Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą
Data dodania: 2018-01-11 21:28:59

Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy z Polonią (Koncepcja Wojciecha Tycińskiego) Raport obejmuje wiele interesujących informacji w trzech działach: I. Polonia i Polacy za granicą w raportach ambasad i konsulatów generalnych oraz głównych organizacji polonijnych II Działalność instytucji państwowych na rzecz Polonii i Polaków za granicą (główne kierunki działalności, nakłady finansowe, rekomendacje na przyszłość) Kancelaria Senatu RP , Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa , Ministerstwo Spraw Zagranicznych. III Raporty najważniejszych krajowych organizacji pozarządowych ( Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacja „Semper Polonia”).


Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Koncepcja Wojciech Tyciński, Departament Współpracy z Polonią
I. Polonia i Polacy za granicą w raportach ambasad i konsulatów generalnych oraz głównych organizacji polonijnych

II Działalność instytucji państwowych na rzecz Polonii i Polaków za granicą (główne kierunki działalności, nakłady finansowe, rekomendacje na przyszłość) takich jak: Kancelaria Senatu RP , Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa , Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

III Raporty najważniejszych krajowych organizacji pozarządowych ( Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie", Fundacja „Semper Polonia").

Dominujące postulaty dotyczyły zapewnienia dostępu do specjalistycznej pomocy w języku polskim,
Z Informacji organizacji polonijnych wynika, że problemem środowiska migracji jest:
wysokie bezrobocie, możliwość nauki języka ojczystego w miejscowościach oddalonych od stolicy kraju, bariera językowa, zamykanie się w polskich grupach, brak integracji.
Za sprawą podstawową uznano integrację ruchu polonijnego w Europie i na świecie, czyli wsparcia merytorycznego i finansowego krajowych, kontynentalnych i światowych struktur polonijnych.
Teresa Sygnarek Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji Malmö stwierdza m.in. „Od wielu, wielu lat służymy Polsce i promujemy naszą Ojczyznę Polskę w krajach zamieszkania. Potrzebujemy jednak do tego wsparcia ze strony Parlamentu i traktowania nas jako partnera godnego zaufania.... Tymczasem w polityce władz ma miejsce .... „marginesowe potraktowanie działalności organizacji polonijnych, brak określenia polityki wobec integracji ruchów polonijnych w Europie i na świecie, przypisanie niskiej rangi krzewieniu kultury polskiej."
Polacy za granicą oczekują, że polscy parlamentarzyści także do Parlamentu Europejskiego reprezentować będą również interesy Polaków zamieszkałych poza krajem. Domagają się bardziej ożywione kontakty z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu RP.

W uwagach do Planu Współpracy z Polonią MSZ podkreśla się, rolę organizacji polonijnych jako partnera i koordynatora przedsięwzięć MSZ.

Odnośnie roli placówek konsularnych i organizacji pozarządowych podnosi się, że w związku z dużym napływem obywateli polskich do Europy, w tym również do Szwecji, zwiększyło się obciążenie konsulatów, natomiast liczba etatów na placówkach zmniejszyła się.
Rola MSZ w realizacji Rządowego Programu została określona, jako szczególna ze względu na fakt, że MSZ odpowiada za politykę zagraniczną państwa i dysponuje siecią placówek dyplomatycznych i konsularnych, które są bezpośrednim kanałem kontaktu z Polonią i Polakami za granicą.
Podkreśla się też pozytywną rolę współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska .

http://www.msz.gov.pl/resource/d44dcd91-ed03-4e64-a475-b56dbece5a46:JCR