Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


KONGRES RUCHU SPOŁECZNEGO OBYWATELE DO SEJMU - 25 lipca 2015 r. Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Data dodania: 2015-07-21 15:16:02

OBYWATELE DO SEJMU - Ruch Społeczny. Kongres Programowy, Warszawa dnia 25 lipca 2015 r. Drodzy Państwo, W dniu 25 lipca (sobota) 2015 roku odbędzie sie w Warszawie Kongres Ruchu Społecznego Obywatele do Sejmu. Genezę Ruchu odnajdujemy w inicjatywie sprzed czterech lat o podobnej nazwie Obywatele do Senatu, kiedy to prawie milion wyborców oddało głos na kandydatów do Senatu wystawianych z poparciem środowisk samorządu bezpartyjnego. Obywatele do Sejmu to ulepszona formuła tamtej inicjatywy. Nasz Ruch tworzą bezpartyjni samorządowcy wszystkich szczebli, przedsiębiorcy i organizacje przedsiębiorców, organizacje społeczne oraz wszyscy ludzie aktywni i pragnący zmienić polityczną rzeczywistość w Polsce.

OBYWATELE DO SEJMU - Ruch Społeczny. Kongres Programowy, Warszawa dnia 25 lipca 2015 r.

Drodzy Państwo,

W dniu 25 lipca (sobota) 2015 roku odbędzie sie w Warszawie Kongres Ruchu Społecznego Obywatele do Sejmu.

Genezę Ruchu odnajdujemy w inicjatywie sprzed czterech lat o podobnej nazwie Obywatele do Senatu, kiedy to prawie milion wyborców oddało głos na kandydatów do Senatu wystawianych z poparciem środowisk samorządu bezpartyjnego.

Obywatele do Sejmu to ulepszona formuła tamtej inicjatywy. Nasz Ruch tworzą bezpartyjni samorządowcy wszystkich szczebli, przedsiębiorcy i organizacje przedsiębiorców, organizacje społeczne oraz wszyscy ludzie aktywni i pragnący zmienić polityczną rzeczywistość w Polsce.

Nastąpiła degradacja partii politycznych w Polsce. Celem istnienia partii politycznych jest zdobycie władzy i utrzymanie sie przy władzy. Partie za nic mają interes obywateli.

Politycy są oderwani od rzeczywistości, nie rozumieją potrzeb zwykłych ludzi, to politycy ukradli nasze emerytury, to politycy zlikwidowali stocznie i huty, zakłady pracy i szkoły, a teraz ramię w ramię z bankierami wysysają nas ekonomicznie. To politycy skazują nas częstokroć na ekonomiczną banicję, to oni odcinają nas od profesjonalnej służby zdrowia i lawinowo zadłużają kraj.

To politycy doprowadzili do destrukcji armii i w dobie realnych zagrożeń zewnętrznych (choćby postępujący konflikt na Ukrainie) wystawiają nas na niepewny los.

Dlatego my - Obywatele postanowiliśmy wziąć sprawy we własne ręce.

Wystawiamy pełną listę w całej Polsce - 920 kandydatów w nadchodzących wyborach do Sejmu oraz 100 kandydatów na senatorów.

Kandydować może każdy, kto czuje się na siłach i chce się zaangażować w proces budowy społeczeństwa oraz państwa obywatelskiego

Jesteśmy zwykłymi obywatelami i wprowadzimy korzystne dla nas zmiany, między innymi:

zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu państwa

Patologiczna jest bowiem sytuacja, gdy wyborca głosujący na partię x, finansuje również partię y , czy z.

Opowiadamy się za zasadnicza reformą podatków, niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, że wielkie sieci handlowe - obcy kapitał nie płaca grosza podatku dochodowego w Polsce. Nie może być tak, że miliardy złotych transferowane są z Polski za granicę.

Zniesiemy podatek CIT oraz podatek PIT u osób prowadzących działalność gospodarczą, w zamian za wprowadzenie niskooprocentowanego podatku przychodowego, od 1% (handel), 1,5% (produkcja) do 2% (usługi) od przychodów netto.

Obniżymy podstawową stawkę podatku VAT do poziomu 19 %

Większość uczestników Ruchu Obywatele do Sejmu uważa, że należy wprowadzić ordynację większościową w oparciu o jednomandatowe okręgi wyborcze, ale szanujemy zdanie mniejszości w tym zakresie.

Zreformujemy system wymiaru (nie) sprawiedliwości

Kongres Programowy Ruchu Obywatele do Sejmu odbędzie się w dniu 25 lipca b.r. w Warszawie.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Prosimy kierować zgłoszenia do uczestnictwa w Kongresie na: w.papis@wp.pl

Zapraszamy

Wojciech Papis

Koordynator Ruchu Obywatele do Sejmu


lInline image 1

 

Obywatele do Parlamentu

Na spotkaniu w dniu 4 lipca 2015 r. przybyli z całej Polski uczestnicy Ruchu Społecznego OBYWATELE DO SEJMU dyskutowali nad udoskonaleniem założeń programowych.

Jest to zgodne z założeniami tego ruchu społecznego.

Nad programem pracuje więc nie tylko RADA PROGRAMOWA wyłoniona na samym początku tej akcji społecznej, lecz wszyscy uczestnicy, którzy mogą to czynić także drogą internetową.

Chodzi o to, aby program odpowiadał na rzeczywiste potrzeby zwykłych OBYWATELI, aby jednocześnie umożliwić Obywatelom rzeczywisty udział i partycypację w jego tworzeniu, a przy tym, żeby ów program był realny, zwięzły i czytelny.

Dla nas, jako Obywateli najważniejsze są sprawy samorządowe i gospodarcze oraz rozmowa i dialog, abyśmy nie czuli się wykluczeni z partycypacji w działalności społecznej i politycznej - powiedział Wojciech Papis otwierając spotkanie.

I. Sprawy gospodarcze

W sprawach gospodarczych ważne są takie cele, jak:


Zrównoważony rozwój gospodarczy i wyrównanie szans terytorialnych oraz różnic w możliwościach rozwojowych dla mieszkańców mniejszych miejscowości i gmin
Reforma sądownictwa i przyspieszenie procedur, aby prawo nie stwarzało barier rozwoju gospodarczego i zapewniało osłonę słabszych
Stopniowe obniżanie podatku VAT
Zawieszenie podatku CIT dla przedsiębiorstw inwestujących
Wprowadzenie podatku obrotowego od działalności gospodarczej przy jednoczesnym zmniejszeniu podatku VAT,
Zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu państwa,
Walka z korupcją, biurokracją i szarą strefą
Naprawa prawa podatkowego

II. Sprawy społeczne


W sprawach społecznych konieczne jest"

Podnoszenie corocznie najniższej płacy oraz kwoty najniższej emerytury
Podnoszenie corocznie kwoty wolnej od podatku , z zapewnieniem rekompensaty dla samorządu
Ograniczenie czasowe umów zleceń, umów o dzieło (umowy śmieciowe)
Wprowadzenie programu rządowego budowy mieszkań komunalnych na wynajem (pomoc dla gmin), z wykorzystaniem także spółdzielczej formy korzystania z mieszkań typu lokatorskiego

Zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach poprzez subwencję oświatową i dofinansowanie gmin z budżetu państwa
Zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych - ulga podatkowa o 1000 zł (od 2009 r. jest to kwota 556,02)
Zawieszenie obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na okres do 3 lat, z zapewnieniem rekompensaty dla samorządu
Reforma systemu oświaty o szkolnictwa wyższego
Reforma służby zdrowia

Reforma systemu emerytalnego i zapewnienie rencistom i emerytom godne i aktywne życie (w tym budownictwo specjalistyczne)

 

III. Samorząd

W sprawach samorządowych konieczna jest:

Zmiana Senatu na Izbę Samorządowa
Nowelizacja ustawy o samorządzie terytorialnym,
Likwidacja "janosikowego"
Obligatoryjna refundacja środków na zadania zlecone dla gmin,
Refundacja kosztów zatrudnienia nauczycieli
Zwiększenie pomocy z budżetu państwa na rewitalizację miast
Zwrot VAT od inwestycji publicznych

Zwiększenie kompetencji sejmiku samorządowego.

We wszystkich tych sprawach istotna jest zmiana relacji Urząd- Obywatel.

Konieczne jest wdrożenie EUROPEJSKIEJ STRATEGII PRZYJAZNEGO OBYWATELOM ZARZĄDZANIA PAŃSTWEM, MIASTEM I GMINĄ.

Chodzi o SPRAWOWANIE WŁADZY I PODEJMOWANIE DECYZJI WSPÓLNIE Z OBYWATELAMI I DLA OBYWATELI.

Aby głos Obywatela był wysłuchiwany i respektowany.