Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


1 czerwca 2009 r. Międzynarodowy Dzień Dziecka - dr Krystyna Krzekotowska z wizyta u Dzieci Ulicy na Pradze
Data dodania: 2009-06-02 22:07:19

Wizyta dr Krystyny Krzekotowskej kandyduj±cej ze Stronnictwa Demokratycznego do Parlamentu Europejskiego z listy POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁO¦CI - CentroLewicy w Zespole Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

Godz. 15.30 , ul. ¦rodkowa 9
Wizyta dr Krystyny Krzekotowskej kandyduj±cej ze Stronnictwa Demokratycznego do Parlamentu Europejskiego z listy POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁO¦CI - CentroLewicy w Zespole Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

Na spotkaniu z udziałem Anny Laskowskiej Kierownika Ogniska na Pradze Kandydatka dr Krystyna Krzekotowska z Uwaga wysłuchała problemów Ogniska wynikajacych z potrzeb remontowych, które nie moga doczekac się realizacji oraz przedstawiła swe stanowisko w sprawie zapobiegania przestępczoci i agresji , dzieki pracy wychowawczej.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy potrzebne s± przede wszystkim działania na rzecz wczesnego zapobiegania przestępczoci i agresji. Potrzebne jest wsparcie i pomoc dla dzieci ulicy.

Agresja i przestępczoć to obecnie zjawiska niemal powszechne. Nie można jednak ulegać złudzeniom, że jedynie rozbudow± aparatu cigania i wymiaru sprawiedliwoci oraz więziennictwa można te zjawiska znacznie ograniczyć.
Koszty takich działań s± i będ± ogromne. Samo utrzymanie więĽnia kosztuje około 1800 zł. Zamienić więc trzeba choć częciowo walkę i miecz na serce dla naszych dzieci ulicy. Tych wychowanków ulicy w samej Warszawie jest około 15 000. To tu często wykluwa się przestępczoć i agresja.
Mówi się o nich że, s± to dzieci niczyje, dzieci biedy i ofiary domowej przemocy w rodzinie.
Wzorem miast zachodnich Europy należy wprowadzić do pracy z dziećmi i młodzież± wychowawców i pedagogów, tzw. wychowawców ulicznych ( streetworkerów). Należy w budżecie miasta przesun±ć częć rodków przeznaczonych na zapewnienie bezpieczeństwa na wyżej wspomniany cel.
To rozwi±zanie tańsze i bardziej humanitarne niż karanie póĽniejszych przestępców.

Konieczne jest przy współpracy z obywatelami i ich organizacjami przerwanie wielopokoleniowego łańcucha dziedziczonej niejako przestępczoci w rodzinach patologicznych.
Pomoc i wsparcie władz miasta dla organizacji pozarz±dowych zajmuj±cych się tym trudnym problemem jest znikome.
Problemem jest brak wrażliwoci i zrozumienia ze strony kolejnych władz Warszawy oraz radnych.
Dlatego teraz w kampanii wyborczej konieczne jest spowodowanie zmiany wiadomoci i skłonienie do większej wrażliwoci, nie tylko w dniu dziecka.
Konieczne jest autentyczne pochylenie się nad losem losem dzieci ulicy i podjęciei odpowiednich programów naprawczych.

Dlatego Krystyna Krzekotowska umieszcza w swoim programie tę ważn± i wręcz tragiczn± sytuację tysięcy warszawskich dzieci i ich rodzin, jak również rolę i znaczenie organizacji pozarz±dowych działaj±cych na tym polu, któr± - podobnie jak renowację domu - powinno się wykonac przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Dr Krystyna Krzekotowska była  także w dniu więta dziecka  z wizyt± u kochanych dzieci swojej wieloletniej przyjaciółki Beaty Mirskiej.