Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Metody efektywnego kształtowania systemów Compliance - Kultura Compliance w Polsce i w Niemczech
Data dodania: 2013-11-28 18:00:59

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance zaprosza na seminarium „Metody efektywnego kształtowania systemów Compliance”, które odbędzie się dnia 11 grudnia 2013 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie.

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance
zaprosza na seminarium „Metody efektywnego kształtowania systemów Compliance", które odbędzie się dnia 11 grudnia 2013 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie.


Kto powinien wziąć udział:
• pracownicy compliance/oficerowie compliance;
• pracownicy w działach zapobiegania „praniu pieniędzy" w instytucjach finansowych
oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services);
• menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych;
• prawnicy z dużych kancelarii zajmujący się obszarem compliance;
• osoby zainteresowane tematyką compliance.
Cena
first minute
zgłoszenia
do 29.11.13
989 zł + VAT
W programie:
Jak zbudować dobry system Compliance?
Aktualne trendy w systemach Compliance
Kształtowanie systemów Compliance w polskich realiach
Compliance jako narzędzie zwalczania korupcji
Specyfika systemów Compliance w wybranych branżach: ubezpieczenia,
sektor finansowy, branża telekomunikacyjna i farmaceutyczna
JAKOŚĆ C.H.BECK
szczegóły na stronie: www.szkolenia.beck.pl/konferencja


Warto przypomnieć o odbytym 7 listopada 201 3 r. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki pt. Kultura Compliance w Polsce i w Niemczech zorganizowane przez Europa-Universität Viadrina Lehrstuhl für Polnisches Öffentliches Recht, einschließlich Europa-und Wirtschaftsrecht przy współpracy z SGH, Niemiecko_Polskim Stowarzyszeniem Prawników i Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową
Wprowadzeniem do dyskusji były referaty:
Prof. Dr. Adrian Cloer, PricewaterhouseCoopers Praga:
"Krajowe i transgraniczne opodatkowanie spółek komandytowych.
Relacje między niemieckimi wspólnikami a polskimi spółkami
osobowymi"
Prof. Dr. Stephan Kudert, Uniwersytet Europejski Viadrina:
"Krajowe i trans graniczne opodatkowanie spółek komandytowo-
akcyjnych. Relacje między polskimi wspólnikami a niemieckimi
spółkami osobowymi"
Leszek Sroczyński, Sekretarz Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
"Opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo-
akcyjnych w praktyce"
Prof. dr hab. Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski:
"Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych i
komandytowo-akcyjnych w Polsce"
Moderator: Andrzej Puncewicz, Crido Taxand
Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang, Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster:
"Reforma niemieckiego prawa zagranicznych stosunków
gospodarczych: compliance jest nagradzany"
Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa:
"Compliance w prawie celnym ze szczególnym uwzględnieniem
elementów kalkulacyjnych"
Dr. Bärbel Sachs, Noerr Berlin:
"Trade Compliance z perspektywy praktyki - 7 największych ryzyk
w zakresie embarga, kontroli eksportowej i prawa amerykańskiego"
Piotr Gołdyn, Prezes Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji:
"Compliance w postępowaniach celnych a wewnętrzne przepisy
polskiej służby celnej"
Moderator: Dr. Dominik Wagner, LL.M., Tigges
Przedsiębiorstwo farmaceutyczne: Tomasz Kruk, Director Global
Ethics & Compliance, Actavis
Sektor finansowy: Karol Rajewski, Chief Compliance Officer, ING
Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe: Marcin Szczepański, Regional Compliance Officer, Siemens Polska
Moderator: Małgorzata Borowa, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Compliance, Warszawa
Tax Compliance, Export Compliance, nowoczesne metody i modele Compliance

Wystąpienia do uczestników Konferencji wygłosili: Prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Prof. dr hab. Roman Sobiecki, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości , Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador RFN w Warszawie, Michael Kern, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Dr. Jan Schürmann, Członek Zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Uniwersytet Europejski Viadrina

Szczególne zainteresowanie wzbudziły wykłady honorowe takich osobistości jak Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego (Pytania sędziego konstytucyjnego i kryminologa wobec compliance) oraz Prof. Dr. H.-Michael Korth, Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (Psychologia podatnika oraz jej wpływ na Tax Compliance).

Jako wieloletni pracownik naukowy Instytutu Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczyłam w organizowaniu polsko-niemieckiej współpracy prawników i wiem jak to jest z jednej strony trudne, a z drugiej ważne dla podniesienia poziomu ochrony prawnej obywateli.

Szczególnie przydatna jest wymiana doświadczeń związanych z Kulturą Compliance w Polsce i w Niemczech, w tym doświadczeń firm farmaceutycznych, czy przedsiębiorstw handlowo-usługowych , takich jak firma Siemens Polska.

Pod adresem pani Małgorzaty Borowa, Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Compliance, Warszawa skierowano pytanie, w jaki sposób chronić osoby, które nie tylko anonimowo (co ma miejsce najczęściej) ale jawnie sygnalizują nieprawidłowości w pracy instytucji.

Takie osoby są bowiem potem poddawane mobbingowi ze strony pracodawcy lub wręcz są usuwane ze stanowisk (jak to ma miejsce w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w stosunku do Prof. Marii Hortis-Dzierzbickiej), o czym szeroko informowała prasa, w tym Gazeta Prawna w artykułach pod wymownym tytułem SYGNALISTKA.

Działania instruktażowe i doradcze oraz kontrolne podejmowane dzięki sprawnie działającym pracownikom specjalnie powołanych w instytucjach i przedsiębiorstwach działom Compliance i skierowane na ten cel środki przyczyniały sie do zapobiegania nieprawidłowościom i zjawiskom korupcyjnym. Opłacały sie przy tym i firmom i odbiorcom ich usług, budując swą rzetelnością zaufanie do marki. Ma to swoje pozytywne przełożenie na wyniki handlowe.
Ważne jest poinformowanie o dorobku tej ważnej konferencji poświęconej zagadnieniom tax compliance ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania spółek osobowych, compliance w handlu globalnym oraz budowaniu kultury compliance w Polsce, co mogłoby być pomocne w zapobieganiu niepożądanym zachowaniom pracowników, a w zapobieganiu zwłaszcza korupcji.

Konferencja była tłumaczona symultanicznie na języki: polski i niemiecki.
Lekturę dorobku tej i wielu innych podobnych polsko-niemieckich konferencji należałoby polecić nie tylko polskim firmom, polskim prawnikom, ale także polskim politykom.

dr Krystyna Krzekotowska
Uczelnia Łazarskiego
Wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia