Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


PERSPEKTYWY MEDIACJI
Data dodania: 2017-03-15 03:54:37

PERSPEKTYWY MEDIACJI 14 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja na temat:„Czy mediacja może odciążyć sądy? - Rola mediacji w przyspieszeniu postępowań, szczególnie przy powtarzających się podobnych sporach”. Organizatorem była wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak. W konferencji, której celem było, jak podkreślili inicjatorzy, „ skrócenie kolejek” uczestniczyli sędziowie, prawnicy, specjaliści i praktycy w zakresie mediacji. Prelegentami byli m.in. I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Tur, Prezes Naczelnej Rady adwokackiej Jacek Trela, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Iustitia dr hab. Krystian Markiewicz oraz Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Katarzyna Przyłuska-Ciszewska. Sędzia Waldemar ŻUREK podkreślił, że potrzebne są mediacje zwłaszcza w sprawach długotrwałych, kiedy można pokazać stronie plusy i minusy związane z kosztami. Trzeba też pracować ze szkołami, gdyż czym skorupka za młodu nasiąknie…..... Trzeba prowadzić mediacje zwłaszcza w sprawach rodzinnych, które też mogą trwać latami i piętrzyć się . Inny ważny obszar to spory z bankami. Pokazano jak radzą sobie z tym Amerykanie, którym w czasie kryzysu zlicytowano na dużą skalę domy. Poprawę sytuacji osiągnięto przez uruchomienie kilkudziesięciu programów mediacyjnych w 30 stanach. w szkołach.


PERSPEKTYWY MEDIACJI
14 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja na temat:„Czy mediacja może odciążyć sądy? - Rola mediacji w przyspieszeniu postępowań, szczególnie przy powtarzających się podobnych sporach".

Organizatorem była wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak.

W konferencji, której celem było, jak podkreślili inicjatorzy, „ skrócenie kolejek" uczestniczyli sędziowie, prawnicy, specjaliści i praktycy w zakresie mediacji.

Prelegentami byli m.in. I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Tur, Prezes Naczelnej Rady adwokackiej Jacek Trela, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Iustitia dr hab. Krystian Markiewicz oraz Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Katarzyna Przyłuska-Ciszewska.

Sędzia Waldemar ŻUREK podkreślił, że potrzebne są mediacje zwłaszcza w sprawach długotrwałych, kiedy można pokazać stronie plusy i minusy związane z kosztami. Trzeba też pracować ze szkołami, gdyż czym skorupka za młodu nasiąknie........
Trzeba prowadzić mediacje zwłaszcza w sprawach rodzinnych, które też mogą trwać latami i piętrzyć się .
Inny ważny obszar to spory z bankami.
Pokazano jak radzą sobie z tym Amerykanie, którym w czasie kryzysu zlicytowano na dużą skalę domy.
Poprawę sytuacji osiągnięto przez uruchomienie kilkudziesięciu programów mediacyjnych w 30 stanach.
w szkołach.
Początki były jednak trudne
Występował syndrom strusia, właściciele nie reagowali na narastające zadłużenie.
.
Z drugiej strony banki nie proponowały odpowiednio dużego wachlarza polubownych rozwiązań.
Dopiero wprowadzenie obligatoryjnej finansowanej przez Państwo mediacji doprowadziło do radykalnego zwiększenia stosowania mediacji.

Az 15 procent skorzystało z kontrolowanego sposobu wyjścia z z pułapki zadłużenia.
W jednej piątej tych spraw nie udało się właścicielom wyjść z zadłużenia obronną ręką.

Alternatywne, czy raczej nowoczesne formy rozwiązywania sporów wymagają podniesienia poziomu świadomości prawnej, a więc edukacji prawnej w szkołach.
Żeby rozwiązać konflikt całościowo musza wygasnąć także inne równolegle toczące się postępowania w różnych sądach.

Za największą barierę uznano strach urzędników przed naruszeniem inicjatywy finansowej.
W dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę uruchomienia dla potrzeb wymiany dobrych doświadczeń Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie, Analogicznej do tej jaka dla potrzeb zachodnich specjalistów w tej dziedzinie funkcjonuje w Trier (dr Krystyna Krzekotowska, Uczelnia Łazarskiego, wiceprezes polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników).
Pani Marszałek zamykając konferencję podkreśliła, że nie jest to koniec lecz dopiero jej początek potrzebnej współpracy, do której zaprasza wszystkich kompetentnych i zaangażowanych prawników i mediatorów.