Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


W sprawach ważnych dla mieszkańców Warszawy stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej Kandydata na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków 1. W sprawie reprywatyzacji
Data dodania: 2018-02-19 18:00:35

W sprawie zwrotu gruntów warszawskich ich prawowitym właścicielom z poszanowaniem praw najemców Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy, zgłoszonego przez Światowy Kongres Polaków Właściciele gruntów warszawskich, bezprawnie pozbawieni swej własności tzw. dekretem Bieruta mają prawo do tego, aby w wolnej Polsce swe nieruchomości odzyskać.

W sprawie zwrotu gruntów warszawskich ich prawowitym właścicielom z poszanowaniem praw najemców


Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej, kandydata na Prezydenta Warszawy, zgłoszonego przez Światowy Kongres Polaków

Właściciele gruntów warszawskich, bezprawnie pozbawieni swej
własności tzw. dekretem Bieruta mają prawo do tego, aby w wolnej Polsce swe nieruchomości odzyskać.

Zawsze opowiadałam się za naprawieniem tej wielkiej krzywdy historycznej, ale bez tworzenia kolejnego łańcucha krzywd.


Realizowałam to na terenie Gminy Warszawa-Bielany, jako wiceprzewodnicząca Rady i Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej, na terenie której przy reprywatyzacji najemcom zapewniono prawo do równorzędnego lokalu zamiennego.
Niestety tego dobrego przykładu nie rozszerzono na całą Warszawę, a przeciwnie wprowadzono prawo miejscowe, które dyskryminuje właścicieli.
Pozbawiono ich nawet bonifikaty przyznanej najemcom przy nabywaniu lokali. Ten stan rzeczy można i należy zmienić, uchylając uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy, które pogarszają sytuację prawną właścicieli nawet w stosunku do stanu wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Czy można jeszcze raz uwierzyć tym politykom, którzy przed wyborami opowiadają się za uchyleniem dekretu Bieruta, skoro dotąd nie zrobili nic w tej sprawie.
Nie wprowadzili nawet rozwiązań możliwych do przyjęcia w świetle ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami tj. nie spowodowali podjęcia uchwały Rady m. st. Warszawy, przewidującej sprzedaż właścicielom ich lokali za symboliczną złotówkę i nie respektowali wynikającego z tej ustawy pierwszeństwa właścicieli do nabywania tych lokali i budynków.


Dążąc usunięcia spuścizny Bieruta, który odebrał Warszawiakom to, czego nie zdążył zniszczyć Hitler, trzeba strzec się tego, że następne władze staną w tym niechlubnym orszaku krzywdzicieli.
Wskutek zaniechania przez władze zarówno państwowe jak i samorządowe w mieście Stołecznym Warszawie zwrotu nieruchomości warszawskich ich prawowitym właścicielom, dopuszczono do nadużyć Z KRZYWDĄ ZARÓWNO DLA PRAWOWITYCH WŁAŚCICIELI, JAK I NAJEMCÓW.
Bezprawne i krzywdzące Warszawiaków uchwały Rady Miasta są wynikiem albo złej woli radnych (może osobiście zainteresowanych
w utrzymaniu tego bezprawnego stanu rzeczy) albo ich niekompetencji.

Kandydując na Prezydenta Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz zapewniała, że przekaże sprawy właścicieli pokrzywdzonych dekretem Bieruta w ręce kompetentnych pracowników.
Niestety nic się w tym zakresie nie zmieniło NA LEPSZE. wprost PRZECIWNIE.

NA NIC SIĘ ZDAŁY PROTESTY Obywateli i domaganie się od Pani Prezydent, aby spowodowała wniesienie pod obrady Rady projektu, który w tej sprawie przygotowało Stowarzyszenie "DEKRETOWIEC", na co pozwala obowiązujące prawo (potwierdzają to opinie ekspertów).

Działalność polskich władz surowo ocenił Trybunał Konstytucyjny, uznaj±c, że w stosunku do warszawskich właścicieli "naruszono zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa" ( uchwała TK z dnia 18 czerwca 1996 r. Sygn. akt W. 19/95).


Najwyższy czas skończyć z kontynuacją polityki Bieruta, gdyż kompromituje to Polskę także na arenie międzynarodowej, a w dodatku prowadzi do dewastacji zasobów, wskutek niegospodarnego zarządzania cudzymi nieruchomościami przez komunalnych zarządców.
Takie działanie krzywdzi też najemców, gdyż zwrot tylko pojedynczych nieruchomości zamiast wszystkich, prowadzi do nadmiernych gwałtownych podwyżek czynszów, niespotykanych w żadnym innym europejskim państwie.
.
Władza, która jest winna tego stanu rzeczy umywa ręce i odsyła obywateli na drogę sądową. Jest to klasyczny przykład gdy władza zamiast rozwiązywać trudne problemy społeczne jeszcze je dodatkowo mnoży własnym nieumiejętnym postępowaniem.
Ta postawa nie odpowiada europejskim i światowym standardom ochrony Obywateli zarówno w odniesieniu do właścicieli, jak i najemców.


Ujawnione nadużycia, u podstaw których leżą także zaniechania ustawodawcy, który w wolnej Polsce nie tylko nie chce lub nie potrafi naprawić historycznych krzywd lecz dopuszcza do ich mnożenia,
powinny skłonić do szybkiego podjęcia rzeczywistych kroków zmierzających do naprawy tego niedopuszczalnego stanu rzeczy, także ze strony Prezydenta miasta Warszawy.
Jestem jedynym wiarygodnym (z uwagi na czyny a nie tylko puste słowa) kandydatem na Prezydenta Warszawy, który chce i potrafi to zmienić, który w tej sprawie stawał zawsze po stronie mieszkańców Warszawy i reprezentujących ich organizacji pozarządowych.
www.światowykongrespolakow.pl
www.krzekotowska.com