Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Stanowisko dr Krystyny Krzekotowskiej w sprawie Euro 2012 , sportu i urz±dzeń sportowych
Data dodania: 2009-05-31 12:02:37

Sport i urz±dzenia sportowe nie s± w wystarczaj±cym stopniu rozwijane w  Polsce i w m. st. Warszawie, choć sport jest ważnym  elementem  naszego życiowego  komfortu   oraz  zachowania  zdrowia i sprawnoci. Urz±dzenia sportowe s± najczęciej zamknięte, choć na nich można byłoby

Sport i urz±dzenia sportowe nie s± w wystarczaj±cym stopniu rozwijane w  Polsce i w m. st. Warszawie, choć sport jest ważnym  elementem  naszego życiowego  komfortu   oraz  zachowania  zdrowia i sprawnoci.

Urz±dzenia sportowe s± najczęciej zamknięte, choć na nich można byłoby zapewnić dzieciom i dorosłym efektywne i bezpieczne spędzanie czasu.  Konieczne jest  zarówno budowanie nowych tego typu urz±dzeń, jak  lepsze wykorzystywanie istniej±cych  placów i boisk oraz innych  urz±dzeń sportowych.  Trzeba udostępniać te urz±dzenia   także  po zamknięciu szkoły i wieczorem, aby mogły być wykorzystywane w czasie kiedy dzieci, młodzież i doroli maj± wolny czas. Do realizacji  tego  zadania  trzeba wł±czyć lokalne organizacje społeczne.

Euro 2012 stawia przed nami Polakami szczególne wyzwania, zarówno w zakresie infrastruktury, jak w zakresie zmiany postaw w odniesieniu do   służ±cego zdrowiu uprawiania sportu i  propagowania form czynnego wypoczynku.  Jest to też istotny element profilaktyki zdrowotnej.

Jako Europoseł  będ± dbała  o to, aby -  przy pomocy Funduszy Europejskich -  podejmowane były  inicjatywy na rzecz urz±dzania i rewitalizacji terenów sportowych,  które będ± służyły dzieciom, młodzieży i dorosłym.