Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


50 lat w życiu rodzinnym oraz w pracy społecznej i zawodowej
Data dodania: 2014-10-29 17:59:40

50 lat w życiu rodzinnym i zawodowym to szmat czasu, który pozwala spojrzeć z dystansu na wzloty i upadki, jakie niesie nam życie.


50 lat w życiu rodzinnym oraz w pracy społecznej i zawodowej dr Krystyny Krzekotowskiej i mec. Jerzego Krzekotowskiego - WYKŁADOWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO, to okazja do pokazania polskiej tradycji ZŁOTYCH GODÓW w świecie prawników. Z tej okazji Jubilaci otrzymali gratulacje i życzenia od władz Uczelni, od rodziny, przyjaciół, od licznych organizacji pozarządowych, a także od Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka (dr Krystyna Krzekotowska pracy naukowej w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości poświęciła 22 lata, nie licząc aplikacji sędziowskiej zakończonej sędziowskim egzaminem).
Prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce Andrzej Półrolniczak życzenia skierował do „najbardziej zasłużonego dla spółdzielczości mieszkaniowej Małżeństwa w Polsce i wyraził podziękowanie za wiele lat prac i zaangażowania dla dobra spółdzielców".
Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał Jubilatom MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.


Krystyna i Jerzy Krzekotowscy w dniu 4 października 2014 r. wraz z RODZINĄ I GRONEM PRZYJACIÓŁ uczestniczyli w Mszy Świętej w Porębie, którą odprawił Ks. Prałat Andrzej Grzybowski.
Zgodnie z tradycją po Mszy Św. Goście zostali zaproszeni na przyjęcie do rodzinnego domu w Udrzynie.
Jubilaci byli wyraźnie przejęci i wzruszeni uroczystością oraz faktem, że ich bliscy tak licznie przybyli, w dodatku z naręczami i koszami przepięknych kwiatów.
W promieniach słonecznych ZŁOTEJ POLSKIEJ JESIENI wszystko i wszyscy dosłownie promienieli. ZŁOTE GODY i ZŁOTA POLSKA JESIEŃ.
Jubilaci skierowali serdecznie podziękowania do Wszystkich OBECNYCH. Podziękowali także tym, którzy nie mogli przybyć, lecz myślami byli z Nimi i ich Szanownymi Gośćmi, nadsyłając wzruszające życzenia (pocztowo, mailowa, telefonicznie, sms-owo, a także na faceboock - owo).
Wszystkie życzenia były niepowtarzalne i będą umieszczone w specjalnym wydaniu opisującym tę staropolska tradycję.


W tym miejscu przytoczymy jednak niektóre z nich, w tym słowa red. Wiktora Ćwiklika: „To piękna rocznica, moje serdeczne gratulacje! Pamiętam takie "Złote Gody" u moich dziadków".
Jubilaci z rozrzewnieniem pytali, czy ich wnukowie - Olek (11 lat), Oskar i Oliwier, bracia bliźniacy (4 lata) oraz Julia (2 lata) - też tak kiedyś powiedzą.
Z wyspy Brać piękne słowa skierował do JUBILATÓW pan Juliusz Madej, prezydent Uczelni Łazarskiego wraz z Małżonką, pisząc,
Szanowna Pani Doktor, bardzo dziękujemy za wspaniałe zaproszenie. Niestety do 5 października wieczorem jesteśmy oboje z małżonką w Chorwacji. Życzymy Pani i szanownemu Małżonkowi wielu uśmiechów losu, dużo zdrowia, wspaniałych przyjaciół, spokoju w domu, kolejnych sukcesów w pracy zawodowej i dalszych wielu, wielu lat wspólnych lat. Serdecznie pozdrawiamy z wyspy Brać,
Juliusz i Iwona Madej

Wiązankę kwiatów wręczył natomiast wiceprezydent i dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dr Mieczysław Błoński. Dodał do tego niezwykły DAR, czyli informację o utworzeniu na Uczelni Łazarskiego SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO.
Jest to spełnienie marzeń dr Krystyny Krzekotowskiej, która przed laty kierowała Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego, na którego otwarcie przybył sam Niemiecki Minister Spraw Zagranicznych dr Hans-Dietrich Genscher.


Uczelnia Łazarskiego nadal pielęgnuje ten cenny „kapitał" (tylko dwie Uczelnie Wyższe w Polsce zostały zaszczycone wizytą tego wielkiego przyjaciela Polski i Polaków), zapraszając na ważne wydarzenia, w tym na uroczyście obchodzony w tym roku Jubileusz 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW.
Poniżej przytaczamy list otrzymany z biura personalnego Pana Ministra; „ Frau Krzekotowska, haben Sie vielen Dank für die Einladung an Bundesminister a.D. Hans-Dietrich Genscher. Leider wird es Herrn Genscher nicht möglich sein, am 20. März nach Warschau zu reisen. Er hat bereits andere terminliche Verpflichtungen. Es tut mir leid, Ihnen keine positive Rückmeldung geben zu können. Mit freundlichen Grüßen"
Antonia Schäfer
Persönliches Büro Hans-Dietrich Genscher
 

Skoro jesteśmy przy międzynarodowych akcentach warto nadmienić, że uroczystość Złotych Godów zaszczycili i goście z Monachium - Pani Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Elżbieta Stasińska z Małżonkiem - słynnym architektem i artystą malarzem Tadeuszem Stasińskim.
Przybył także kolega z ławy szkolnej, słynny lekarz z Londynu dr Jan Kwiatek z Małżonką).
Przytoczyć też warto ciepłe , serdeczne słowa, jakie z Berlina skierował do Jubilatów prezes Niemiecko Polskiego Stowarzyszenia Prawników adw. Dr Peter Diedrich;
"Liebe Krystyna, wir senden Euch die herzlichsten Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit, ein so wunderschönes Ereignis. Du hast eine bezaubernde Einladung gestaltet, großes Kompliment. Vielen lieben Dank für Eure Einladung an uns, nur werden wir erst zwei Wochen später nach Polen zu den Herbstferien kommen. Wir wünschen Euch eine schöne Feier, genießt diesen großen Tag - in Gedanken werden wir hier in Berlin auf Euer Wohl anstoßen. "
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

Dr. Peter Diedrich
Rechtsanwalt & Notar

Nie sposób pominąć życzeń od serdecznej od pierwszej niemieckiej przyjaciółki prof. Helgi Oberloskamp, która wykłada prawo niemieckie na uniwersytetach wielu krajów - ostatnio w Krasnojarsku na Syberii.
Liebe Krystyna, lieber Jerzy,
ich möchte Euch sehr herzlich zu dem gratulieren, was Ihr gemeinsam erreicht habt. Viele bemühen sich verzweifelt, 50 Jahre Ehe durchzuhalten und schaffen es doch nicht. Ich habe bei 21 aufgegeben !!. Also kurz und gut: Ihr habt Großes geleistet, auch wenn es nicht immer leicht war. Ich bewundere Euch dafür !
Ich danke Euch sehr für Eure Einladung und würde auch sehr gerne mit Euch feiern. Es ist aber wirklich so, wie bei vielen Pensionären: sie haben noch weniger Zeit als früher. Ich war jetzt ein halbes Jahr in Krasnojarsk in Sibirien an der dortigen Universität und habe deutsches Recht in deutscher Sprache gelehrt. Gestern habe ich meine Bewerbung für das nächste Frühjahr in Tiflis/ Georgien abgegeben. Und in den paar Monaten dazwischen muss ich mich ein bisschen um meine 6 Enkelkinder und meine 2 Töchter kümmern. Erst wenn ich alt und klapprig bin, werde ich wieder kleiner Reisen wie nach Warschau machen. So schrumpft die Welt ! Früher war Warschau „die Welt" , heute leben dort die europäischen Freunde um die Ecke ...
Ich wünsche Euch ein wunderschönes Fest und viele liebe Gäste sowie viele weitere gemeinsame, gesunde und glückliche Lebensjahre.
Viele herzliche Grüße und ein freundschaftliche Umarmung
Helga


Miejmy nadzieję, że niezwykle oddana Polsce i Polakom prof. Helga Oberloskamp, która otrzymała od Prezydenta RP wysokie odznaczenie przyznawane cudzoziemcom za zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, będzie znów wykładać także w Polsce
Ostatnio z okazji JUBIEUSZU 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW otrzymała także Dyplom Uczelni Łazarskiego za wybitne zasługi dla współpracy międzynarodowej i przyjaźni między naszymi narodami, dla upowszechnienia europejskich standardów ochrony praw obywatelskich i humanistycznych wartości.
Trzeba dodać, że wykłady Prof. Helgi Oberloskamp są fascynujące, a znając już kilka języków, nauczyła się ostatnio także j. polskiego.
II.
• O przyjacielskiej i serdecznej atmosferze na uroczystości świadczą zdjęcia zamieszczone w galerii.
• Splendoru uroczystości dodał fakt, że z okazji Złotych Godów ukazał się, jako wydanie specjalne, poświęcony JUBILATOM tomik poezji Teresy Barbary Dominiczak. Autorka obdarowała Gości tym lirycznym i kunsztownym dziełem.

W tomiku zamieszczono także wspomnienia JUBILATÓW z lat studenckich na UAM w Poznaniu, gdzie dzięki życzliwości i wysiłkom władz uczelni oraz dr Mirka Feldmanna - wieloletniego Głównego Inspektora Pracy oraz Sylwii Zapalskiej - Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, odbywają się przyjacielskie spotkania na zjazdach koleżeńskich. Oni też skierowali do Jubilatów piękne życzenia, opublikowane we wspomnianym okolicznościowym tomiku.
Warto dodać, że na ostatnim jubileuszowym zjeździe na UAM w Poznaniu wszyscy otrzymali odnowione dyplomy po 50 latach od ukończenia studiów. UAM w Poznaniu i wdzięczni absolwenci dają piękny przykład integracji obywatelskiej wykraczającej poza więzi rodzinne.
Przykładem takiej integracji jest rownież działalność Krystyny i Jerzego Krzekotowskich.
Ukazała to m.in. wspomniana publikacja oraz slajdy z prezentacją rodzinnego, przyjacielskiego i zawodowego DOROBKU JUBILATÓW - również autorstwa lirycznej poetki Teresy Dominiczak.

JUBILACI nie bez powodu swe uroczystości obchodzili nie w Warszawie, gdzie mieszkają na stale lecz w Porębie i Udrzynie .
Tydzień wcześniej wraz z wnukami uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 75 rocznicę pobytu mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w parafii p.w. Św. Barbary w Porębie.
Uroczyście świętuje się tu od wielu już lat pobyt tego bohaterskiego oficera i dowódcy, który to 26 września 1939 roku stacjonował w Porębie, a następnie przekroczył Bug i udał się w stronę walczącej Warszawy.


Głównym punktem uroczystości była msza święta pod przewodnictwem ks. kan. Pawła Stacheckiego, proboszcza parafii Brańszczyk i ks. prał. Andrzeja Grzybowskiego, proboszcza parafii Poręba. Uroczystość rozpoczęła się wjazdem szwadronu mjr Hubala do Poręby pod kościół. We mszy świętej uczestniczyli kawalerzyści, reprezentacja Wojska Polskiego, Orkiestra Wojskowa z Dęblina wraz z pocztami sztandarowymi, uczniowie ze szkół gminy Brańszczyk oraz lokalna władza na czele z wójtem Gminy Brańszczyk, Mieczysławem Pękulem i starostą powiatu wyszkowskiego Bogdanem Pągowskim.


Dzięki Stowarzyszeniu im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich z Wyszkowa i Stowarzyszeniu im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki została zaprezentowana inscenizacja historyczna. Dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieży i dzieci była to podniosła lekcja historii.
Wszystko to jest wielką zasługą ks. prał. Andrzeja Grzybowskiego, proboszcza parafii Poręba, niezwykłego kaznodzieja, wykładowcy i organizatora atrakcyjnych form życia parafialnego.

Także nas poruszyły słowa, jakie Ksiądz Prałat wypowiedział na MSZY ŚWIĘTEJ Z OKAZJI ZŁOTYCH GODÓW Krystyny i Jerzego Krzekotowskiego.
Zaapelował, aby Ci, którym dane było - tak jak Krystynie i Jerzemu Krzekotowskim - przetrwać 50 letnie dole i niedole, jakie zawsze nam niesie życie, zechcieli się swymi doświadczeniami dzielić z młodszymi członkami rodziny, znajomymi i przyjaciółmi. Obie strony mogą bowiem na tym wiele skorzystać - dodał na zakończenie Ksiądz Prałat.
Warto więc na koniec podkreślić, jak różne mogą być formy działalności na rzecz integracji obywatelskiej wykraczającej poza więzi rodzinne i religijne.
Rozpoczyna się  kolejny etap tej potrzebnej i stale deficytowej działalności.

Dr Krystyna Krzekotowska, jako wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw została powołana na wiceprzewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej przy Prezydencie m. st. Warszawy ( co określa uchwała Rady m. st. Warszawy dot. współpracy m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi).
Cenne jest zwłaszcza to, że korzystna dla miasta i mieszkańców Warszawy inicjatywa pochodzi od młodych ludzi - studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej prezentujemy poetycką wersję życzeń Barbary Teresy Dominiczak


POTĘGA RODZINY I PRZYJAŹNI

Przyjaźń nam życie umie rozjaśnić
I dzień uczynić jak kartkę z baśni...
Potrafi smutek zamienić w śmiech,
Piękno wydobyć z przeszłości ech.


***
Gdy Czas pędzi jak kowboj,
A dzień za dniem ucieka,
Jedyne, co zda się wieczne,
Duchowe piękno człowieka.

Upływa szybko życie,
Ale nie jest stracone,
Gdy się ma męża jak Jurek
I taką jak Krysia żonę.

 


ŻYCZENIA

Oby troski omijały Was
i Waszych Bliskich,
i by można było oddalić
losu złe pociski.

Życzę ciepła w domu
oraz moc szczerej miłości,
a we wszystkich działaniach
tylko pomyślności.

Niechaj świeci nad Wami
gwiazda Epikura,
odnajdujcie radość
w codzienności chmurach.

Niechaj Wam towarzyszy,
jak dotąd, szacunek,
bo to jeden z cenniejszych
losu podarunek.

Niech w Was stale mieszka
to piękno człowieka,
które Waszych Bliskich
cieszy i urzeka.