Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Uroczysta Promocja Absolwentów Uczelni łazarskiego 2017
Data dodania: 2017-07-15 19:10:12

Uroczysta Promocja Absolwentów 2017 14 lipca 2017 r. odbyła się uroczysta promocja tegorocznych absolwentów Uczelni Łazarskiego studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego gratulując Absolwentom dyplomów, podkreśliła, że przyczynią się one do uzyskania sukcesów zawodowych. Ich ranga jest tym większa im większą renoma cieszy się Uczelnia.

Uroczysta Promocja Absolwentów 2017

14 lipca 2017 r. odbyła się uroczysta promocja tegorocznych absolwentów Uczelni Łazarskiego studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego gratulując Absolwentom dyplomów, podkreśliła, że przyczynią się one do uzyskania sukcesów zawodowych.
Ich ranga jest tym większa im większą renoma cieszy się Uczelnia.
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, kierowany przez dziekana dr Mieczysława Błońskiego, to najlepszy wydział prawa uczelni niepublicznych w Polsce, co potwierdzają to czołowe miejsca w najważniejszych rankingach.
Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek prawo prowadzony na Uczelni Łazarskiego, jako jeden z pięciu w Polsce, uzyskał ocenę wyróżniającą.
Od 2006 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora prawa. Uczelnia Łazarskiego jest pierwszą uczelnią niepubliczną, której te uprawnienia zostały nadane.
Od 27 czerwca 2016 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych..
W rankingu uczelni akademickich „Perspektyw" Uczelnia Łazarskiego zajęła 35. pozycję. To awans aż o 15 pozycji rok do roku. O wyniku decydowało kilka niezwykle istotnych składowych, m.in. innowacyjność (9%), absolwenci na rynku pracy (18%) czy umiędzynarodowienie (15%). Najważniejszym czynnikiem, bo jego waga stanowiła aż 35%, była efektywność naukowa i potencjał naukowy.
• W rankingu uczelni niepublicznych magisterskich „Perspektyw" Uczelnia Łazarskiego zajęła trzecie miejsce, z uwagi na siłę naukową (85,6%) i absolwenci na rynku pracy (84,9%).
• Potwierdzeniem znakomitej renomy Wydziału Prawa i Administracji jest utrzymanie pozycji lidera w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej" wśród uczelni niepublicznych. Już po raz 9 w 11-letniej historii rankingu jesteśmy na pierwszym miejscu podium, przypomniała Pani Rektor.
• Uczelnia Łazarskiego została oficjalnie członkiem CEEMAN, międzynarodowego stowarzyszenia, którego celem jest przyśpieszenie rozwoju jakości w zakresie nauk zarządzania w Europie Środkowej i Wschodniej. Znalazła się też wśród Liderów Ochrony Zdrowia, uzyskując statuetką Brązowego Lidera w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia.
• W roku akademickim 2016/2017 uruchomiono seminarium doktoranckie nauk prawnych, dające możliwość uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.
Przypomniane też zostały sukcesy kadry naukowej. Prof. Artur Kuś został powołany przez PREZYDENTA RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Prof. Anna Konert została wybrana w dniu 20 stycznia 2017 r. na sędziego w sądzie arbitrażowym w Bukareszcie. W kwietniu 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powołał prof. Przemysława Szustakiewicza na członka komisji kwalifikacyjnej Krajowej Izby Odwoławczej.
Pani Rektor przypomniała też osiągnięcia studentów, w tym dotyczące projektu w konkursie pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0." Projekt naukowy pt: „Polska Ustawa Kosmiczna" ma na celu utworzenie pierwszego w Polsce akademickiego ośrodka nauk prawniczych, zajmującego się Prawem Kosmicznym. Opiekunem merytorycznym projektu jest prof. Anna Konert, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji.
Agnieszka Kowalczyk, studentka prawa, została wybrana po raz pierwszy jako przedstawiciel uczelni niepublicznych do Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich
Prof. Krystyna Iglicka- Okólska wskazała też na osiągnięcia Centrum Kształcenia Podyplomowego, którym kieruje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, któremu Komisja Certyfikacyjna II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością" przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością".

Cieszę się, że od kilkunastu lat coraz większym zainteresowaniem cieszą się kierowane przeze mnie kierunki Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości.
dr Krystyna Krzekotowska