Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Komitet Wyborczy Wyborców Bespartyjni Samorządowcy Lista nr 3
Data dodania: 2024-06-04 00:03:39

Komitet Wyborczy Wyborców, Bezpartyjni Samorządowcy Normalna Polska w Normalnej Europie (Lista nr 3) promowany jest głównie w Internecie. Media państwowe utrzymujące się z podatku Obywateli i w związku z tym zobowiązane do realizowania konstytucyjnego prawa Obywateli do Informacji słabo to prawo realizują. Z komitetu tego startuje do Parlamentu Europejskiego Mariola Zaręba z Polonii Niemieckiej oraz dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków. Krystyna Krzekotowska Startuje z okręgu nr 4. Zatem Warszawa, powiaty podwarszawskie a także Polonia całego świata może oddawać głosy na kandydatów z tego Okręgu. Startuje - jak sama podkreśla z tego właśnie Komitetu, gdyż Komitet ten był zainteresowany aby na listach umieszczać kandydatury Polaków za granicą. Bezpartyjni samorządowcy popierają także postulaty Światowego Kongresu Polaków udostepnienia Polonii 20 miejsc w Senacie, jak to uczynili Francuzi i dzięki temu znacznie zintensyfikowali współpracę z diasporą nie tylko w kampaniach wyborczych ale w każdej dziedzinie zawłaszcza w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury. Jako prawnik z dorobkiem naukowym w Instytucie Badania Prawa Sadowego Ministerstwa Sprawiedliwości (obecnie Instytut ten nosi nazwę Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) oraz na Uczelni Łazarskiego dr Krystyna Krzekotowska chciałaby przyczynić się do dr Krystyna Krzekotowska jako wiceprezes wystąpiła w listem otwartym do Ministra Sprawiedliwości prof. Adama Bodnara z propozycjami rozwiązań profilaktycznych, dotyczących umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany dobrach praktyk. . Z wielką nadzieją przyjęliśmy wybór Pana Profesora na Ministra Sprawiedliwości RP. Jesteśmy głosem szerokiego grona prawników, którzy po latach braku szacunku do litery i powagi prawa w Polsce, oczekują zmiany. Wspólnie pragniemy reprezentować interes Polek i Polaków, zasługujących na lepsze prawo. Dlatego pragniemy Pana poinformować o inicjatywie, która obecnie ma szansę na realizację. Chodzi o zapewnienie polskim obywatelom ochrony prawnej na najwyższym poziomie i zgodnej z europejskimi standardami, czyli na poziomie takim, jaki zapewniany jest obywatelom innych państw członkowskich. Do tej pory miała temu służyć finansowana przez Parlament Europejski i kraje członkowskie Europejska Akademia Prawa w Trier, utworzona z inicjatywy Niemieckiego Ministra Sprawiedliwości. Akademia ta nie była i nie jest dostępna dla polskich prawników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, gdyż nie zostało spełnione uzgodnienie, do jakiego doszło między Dyrektorem Europejskiej Akademii Prawa w Trier a Ministrem Sprawiedliwości Andrzejem Kalwasem. Po pierwsze uzgodniono, że język polski, jako język największego nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będzie jednym z języków wykładowych tej Akademii. Drugie uzgodnienie dotyczyło podjęcia działań na rzecz utworzenia w Warszawie analogicznej Akademii dla potrzeb obywateli polskich, a także obywateli pozostałych nowych państw członkowskich, zgodnie z zasadą równego traktowania. Odpowiednik tej Akademii mógłby być samodzielną Akademią lub filią Akademii w Trier.


Komitet Wyborczy Wyborców, Bezpartyjni Samorządowcy Normalna Polska w Normalnej Europie
(Lista nr 3) promowany jest głównie w Internecie.

Media państwowe utrzymujące się z podatku Obywateli i w związku z tym zobowiązane do realizowania konstytucyjnego prawa Obywateli do Informacji słabo to prawo realizują.

Z komitetu tego startuje do Parlamentu Europejskiego Mariola Zaręba z Polonii Niemieckiej oraz dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków.
Krystyna Krzekotowska Startuje z okręgu nr 4.
Zatem Warszawa, powiaty podwarszawskie a także Polonia całego świata może oddawać głosy na kandydatów z tego Okręgu.

Startuje - jak sama podkreśla z tego właśnie Komitetu, gdyż Komitet ten był zainteresowany aby na listach umieszczać kandydatury Polaków za granicą.
Bezpartyjni samorządowcy popierają także postulaty Światowego Kongresu Polaków udostepnienia Polonii 20 miejsc w Senacie, jak to uczynili Francuzi i dzięki temu znacznie zintensyfikowali współpracę z diasporą nie tylko w kampaniach wyborczych ale w każdej dziedzinie zawłaszcza w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury.

Jako prawnik z dorobkiem naukowym w Instytucie Badania Prawa Sadowego Ministerstwa Sprawiedliwości (obecnie Instytut ten nosi nazwę Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości) oraz na Uczelni Łazarskiego dr Krystyna Krzekotowska chciałaby przyczynić się do
stworzenia rozwiązań, zabezpieczających przestrzeganie zasad praworządności w pracy organów władzy., a przez to zapewniających lepszą ochronę praw obywateli, jako stron słabszych w starciach z władzą.
Chodzi też o to aby nie powtórzyło się pozbawianie z tego powodu polskich obywateli partycypacji w Funduszach Unijnych.

Paradoksem jest to, że nie dość, że niepraworządna władza krzywdzi Obywateli to jeszcze sankcje unijne te krzywdę pogłębiają,


dr Krystyna Krzekotowska jako wiceprezes wystąpiła w listem otwartym do Ministra Sprawiedliwości prof. Adama Bodnara z propozycjami rozwiązań profilaktycznych, dotyczących umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany dobrach praktyk. .

Z wielką nadzieją przyjęliśmy wybór Pana Profesora na Ministra Sprawiedliwości RP. Jesteśmy głosem szerokiego grona prawników, którzy po latach braku szacunku do litery i powagi prawa w Polsce, oczekują zmiany. Wspólnie pragniemy reprezentować interes Polek i Polaków, zasługujących na lepsze prawo.

 

Dlatego pragniemy Pana poinformować o inicjatywie, która obecnie ma szansę na realizację. Chodzi o zapewnienie polskim obywatelom ochrony prawnej na najwyższym poziomie i zgodnej z europejskimi standardami, czyli na poziomie takim, jaki zapewniany jest obywatelom innych państw członkowskich.

Wymaga to permanentnego kształcenia kadr i zdobywania wiedzy, a także treningów społecznej wrażliwości i empatii w celu uniknięcia uchybień i naruszania praworządności w pracy organów władzy, w tym władzy sądowniczej.

 

Do tej pory miała temu służyć finansowana przez Parlament Europejski i kraje członkowskie Europejska Akademia Prawa w Trier, utworzona z inicjatywy Niemieckiego Ministra Sprawiedliwości. Akademia ta nie była i nie jest dostępna dla polskich prawników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, gdyż nie zostało spełnione uzgodnienie, do jakiego doszło między Dyrektorem Europejskiej Akademii Prawa w Trier a Ministrem Sprawiedliwości Andrzejem Kalwasem.

 

Po pierwsze uzgodniono, że język polski, jako język największego nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będzie jednym z języków wykładowych tej Akademii.

Drugie uzgodnienie dotyczyło podjęcia działań na rzecz utworzenia w Warszawie analogicznej Akademii dla potrzeb obywateli polskich, a także obywateli pozostałych nowych państw członkowskich, zgodnie z zasadą równego traktowania.

Odpowiednik tej Akademii mógłby być samodzielną Akademią lub filią Akademii w Trier.

 

Dla uniknięcia problemów w Polsce w zapewnieniu praworządności, co spowodowało - pod rządem PiS - wstrzymanie napływu Funduszy Europejskich, niezbędne są kadry, które nie tylko znają prawo, ale też potrafią z wrażliwością i wyczuciem oraz w dobrej wierze je stosować..

Jako doświadczeni prawnicy w duchu odpowiedzialności za przyszłość, postulujemy zatem otwarcie wszystkim chętnym drogi do umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany doświadczeń na międzynarodowym, europejskim forum, dzięki uruchomieniu także finansowania na analogicznych zasadach jakie przyjęte zostały w odniesieniu do Europejskiej Akademii Prawa w Trier.