Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


5 jubileuszowe Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki
Data dodania: 2014-09-25 16:58:19

5 listopada 2014 r. odbędzie się 5 listopada 2014 r. odbędzie się 5, jubileuszowa edycja Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki. Tegoroczne Forum odbędzie się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i poświęcone będzie w całości zagadnieniom compliance:

5, jubileuszowa edycja Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki.

5 listopada 2014 r. odbędzie się 5, jubileuszowa edycja Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki. Tegoroczne Forum odbędzie się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i poświęcone będzie w całości zagadnieniom compliance:

Ø wyzwaniom implementacji systemów zarządzania compliance

Ø aktualnościom z zakresu legal compliance

Ø korzyściom wynikającym z implementacji compliance w średnich i małych przedsiębiorstwach.

W charakterze prelegentów wystąpią doświadczeni praktycy compliance z Niemiec i z Polski.

Szczegółowy program Forum, informacje organizacyjne oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Forum:

www.fowirt.org

Organizatorzy, Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Forum!

W imieniu Organizatorów

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Udział w Forum jest bezpłatny. Konferencja tłumaczona będzie symultanicznie. Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o jak najwcześniejsze dokonanie zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają, że w razie wyczerpania limitu wolnych miejsc dalsze zgłoszenia nie będą mogły być przyjmowane.
Sehr geehrte Damen und Herren,

zwei wichtige Fünfen! Am 5. November 2014 findet die 5. Jubiläumsausgabe des Deutsch-Polnischen Forums für Recht und Wirtschaft statt. Das diesjährige Forum wird an der Wertpapierbörse in Warschau veranstaltet und widmet sich ganzheitlich der Thematik Compliance:

Ø Herausforderungen der Implementierung von Compliance Management Systemen

Ø Aktuelles aus dem Bereich Legal Compliance

Ø Vorteile durch die Implementierung von Compliance in mittelständischen und kleinen Unternehmen.

Als Referenten werden erfahrene Compliance-Praktiker aus Deutschland und aus Polen teilnehmen.

Das detaillierte Programm, Informationen zum organisatorischen Ablauf sowie das Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage des Forums:

www.fowirt.org

Die Organisatoren, das Zentrum für Interdisziplinäre Compliance-Forschung der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, die Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer sowie die Deutsch-Polnische Juristenvereinigung, laden Sie herzlich zur Teilnahme am diesjährigen Forum ein!

Im Namen der Organisatoren

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Die Teilnahme am Forum ist unentgeltlich. Die Konferenz wird simultan übersetzt. Aufgrund des großen Interesses bitten wir jedoch um eine frühe Anmeldung. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass bei Erschöpfung des Teilnehmerkontingents keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden können.

---------------------------------------------------
Europa-Universität Viadrina
Lehrstuhl für Polnisches Öffentliches Recht,
einschließlich Europa- und Wirtschaftsrecht
Postfach 1786
D-15207 Frankfurt(O)

Tel.: +49 335 5534 - 16 467
Fax: +49 335 5534 - 16 449

E-Mail: ppl@europa-uni.de
ULR: www.jura.europa-uni.de/ppl
---------------------------------------------------