Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


O realizacji postulatów i Światowego Kongresu Polaków
Data dodania: 2018-01-24 20:40:34

O realizacji postulatów I Światowego Kongresu Polaków, który odbył się w dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie - rozmowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dniach 23.01. i 24.01. 2018 r. prezes Światowego Kongresu Polaków mec. Stefan Hambura i wiceprezes dr Krystyna Krzekotowska odbyli na ten temat rozmowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wcześniej wyżej wymienieni odbyli analogiczne rozmowy w Senacie RP z Dyrektorem Biura ds. Polonii panem Grzegorzem Seroczyńskim.

O realizacji postulatów I Światowego Kongresu Polaków, który odbył się w dniu 3.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie - rozmowy
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


W dniach 23.01. i 24.01. 2018 r. prezes Światowego Kongresu Polaków mec. Stefan Hambura i wiceprezes dr Krystyna Krzekotowska odbyli na ten temat rozmowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wcześniej wyżej wymienieni odbyli analogiczne rozmowy w Senacie RP z Dyrektorem Biura ds. Polonii panem Grzegorzem Seroczyńskim.


Rozmowy z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Janem Dziedziczakiem dotyczyły w szczególności głównego postulatu Światowego Kongresu Polaków, jakim jest 20 miejsc w polskim parlamencie dla Polaków za granicą oraz zadań w zakresie dyplomacji publicznej, w której mogą i powinni uczestniczyć Polacy w kraju i za granicą oraz skupiające ich organizacje pozarządowe. Sprzyja temu konkurs MSZ DYPLOMACJA PUBLICZNA.


Z prof. Aleksandrem Bobko, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezesi Światowego Kongresu Polaków mec. Stefan Hambura i dr Krystyna Krzekotowska rozmawiali o postulatach dotyczących strategii reformy edukacji i ich realizacji poprzez inicjatywy naukowe i popularno-naukowe Światowej Akademii Prawa, która została powołana przez Światowy Kongres Polaków.


Chodziło w szczególności o inicjatywy dotyczące Wydarzenia Patriotyczno-Kulturalnego dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym dotyczące konferencji prasowej w dniu 2.01.2018 r., Inauguracji Światowej Akademii Prawa i Światowego Balu Polaków w dniu 10.02. 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki oraz przygotowywanej wspólnie z Uczelnią Łazarskiego Polsko-Niemieckiej Konferencji Prawniczej w dniu 20.04.2018 r.


Na ręce panów Ministrów przekazano zaproszenia na Wydarzenie Patriotyczno-Kulturalne dla uczczenia jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jakim jest Uroczysta Inauguracja powołanej przez Światowy Kongres Polaków dla wzmocnienie współpracy i ochrony prawnej Polaków w kraju i za granicą ŚWIATOWEJ AKADEMII PRAWA oraz I Światowy Bal Polaków.

W piątek 26.01.2018 r. rozmowy na ten temat będą kontynuowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, który jest kolejnym resortem odpowiedzialnym za współpracę z Polakami za granicą w świetle raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącego statusu Polaków za granicą.

Światowa Akademia Prawa i Światowy Kongres Polaków wychodzi na przeciw społecznym oczekiwaniom przezwyciężenia trudności wynikających z tzw. wąsko resortowego punktu widzenia, podczas gdy dla dobra Polski i Polaków w kraju i za granicą wymagane jest ich współdziałanie.