Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Vll Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, Warszawa 6.12.2016 r.
Data dodania: 2016-12-06 20:47:40

Vll Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, Warszawa 6.12.2016 r. W imieniu organizatorów, Viadrina Compliance Center na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frenkfurcie nad Odrą, Instytutu Complance i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej zebranych powitał prof.dr hab. Bartosz Makowicz (Viadrina Complance Center). Podkreślił, że Forum jest poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiąże sie to z postulatami nie tylko przestrzegania przez przedsiębiorstwa praw człowieka, ale także aktywnego ich wspierania.

Vll Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, Warszawa 6.12.2016 r.
W imieniu organizatorów, Viadrina Compliance Center na Uniwersytecie
Europejskim Viadrina we Frenkfurcie nad Odrą, Instytutu Complance i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej zebranych powitał
prof.dr hab. Bartosz Makowicz (Viadrina Complance Center).
Podkreślił, że Forum jest poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu.
Wiąże sie to z postulatami nie tylko przestrzegania przez przedsiębiorstwa praw człowieka, ale także aktywnego ich wspierania.
Wiąże się to z nowymi rozwiązaniami ustawodawstwa także Europejskiego,
np. w dyrektywie o raportowaniu informacji niefinansowych.

PANEL l Moderator dr Robert Sroka.

W panelu l przedstawiona została rola przedsiębiorstw w promowaniu praw
człowieka i otoczenia społecznego (referenci: Mirella Panek-Owsińska,
dr David Wolfmeyer, Michael Falk, dr Marcin Ciemiński, dr Robert Sroka),
Podkreślono, że chodzi o sposób zarządzania, w którym uwzględniane są
wartości systemu complance.
Analizy wskazują, że firmy doceniające znaczenie praw człowieka będą
wygrywały także w konkurencji rynkowej
Społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga edukacji.
Także specjaliści od audytu muszą uwzględniać te zagadnienia.
Polscy przedsiębiorcy coraz bardziej dostrzegają rangę tego zagadnienia.
Kancelarie prawnicze kładą nacisk na szkolenia w zakresie różnorodności,
odpowiedniej liczby kobiet.
Podejmujemy jako prawnicy działania, abyśmy byli nośnikami tych wartości.
Zdarzają się przypadki, że zgłaszający się do kancelarii prawnej nie uzyskuje
statusu klienta z tego względu ze nie spełnia kryteriów związanych z ochroną
praw człowieka.
Współpracujemy z organizacją zajmującą się prawem do uczciwego procesu.
Istnieje trend przesuwania ciężaru odpowiedzialności za przestrzeganie praw
człowieka.

Staje się to elementem kształtowania wartości i renomy firmy, w związku z
szybkim rozpowszechnianiem się informacji.
Reakcja społeczna jest bardzo skuteczna, zwłaszcza jeśli nie jest rozproszona
lecz skupiona w organizacjach.
Do partnerów społecznych dołączył trzeci sektor. Organizacje pozarządowe
zyskały narzędzia dzięki mediom społecznościowym.

Panel ll - Moderator Marcin Szczepański
Zrównoważony rozwój
Prelegenci: Sławomir Chmielewski, Zbigniew Jara, Noor Naqschandl,
Prof.dr Claus Szczepański
Temat czy firmy potrzebują systemu zarządzania z godnością.
Małe i średnie przedsiębiorstwa 250 pracowników
Za wdrożenie odpowiada zarząd.
Ale samo wprowadzenie systemu zarządzania z godnością pozostawione jest
uznaniu firmy.
Właściciel małej firmy rodzinnej charakteryzuje się łączeniem przez jedną
osobę kilku funkcji, co sprzyja szybkiemu procesowi podejmowania decyzji.
Niska świadomość potrzeby wdrażania complance.
Tymczasem niezależnie od wielkości firmy każdy musi przestrzegać prawa,
a kary i szkody finansowe oraz utrata reputacji może zagrozić egzystencji firmy.
80% strat uważa się że dotyczy utraty wizerunku.
Z tym wiąże się utrata klientów.
Badania pokazują, najbardziej groźne zjawiska to korupcja i pranie brudnych
pieniędzy. Dostawców kwalifikuje się według kategorii ryzyka.
Jeżeli dostawca jest zaliczony do grupy o wysokim stopniu ryzyka procedura sprawdzania jest bardziej szczegółowa.
Zdarza się że z powodu wspomnianego wysokiego stopnia ryzyka rezygnuje się ze współpracy z daną firmą.
Complance jest instytucją nową, ale wprowadzane odgórnie nie szybko dociera do najniższego poziomu.

Panel lll - Moderator dr Dominik Wagner

Complance w prawie pracy i nowe europejskie prawo ochrony danych.
Paneliści
Dr Anna Partyka-Opiela
Dr Christian Hamann,
Prof.dr Urlich Todtmann
Dr Jan Schūrmann.

Firmy rodzinne w Polsce są zainteresowane systemem complance.
Chodzi o to, aby miała miejsce prawidłowa implementacja tego systemu.

Adw. Joachim Hilla podkreślił wagę podjętej problematyki.
Wskazał na szkody, jakie mogą powstać, jeśli nie znamy i nie przestrzegamy w firmach przepisów. Krystyna Krzekotowska zwróciła uwagę na celowość
uwzględnienia wyników badań przedstawionych w wygłoszonym na Uczelni
Łazarskiego wykładzie inauguracyjnym
prof. Andrzeja Blikle.
Wskazują one, że znacznie wydajność pracownika stymuluje
dbanie o rozwój jego kreatywności ( wspieranie jego
chęci do doskonalenia się na studiach podyplomowych, kursach itp.) i
stwarzanie warunków, aby czuł się w pracy szczęśliwy.

W Polsce nie ma regulacji, które zachęcałyby do wprowadzenia systemu
complance.
.
Podsumowania obrad dokonał dr Bartosz Jagura, dziękując uczestnikom, prelegentom, tłumaczom, organizatorom oraz sponsorom, których wysiłki sprawiają, że coraz więcej zgłasza się uczestników oraz firm i instytucji gotowych
współorganizować Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki.