Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Szkolenie "Jak Skutecznie ubiegać się o Fundusze Unijne?"
Data dodania: 2009-05-30 23:51:52

organizowane przez Stowarzyszenie Mediów Polskich

Jednodniowe szkolenie o charakterze wykładowo - warsztatowym przeznaczone jest dla do przedstawicieli Przedsiębiorstw MSP, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych wiadcz±cych usługi dla przedsiębiorstw
Program szkolenia jest dostosowany do wiedzy i umiejętnoci osób, które nie maja dowiadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy.
Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy oraz informacji praktycznych z zakresu aplikowania o fundusze unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.
Uczestnicy po zakończeniu jednodniowego szkolenia maja możliwoć bezpłatnych indywidualnych konsultacji z trenerem przez kolejne 30 dni.

Ramowy Program Szkolenia
1. Przedstawienie tematyki szkolenia i podział na grupy wg. zainteresowań
2. Regionalne Programy Operacyjne i Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 - wprowadzenie
3. Opis priorytetów programowych:
1. cele priorytetów
2. beneficjanci
3. działania
4. typy projektów podleg±j±ce wsparciu
4. Procedura wyboru projektów
5. System zarz±dzania i wdrażania rola poszczególnych instytucji
6. Omówienie dokumentacji niezbędnej do prawidlowego przygotowanie projektu:
1. wniosek
2. studium wykonalnoci/ biznes plan
3. zał±czniki do wniosku
7. Praktyczne warsztaty w grupach - wybrane elementy wniosku i biznes planu.
8. Przegl±d wybranych zapisów dotycz±cych realizacji i rozliczenia dotowanych projektów
wskazówki istotne w ramach przygotowania dokumentów aplikacyjnych
9. Dyskusja moderowana - Jak zwiększyć szanse na pozyskanie dofinansowania ?
10. Konsultacje z trenerem.

Najbliższe terminy szkoleń w Warszawie:

4 czerwca 2009

9 czerwca 2009

Akredytacja na

http://www.polskiemedia.org/formularze/przedsiebiorcy