Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Debaty obywatelskie o reformie prawa i wymiaru sprawiedliwości
Data dodania: 2017-07-27 04:43:31

Zapraszany do debaty obywatelskiej i składania postulatów dotyczących reformy szeroko pojętych organów wymiaru sprawiedliwości w sposób zapewniający ochronę prawną Obywateli w Polsce na poziomie nie niższym niż ta, jaką zapewnia się Obywatelom innych państw Unii Europejskiej. Weto Prezydenta Andrzeja Dudy stwarza szansę do przeprowadzenia szerokiej społecznej konsultacji w odniesieniu do zakwestionowanych ustaw, a także w odniesieniu do całego ustawodawstwa, w którym prawa obywateli polskich nie są gwarantowane na poziomie zgodnym ze standardami obywatelskimi.

Zapraszany do debaty obywatelskiej i składania postulatów dotyczących reformy szeroko pojętych organów wymiaru sprawiedliwości w sposób zapewniający ochronę prawną Obywateli w Polsce na poziomie nie niższym niż ta, jaką zapewnia się Obywatelom innych państw Unii Europejskiej.


Weto Prezydenta Andrzeja Dudy stwarza szansę do przeprowadzenia szerokiej społecznej konsultacji w odniesieniu do zakwestionowanych ustaw, a także w odniesieniu do całego ustawodawstwa, w którym prawa obywateli polskich nie są gwarantowane na poziomie zgodnym ze standardami obywatelskimi.


Spokojna, merytoryczna i konstruktywna krytyka będzie pomocna zarówno dla zreformowania stosowania prawa przez sądy i dla poprawy uchwalania prawa, gdyż nadal wiele jest wadliwych rozwiązań ustawodawczych, których nie da się poprawić w drodze nawet najbardziej życzliwej dla Obywateli wykładni prawa.


Widać to wyraźnie na przykładzie szczególnie ważnych dla jednostki i rodziny praw mieszkaniowych.
Potrzebne są zarówno zmiany prawa mieszkaniowego, w tym ustawy o ochronie praw lokatorów, jak i poprawa praktyki stosowania tych przepisów.
Dotyczy to praktyki stosowania prawa zarówno przez sądy, jak i przez organy samorządu terytorialnego (gminy) oraz przez prokuraturę (w szczególności w przypadku eksmisji z powodu przemocy domowej).


Reforma powinna objąć także stałe podnoszenie kompetencji zawodowych i wrażliwości urzędników i prawników wszystkich zawodów prawniczych (sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, legislatorów, naukowców), w sposób uwzględniający kompetentne i wrażliwe na potrzeby Obywateli uchwalanie i stosowanie prawa.
Polskim Obywatelom należy bowiem zapewnić ochronę nie niższą niż ta, którą zapewnia się Obywatelom innych państw członkowskich.


Współfinansowana przez polskich podatników Europejska Akademia Prawa w Trier powinna w większym stopniu uwzględniać potrzeby polskich Obywateli oraz służących im prawników i urzędników, przez organizowanie międzynarodowej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk także w Warszawie, jako stolicy największego nowego państwa członkowskiego.

Akademia ta dotąd służyła głównie Obywatelom starych państw członkowskich, podczas gdy Polska i inne nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej jeszcze bardziej tej pomocy potrzebują, gdyż w zakresie prawnej ochrony Obywateli mają dużo do nadrobienia.

Konsultacje i postulaty Obywateli mogą i powinny sprzyjać ulepszeniu praktyki tworzenia i stosowania prawa, a także wesprzeć służące ochronie Obywateli inicjatywy polskich władz, działających PONAD PODZIAŁAMI organizacji pozarządowych oraz Unii Europejskiej.