Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Krystyna Krzekotowska w sprawie polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju Polski
Data dodania: 2009-06-02 10:24:45

Polskie spółdzielnie, a spółdzielnie warszawskie w szczególności są efektywnymi i odnoszącymi sukcesy przedsiębiorstwami. One zapewniają zarządzanie znaczną części± zasobów mieszkaniowych, troszcz±c się o rewitalizację osiedli mieszkaniowych. Osiągnięcia polskich spółdzielni nie są niestety uznawane przez polityków. Nie s± one także akceptowane jako podmioty gospodarcze. Także ich wpływ na ustawodawstwo jest ograniczony. Ciągle zmieniane są przepisy prawa spółdzielczego. Niektóre partie polityczne prowadzą nawet kampanię przeciwko spółdzielczości, bezpodstawnie uznaj±c spółdzielnie za relikt socjalizmu. Pojawiaj± się nawet próby, by doprowadzić do zlikwidowania spółdzielni.

 Z tego względu nie jest dostrzegana ich siła ekonomiczna, która może i powinna być odpowiednio wykorzystana dla rozwoju polskich miast. Postulaty spółdzielni i ich członków mogą i powinny znaleźć się w orbicie zainteresować instytucji państwowych i samorządowych. Spółdzielnie i ich członkowie stanowią bowiem niedostatecznie wykorzystany potencjał, a zatem konieczne jest podjęcie działań na rzecz lepszego niż dotychczas zrozumienia idei spółdzielczości oraz tego co niesie z sobą ta ceniona w Unii Europejskiej i na wiecie forma inicjatyw gospodarczych dużej grupy obywateli.

Takie żądanie nie może być wykonane tylko przez poszczególne Spółdzielnie, lecz potrzebna jest skoncentrowane i skoordynowane działanie na rzecz podniesienia rangi spółdzielczości na arenie politycznej. Działania na rzecz promowania polskiej spółdzielczości powinny być wspierane przez poszczególne spółdzielnie. Warszawa i warszawskie rodowiska skupione w spółdzielniach i wielu organizacjach powinny zainicjować te działania, które będą promieniować na całą Polskę, aby wspólnie ze spółdzielniami w poszczególnych regionach Polski zbudować i wzmocnić pozycję spółdzielczości.Spółdzielczoć może i powinna być gospodarczym partnerem dla administracji rządowej i samorządowej i dzięki temu partycypować w funduszach europejskich. W Polsce trzeba docenić - tak jak to ma miejsce w Unii Europejskiej - rolę spółdzielni, jako:
- równoprawnych podmiotów gospodarczych, odpowiednio do znanej na wiecie prawidłowoci, że im więcej spółdzielczych form gospodarowania, tym większy rozwój gospodarczy państw,
- ważną formę, w której z udziałem mieszkańców można zarówno budować nowe mieszkania, jak i rewitalizować i odnawiać istniejący zasób mieszkaniowy i poprawiać warunki życia ludzi w miecie,- ważną formę realizowania skutecznej polityki mieszkaniowej,
- formę zapewniania miejsc pracy m.in. dla rzemieślników i pracowników budowlanych, a tym samym zmniejszania bezrobocia,- skuteczną formę solidarnej pomocy i zapobiegania społecznemu wykluczeniu ludzi starszych lub niepełnosprawnych, - instrument społecznej komunikacji,
- najdogodniejszą formę, poddanego kontroli społecznej, zagospodarowania dla dobra mieszkańców Funduszy Europejskich, które od 2007 r. w znacznie większym stopniu są kierowane na potrzeby mieszkańców miast
- niezastąpiony instrument polityki zapewniającej bezpieczeństwo rencistom i ludziom w wieku emerytalnym.

Spółdzielcy, działając wspólnie z ekspertami mogą i powinni odegrać dominującą rolę w wychodzeniu Polski z kryzysu gospodarczego i mieszkaniowego. Działają bowiem na rzecz mieszkańców, a nie spekulantów , którzy wywołują kryzysy gospodarcze.