Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


KONFERENCJA GOSPODARCZA - 30 marca 2015 r.
Data dodania: 2015-03-30 18:09:01

Konferencję zorganizowaną w dniu 30 marca 2015 r przez Konfederację Lewiatan uświetnili przedstawiciele najwyższych władz państwowych w tym premier Ewa Kopacz, Minister Zdrowia Łukasz Arłukowicz, Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Roman Dmowski, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju. Otwarcia konferencji dokonała prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, wyrażając podziękowanie dla klubu PO, z którym mimo różnicy zdań współpraca układa się konstruktywnie. Przedmiotem debaty były trzy grupy zagadnień: zdrowie, gospodarka cyfrowa oraz infrastruktura transportowa. Potrzebna jest gospodarska debata na te tematy, gdyż jednostronnie czarne scenariusze kreślone w ramach przedwyborczej retoryki są płytkie i obraźliwe dla nas jako przedsiębiorców - podkreśliła Henryka Bochniarz. Konieczna jest rzetelna analiza pomysłów z uwzględnieniem skutków gospodarczych. Lewiatan jest jedyną organizacją mającą stałe przedstawicielstwo w Brukseli. Doceniamy bowiem wagę naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej - dodała. Premier Ewa Kopacz zwróciła uwagę na znaczenie problematyki konferencji dla rozwoju Polski. Jako przedsiębiorcy wrażliwi społecznie jesteście państwo sojusznikami w podejmowaniu działań osłonowych dla słabszych. Z satysfakcją przyjęłam zaproszenie na konferencję, gdyż zależy mi na zmianie relacji miedzy urzędami a obywatelami, co ma odzwierciedlać nowelizacja ordynacji podatkowej broniącej pozycji podatnika dodała Pani Premier, podkreślając znaczenie zasady proporcjonalności i rozstrzygania spraw na korzyść podatnika. W. Slugocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podkreślił ważność koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz swoistej konstytucji strategii rozwoju . Materia ta jest szczególnie złożona a opóźnienia znaczne. Potrzeba jest świadomość, ze inwestycje realizujemy w określonym reżimie dotyczącym środków unijnych. Bez pieniędzy z UE będzie trudniej zwiekszyć nakłady na infrastrukturę z budżetu Polski. Dynamika programów jest zróżnicowana. Dla każdej perspektywy przygotowywane są stosowne przepisy i dokumenty. W dokumencie fundamentalnym przewidujemy kwoty przeznaczone na infrastrukturę. Jak wiadomo do każdego euro musimy dokładać odpowiednią sumę dofinansowania czyli wkładu własnego. Istotne jest to, aby wydatki były bardziej harmonijnie rozmieszczanie w czasie. Trzeba myśleć o długotrwałym inwestowaniu np w sferę mieszkań komunalnych i socjalnych. Rozpoczynamy debatę o partnerstwie publiczno-prawnym, które stawia pierwsze kroki. Realizacja programu infrastruktury powinna wzmocnić przedsiębiorstwa budowlane, a więc zapewnić tej branży rozwój. Tak się obecnie niestety nie dzieje. Trzeba zatem zmienić przepisy o zamówieniach publicznych, aby stworzyć odpowiednie rozłożenie ryzyka. Na pytanie, czy zamówienia publiczne są realizowane efektywnie aż 96 procent uczestników konferencji odpowiedziała negatywnie. Każdy zamawiający chciałby zrealizować jak największą skalę inwestycji za dane środki. Jednak nie tylko cena decyduje lecz konkretne parametry inwestycji . Możemy preferować przy wyborze wykonawcę mającego określony dorobek. Jednak nie gwarantuje to uwzgledniania interesów wykonawcy. Jest tu przestrzeń do negocjacji. Jak zapewnić bardziej efektywne działanie w tej dziedzinie. Aby inwestycje były bardziej efektywne, należy sprecyzować dokładniej zasady mierzenia owej efektywności

Konferencję zorganizowaną w dniu 30 marca 2015 r przez Konfederację Lewiatan uświetnili przedstawiciele najwyższych władz państwowych w tym premier Ewa Kopacz, Minister Zdrowia Łukasz Arłukowicz, Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Roman Dmowski, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.
Otwarcia konferencji dokonała prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, wyrażając podziękowanie dla klubu PO, z którym mimo różnicy zdań współpraca układa się konstruktywnie.

Przedmiotem debaty były trzy grupy zagadnień: zdrowie, gospodarka cyfrowa oraz infrastruktura transportowa.

Potrzebna jest gospodarska debata na te tematy, gdyż jednostronnie czarne scenariusze kreślone w ramach przedwyborczej retoryki są płytkie i obraźliwe dla nas jako przedsiębiorców - podkreśliła Henryka Bochniarz.
Konieczna jest rzetelna analiza pomysłów z uwzględnieniem skutków gospodarczych. Lewiatan jest jedyną organizacją mającą stałe przedstawicielstwo w Brukseli. Doceniamy bowiem wagę naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej - dodała.

Premier Ewa Kopacz zwróciła uwagę na znaczenie problematyki konferencji dla rozwoju Polski. Jako przedsiębiorcy wrażliwi społecznie jesteście państwo sojusznikami w podejmowaniu działań osłonowych dla słabszych. Z satysfakcją przyjęłam zaproszenie na konferencję, gdyż zależy mi na zmianie relacji miedzy urzędami a obywatelami, co ma odzwierciedlać nowelizacja ordynacji podatkowej broniącej pozycji podatnika dodała Pani Premier, podkreślając znaczenie zasady proporcjonalności i rozstrzygania spraw na korzyść podatnika.

W. Slugocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podkreślił ważność koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz swoistej konstytucji strategii rozwoju .
Materia ta jest szczególnie złożona a opóźnienia znaczne.
Potrzeba jest świadomość, ze inwestycje realizujemy w określonym reżimie dotyczącym środków unijnych.
Bez pieniędzy z UE będzie trudniej zwiekszyć nakłady na infrastrukturę z budżetu Polski.
Dynamika programów jest zróżnicowana. Dla każdej perspektywy przygotowywane są stosowne przepisy i dokumenty.
W dokumencie fundamentalnym przewidujemy kwoty przeznaczone na infrastrukturę. Jak wiadomo do każdego euro musimy dokładać odpowiednią sumę dofinansowania czyli wkładu własnego.
Istotne jest to, aby wydatki były bardziej harmonijnie rozmieszczanie w czasie.
Trzeba myśleć o długotrwałym inwestowaniu np w sferę mieszkań komunalnych i socjalnych.

Rozpoczynamy debatę o partnerstwie publiczno-prawnym, które stawia pierwsze kroki.
Realizacja programu infrastruktury powinna wzmocnić przedsiębiorstwa budowlane, a więc zapewnić tej branży rozwój. Tak się obecnie niestety nie dzieje.

Trzeba zatem zmienić przepisy o zamówieniach publicznych, aby stworzyć odpowiednie rozłożenie ryzyka.
Na pytanie, czy zamówienia publiczne są realizowane efektywnie aż 96 procent uczestników konferencji odpowiedziała negatywnie.
Każdy zamawiający chciałby zrealizować jak największą skalę inwestycji za dane środki. Jednak nie tylko cena decyduje lecz konkretne parametry inwestycji .
Możemy preferować przy wyborze wykonawcę mającego określony dorobek. Jednak nie gwarantuje to uwzgledniania interesów wykonawcy.
Jest tu przestrzeń do negocjacji.
Jak zapewnić bardziej efektywne działanie w tej dziedzinie.
Aby inwestycje były bardziej efektywne, należy sprecyzować dokładniej zasady mierzenia owej efektywności
Istotne są koszty przygotowania inwestycji, które często wykraczają poza koszty prac budowlanych.

Rząd powinien podejmować działania na rzecz uwzględniania przy rozwoju infrastruktury potrzeb wszystkich uczestników, jak również wpływu danej inwestycji na rozwój gospodarczy.
W szerszym zakresie należałoby realizować inwestycje z budżetów lokalnych co sklanialoby je do przeciwdziałania np. rozproszeniu budownictwa.
Efektywnością powinni kierować sie wszyscy beneficjenci. Niekiedy inwestycje sportowe np. budowa basenów prowadziła do deficytowości, w związku z czym - jak podkreślił minister Sługocki - obecnie wyłączono je z programu dofinansowania. Funkcjonujemy w reżimie pieniądza europejskiego i dlatego uwzględnić to muszą także samorządu, dodające wkład własny.

Choć ich praca nie jest wolna od błędów, to na ogół samorządy dobrze sobie radzą z wydatkowaniem pieniędzy publicznych, w tym europejskich - dodał minister Słuchocki.

Istotna jest odpowiedzialność za wydatkowanie pieniędzy publicznych, aby wskutek braku koordynacji nie dochodziło do np. do wybudowanie dróg, a następnie ich niszczenia po wejściu z innymi inwestycjami w danym miejscu.

Wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się z tym, że w celu zapewnienia efektywnego inwestowanie publicznych pieniędzy, należy zmienić politykę i zasady zamówień publicznych.


dr Krystyna Krzekotowska
Uczelnia Łazarskiego