Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Metodyczna - 29 marca 2017 r.
Data dodania: 2017-03-23 13:50:33

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Metodyczna nt.: Tutoring jako modelowa propozycja systemowego oddziaływania w procesie resocjalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - 29 marca 2017 r. godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP zorganizowana przez Akademię Kultury Informacyjnej w Warszawie Oficjalne otwarcie konferencji, powitanie gości ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Członek Zarządu, Przewodniczący Rady Programowej Akademii Kultury Informacyjnej Wystąpienia oficjalnych zaproszonych gości : • Ministerstwa Edukacji • Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej • Ministerstwa Sprawiedliwości • Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Metodyczna nt.:
Tutoring jako modelowa propozycja systemowego oddziaływania w procesie
resocjalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - 29 marca 2017 r. godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP zorganizowana przez Akademię Kultury Informacyjnej w WarszawieOficjalne otwarcie konferencji, powitanie gości ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Członek Zarządu, Przewodniczący Rady Programowej Akademii Kultury Informacyjnej
Wystąpienia oficjalnych zaproszonych gości :
• Ministerstwa Edukacji
• Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
• Ministerstwa Sprawiedliwości
• Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania

Referat wiodący prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz - Wartości osobowe, wspólnotowe i kulturowe podstawą systemu tutoringu w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Panel dyskusyjny - Wprowadzenie Kryzys wartości we współczesnym świecie a zachowania ryzykowne młodzieży - ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski. Panel moderuje ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski.
Goście i tematyka Panelu :
Tutoring jako metoda rozwoju kompetencji społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem - prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (APS)
Tutoring rówieśniczy w resocjalizacji w zakresie nabywania kompetencji rozwiązywania sytuacji trudnych przez nieletnich - dr hab. Anna Kieszkowska (prof. UJK)
Wychowanie w środowisku międzykulturowym młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - dr hab. Aldona Piwko (UKSW)
Religijność a społeczne wykluczenie młodzieży - ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski (UKSW )
Rola środowiska lokalnego w procesie inkluzji społecznej - dr hab. Anna Fidelus (prof. UKSW)
Dobre praktyki w tutoringu - Pani Beata Giziewicz Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie
Efekty upowszechniania i wdrażania tutoringu w Hiszpanii -Teresa Rodriguez Nunez (przedstawiciel Partnera z Hiszpanii EPAPU Berbes de Vigo )
Efekty upowszechniania i wdrażania metody tutoringu w Turcji - Uniwersytet Akdeniz - dr Zuhal gök demir (przedstawiciel Partnera z Antalyi)