Konferencja zorganizowana jest pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, we współpracy z organizacją szwedzką WINNET i partnerami projektu dla krajów Bałtyckich Baltic Sea Region Platform for Gender and Economic Growth.

09.30 - 10.00 Powitanie gości
10.00 - 11: 15 I panel - Kobiety, innowacyjność i Nowa Europa
Pokazanie związku pomiędzy równością szans, innowacyjnością i konkurencyjnością gospodarki w kontekście strategii Europa 2020, kryzysu
i dyskusji jaka powinna być Nowa Europa.
11.15 -11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 12.15 II panel - MSP, kreatywność i rozwój eksportu
Dyskusja w oparciu o wyniki badań nad przedsiębiorczością kobiet, praktycznych doświadczeń firm eksporterów oraz rezultatów programów wspierających eksportowe działania firm kobiecych (kraje Bałtyckie, Australia).
12.15 - 13.30 III panel - Polityka wspierania przedsiębiorczości i dobre praktyki
Jak można wyrównać szanse kobiet i mężczyzn w biznesie? Dobre praktyki ze Szwecji, Danii, Litwy, Estonii i Polski.
13.30 - 14.30 Lunch
14.30 - 15.45 IV panel - Polityka regionalna UE i przedsiębiorczość kobiet w perspektywie
budżetu 2014-2020
Czy polityka regionalna UE sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości kobiet? W jaki sposób wykorzystać fundusze unijne na lata 2014-2020? Dyskusja w oparciu o doświadczenia projektów dla regionu Morza Bałtyckiego, krajów Bałkańskich oraz przygotowań do wydatkowania funduszy unijnych w Polsce.
15.45- 16.00 Przerwa kawowa
16.00 - 17.00 Okrągły stół MFK - Rola organizacji pozarządowych
Dyskusja nad rolą organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorczości kobiet w oparciu o 20-letnie doświadczenie MFK z udziałem przedstawicielek innych organizacji polskich i zagranicznych
Lampka wina