Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Forum mieszkaniowe
Data dodania: 2016-04-07 09:17:18

Od 1 marca 2015 roku Habitat for Humanity Polska realizuje projekt „Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej”, finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Przed budownictwem mieszkaniowym w Polsce stoi wiele wyzwań. Dostępność mieszkań poprawiłaby bowiem sytuację demograficzną oraz zmniejszyła skalę emigracji u podstaw której leży brak mieszkań.

Forum mieszkaniowe
Od 1 marca 2015 roku Habitat for Humanity Polska realizuje projekt „Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej", finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Przed budownictwem mieszkaniowym w Polsce stoi wiele wyzwań. Dostępność mieszkań poprawiłaby bowiem sytuację demograficzną oraz zmniejszyła skalę emigracji u podstaw której leży brak mieszkań.

Na 1000 mieszkańców przypada u nas 370 mieszkań. Za nami jest tylko Albania.
W krajach rozwiniętych ten współczynnik wnosi 500 mieszkań na 1000 mieszkańców.
Musimy budować rocznie 299 000 mieszkań. Ażeby dogonić poziom Europy potrzebujemy lat 20. Ważny jest także komfort i zdrowy klimat zamieszkania.

Marcin Pluta, wiceprezes Związku Miast Polskich na Konferencji przedstawił szansę dla gminnego programu rewitalizacji wynikające z nowej ustawy o rewitalizacji.
Pozwala to na ustalenie strefy rewitalizację z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.
Można wspomniana strefę tak stwarzać, aby była możliwość budowy nowych mieszkań i dokonywać przekwaterowania.
Można przy okazji budowy zakładów przemysłowych zobowiązywać do wybudowania określonej liczby mieszkań.
Jako burmistrz stwarzam warunki dla przedsiębiorców przez otwartość polityki.
Tworzymy kooperację dla rozwijania budownictwa jednorodzinnego.
Gmina poniesie tylko 30% kosztów budownictwa.
Inwestorem zastępczym będzie Habitat for Humanity Poland.
Z kolei Grzegorz Gacek, zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy podkreślił, że pomoc komunalna powinna być kierowana do osób tego potrzebujących, których nie stać na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na wolnym rynku.

Konieczne jest dopuszczanie zawierania umów na czas określony, przekwaterowania do lokali mniejszych, urynkowienie czynszów w stosunku do osób mających dobrą sytuację finansową.
Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych zmusza nas do zawierania porozumień w celu wynajmowania lokali przez gminy od deweloperów lub spółdzielni.

Dr. Matthias Schulze - Boeing z Urzędu Miasta Offenbach (130 000 mieszkańców w tym 35% imigrantów) stwierdził, że jako miasto pierwszego kontaktu, ma szczególne problemy mieszkaniowe.
Przyjęliśmy strategie kompleksową aby polityka mieszkaniowa miała na uwadze rozwój miasta i potrzeby związane z rynkiem pracy.
Chcemy przełamywać sztuczne podziały w tej dziedzinie w ramach programu i koncepcji miasta socjalnego.
Jest ona rozłożona w połowie na poziom miasta i federacji, czyli landu.
Wdrażamy to w dzielnicy w której populacja imigrantów wynosi 70% i ma miejsce wysoki poziom bezrobocia i ubóstwa.
Przy pomocy środków państwowych i samorządowych dokonaliśmy rewitalizacji szkoły, mieszkań dla studentów. Ważne jest zainteresowanie mieszkańców, firm i władz samorządowych, zapewniane przez kanały wymiany informacji.
Zarządzanie dzielnicą wspólnie z mieszkańcami na zasadach mechanizmów partycypacyjnych.
Na etapie projektowania uwzględnia się potrzeby osób niepełnosprawnych.
W Polsce można otrzymać do 50% dotacji podmiotowej na rewitalizację.
Ważną grupą są studenci, którzy mają duży potencjał społeczny.
Przebudować trzeba było w tym celu biurowce na akademiki.
Tworzymy partnerów z prywatnych właścicieli.
Podejmujemy praktykę modernizacji prywatnych budynków, przekazując im po modernizacji dopłaty do czynszów z budżetu na pomoc socjalną.
Kolejny projekt to zaangażowanie aby tak planować przestrzeń miejską, aby była ona wolna od zakłócenia.
Nieraz drobne posunięcie np. zabawa zielenią pozwala poprawić sytuację w zakresie zintegrowanej koncepcji rozwoju miasta.
Konrad Płochocki, dyrektor Polskiego Związku Firm Deweloperskich podkreślił znaczenie udziału w debacie wszystkich zainteresowanych środowisk.
Cenne są doświadczenia niemieckie, wspomagania tam gdzie jest taka potrzeba.
Wzrost mieszkań na wynajem w okresie gdy istniała ulga budowlana pokazuje, że jest to najskuteczniejszy instrument, podobnie jak to obecnie ma miejsce we Francji.
Cieszy dobra zmiana w zakresie rewitalizacji i współpracy samorządu i deweloperów. Np. zgoda na budowę wyższych budynków wydawana jest w przypadku przeznaczeniem większej części terenu na zieleń.
Dr Alina Muzioł-Węcławowicz z Politechniki Warszawskiej przedstawiła wyniki badań wskazujące, że brak mieszkań, to istotny czynnik demograficzny oraz emigracyjny.
Tylko 35% ocenia dobrze swoją sytuację mieszkaniową.
Gminy bywają aktywne lub bierne , także w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych.
Zapotrzebowanie ma mieszkanie komunalne szacuje się na 250 tys.

W strukturze budownictwa mieszkaniowego mamy 60% w mieszkaniach przeludnionych. Z badań wynika że osoby zadłużone to głównie osoby starsze.

Grażyna Szatkowska, prezes szczecińskiego TBS podkreśliła, że dla wyjścia z kryzysu mieszkaniowego konieczne jest uruchomienie na odpowiednią skalę wszystkich form prawnych korzystania z mieszkań.
Poszczególne pogramy istnieją, ale finansowanie jest niewystarczające np. w odniesieniu do budowy mieszkań socjalnych.
Początkowo tych środków było więcej, ale z roku na rok ta kwota malała.
W tym roku pierwszy raz ta kwota została zwiększona.


Z potrzebami mieszkaniowymi związane są inne potrzeby określonych grup społecznych (mieszkanie bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, mieszkania dla seniorów zapewniające prywatność z możliwościami skorzystania z usług i możliwość funkcjonowania poza domem pomocy społecznej, mieszkanie dla rodziny w kryzysie np. w przypadku utraty pracy, mieszkania dla pełnoletnich wychowanków zastępczej pieczy).

Prywatni inwestorzy także mogą korzystać z tych programach,

Wśród postulatów Forum Mieszkaniowego wymienić należy:
- Projektowanie rozwiązań długookresowych,
- Zwiększenie finansowania,
- Zmodyfikowanie przepisów,
- zróżnicowanie czynszów.

Red. Marek Wielgo podkreślił konieczność wspierania rynku na wynajem m.in. przez programy takie jak w PKO BP (program oszczędzania na cele mieszkaniowe ze zwolnieniem od podatku).
Celowe jest przywrócenie ulgi budowlanej, co nie tylko wpłynie pozytywnie na rynek budowy na wynajem ale ograniczy szarą strefę
W podsumowaniu Małgorzata Salamon dyrektor Habitat for Humanity Poland podkreśliła bogaty dorobek dyskusji panelowych, w tym
w prowadzenie mechanizmu dostosowania czynszu do sytuacji materialnej najemcy, zwiększenie finansowania dla istniejących programów (w tym dotyczących efektywności energetycznej budynków).

Zwróciła też uwagę na mechanizm pomocy i doradztwa ekonomicznego rodziny, doradztwa zapobiegającego eksmisji, aby eksmitowany nie stał się klientem pomocy społecznej
Konieczne są działania prewencyjne w zakresie bezdomności.