Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


KONFERENCJA GOSPODARCZA POLONII
Data dodania: 2018-05-31 23:07:39

Czy Polacy za granicą będą mieli swoich przedstawicieli w polskim parlamencie? XX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii Jest to ostatnio najczęściej zadawane pytanie podczas debat z udziałem Polaków za granicą. Przypomnijmy, że był to postulat I Światowego Kongresu Polaków, który odbył się 3.11. 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Wcześniej był on podnoszony na II Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie. Nic dziwnego, że ten ważny postulat został ponowiony także na XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Toruniu, która odbyła się w dniach w dniu 25-28.05.2018 r. r. Wspomniany postulat został zgłoszony m.in. w części zapytań kierowanych do Ministra Sasina (dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, inicjator i współorganizator I Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie oraz radny miasta Tarnowa dr Marek Ciesielczyk, inicjator Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie, który przekazał zaproszenia na III Forum w Tarnowie, które odbędzie się w dniach 3-4 września 2018 r.).


Czy Polacy za granicą będą mieli swoich przedstawicieli w polskim parlamencie?
XX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii


Jest to ostatnio najczęściej zadawane pytanie podczas debat z udziałem Polaków za granicą.
Przypomnijmy, że był to postulat I Światowego Kongresu Polaków, który odbył się 3.11. 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Wcześniej był on podnoszony na II Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie.


Nic dziwnego, że ten ważny postulat został ponowiony także na XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Toruniu, która odbyła się w dniach w dniu 25-28.05.2018 r. r.
Wspomniany postulat został zgłoszony m.in. w części zapytań kierowanych do Ministra Sasina (dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, inicjator i współorganizator I Światowego Kongresu Polaków na Zamku Królewskim w Warszawie oraz radny miasta Tarnowa dr Marek Ciesielczyk, inicjator Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie, który przekazał zaproszenia na III Forum w Tarnowie, które odbędzie się w dniach 3-4 września 2018 r.).


Zgłoszenie tego ważnego postulatu koleiny raz na XX Jubileuszowej Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii nie powinien i nie pozostanie - bez echa, tym bardziej, że wzbudza on największe zainteresowanie a obecny i reprezentujący w Toruniu premiera RP Mateusza Morawieckiego, minister Jacek Sasin, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, zapewnił, iż sprawę tę przedstawi na Kolegom Rządu oraz zainteresuje nią Prezydenta Andrzeja Dudę.


Zwrócone też uwagę na potrzebę powołania bardziej sprawnego urzędu ds. Współpracy z Polakami za granicą, gdyż obecnie na odpowiedz czeka się miesiącami i latami a często postulaty - jak to ma miejsce w odniesieniu do postulatów I Światowego Kongresu Polaków ( opublikowanych na www.swiatowykongrespolakow.pl) - pozostają w ogóle bez z odpowiedzi.
Marek Ciesielczyk podniósł również potrzebę zintensyfikowania działania Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.


Zrealizowanie tego postulatu staje się obejmie bardziej realne, jeśli nie mają być gołosłowne zapewnienie Premiera zawarte w odczytanym na Konferencji liście do uczestników, wyrażającym zadowolenia, iż Polacy z całego świata podjęli współpracę w sprawie współdziałania Polaków za Granicą z Polską i Polakami w kraju.


Z kolei prezydent Torunia Michał Zaleski, współorganizator Konferencji dał wyraz swojemu przyjaznemu stosunkowi do Obywateli polskich na całym świecie, jak również zrozumieniu jak ważne jest to dla rozwoju miasta Torunia i jego mieszkańców, zwłaszcza, że na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika miała miejsce atrakcyjna prezentacja wynalazków toruńskich uczonych, których wdrożeniem do produkcji zainteresowali się polonijni przedsiębiorcy.


Wiele interesujących i ważnych dla gospodarki i zachęcających do inwestowania treści wniosły wystąpienia Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz prof. Wiesława L. Nowińskiego z University of Washington w Seattle. Przypomniał on, jakie warunki muszą zaistnieć aby rozwijała się innowacyjność. Najważniejsze jest odejście od rutyny, gdyż jak zauważył Albert Einstein: „Jeśli robisz co robiłeś, to dostaniesz co dostawałeś".


Furorę na Konferencji zrobił najmłodszy mówca Piotr Psyllosz, który przedstawił swe wynalazki, w tym urządzenie, które umożliwia niewidomym widzenie, a niesłyszącym - rozumienie mowy.
Z zainteresowaniem spotkała się też prezentacja urządzenia ( zewnętrznego szkieletu), który umożliwia poruszanie się sparaliżowanym osobom.


Konferencję uzupełniały bogate stoiska i wystawy oraz wizyty w wyróżniających się innowacjami przedsiębiorstwach a także ukazujący walory turystyczne Torunia rejs statkiem po Wiśle.
Uczestnicy z Polski i za granicy rzęsistymi brawami wyrazili poparcie dla apelu, z którym zwróciła się dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków, aby wszyscy samorządowcy, zwłaszcza w Warszawie wzięli przykład z Prezydenta miasta Torunia, który pokazał, że możliwe jest stosowanie przyjaznej mieszkańcom strategii zarządzania miastem i wzbogacenia miasta oraz jego mieszkańców dzięki współpracy z Polakami z za granicy.


Miasto Warszawa bowiem nie udzieliło wsparcia wydarzeniom organizowanym przez Światowy Kongres Polaków (ani I Światowemu Kongresowi Polaków na Zamku Królewskim w dniu 3.11.2017 r. , ani Inauguracji Światowej Akademii Prawa dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Pałacu Kultury i Nauki w dniu 10.02.2018 r. ).
Czas na zmiany, aby zachowawcze i dalekie od otwartości na współpracę z Polakami za granicą postawy nie blokowały rozwoju stolicy Polski Warszawy i innowacyjnych inicjatyw jej mieszkańców.
www.swiatowykongrespolakow.pl