Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Spotkanie dr Krystyny Krzekotowska z członkami Stowarzyszenia Obywatelskich Incjatyw
Data dodania: 2009-05-17 11:27:44

Kandyduj±ca do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw spotkała się w dniu 11.05. 2009 r. z członkami tego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest prężn± organizacj± współpracuj±c± z wieloma organizacjami pozarz±dowymi w kraju i za granic±. Podejmuje tematy i problemy, których rozwi±zanie wymaga kooperacji ze strony obywateli, takie jak rozwój miast,  mieszkalnictwo, czy problemy zwi±zane z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich.


Tematom tym powięcone były liczne zorganizowane przez Stowarzyszenie krajowe i międzynarodowe konferencje,  z udziałem przedstawicieli organów administracji państwowej i samorz±dowej.

 

Stowarzyszenie,    po odbyciu spotkań z udziałem reprezentantów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych  zasygnalizowało władzom oraz społeczeństwu to, że   duża częć rodków  unijnych przeznaczonych dla Polski i Polaków nie została dot±d wykorzystana i istnieje niebezpieczeństwo, że z tego powodu  rodki te  przepadn±.  To opóĽni inwestycje w mieszkalnictwie  zarówno  w dziedzinie modernizacji, jak i w zakresie pilnie potrzebnego  nowego budownictwa mimo, że  cały kraj, a zwłaszcza Warszawa cierpi na deficyt mieszkań.

 

Stowarzyszenie postanowiło wł±czyć to zagadnienie do swojego programu na najbliższy okres i udzielić obywatelskiego wsparcia tym kandydatom do Parlamentu Europejskieg, których programy przewiduj±  dostarczenie rodzinom mieszkań po przystępnych cenach oraz  stworzenie nowych  miejsc pracy przy pomocy Funduszy Europejskich. W Warszawie takim kandydatem jest dr Krystyna Krzekotowska i dlatego - jak zgodnie uznano -  w pełni zasługuje na poparcie Stowarzyszenia.

 

Honorowym gociem spotkania był współpracuj±cy ze Stowarzyszeniem Obywatelskich Inicjatyw Ekspert Europejski dr Horst Riese, który przypomniał o nowych rozwi±zaniach dotycz±cych  powoływania do życia spółdzielni europejskich, co   stwarza nowe możliwoci dla inwestorów w dziedzinie mieszkalnictwa.

 

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw   postanowiło  kontynuować  inicjatywy wspólnie z obywatelami i na rzecz obywateli, wł±cznie z podejmowaniem interwencji w przypadkach naruszeń ich praw.

 

Na wniosek dr Krystyny Krzekotowskiej     Stowarzyszenie postanowiło   intensywnie wł±czyć się do wspierania projektów   rewitalizacji  miast, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, w zwi±zku z tym, że,  rozwój miast jest najważniejszym punktem strategii Rozwojowej Unii Europejskiej.

 

Stowarzyszenie podejmie też  ważne inicjatywy na rzecz zmiany stosunku władzy do obywatela. Konieczna jest bowiem poprawa  postaw pracowników urzędów samorz±dowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na bardziej przyjazne dla Obywateli. Jest to  WAŻNY CZYNNIK  realizacji  zgodnych z potrzebami mieszkańców koncepcji rozwojowych miast i osiedli mieszkaniowych, zgodnie z europejskimi standardami.