Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


dr Krystyna Krzekotowska kandydat na Prezydenta Warszawy w sprawie równouprawnienia
Data dodania: 2018-02-20 23:15:08

Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji Obywateli oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. W Polsce i stolicy Polski Warszawie mamy niestety w wielu dziedzinach brak równego traktowania i to wbrew Konstytucji RP która taką równość proklamuje. Usuwanie tych dyskryminujących przepisów nie leży w kompetencji samorządu ale obciąża tych którzy w tej sprawie nic nie robili.

Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji Obywateli oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

W Polsce i stolicy Polski Warszawie mamy niestety w wielu dziedzinach brak równego traktowania i to wbrew Konstytucji RP która taką równość proklamuje.

Usuwanie tych dyskryminujących przepisów nie leży w kompetencji samorządu ale obciąża tych którzy w tej sprawie nic nie robili.

Ze swej strony m.in. w publikacjach oraz akcjach społecznych nieustannie apelowałam o zmiany odnoszące się do wielu dziedzin, których owo nierówne traktowanie ma miejsce (w tym dostęp do sądu i nie wystarczające chroniące tzw. prawo ubogich, prawa osób niepełnosprawnych, prawo mieszkaniowe, prawo wyborcze, prawa małoletnich, prawa kobiet).

Niestety wielu polityków
przypomina sobie o tym dopiero w kampaniach wyborczych adresując swe programy głownie do Kobiet (stanowią one większość mieszkańców Polski i Warszawy).

Jest to jednak mało wiarygodne, jeśli wcześniej w tych wszystkich sprawach braku równego traktowania milczeli.
W moim przypadku takiego braku konsekwencji nie ma.

Zawsze podkreślałam, że kobieta w Polsce aby osiągnąć pozycję równorzędną z pozycją mężczyzny, musi mieć znacznie wyższe od niego kwalifikacje.
Dlatego musimy zadbać o równe prawa dla mężczyzn i kobiet w pracy i w rodzinie. Zadbać o sprawiedliwy podział obowiązków oraz o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i mobbingowi w miejscu pracy.
Zjawiska te występują w skali masowej i godzą w poczucie godności kobiet w Polsce. Polskie prawo nie zapewnia kobietom skutecznej ochrony.

Będę wspierać taką politykę w m.st. Warszawa, aby co najmniej 50% także wysokich stanowisk powierzano Kobietom, dla zapewnienia im realnego wpływu na podejmowane decyzje w mieście w Warszawie.
Mam w swoim otoczeniu kandydatów Kobiety o wysokich kwalifikacjach, a jednocześnie zaangażowane i rozumiejące strategię zarządzania miastem wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli.
Leży to w interesie wszystkich mieszkańców Warszawy skoro badania naukowe wykazują, że kierownictwo kobiet prowadzi do zwiększenia wydajności firm aż o 80%
Nie deklaruję pustych obietnic, ale już realizuję konkretne programy na rzecz kobiet m.in. jako Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków.
Jednym z najtrudniejszych problemów kobiet działających w organizacjach pozarządowych jest to, że nie zawsze można skłonić mężczyzn do współpracy.

Tymczasem udało się to nam osiągnąć w ramach kierowanego przeze mnie Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, a także w Światowym Kongresie Polaków.

Zapraszam wszystkich Kobiety i Mężczyzn do współpracy gdyż tylko wspólnie i ponad podziałami możemy spowodować usunięcie dyskryminujących przepisów i praktyki społecznej.

Będzie temu służyć także współpraca międzynawowa Polek i Polaków w kraju i za granicą w ramach Światowej Akademii Prawa w Warszawie, która z moim udziałem gromadzić będzie wiedzę o najlepszych europejskich i światowych standardach ochrony praw Obywateli i ich równym traktowaniu we wszystkich dziedzinach życia.

Zapraszam także do kandydowania na radnych w Warszawie a także do umiejętnego przygotowywania i realizowania projektów wspieranych przez Unię Europejską, które służą równemu statusowi kobiet i mężczyzn.
www.krzekotowska.com