Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Światowy Kongres Polaków - Prezes - mec. Stefan Hambura, wyceprezesi: dr Krystyna Krzekotowska, mec. Joanna Modzelewska, mec. Marek Czarnecki
Data dodania: 2017-09-19 19:09:51

Światowy Kongres Polaków:Prezes mec. Stefan Hambura, wiceprezesi: dr Krystyna Krzekotowska, mec. Joanna Modzelewska, mec. Marek Czarnecki Sylwetki Mecenas Stefan Hambura Prezes Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków Skuteczny i zaangażowany niemiecki adwokat i obrońca. Od lat udziela skutecznej pomocy prawnej w Polsce i w Niemczech, zwłaszcza osobom słabszym i pokrzywdzonym przez urzędników i władze tych państw, zwłaszcza w sytuacjach gdy z przyczyn koniunkturalnych takiej pomocy odmawiają inni prawnicy w Polsce. Udziela pomocy także pracownikom Ambasady Polskiej w Berlinie dla usprawnienia współpracy z Polonią i organizacjami polonijnymi w Niemczech, przyczyniając się do powstania wielu międzynarodowych i polsko-niemieckich stowarzyszenia w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki.

Światowy Kongres Polaków

Mecenas Stefan Hambura
Prezes Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków

Skuteczny i zaangażowany niemiecki adwokat i obrońca. Od lat udziela skutecznej pomocy prawnej w Polsce i w Niemczech, zwłaszcza osobom słabszym i pokrzywdzonym przez urzędników i władze tych państw, zwłaszcza w sytuacjach gdy z przyczyn koniunkturalnych takiej pomocy odmawiają inni prawnicy w Polsce.

Udziela pomocy także pracownikom Ambasady Polskiej w Berlinie dla usprawnienia współpracy z Polonią i organizacjami polonijnymi w Niemczech, przyczyniając się do powstania wielu międzynarodowych i polsko-niemieckich stowarzyszenia w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki.
Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem zarządu Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników, przyczyniając się do rozwoju tej współpracy, czego potwierdzeniem był obchodzony Jubileusz 30 lecia POLSKO - NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW z udziałem obecnego prezesa tego Stowarzyszenia dr adw. Petera Diedricha.
Jako współzałożyciel i prezes Niemiecko - Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii współorganizował liczne sympozja i konferencje międzynarodowe dla wspierania reformowania prawa mieszkaniowego i spółdzielczego w Polsce. procesie
Bezinteresownie wspiera Polskę i Polaków w procesie transformacji ustrojowej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczestnicząc w charakterze współorganizatora i referenta w licznych międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. w Kancelarii Prezydenta, w Sejmie oraz w urzędach centralnych, w tym w Ministerstwie Budownictwa z udziałem m.in. Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników.

 

Współpracuje z wieloma Uczelniami Wyższymi w Polsce i w innych państwach. Współorganizator i wykładowca Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uczelni Łazarskiego, dzięki czemu na otwarcie Studium przybył Hans-Dietrich Genscher.
W obronie uprawnień Polonii Niemieckiej i Związku Polaków w Niemczech przeprowadził w gmachu Wspólnoty Polskiej na Krakowskim Przedmieściu wielodniową głodówkę w okresie poprzedzającym spotkanie Prezydentów Polski I Niemiec.


dr Krystyna Krzekotowska

 wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

 

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego oraz na Niemieckich Uczelniach Wyższych. Stypendystka DAAD oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu.
Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami, Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego.

Autorka licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. m.in.: „Własność budynków i lokali", „System Prawa Mieszkaniowego", „Spółdzielcze prawo do lokal", „Eksmisja z lokali mieszkalnych", „Prawo lokalowe z komentarzem", „Spółdzielcze Prawo Mieszkaniowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego", „Mieszkanie a uprawnienia domowników", „Prawo wyborcze", „Prawne formy korzystania z mieszkań", „prawo mieszkaniowe".
Radca Ambasady Polskiej w Berlinie (w latach 1998-2001).
Ekspert parlamentarny w pracach nad reformą prawa mieszkaniowego, wieloletni radca prawny m.in. prezydenta miasta i spółdzielni mieszkaniowych, wieloletni adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, rozwoju Miast i Ekologii, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia „Światowy Kongres Polaków".
Animator i uczestnik licznych form naukowej współpracy krajowej i międzynarodowej (konferencji, staży naukowych, praktyk i wymiany studentów, sędziów, adwokatów radcow prawnych oraz prokuratorów).

Członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.
Ekspert Urzędu Polityki Mieszkaniowej m. st. Warszawy oraz wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego m. st. Warszawy.

Odznaczona licznymi dyplomami za działalność społeczną i charytatywną oraz za zasługi położone dla współpracy międzynarodowej.


Joanna Modzelewska

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

 

Prawnik. Mgr prawa kanonicznego - 2001 (UKSW w Warszawie), mgr prawa - 2003 (UKSW w Warszawie). Ukończyła Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w 1997 roku, w trakcie studiów była Przewodniczącą Zarządu Samorządu Studentów UKSW, członkiem Rady Wydziału Prawa i członkiem Senatu UKSW, delegatką do Parlamentu Studentów RP. W tym samym czasie uczestniczyła w wielu konferencjach międzynarodowych z ramienia Polskiego Klubu Atlantyckiego związanego z NATO.
Swoje doświadczenie zawodowe prawnika zaczynała w roku 2000 pracując w Funduszu Współpracy/Cooperation Fund w ramach programu Phare 97 jako Asystent Kierownika Projektu i po. Kierownika Projektu „Harmonizacja prawa polskiego z prawem wspólnotowym". W ramach obowiązków zajmowała się zbliżaniem i wdrażaniem ustawodawstwa w dziedzinach Transportu Lotniczego, Drogowego, Kolejowego i Morskiego, Bezpieczeństwa nuklearnego, Leśnictwa, Rolnictwa, Rybołówstwa, Ochrony konsumentów, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy, Energetyki oraz Metrologii m.in. poprzez pomoc w kwestiach formalnych i merytorycznych związanych z administrowaniem projektami, w tym sporządzaniu dokumentacji projektów, kontaktach z wykonawcami i beneficjentami. Pracowała w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak w latach 2002-2003 m.in. prowadziła sprawy związane z procedurami rejestracji, uzyskiwaniem zezwoleń i koncesji dla klientów kancelarii, wykonywaniem opracowań przeglądowych i tematycznych dotyczących określonych problemów klientów (prawo spółek i prawo handlowe, w tym prywatyzacja, fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych, własność intelektualna i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, nabywanie nieruchomości, prawo podatkowe). W 2004 roku była prawnikiem Biura Rozliczeń Międzynarodowych, gdzie opiniowała i interpretowała umowy międzynarodowe, pracowała w zespołach międzyresortowych przy tworzeniu nowych aktów prawnych oraz kontaktowała się z instytucjami w zakresie ochrony zdrowia pacjentów zagranicznych w Polsce i polskich za granicą. Od 2004 roku była wykładowcą w Instytucie Administracji i Prawa w WSZiM w Sosnowcu z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz materialnego prawa administracyjnego. W tym czasie także była Sekretarzem studium podyplomowego "Zarządzanie Służbą Zdrowia" w Katedrze Prawa Gospodarczego w SGH w Warszawie. W latach 2005-2011 była Prawnikiem Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, gdzie zajmowała się m.in. regulacją stanu prawnego nieruchomości, ubezpieczeniem szpitala oraz sprawami z zakresu likwidacji szkód medycznych, nabywaniem spadków, sprawami z zakresu zamówień publicznych, reprezentowaniem IPCZD w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami, opiniowaniem umów, regulacji wewnętrznych, opracowywaniem projektów umów i wzorów umów. Już od 2003 roku działa jako pełnomocnik zagranicznych i krajowych klientów indywidualnych m.in. w zakresie spraw reprywatyzacyjnych.
Związana z branżą lotniczą emocjonalnie od urodzenia, gdyż ojciec pracował w PLL LOT. Zawodowo związana z PLL LOT SA od 2006 roku. Najpierw jako prawnik Związku Zawodowego Pilotów Liniowych PLL LOT SA, a od stycznia 2010 roku - Przewodnicząca - Pełnomocnik i od 2011 członek zarządu spółki LOT AIR. W tym czasie prowadziła sprawy sądowe na rzecz pracowników, członków ZZPL, negocjowała z PLL LOT SA warunki pracy i płacy, reprezentowała środowisko z ramienia ZZPL w Sejmie RP, Komisji Trójstronnej, występowała w mediach dla dobra sprawy środowiska.
Jest prezesem Stowarzyszenia Karta Praw Podstawowych „Varsovia", które działa na rzecz osób poszkodowanych tzw. Dekretem Bieruta po stronie prawowitych właścicieli. W ramach tej działalności bierze udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.

Marek Czarnecki
wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

Adwokat w kancelarii Czarnecki & Bagińska Adwokaci i Radcowie Prawni.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Absolwent programu szkoleniowego w Danii zorganizowanego przez Duńską Agencje ds. Przemysłu i Handlu pod nazwą Management in Market Economy. Członek międzynarodowych organizacji prawniczych m.in International Bar Association w Londynie (Sekcja Bussinnes Law).
Ekspert prawny w zakresie prywatyzacji, restukturyzacji, fuzji i przekształceń własnościowych oraz likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych, jak również związanych z tym zagadnień prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, wekslowego i czekowego.
Doradca prawny zakładowych organizacji związkowych m.in Polam, Elemis, Narodowy Bank Polski.
W latach 1997-1999 Wojewoda Bialskopodlaski. W latach 1999-2000 Prezes Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, Wiceprezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie (maj 2001r - listopad 2001r). W latach 2004 - 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego. Od 2002 roku prezes zarządu „ZmiK" Zakładu Montażu Urządzeń Nadawczo - Odbiorczych Sp.z.o.o. w Warszawie.
W latach 1993-1997 przewodniczący Rad Nadzorczych m.in Miliki-Drojekt S.A, Zakładów Naprawczych Taboru Kolejnowego S.A. w Pruszkowie, Przedsiębiorstwa Koncentratow Spożywczych „Amino" w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakładu Montażu Urządzeń Nadawczo - Odbiorczych w Warszawie, Energy Performance Services S.A., Cukrowni „Malbork" S.A.
Współautor komentarza do prawa wekslowego i czekowego wydawnictwa C.H Beck.

Andrzej Rępalski

Skarbnik Światowego Kongresu Polaków

Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw. Współautor licznych projektów budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz dostosowania rozwiązań prawnych do procesu transformacji ustrojowej w Polsce.

Organizator krajowych i międzynarodowych konferencji i szkoleń w ramach organizacji pozarządowych oraz realizator projektów Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Doświadczony, licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami oraz Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Uczelni Łazarskiego. Doświadczony koordynator projektów i manager, nastawiony na realizacje założonych celów. Współautor nowoczesnych standardów procesu rekrutacji.
Uczestniczył w koordynowaniu rozbudowanych organizacyjnie struktur i strategicznych projektów m.in. w Wielkiej Brytanii w G`S COMPANY ltd w Wielkiej Brytanii, przy współpracy z managerami i administratorami z Rumuni, Ukrainy, Bułgarii i Polski.

W Polsce pracował jako manager w Creative Travel & Creative Media , realizując m.in. projekty enventów i konferencji w szczególności przy organizacji Mistrzostw Europy Kobiet w Siatkówce 2009, Mistrzostw Piłki Nożnej RPA 2010 oraz zawodów MMA (mieszane sztuki walki ( MMA) m.in. z udziałem Mariusza Pudzianowskiego (koordynacja pakietów VIP).
Prowadził kampanie marketingowych i reklamowe dla wielu miast w tym dla miasta ostrów Mazowiecki.
Posiada Państwową Licencję Pilota Wycieczek i znajomość języka angielskiego (egzamin państwowy ).

Od 2012 r. właściciel firmy 4 YOU zajmującej się organizacją zaplecza hotelarsko- kulturowego ewentów i konferencji (www.mice4you.pl), zarządzaniem nieruchomościami, budową i remontami budynków.