Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Obywatelski Kongres Samorządowy
Data dodania: 2014-06-05 19:08:58

Program Obywatelskiego Kongresu Samorządowego 6 czerwca 2014 r., Uczelnia Łazarskiego 10:30-11:00 Otwarcie Kongresu: Prezydent Uczelni Łazarskiego – Juliusz Madej, Sędzia Jerzy Stępień, prof. Jerzego Regulski, Minister Spraw Wewnętrznych – Bartłomiej Sienkiewicz, Paweł Piwowar 11:00-13:00 Panel główny Stan samorządu w świetle raportów (Aula im. L. Falandysza) Moderator: Waldemar Dubaniowski  prof. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski) / dr Igor Zachariasz (Uczelnia Łazarskiego)  Agata Dąmbska (Forum Od-nowa)  Krzysztof Kwiatkowski (Najwyższa Izba Kontroli)  Paweł Piwowar (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy)  Rafał Trzaskowski (MAiC)* 13:00-13:30 Przerwa kawowa 13:30-15:00 I blok tematycznych paneli równoległych I Ustrój samorządu (Aula im. L. Falandysza) Jak po latach można ocenić reformę samorządową 1990 roku? W jakim kierunku powinny iść korekty systemu samorządowego? Co obecnie wymaga najpilniejszych zmian? Czy sprawdził się trójszczeblowy podział terytorialny i bezpośrednie wybory wójtów/burmistrzów/prezydentów miast? Moderator: Paweł Piwowar  Jerzy Stępień (Uczelnia Łazarskiego)  Andrzej Bratkowski (Rada Zamówień Publicznych)  prof. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski)  dr Tomasz Kozłowski (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy)  Konrad Rytel (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)* II Ustrój samorządu a finanse (sala 20) Jakie największe problemy są identyfikowane w tej dziedzinie i jakie mogą być sposoby ich rozwiązania? Czy istnieje obecnie klimat na zmiany w zakresie finansów JST (np. w zakresie zwiększenia władztwa podatkowego poprzez wprowadzenie lokalnego PIT)? Jakie ryzyka tworzy starzenie się społeczeństwa dla finansów samorządowych? Moderator: Agata Dąmbska (Forum Od-nowa) i Krzysztof Lutostański (FRDL)  prof. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski)  Rafał Antczak (Deloitte)  prof. Wojciech Misiąg (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania)*  Jacek Sierak (Uczelnia Łazarskiego)  Paweł Lisowski (BGK)  dr Aleksander Nelicki (ekspert od finansów komunalnych) III Samorząd a rozwój – edukacja, nauka, innowacja (sala 8) Jak samorząd może wpływać na pokonywanie przez Polskę barier cywilizacyjnych? Jaka powinna być rola i uprawnienia wspólnot w szkolnictwie? W jaki sposób wykorzystać środowiska akademickie dla działań samorządów? Czy JST mają stawiać na uniwersytety? Moderator: Kinga Kurowska (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy) i Janusz Król (Wspólnota)  prof. Tadeusz Luty (Wrocławskie Centrum Akademickie)  Piotr Müller (Parlament Studentów RP)  prof. Zdzisław Nowakowski (WSIZiA)  Alina Kozińska-Bałdyga (Federacja Inicjatyw Oświatowych)  prof. Dariusz Kuźmina (Uniwersytet Warszawski) IV Samorząd a kultura fizyczna (sala 7) Czy wychowanie fizyczne jest niedoceniane, czy przeceniane? W jaki sposób samorządy mogą wspomagać zdrowy tryb życia obywateli? Czy wspólnoty powinny finansować obiekty sportowe? Jeżeli tak, to na jakich zasadach (np. referendum wśród mieszkańców)? Jakie korzyści mają samorządy ze wspierania sportu profesjonalnego? Moderator: Andrzej Szmajdziński (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy) i Marek Pietruszka (b. dyrektor WOSiR)  Konrad Piechocki (PGE Skra Bełchatów)  Krzysztof Kaliszewski (Skra Warszawa)  Paweł Januszewski (Biegam, bo lubię)  Paweł Młynarczyk (Prezes Klubu Widzew Łódź)  Mateusz Dróżdż (Uczelnia Łazarskiego) 15:00-16:30 II blok tematycznych paneli równoległych I Ustrój samorządu a gospodarka (Aula im. L. Falandysza) Czy inwestycje samorządowe nie szkodzą prywatnym? Czy samorząd powinien być organizatorem zadań czy przedsiębiorcą? Jakie są relacje biznesu i JST? Czy wspólnoty powinny stawiać na inwestycje? Jak wybierać najlepsze projekty do realizacji (np. obowiązkowe referendum przy „dużych” inwestycjach)? Moderatorzy: Maciej Sokołowski (WPiA UW) i Michał Staniszewski (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy)  Janusz Ściskalski (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)  Krzysztof Lutostański (FRDL)  Piotr Stefański (Wiceprezydent Otwocka)  dr Dariusz Szafrański (Uniwersytet Warszawski)  prof. Jerzy Cieślik (Akademia Koźmińskiego)  Grzegorz Benedykciński (burmistrz Grodziska Mazowieckiego) II Samorząd a gospodarka przestrzenna (sala 19) Co sprawia, że w Polsce jest tak ogromny problem z zagospodarowaniem przestrzennym? Jakie kroki (prawne, organizacyjne, świadomościowe) należałoby podjąć, aby poprawić istniejący stan rzeczy? Jaka powinna być rola JST w kształtowaniu ładu przestrzennego? Moderator: Andrzej Wojtkiewicz (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy) i dr Adam Kowalewski (FRDL)  dr Igor Zachariasz (Uczelnia Łazarskiego)  Andrzej Magdziak (Ströer)  Magdalena Wrzesień (Forum Od-nowa)*  Lech Mergler (Stowarzyszenie Prawo do Miasta)  dr Magdalena Staniszkis (Politechnika Warszawska) III Samorząd a organizacje pozarządowe (sala 8) Jak samorządy postrzegają trzeci sektor? Jakie największe problemy we współpracy można zidentyfikować? Czy NGO'sy powinny opierać swoją aktywność na pieniądzach publicznych? Jak zwiększyć transparentność działań organizacji pozarządowych? Moderator: Michał Kotwica (Stowarzyszenie Wolni Wyborcy) i dr Marek Rymsza (Instytut Spraw Publicznych)  Jolanta Kwaśniewska (Fundacja Porozumienie Bez Barier)*  prof. Bogusław Samoliński (Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się)*  Marzena Wojda (FRDL)  Sebastian Kaleta (Młodzi dla Polski)  Wojciech Papis (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)  Mateusz Weber (Infoonas.pl) IV Samorząd a kultura (sala 7) Jak układają się relacje samorządów z organizacjami, firmami i osobami prywatnymi animującymi działania kulturalne? Jakie istnieją bariery we współpracy? Kto powinien odpowiadać za finansowanie kultury? Czy sztuka ma szansę wejść w przestrzeń publiczną? Moderator: Alicja Węgorzewska-Whiskerd i dr Elżbieta Paziewska (Politechnika Warszawska)  Andrzej Seweryn (Teatr Polski)*  Jarek Janiszewski (Czarno Czarni)  Agata Dąmbska (Forum Od-nowa)  Jacek Drozda (FRDL)  Wiesław Kubicki (wójt gminy Zarzecze) V Samorząd a spółdzielczość (sala 9) Czy istnieje obecnie potrzeba i warunki do reaktywowania spółdzielczości? Jak mogłaby wyglądać rola samorządów w odniesieniu do spółdzielczości? Czy może uzupełniać ich funkcjonowanie? Na ile idee ekonomii społecznej wkroczyły do samorządów? Moderator: Ryszard Mikołajczyk (Spółdzielnia Torwar) i Dominik Górski (FRDL)  Zbigniew Gawron (Spółdzielnia Mieszkaniowa Zachód)  Edward Bajko (Spomlek)  dr Krzysztof Herbst (Forum Od-nowa)  dr Krystyna Krzekotowska (Uczelnia Łazarskiego)* 16:30-16:45 Podsumowanie: Sędzia Jerzy Stępień 16:45 Poczęstunek * do potwierdzenia