Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


. Światowy Kongres Polaków dziękuje ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ
Data dodania: 2022-02-17 10:20:12

. P O D Z I Ę K O W A N I E ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ Światowy Kongres Polaków, zgodnie ze swoimi celami statutowymi podejmuje inicjatywy na rzecz łączenia i wspierania Polaków w kraju oraz Polaków za granicą. Jednym z ważnych celów statutowych jest działalność charytatywna, w tym pomoc i wspieranie w sytuacjach kryzysowych. Dlatego pragniemy wyrazić wielkie uznanie dla członków i sympatyków Światowego Kongresu Polaków za podjęte inicjatywy charytatywne, w tym bezpłatną pomoc prawną, udzielaną nieustannie przez mec. Jerzego Krzekotowskiego. Także wielu wielu onych członków i sympatyków ŚKP ma zasługi dla akcji charytatywnych i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Zainaugurowano wiele kampanii społecznych, wspólnie z innymi organizacjami, takimi jak: Fundacja Pomocna Dłoń, Fundacja Nowa Wieś, Fundacja Pomóż Innym, Stowarzyszenie Damy Radę, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Fundacja Emanio Arcus oraz Federacja Organizacji Charytatywnych. W ostatnim okresie szczególnie wiele inicjatyw charytatywnych zainspirowane zostały pod wpływem współczucia dla losu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń. Fundacja ta została założona przez rodziców i przy pomocy własnych środków zbudowała i prowadziła pierwszy i jedyny w Polsce tego typu Dom Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10. https://www.youtube.com/watch?v=cfRCoMmgMv0&t=871s https://www.youtube.com/watch?v=z705zjwPuvw . https://pomagam.pl/2kfh5nqy

.

P O D Z I Ę K O W A N I E ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ

Światowy Kongres Polaków, zgodnie ze swoimi celami statutowymi podejmuje inicjatywy na rzecz łączenia i wspierania Polaków w kraju oraz Polaków za granicą.

Jednym z ważnych celów statutowych jest działalność charytatywna, w tym pomoc i wspieranie w sytuacjach kryzysowych.

Dlatego pragniemy wyrazić wielkie uznanie dla członków i sympatyków Światowego Kongresu Polaków za podjęte inicjatywy charytatywne, w tym bezpłatną pomoc prawną, udzielaną nieustannie przez mec. Jerzego Krzekotowskiego.

Także wielu wielu onych członków i sympatyków ŚKP ma zasługi dla akcji charytatywnych i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zainaugurowano wiele kampanii społecznych, wspólnie z innymi organizacjami, takimi jak: Fundacja Pomocna Dłoń, Fundacja Nowa Wieś, Fundacja Pomóż Innym, Stowarzyszenie Damy Radę, Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw, Fundacja Emanio Arcus oraz Federacja Organizacji Charytatywnych.

W ostatnim okresie szczególnie wiele inicjatyw charytatywnych zainspirowane zostały pod wpływem współczucia dla losu niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń. Fundacja ta została założona przez rodziców i przy pomocy własnych środków zbudowała i prowadziła pierwszy i jedyny w Polsce tego typu Dom Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10.

Przypomnieć warto wkład Polonii Niemieckiej, w tym architektów oraz Pani Bożeny Słonicz z Berlina, pierwszej prezeski Fundacji.

Po przeszło 20 latach dobrego funkcjonowania domu, zapewniającego mieszkańcom godne warunki życia i rehabilitacji zdrowotnej, spotkało ich nieszczęście. Nagły pożar zniszczył część budynku. Większość rodziców, którzy byli założycielami i fundatorami tej Fundacji już nie żyje. jest schorowana i w podeszłym wieku.Pozostali przy życiu rodzice nie byli w stanie ponieść kosztów odbudowy i kolejny raz podjąć trudy zapewnienie dachu nas głową osieroconym niepełnosprawnym dzieciom.

Nie nadeszła także odpowiadania pomoc instytucjonalna, gdyż brak jest w Polsce odpowiednich doświadczeń i rozwiązań prawnych. Polska bowiem nadal - mimo pewnego postępu w ostatnim okresie - znajduje na jednym z końcowych miejsc wśród państw europejskich, pod względem zapewniania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Światowy Kongres Polaków jako jeden z pierwszych pospieszył z pomocą podopiecznym Fundacji Pomocna Dłoń, przyczyniając się w szczególności do uruchomienia i upowszechnienia składki internetowej wśród Polaków w kraju i za granicą. Dziękujemy Wszystkim Ofiarodawcom. Pomogło to Fundacji Pomocna Dłoń w odbudowie części spalonego domu przy. Prosimy o dalsze wspieranie niepełnosprawnych mieszkańców tego domu, podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń, aby mogły być dokończone prace remontowe.

Los podopiecznych Fundacji Pomocna Dłoń zainspirował także Wspaniałych Artystów z sercem (takich jak Paweł Mosiołek, Urszula Dudziak, Aneta Skarżyński) oraz szlachetnych, wrażliwych ludzi (takich jak Ewa Krawczyk, prezes Fundacji Pomóż Innym, Małgorzata Trzcińska, prezes Fundacji Emanio Arcus, Danuta Moskwa ) do zorganizowania koncertu w tak prestiżowym miejscu jak Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Podjęte zostały dalsze inicjatywy ze strony społeczników i naukowców (w tym ze strony Uczelni Łazarskiego i dr Mieczysława Błońskiego, wiceprezydenta Uczelni oraz wielu prezydentów miast, samorządowców i organizacji pozarządowych.

Organizowany jest cykl konferencji naukowych poświęconych budownictwu i potrzebom mieszkaniowym osób starszych lub niepełnosprawnych.

Wielkie zasługi ma Irena Buczyńska, prezes Fundacji Nowa Wieś i Beata Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę, oraz wielu społeczników działających z ramienia Światowego Kongresu Polaków.

Członkowie i sympatycy Światowego Kongresu Polaków byli też szczególnie ofiarnymi darczyńcami.

Wśród nich: dr Krystyna Krzekotowska, mec. Jerzy Krzekotowski (współzałożyciele i członkowie Zarządu Fundacji Pomocna Dłoń) oraz ich córka mec. Iwona Krzekotowska- Olszewska z mężem Marcinem Olszewskim oraz inni członkowie założyciele i konsultanci ŚKP - Jacek Gancarson, Andrzej Rępalski, red. Maciej D. Ociepka, Św.P. Prezes Stefan Hambura oraz Św.P. Krystyna Szczęsna.

Z wielką pomocą spieszą jak zawsze wrażliwi Dziennikarze, w tym Polskie Radio RDC, TVN, Forum Polska Mówi oraz redaktorzy Interwizja Warszawa. Pomaga to rozwijać zbiórkę internetową na https://pomagam.pl/2kfh5nqy

Dziękujemy serdecznie za wszelkie formy pomocy, którą jest także przekazanie 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego, w tym ze strony liderów dobroczynności, wśród których jest Bogusław Falkowski, Honorowy Ambasador Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków.

Fundacja „POMOCNA DŁOŃ" postanowieniem z dnia 20.08.2004 r. nr WA.XX NS - REJ.KRS/11421/4/537 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Przy wypełnianiu rocznego rozliczenia wystarczy zatem wpisać tylko nasz numer KRS : 0000112681


Szczególnie ważne jest udostępnianie i upowszechnianie informacji o działalności liderów dobroczynności, zachęcających innych do przyłączenia się do tych i wielu innych akcji charytatywnych. Dobro wraca. Warto być dobrymi czynić dobo.

 

https://www.youtube.com/watch?v=cfRCoMmgMv0&t=871s

https://www.youtube.com/watch?v=z705zjwPuvw .

https://pomagam.pl/2kfh5nqy