Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Centralna Komisja Porozumiewawcza Komitetów Wyborczych w Polsce, szansą na demokratyczne wybory w Polsce
Data dodania: 2015-10-09 18:09:15

Znana z wielu publikacji, z wielu akcji społecznych, a także z talentu do łączenia, polska prawniczka dr Krystyna Krzekotowska, wykładająca prawo na najlepszej polskiej Uczelni Łazarskiego (w tegorocznym rankingu Unii Europejskiej), wkroczyła na nowy ciekawy etap życia. Spełnia się Jej wielkie marzenie - autentycznej integracji Polaków w Polsce i za granicą. Jej płomienny apel (także telewizyjny ) skierowany do Rodaków, aby nie pozwalali się „rozprowadzać” prymitywnymi intrygami i chwytami zawodowych specjalistów od utrącania każdej dobrej obywatelskiej inicjatywy, spotkał się z dużym rezonansem w Polsce i za granicą.

Znana z wielu publikacji, z wielu akcji społecznych, a także z talentu do łączenia, polska prawniczka dr Krystyna Krzekotowska, wykładająca prawo na najlepszej polskiej Uczelni Łazarskiego (w tegorocznym rankingu Unii Europejskiej) wkroczyła na nowy ciekawy etap życia.
Spełnia się Jej wielkie marzenie - autentycznej integracji Polaków w Polsce i za granicą.


Jej płomienny apel (także telewizyjny ) skierowany do Rodaków, aby nie pozwalali się „rozprowadzać" prymitywnymi intrygami i chwytami zawodowych specjalistów od utrącania każdej dobrej obywatelskiej inicjatywy, spotkał się z dużym rezonansem w Polsce i za granicą.
Jak grzyby po deszczu pojawiły się inicjatywy jednoczące wysiłki Polaków.
Na czas trwającej jeszcze kampanii wyborczej szczególnie cenna jest inicjatywa zjednoczeniowa w ramach Centralnej Komisji Porozumiewawczej Komitetów Wyborczych.

W ramach tego zjednoczenia Komitety Wyborcze , które ucierpiały nie tylko z powodu wspomnianej rozbijackiej „roboty" ale także wskutek naruszenia konstytucyjnej zasady równego traktowania przez polskie prawo wyborcze podjęły działania na rzecz wspierania się w wzajemnie w kampanii wyborczej.

Ponadto Komitety Wyborcze zjednoczone w Centralnej Komisji Porozumiewawczej będą się mogły domagać sumowania głosów oddanych przez wyborców na wszystkich kandydatów tych Obywatelskich Komitetów Wyborczych
Dzięki temu, wspólnie przekroczą wymagane 5% głosów.
Owa bariera 5% jest - co ciekawe - stawiana zarówno komitetom partyjnym wyposażonym w środki z budżetu (a więc z podatku Obywateli), jak komitetom obywatelskim, nie tylko pozbawionym jakichkolwiek środków, ale jeszcze dodatkowo obciążonymi wyższymi formalnymi wymaganiami przy rejestracji (w prawie i praktyce organów wyborczych).
Powszechnie znane są bowiem tego typu praktyki bezpodstawnie odmawiające rejestracji, czy to samego komitetu, czy kandydatów na posłów lub senatorów.
Nawet jeżeli w późniejszej procedurze odwoławczej taka bezprawna decyzja zostanie uchylone to nikt nie zwróci owym komitetom straconego czasu, a tym samym utraty równych szans.

Dzięki doświadczeniom zdobytym w komitetach obywatelskich, jakie wielokrotnie zakładali i prowadzili prawnicy współpracujący od lat ze znanymi warszawskim prawnikami, na czele z dr Krystyną Krzekotowską i mec. Jerzym Krzekotowskim (w wyborach samorządowych i parlamentarnych).
Dzięki temu Komitety z Centralnej Komisji Porozumiewawczej mają zapewniona także kompetentną obsługę prawną, świadczona przez kompetentny zespół prawników, którym znana jest znakomicie zarówno teoria, jaki praktyka wyborcza.


Potrafią oni - w razie czego - uruchomić skuteczną procedurę odwoławczą, jak to wielokrotnie czynili w obronie tysięcy rodzin zagrodzonych eksmisją , czy inną formą krzywd ze strony wykorzystujących swa przewagę władz państwowych i samorządowych.
Współcześnie droga prawna jest wprawdzie skomplikowana i wymagająca specjalistycznej wiedzy, ale jest ona bardziej skuteczna niż wyprowadzanie ludzi na ulice.
Krystynie Krzekotowskiej i Jerzemu Krzekotowskiemu - znanym skutecznym obrońcom Obywateli pomaga perfekcyjna znajomość funkcjonowania procedur w prawie polskim oraz w ustawodawstwie innych państw Unii Europejskiej, czyli w sposób odpowiadający standardom europejskim.


Krystyna Krzekotowska, Jerzy Krzekotowski oraz Iwona Krzekotowska-Olszewska, jako pierwsi w Polsce przeprowadzili już w poprzedniej kampanii skuteczną akcję odwoławczą od odmowy PKW zarejestrowania, jako kandydata na senatora Jerzego Krzekotowskiego.
W dodatku dr Krystyna Krzekotowska zamieściła w Internecie w serwisie www.wiadomości24.pl obszerną informację na ten temat, aby Obywateli poinformować o przysługujących im prawach, gdyż tylko znając swe prawa, nie pozwolą się dyskryminować.
Tym bardzie zdumiewa akcja podjęta przez jednego z decydentów serwisu www.wiadomości24.pl
(być może bez wiedzy kierownictwa serwisu) o zablokowaniu Krystynie Krzekotowskiej dalszych możliwości publikacyjnych, choć jest ona jedyną autorką w Polsce poruszającą w sposób kompetentny tę ważną dla Obywateli i i ich praw obywatelskich problematykę prawa wyborczego i praktyk organów wyborczych.
Czyżby cenzura z MYSIEJ wróciła tylnymi drzwiami???
Co najbardziej zdumiewa, to fakt, że Redakcja ta nawet nie udziela Autorce odpowiedzi na pytanie, dlaczego Ją zablokowała.
T Wymienieni prawnicy Polsce dokonali także krytycznej oceny statusu Polaka za granica, co doprowadziło ich do ustalenia, że polskie prawo dyskryminuje nie tylko Polaków w kraju i działające w Polsce obywatelskie komitety wyborcze, ale jeszcze bardziej dyskryminuje Polaków za granicą, traktując ich nadal podejrzliwie jak dawnych desydetów, zagrażających ustrojowi komunistycznemu.


Aż budzi zdumienie i wstyd to, że w wolnej Polsce ten anachronizm i relikt dawnego systemu, tak długo się utrzymuje.
Wynika to z faktu, że żaden ze znanych teoretyków prawa wyborczego nie odbył praktyk w kompaniach wyborczych i niemiał możliwości dokonać obserwacji uczestniczącej, pozwalającej na skonfrontowanie teorii z praktykę.
Jedyne krytyczne opracowania, uwzględniające wnioski praktyczne ( w tym książka nt.: Prawo wyborcze i liczne artykuły) to pracowania autorstwa Krystyny Krzekotowskiej.
Istnieje jednak obawa zablokowania tej Autorce możliwości publikacji.
Krystyna Krzekotowska sygnalizuje takie niebezpieczeństwo i zwraca się od jakiegoś czasu do Obywateli i dziennikarzy, aby informacje te przekazywali drogą internetową i nie tylko.
To pomoże jednoczącym się Komitetom Obywatelskim dotrzeć do opinii publicznej.


Tylko opinia publiczna może wpłynąć na świadomość polityków, może wręcz zawstydzić polityków wszystkich partyjnych opcji, że nie tylko korzystają z uprzywilejowanej pozycji w prawie wyborczym (w sposób naruszający konstytucyjną zasadę równego traktowania), ale jeszcze dopuszczają się aktów nieuczciwej konkurencji, wpuszczając - w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji - do obywatelskich komitetów wyborczych, wyrafinowanych kretów wyborczych, zakłócających i uniemożliwiających normalną pracę w kampanii wyborczej.

Dlatego nie sposób przecenić wagi i znaczenia Centralnej Komisji Porozumiewawczej Komitetów Wyborczych oraz Światowego RUCHU Polaków, którzy wspólnie mogą i potrafią przeciwstawić się niedopuszczalnym i niezgodnym z Konstytucją RP antydemokratycznym praktykom w kampaniach wyborczych w Polsce, odziedziczonych po poprzednim systemie i utrzymywanym w wolnej rzekomo Polsce, w interesie utrzymania się przy władzy dotychczasowych, skompromitowanych elit politycznych.

Ważne jest, żeby w obronie krzywdzonych Obywateli i Obywatelskich Komitetów Wyborczych stanęli odważni i światli prawnicy i dziennikarze.